Renata | 27.11.2017

Dobrý den,

jsem v prvním měsíci těhotenství a ráda bych si s nížila pracovní úvazek. O snížení úvazku jsem uvažovala už dříve a s těhotenstvím to nesouvisí. Bojím se teď, že pokud si pracovní úvazek teď snížím, budu mít malý příspěvek v mateřství a rodičovství. Bylo by to pro mě nevýhodné, si teď úvazek snižovat? Jakým způsobem se příspěvky vypočítávají?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
výše peněžité pomoci v mateřství Výše činí 70% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se u u této dávky vypočítává ze započitatelného příjmu v rozhodném období, kterým je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou. Pokud budete před nástupem na mateřskou dovolenou dosahovat nižšího příjmu, budete pobírat úměrně nižší peněžitou pomoc v mateřství. Váš nárok na rodičovský příspěvek nebude zkrácením úvazku ovlivněn.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect