Pavla | 14.11.2017

Dobrý den, stala jsem se obětí diskriminace a bossingu v práci. Po podání stížnosti na chování a práci p. ředitelky (společně s dalšími 3 kolegy) nám to bohužel vedení neuvěřilo a ani naši stížnost řádně neprošetřilo. Nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali výpověď dohodou z důvodu reorganizace, rušení našich pracovních pozic a pro nadbytečnost. Pracuji v této instituci 9 let a kolegové dokonce 30 let. Dokonce máme i zvukové nahrávky z jednání s naším nadřízeným, kde se dá jasně dokázat jak se k nám chovala a jak s námi jednala. Jak můžeme, prosím dokázat, že naše stížnost byla opravdu oprávněná a že v tomto případě došlo k velkému pochybení a nespravedlnosti ze strany zaměstnavatele? Jak se jinak bránit, když nemůžeme zvukové nahrávky nikde vlastně použít jako obranu a důkaz toho, že jsme byli potrestání výpovědí za podání stížnosti na p. ředitelku?
Děkuji moc za radu a přeji pěkný den
Pavla

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí dodržovat v pracovněprávních vztazích zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zásadu zákazu diskriminace. Pokud došlo k porušení těchto zásad, můžete se domáhat nápravy u soudu nebo podat podnět inspekci práce. Zvukové nahrávky jednání můžete k prokázání svých nároků použít. K použití nahrávek jiné osoby je obecně třeba jejího svolení. Podle § 88 odst. 1 občanského zákoníku ovšem svolení není třeba, pokud se zvukový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect