Jana | 8.1.2012

Dobrý den, u mého stávajícího zaměstnavatele jsem pracovala tři roky, a v polovině června roku 2006 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Měla jsem dvě děti za sebou, bez návratu do práce po třech letech od prvního dítěte. Do zaměstnání bych se měla vrátit na konci května letošního roku, tedy po téměř šesti letech. Místo mi drží, ale ráda bych na zkrácený úvazek 6ti hodin. Máme stálou ranní a já bych potřebovala dělat až od 8 hodin. Obávám se, že nebude zaměstnavatel ochoten mi umožnit zkrácený úvazek. Mám ze zákona právo na 6ti hodinovou pracovní dobu pokud mám malé děti, které nejsou schopny se vypravit a dopravit do školky a školy samy? Může mi zaměstnavatel popřípadě určit/nařídit od kdy do kdy bych těch 6 hodin pracovala ( např. 6.00 - 12.00 ) ? Mnohokrát děkuji za Váši odpověď.

Odpověď:

Podle § 241 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujících o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Vzhledem k tomu, že pečujete o malé děti, je zaměstnavatel povinen Vaší žádosti o kratší pracovní dobu i úpravu pracovní doby, tedy nástupu od 8.00 hod., vyhovět. Jedinou výjimku představují vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, přičemž tyto důvody je zaměstnavatel povinen konkrétně specifikovat, tedy přesně říci, v čem ty provozní důvody spočívají a proč konkrétně nemůže Vaší žádosti vyhovět. Odmítnutí Vaší žádosti pouze s odůvodněním, že mu v tom brání vážné provozní důvody, je naprosto nedostatečné.
Je možné se zkusit nejprve neformálně domluvit a poptat, a pokud uvidíte, že zaměstnavatel není ochoten Vaší žádosti vyhovět, požádejte ho písemně, měl by Vám písemně odpovědět a své zamítnutí specifikovat.

§ 241 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

(1) Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

(2) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

(3) Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

Martina Štěpánková

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect