Pavel | 27.9.2017

Vracím se po rodičovské dovolené do práce, zaměstnavatel mě posílá na pracovní pohovory. Může mě přesunout na stejnou pozici dle pracovní smlouvy, ale ke své dceřinné společnosti? Je u toho i změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou tak si nejsem jist, jestli by to případně nemělo vliv na právo na odstupné a podobně. mohu takovou změnu případně odmítnout a chtít místo u původního zaměstnavatele?

Odpověď:

Dobrý den,
při návratu zaměstnance z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy (tedy nemusí se jednat o stejné místo). Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku, a to do doby, než Vám buďto zaměstnavatel začne práci dle Vaší pracovní smlouvy přidělovat, nebo se dohodnete na změně pracovní smlouvy. Místo výkonu práce je sjednáno ve Vaší pracovní smlouvě. Záleží na tom, jak máte místo výkonu práce vymezeno, zda jako konkrétní pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec atd. Bez Vašeho souhlasu není možné, aby Vás zaměstnavatel přeložil k výkonu práce do jiného místa. Změny pracovní smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou stran. Je zcela na Vás, zda a na jaké změny přistoupíte. Porušování zákoníku práce Vaším zaměstnavatelem můžete oznámit inspekci práce.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect