vojtěch bednařík | 23.11.2017

Dobrý den, nikde nemohu nalézt žádné názory ohledně pojmenování pozic dle služebního zákona, "odborný rada" "ministerský rada". Vzhledem ke zdůrazňování genderové vyváženosti a někdy až bizardních termínů chiruržka apod. nechápu, jak mohli takto nesmyslné označení dát do zákona. Jak oslovovat v korespondenci ženu, která je rada? Vážená paní rado?

Odpověď:

Dobrý den,
obecně platí, že zákony jsou psány v generickém maskulinu, ale nevyplývá z toho, že by se termín radová neměl užívat. Viz. níže vyjádření ústavu pro jazyk český:
„Rozpaky, zda lze přechýlenou podobu vůbec užít, často vzbuzuje tvar radová, k němuž lze podotknout, že je z čistě jazykového hlediska naprosto v pořádku. Důvody rozpaků při užití jsou mimojazykové a mají kořeny v prvorepublikovém označení žen podle manželovy funkce. Představy žen z filmů pro pamětníky, které se nám vybaví ve spojitosti s označením paní radová, přijímání označení radová poněkud zpomalují. Protože ale přibývá žen, které tuto funkci (v různých oblastech) vykonávají, oslovení paní radová se vžívá, a to např. ve spojeních policejní radová, zdravotní radová, obchodní radová. Doporučujeme jej užívat bez předsudků.“

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect