Janča | 28.3.2017

Doplnění informace na dotaz ze dne 16.3.2017 (Janča). Momentálně působím jako vrchní referent MPSV. Existuje tedy výjimka z požadavku na vysokoškolské vzdělání? Anebo zda je možné udělit výjimku po dobu studia VŠ (přihlášku ke studiu jsem již letos podala). Děkuji za Vaši odpověď. J.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákona o státní službě je k pozici vrchního referenta nutné vyšší odborné vzdělání. Podle tohoto zákona lze dosavadního zaměstnance, který se při výkonu práce v pracovním poměru dlouhodobě osvědčil, přestože nesplňoval pro požadované činnosti předpoklad vzdělání podle právního předpisu o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, přijmout do služebního poměru a zařadit nebo jmenovat na služební místo, na kterém bude vykonávat službu obdobného obsahu, jaký měl jeho druh práce v pracovním poměru, i v případě, že pro toto služební místo nesplňuje stanovené vzdělání.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect