artep | 23.4.2017

Dobrý den.Zaměstnanec nám poslal výpověď dopor.dopis,který jsme nevyzvedli a jemu se vrátil zpět poštou.Nyní nám poslal dopis obyč.poštou,se zněním-že jsme si dopor.dopis ,ve kterém byla výpověď ,nevyzvedli v dané lhůtě nevyzvedli a tím se považuje pracovní poměr za ukončený a žádá zaslání zápočt.listu a potvrz. o výdělku.Je v právu?Papír s jeho výpovědí jsme stále neviděli....

Odpověď:

Dobrý den,
výpověď ze strany zaměstnavatele je platná, jakmile je doručena zaměstnanci. Pokud si zaměstnanec písemnost zasílanou poštou nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty; tato nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Výpověď ze strany zaměstnavatele je platně doručena posledním dnem desetidenní lhůty, po kterou byla zásilka uložena na poště.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect