Muguet | 6.7.2017

Dobrý den,
hledám práci a mimo jiné jsem se u jedné zdejší firmy ucházel o místo kontroly kvality. Přestože v inzerátu uveřejněném na portálu MPSV nebyla a nejsou uveřejněna žádná omezení, byl jsem odmítnut s tím, že místo je vhodné pro ženy. Zároveň mě informovali, že místa vhodná pro muže momentálně nemají. Nevidím však žádný důvod, proč by můž nemohl kontrolovat kvalitu výrobků ani proč by žena nemohla dělat profese, které zdejší firma považuje za "vhodné pro muže". Zcela jednoznačně zde vidím diskriminaci v přístupu k zaměstnání z důvodu pohlaví. Kam se mohu obrátit? Emailovou odpověď firmy mám uloženou a mohu ji poslat v příloze.

Odpověď:

Dobrý den,
při ucházení se o zaměstnání je zakázána diskriminace. Podle antidiskriminačního zákona je zakázána diskrimance v přístupu k zaměstnání na základě pohlaví. Odmítnutí přijetí do zaměstnání s odůvodněním, že místo je vhodné pro ženy, je diskriminací a jako takové je zakázáno. Podle zákona o zaměstnanosti se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení. Za tento přestupek jí inspektorát práce může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun. Zároveň můžete podat žalobu u soudu a domáhat se zdržení se diskriminace, odstranění jejích následků nebo žádat přiměřené zadostiučiněné, a to i v penězích. Jestliže máte email, který o diskiminaci svědčí, předložte ho insperkci práce, resp. soudu.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect