Výtka zaměstnavatele

Enterprise | 30.11.2011 | Výtka zaměstnavatele

Dobrý den,

prosím mohla bych od Vás dostat radu, co dále očekávat a jak postupovat v změstnání:

Dostala jsem písemné napomenutí a upozornění na možnost výpovědi za to, že jsem odešla ve fixní pracovní době k lékaři, aniž by o tom můj nadřízený věděl. Jelikož se jednalo o pooperační rehabilitaci, odcházela jsem k lékaři každý druhý den po dobu měsíce a půl. Můj nadřízený o tom věděl a vědomě lhal, když se ho hlavní manažerka ptala, zda o tom ví či ne. Bohužel je to slovo proti slovu, protože to nikde nebylo napsáno, ani jsem mailem neoznamovala, že odcházím. Evidentně si na mě hledají něco, za co by mě mohli vyhodit bez nároku na odstupné.

Prosím o radu, jak to teď bude. Známý právník mi řekl, že by se mi muselo dostat ještě dalších dvou napomenutí, aby mohlo dojít k výpovědi. Jenže ty napomenutí už nemusí být písemnou formou. Jak to tedy probíhá a musí se týkat stejné věci, za kterou jsem dostala to písemné? Dále, písemné napomenutí by mělo mít platnost "pouze" půl roku, poté se ruší a muselo by přijít další?

Doufám, že je můj dotaz srozumitelný a předem mockrát děkuji za odpověď a rady.

S pozdravem

Odpověď:

Zákoník práce nestanoví žádný postup jak se takové výtce bránit. Zákoník práce pouze v § 52 písm. g) stanoví: "pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,"
Z uvedeného vyplývá, že stačí pouze jedno písemné upozornění a následně již může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. Pokud půlroční doba uplyne, musí znova zaměstnavatel zaměstnance písemně upozornit a teprve pak mu může dát výpověď.
Je možné zaměstnavateli písemně sdělit, že s uvedenou výtkou nesouhlasíte a proč. Tento nesouhlas však nebude mít žádný vliv na to, zda Vám zaměstnavatel může či nemůže následně dát výpověď. Nesouhlas by mohl mít váhu v případném následném sporu o neplatnost výpovědi, pokud by Vám ji zaměstnavatel následně dal. Nicméně bylo by nutné u soudu uplatnit žalobu na neplatnost výpovědi a následně prokazovat, že k porušení pracovních povinností nedošlo.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect