Ruzeka | 11.4.2017

Dobrý den,
za půl roku mi končí rodičovská dovolená a jednám se zaměstnavatelem o návratu do práce. Chtěla bych zažádat o zkrácený úvazek na 4-6 hodin denně, maximálně do půl čtvrté, z důvodu vyzvedávání dítěte ze školky. Vedoucí místo má, ale odmítá mě zaměstnat na zkrácený úvazek z důvodu, že by nemohla rozvrhnout směny.
Je toto možné brát za vážný důvod?
Je tam dohromady osm zaměstnanců, kteří se mohou prostřídat, takže směny by dohodnout mohla, jen by se to ostatním nelíbilo, každý by chtěl končit dřív. Jak mám reagovat? Na plný úvazek pracovat nemůžu a výpověď dávat nechci.

Odpověď:

Dobrý den
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody jsou např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět. Provozní důvody musí zaměstnavatel přesně vymezit tak, aby z takového vymezení byly zřejmé konkrétní důvody, které neumožňují Vaší žádosti vyhovět. Vhodné je žádost zaslat zaměstnavateli písemně a požádat rovněž o písemné vyjádření zaměstnavatele. V případě, že tak neučiní, nebo s vymezením důvodů nebudete souhlasit, můžete se obrátit na inspekci práce nebo/a podat žalobu k soudu. Doporučovala bych Vám však řešení dohodou.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect