Vilma | 18.10.2017

Dobrý den,
budu se brzy vracet do zaměstnání a mám obavu, že mě nebude chtít zaměstnavatel přijmou na pracovní místo, na kterém jsem pracovala před nástupem na mateřskou. Slyšela jsem v televizi, že zaměstnavatel má již povinnost přijmout mě nejen podle pracovní smlouvy, ale na stejné místo, kde jsem před tím pracovala. Jenže na mém místě je zástup, který pracuje velmi dobře a již teď mám signály, že mě zaměstnavatel bude chtít zařadit na jinou pracovní pozici. Má na to právo? Jsme malý kolektiv a ráda bych opět zastávala své pracovní místo. Na co mám přistoupit, když se se mnou bude chtít dohodnout o mém odchodu? Na základě čeho může můj odchod požadovat?

Odpověď:

Dobrý den,
pokud se vracíte do práce po skončení rodičovské dovolené, musí Vám zaměstnavatel přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Jestliže pro Vás takovou práci nemá, protože došlo k organizačním změnám, může Vám dát po skončení rodičovské dovolené výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce. To, že Vaši práci vykonává jiný zaměstnanec, není důvodem pro výpověď pro nadbytečnost z organizačních důvodů a zaměstnavatele tato skutečnost nezbavuje povinnosti přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy. Převést na jinou práci Vás zaměstnavatel nemůže. Můžete se ovšem se zaměstnavatelem dohodnout na změně druhu práce. S touto změnou byte musela souhlasit. Jestliže se změnou souhlasit nebudete a zaměstnavatel Vám přesto práci podle pracovní smlouvy přidělovat nebude, je to překážka v práci na jeho straně a Vy máte nárok na náhradu mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku po celou dobu trvání této překážky.
Ustanovení připravované novely zákoníku práce, která by nařizovala zaměstnavatelům zařadit zaměstnance nebo zaměstnankyni na jejich původní práci a pracoviště bohužel neprošlo. Tento nárok i po 1.6.2018 má pouze zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené a zaměstnance po skončení rodičovské dovolené po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect