Sivena | 19.11.2017

Dobrý den, jsem samoživitelka a začátkem roku jsem nastoupila po rodičovské dovolené zpět do původního zaměstnání. V současné době máme v práci elektronicky vedenou docházku. Bylo mi řečeno, že pokud se do práce zpozdíme třeba jen o 1 minutu, musíme si nadpracovat 30 minut. Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel má právo požadovat, aby zaměstnanci dodržovali jím stanovenou pracovní dobu a odpracovali počet hodin, který mají uvedeno v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnavatel žádá, abyste odpracovali hodiny navíc, jedná se o práci přesčas. Nařídit práci přesčas může zaměstnavatel pouze výjimečně. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect