Petra | 2.10.2017

Dobrý den,
poslední cca 3 měsíce mě kolega v kanceláři obtěžuje nevhodnými eroticky zabarvenými připomínkami a vtípky. Komentuje moje oblečení, make-up, postavu apod. Vždy však toto chování omezuje na dobu, kdy jsme v kanceláři sami, takže mi jeho jednání nemůže nikdo dosvědčit. Už jsem mu několikrát jasně sdělila, že se mi jeho chování nelíbí, ale nemá to žádný praktický důsledek. Je prosím možné se vůči takovému chování bránit? Přemýšlím, že bych si stěžovala svému nadřízenému, ale obávám se, že pokud nemám žádné důkazy, nebude mě brát vážně. Navíc je můj šéf s tímto kolegou dobrý kamarád... Co mám prosím dělat?

Děkuji, Petra

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vás kolega obtěžuje, sepište dobu a formu konkrétních útoků a sdělte toto svému zaměstnavateli. Jestliže nemůžete být se zaměstnavatelem v přímém kontaktu, nebo jednání Vašeho kolegy bude zlehčovat, nebo nezjedná nápravu (např. důrazně svému zaměstnanci chování nevytkne) informujete ho o tom doporučeným dopisem. Je to zaměstnavatel, kdo je odpovědný za pracovní podmínky na pracovišti a za dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, t.j. i za dodržování antidiskriminačního zákona. Svého zaměstnavatele upozorněte na to, že na něho můžete podat žalobu u soudu, aby obtěžování zamezil. Dále můžete podat podnět ke kontrole inspekci práce místně příslušné podle sídla zaměstnavatele. Inspekce práce může udělit zaměstnavateli pokutu za přestupek až ve výši 1 milion korun.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect