K. N. | 10.11.2017

Dobrý den,
v naší firmě působí převážně muži, a proto jsme se rohodli, že bychom to chtěli změnit. Rádi bychom vyhlásili výběrové řízení do ekonomického oddělení, kde je také většina mužů, a do inzerátu výslovně napsali, že hledáme osobu na pozici ekonomky a že pozice je pouze pro ženy. Je to takto možné? Jak bychm měli inzerát formulovat, abychom se vyhnuli případnému nařčení z diskriminace (mužů)? Antidiskriminační zákon toto podle mého názoru umožňuje, ale nejsem právnička a nejsem si tedy jistá, zda je moje interpretace správná.

Předem děkuji za informaci.

K. N.

Odpověď:

Dobrý den,
při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána diskriminaci mimo jiné na základě pohlaví. To znamená, že v inzerátech ani následně při výběru uchazeče o zaměstnání nesmíte preferovat ženy. Diskriminací není jen samotný inzerát, ale i Vaše jednání, kdybyste zvali na pracovní pohovor pouze ženy. (Diskriminací by nebylo rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud by k tomu byl věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky by byly této povaze přiměřené. To znamená ku příkladu to, že pokud byste byli divadlo, mohli byste v inzerátu požadovat ženy na hraní ženské role. Ve Vašem případě se však tato výjimka neuplatní.)

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect