Jolana | 26.12.2017

A ještě se chci zeptat, někde jsem slyšela, že ze zákoníku práce zaměstnavatel nemůže určovat druh oblečení, pokud se na nákladech na toto oblečení nepodílí... je to pravda?

Díky

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel může v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisem stanovit požadavky pro výkon práce. Jedním z požadavků je i požadavek určitého dress codu, tedy vyžadovaného vzhledu zaměstnance. Tento požadavek není vázán na poskytnutí benefitu ve formě příspěvku na ošacení.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect