Jana | 18.4.2017

Dobrý den, pracuji jako bankovní poradce. Kolegyně vracející se po MD žádaly o zkrácený úvazek, ale nebylo jim vyhověno. Pokud bych též žádala o zkrácený úvazek a nebylo by mi vyhověno, mám nárok na odstupné? Před MD jsem pracovala na plný úvazek.

Odpověď:

Dobrý den
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět. Nicméně, pokud zaměstnavatel důvody pro nevyhovění Vaší žádosti bude mít, musíte nadále vykonávat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Výpověď s nárokem na odstupné byste měla, pokud byste byla nadbytečnou v důsledku organizačních změn. Pokud byste sama dala výpověď v důsledku nevyhovění žádosti, nárok na odstupné Vám nevzniká.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect