Štěpka | 21.11.2017

Dobrý den, známá má dceru, která byla na rizikovém těhotenství a o víkendu porodila mrtvé dítě. Začínáme řešit praktickou stránku věci a proto bych se potřebovala zeptat, jak je to teď s čerpáním mateřské, když vlastně nemá dítě, ale nemá ani práci? Předem děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
zákoník práce v § 195 odst. 4 stanoví, že jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Dle odst. 5 tohoto ustanovení mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Jestliže matka nastupuje MD 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, končí tato 6 týdnů po porodu mrtvého dítěte. Jestliže matka nastupuje MD 6 týdnů před plánovaným termínem porodu, čerpá MD ještě 8 týdnů po porodu. Jestliže nastal předčasný porod (od cca 22. tt), má matka mrtvě narozeného dítěte právo čerpat MD v délce 14. týdnů od porodu. Po dobu čerpání mateřské dovolené náleží matce nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Formulář vydává a potvrzuje ošetřující lékař (gynekolog), odevzdává se zaměstnavateli, v příp. OSVČ pak pobočce OSSZ.
Výše uvedené však platí za předpokladu, že dcera Vaší známe splňuje podmínky nároku pro čerpání PPM – tzn. pokud v posledních dvou letech před dnem nástupu na PPM byla účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní. Nástup na PPM musel nastat v době trvání zaměstnání. (Nárok na PPM je zachován i v případě, že k němu dojde nejpozději šest měsíců po skončení pracovního poměru.)

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect