Jana Hášová | 5.10.2017

Dobrý den, chci se zeptat, zda existuje někde vyjasnění, co je práce stejné hodnoty? Jde mi o to, že mám pocit, že u nás ve firmě jsou opravdu zvláště nastavené platy.
Díky

Odpověď:

Dobrý den,
a stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele podle § 110 zákoníku práce stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.
Zaměstnavatelé jsou zároveň podle § 16 povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci i v odměňování za práci a v poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty. Pokud Váš zaměstnavatel tato ustanovení nedodržuje, upozorněte ho na tato ustanovení zákoníku práce. Dále můžete dát podnět inspekci práce, případně podat na zaměstnavatele žalobu.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect