Jana | 25.9.2017

Dobrý den, může vedoucí informovat ostatní kolegy v práci o zdravotních důvodech nepřítomnosti zaměstnance? Přesněji řečeno, může šířit informaci ohledně počínajícího těhotenství (nepotvrzeného vzhledem ke krátké době), o kterém věděl pouze vedoucí dané zaměstnankyně? Pracovní neschopnost byla nakonec ukončena z důvodu předčasného potratu. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí respektovat soukromí zaměstnance a dodržovat ochranu jeho osobních údajů. Informace o zdravotním stavu je podle zákona o ochraně osobních údajů dokonce citlivým údajem, pro jehož zpracování platí přísnější pravidla. Pokud zaměstnankyně nedá zaměstnavateli nebo vedoucímu pracovníkovi výslovný souhlas ke sdělení informací o svém zdravotním stavu třetím osobám, nelze tuto informaci těmto osobám sdělovat.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect