Slunecnice | 26.9.2017

Dobrý den, zažádala jsem u svého zaměstnavatele písemně o zkrácení pracovního úvazku v souvislosti s péčí o 4leté dítě. Bylo mi řečeno, že zákon neuvádí, do kdy se mi zaměstnavatel musí vyjádřit. Pokud bych záležitost řešila dál přes inspekci práce, jak mohu v mezičase vyzvedávat dítě ze školky, pokud mi zaměstnavatel odmítá pracovní úvazek zkrátit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět. Zákon skutečně nestanoví lhůty pro vyjádření. Než bude tedy o Vaší žádosti zaměstnavatelem rozhodnuto, máte stále povinnost vykonávat práci podle Vaší pracovní smlouvy. V případě, že s důvody zamítnutí žádosti nebudete souhlasit, můžete se obrátit na inspekci práce, která tyto důvody prošetří.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect