Tereza | 1.12.2011

Dobrý den,
může si zaměstnavatel stanovit čas na návštěvu lékaře, který zaměstnanci proplatí? Tedy např. stanoví 4 hodiny jako dobu "nezbytně nutnou k návštěvě lékaře" a další čas pak zaměstnanec musí čerpat jako dovolenou, případně napracovat? Pokud ne, jak se lze proti tomu bránit? Děkuji.

Odpověď:

Nárok na pracovní volno upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Podle tohoto nařízení musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, a to na nezbytně nutnou dobu, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu a pokud vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (nejbližší zdravotnické zařízení).
Z nařízení tedy v žádném případě nevyplývá, že může zaměstnavatel omezit nezbytně nutnou dobu pouze na 4 hodiny. Pokud vyšetření trvá delší dobu a bylo poskytnuto v nejbližším zdravotnickém zařízení, má zaměstnanec nárok na proplacení celé této doby. Pokud bylo poskytnuto vyšetření jiném zařízení, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu za dobu, jakou by trvalo vyšetření v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Postup zaměstnavatele, kdy proplácení náhrady mzdy nebo platu omezuje pouze na 4 hodiny, je nezákonný; je možné proti takovému postupu podat stížnost na inspekci práce.

Nařízení č. 590/2006 Sb.

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
1. Vyšetření nebo ošetření

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).


loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect