Kem | 11.1.2012

Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou - do dobu nástupu zaměstnankyně z mateřské dovolené. Nyni jsem sama na mateřské dovolené, může být pracovní poměr v době čerpání mé mateřské/rodičovské dovolené skončen, pokud se ona zaměstnankyně vrátí nebo se i na tuto situaci vztahuje ochranná lhůta?

Odpověď:

Pokud máte pracovní poměr na dobu určitou, skončí pracovní poměr uplynutím doby, na kterou byl sjednán, ve Vašem případě tedy návratem kolegyně do zaměstnání. U smluv na dobu určitou se ochrana před výpovědí z důvodu těhotenství nebo čerpání mateřské či rodičovské dovolené neuplatní, neboť pracovní poměr skončí uplynutím doby, na níž byl sjednán.

Martina Štěpánková

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect