René | 30.11.2017

Dobrý den,

budu se za půl roku vracet z rodičovské a chtěla jsem se zeptat, jestli mi musí zaměstnavatel nějak vyjít vstříc, když moje práce je na třísměnný provoz. Mám nárok požadovat třeba jen ranní nebo odpolední směnu?

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Nadto, pokud zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let požádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Požádejte svého zaměstnavatele písemně o vhodnou úpravu týdenní pracovní doby spočívající v zařazování do ranních a odpoledních směn. Dále ho upozorněte na povinnost spočívající k přihlédnutí k péči o dítě při zařazování do směn.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect