Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Zuzana Maciel | 5.10.2017 

Dobrý den.

Jaká by prosím byla výše mateřské s druhým dítětem, pokud by plynule navazovala na rodičovskou? Vypočítává se stále ze mzdy, stejně jako to bylo u prvního dítěte?
*Prac. poměr na dobu neurčitou
* Nyní na RD s prvním dítětem

Jak by to bylo případně se třetím/čtvrým dítětem (narození dětí vždy po 2 letech); rodičovský příspěvek zvolený na 2 roky.

Díky. S pozdravem.
Mgr. Zuzana Maciel

Odpověď:

Dobrý den, podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. více

Markéta | 5.10.2017 

Pokud jsem si zvolila délku rodičovské dovolené na 2 roky a rozhodnu se, že si ji chci prodloužit na 3 nebo 4 roky, musím to zaměstnavateli oznamovat předem a on mi to musí dovolit?
Kdo za mě v té době platí sociální a zdravotní pojštění?

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce máte právo na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Rodičovská dovolená trvá tedy maximálně 3 roky. Na čtvrtý rok se se zaměstnavatelem musíte dohodnout na poskytnutí tzv. neplaceného volna, které Vám nemusí umožnit. Péče o dítě do 4 let věku se považuje za náhradní dobu sociálního pojištění. Pokud nemáte příjem, sociální pojištění se neodvádí. Pro účely zdravotního pojištění jste v této době státní pojištěnec. Pojistné na zdravotním pojištění za Vás hradí stát.

Eva Fialová

Katka | 5.10.2017 

Dobrý den, tento týden nastupuji na mateřskou dovolenou. Šéf mě ale nutí, abych chodila ještě v říjnu zaučovat svého nástupce. Má na to právo? Bezplatně tam určitě chodit nebudu, ale zatím je mi dobře, takže bych než porodím chodit mohla. Mohu si nechat na odpracované hodiny (zaškolevání nového kolegy) vystavit DPP? S pozdravem Katka

Odpověď:

Dobrý den,
na čerpání mateřské dovolené nastupujete 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Je to Vaše právo, nikoliv povinnost. Pokud tohoto práva využijete, nemůže Vám zaměstnavatel v této době přidělovat práci. Práva ovšem využít nemusíte, můžete pracovat až do porodu. Poté Vám zaměstnavatel nesmí přidělovat práci po dobu 6 týdnů. Jestliže práva na čerpání mateřské dovolené využijete a chcete pomáhat se zaškolováním, můžete se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o provedení práce, ovšem s jiným druhem práce, než máte uveden v pracovní smlouvě.

Eva Fialová

Jana Hášová | 5.10.2017 

Dobrý den, chci se zeptat, zda existuje někde vyjasnění, co je práce stejné hodnoty? Jde mi o to, že mám pocit, že u nás ve firmě jsou opravdu zvláště nastavené platy.
Díky

Odpověď:

Dobrý den, a stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele podle § 110 zákoníku práce stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. více

Kamila | 4.10.2017 

Mám jako OSVČ nárok na rodičovskou dovolenou a za jakých podmínek (musela bych si platit nějaké minimum zdravotní pojištění)?

Odpověď:

Dobrý den,
OSVČ nemají nárok na rodičovskou dovolenou, neboť ta se týká pouze zaměstnanců. Jako OSVČ máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud splníte podmínku trvání účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM a zároveň účast na nemocenském pojištění OSVČ trvá aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže výše uvedené podmínky nesplníte, budete mít ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek.

Eva Fialová

Julka | 4.10.2017 

Dobrý den, v červnu jsem nastoupila na pozici asistentky v jedné společnosti. S nadřízeným jsme měli dobré vztahy a panovala mezi námi (stejně jako v celém týmu) přátelská a neformální atmosféra. Já jsem nervozní člověk a někdy když se snažím vtípkovat a být neformální, stane se mi nějaký trapas. Když nadřízený v září na poradě při rekapitulaci deadlineů prohlásil "Ty mě teda pěkně honíš," spěšně jsem zareagovala rádoby vtipnou hláškou "To si snad necháme až budeme sami." Okamžitě mi bylo jasné, že jsem šlápla vedle, ostatní na poradě to naštěstí přešli. Od té doby mám ale pocit, že se komunikace ze strany nadřízeného výrazně změnila - je formálnější, nevtipkuje, neusmívá se apod. Bojím se, že mě vyhodí. Je to možné? Mohl by mě vyhodit za sexuální obtěžování? O práci bych nerada přišla, je to dobré místo a dosud jsem tam byla spokojená. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel Vám může dát mimo jiné výpověď, pokud závažným způsobem porušíte právní předpisy vztahující se k vykonávané práci (dříve pracovní kázně). Pro méně závažné porušení těchto předpisů Vám zaměstnavatel může dát výpověď až po třech takových porušeních, na které Vás musí upozornit tzv. vytýkacím dopisem spolu s upozorněním na možnost výpovědi, pokud k dalšímu porušení dojede v průběhu dalších šesti měsíců. Předpisem, který se vztahuje k vykonávané práci je i antidiskriminační zákon, který zakazuje obtěžování a sexuální obtěžování. Svému nadřízenému můžete zaslat omluvu s tím, že se v budoucnu takového jednání zdržíte.

Eva Fialová

Pinouš | 4.10.2017 

Dobrý den. Je možné,aby vedoucí pracovník svému zaměstnanci snížil platovou třídu jako trest za " údajně " špatně provedenou práci? Podotýkám,že osobní ohodnocení ani odměny nepobírám. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 3 odstavce 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Snížit platovou třídu beze změny náplně práce není možné.

Eva Fialová

Karla M. | 2.10.2017 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda půjdu automaticky na rizikové těhotenství po umělém oplodnění i v případě, že se to povede na první pokus. Děkuju, Kája.

Odpověď:

Dobrý den,
rizikové těhotenství a s ním spojenou pracovní neschopnost určuje vždy lékař. Zákon povinné případy pracovní neschopnosti nestanoví.

Eva Fialová

Petra  | 2.10.2017 

Dobrý den,
poslední cca 3 měsíce mě kolega v kanceláři obtěžuje nevhodnými eroticky zabarvenými připomínkami a vtípky. Komentuje moje oblečení, make-up, postavu apod. Vždy však toto chování omezuje na dobu, kdy jsme v kanceláři sami, takže mi jeho jednání nemůže nikdo dosvědčit. Už jsem mu několikrát jasně sdělila, že se mi jeho chování nelíbí, ale nemá to žádný praktický důsledek. Je prosím možné se vůči takovému chování bránit? Přemýšlím, že bych si stěžovala svému nadřízenému, ale obávám se, že pokud nemám žádné důkazy, nebude mě brát vážně. Navíc je můj šéf s tímto kolegou dobrý kamarád... Co mám prosím dělat?

Děkuji, Petra

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vás kolega obtěžuje, sepište dobu a formu konkrétních útoků a sdělte toto svému zaměstnavateli. Jestliže nemůžete být se zaměstnavatelem v přímém kontaktu, nebo jednání Vašeho kolegy bude zlehčovat, nebo nezjedná nápravu (např. důrazně svému zaměstnanci chování nevytkne) informujete ho o tom doporučeným dopisem. Je to zaměstnavatel, kdo je odpovědný za pracovní podmínky na pracovišti a za dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, t.j. i za dodržování antidiskriminačního zákona. Svého zaměstnavatele upozorněte na to, že na něho můžete podat žalobu u soudu, aby obtěžování zamezil. Dále můžete podat podnět ke kontrole inspekci práce místně příslušné podle sídla zaměstnavatele. Inspekce práce může udělit zaměstnavateli pokutu za přestupek až ve výši 1 milion korun.

Eva Fialová

Natálie | 2.10.2017 

Dobrý den, prosím o informaci, zda je níže popsané porušování pouze na výtku a kolik bych jich musela dostat nebo mě může zaměstnavatel dát ihned výpověď. Za poslední 3 měsíce porušování : 1. dřívější odchody bez vědomí nadřízeného, 2.nezadávání nepřítomnosti do systému pro evidenci , 3. nedodržování délky pracovní doby. děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
výpověď Vám může zaměstnavatel dát po třech méně závažných porušeních právních předpisů (dříve pracovní kázně). Na možnost výpovědi Vás musí písemně upozornit tzv. vytýkacím dopisem. Po čtvrtém porušení v průběhu šesti měsíců již Vám může dát výpověď.

Eva Fialová

Pavel | 27.9.2017 

Vracím se po rodičovské dovolené do práce, zaměstnavatel mě posílá na pracovní pohovory. Může mě přesunout na stejnou pozici dle pracovní smlouvy, ale ke své dceřinné společnosti? Je u toho i změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou tak si nejsem jist, jestli by to případně nemělo vliv na právo na odstupné a podobně. mohu takovou změnu případně odmítnout a chtít místo u původního zaměstnavatele?

Odpověď:

Dobrý den, při návratu zaměstnance z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy (tedy nemusí se jednat o stejné místo). Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku, a to do doby, než Vám buďto zaměstnavatel začne práci dle Vaší pracovní smlouvy přidělovat, nebo se dohodnete na změně pracovní smlouvy. Místo výkonu práce je sjednáno ve Vaší pracovní smlouvě. Záleží na tom, jak máte místo výkonu práce vymezeno, zda jako konkrétní pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec atd. Bez Vašeho souhlasu není možné, aby Vás zaměstnavatel přeložil k výkonu práce do jiného místa. Změny pracovní smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou stran. Je zcela na Vás, zda a na jaké změny přistoupíte. více

Slunecnice | 26.9.2017 

Dobrý den, zažádala jsem u svého zaměstnavatele písemně o zkrácení pracovního úvazku v souvislosti s péčí o 4leté dítě. Bylo mi řečeno, že zákon neuvádí, do kdy se mi zaměstnavatel musí vyjádřit. Pokud bych záležitost řešila dál přes inspekci práce, jak mohu v mezičase vyzvedávat dítě ze školky, pokud mi zaměstnavatel odmítá pracovní úvazek zkrátit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět. Zákon skutečně nestanoví lhůty pro vyjádření. Než bude tedy o Vaší žádosti zaměstnavatelem rozhodnuto, máte stále povinnost vykonávat práci podle Vaší pracovní smlouvy. V případě, že s důvody zamítnutí žádosti nebudete souhlasit, můžete se obrátit na inspekci práce, která tyto důvody prošetří.

Kateřina Lovitt

Jana | 25.9.2017 

Dobrý den, může vedoucí informovat ostatní kolegy v práci o zdravotních důvodech nepřítomnosti zaměstnance? Přesněji řečeno, může šířit informaci ohledně počínajícího těhotenství (nepotvrzeného vzhledem ke krátké době), o kterém věděl pouze vedoucí dané zaměstnankyně? Pracovní neschopnost byla nakonec ukončena z důvodu předčasného potratu. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí respektovat soukromí zaměstnance a dodržovat ochranu jeho osobních údajů. Informace o zdravotním stavu je podle zákona o ochraně osobních údajů dokonce citlivým údajem, pro jehož zpracování platí přísnější pravidla. Pokud zaměstnankyně nedá zaměstnavateli nebo vedoucímu pracovníkovi výslovný souhlas ke sdělení informací o svém zdravotním stavu třetím osobám, nelze tuto informaci těmto osobám sdělovat.

Eva Fialová

Pavlina | 25.9.2017 

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak mám řešit tuto situaci: jsem těhotná, vykonávám práci vlakové stevardky a dle mého názoru i názoru mě lékařky tato práce není vhodná pro těhotné. Můj zaměstnavatel si toto však nemyslí, není ochoten mě přeložit na jinou práci a odkazuje mě na pracovní neschopnost, což nechci. Nechci přijít o svůj příjem. Vím že existuje vyrovnávací příspěvek při přeložení na jinou práci, ale tu mi zaměstnavatel nechce umožnit.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci, která je těhotným ženám zakázána, nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, nebo noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní. Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět. Těhotná žena má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, když za práci, na niž byla převedena, dosahuje výdělku nižšího než za dosavadní práci. (Seznam zakázaných prací stanoví vyhláška č. 180/2015 Sb.).

Kateřina Lovitt

frypet | 23.9.2017 

Dobrý den,

pobírám příspěvek při RD, u stávajícího zaměstnavatele si budu přivydělávat na jinou pracovní sml a jinou pozici. Můj dotaz zní: v případě druhého těhotnství se bude mateřská vypočítávat z původního základu a hlavní sml nebo bude zahrnut i přivýdělek?

Děkuji za objasnění.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud budete v tomto pracovním poměru nemocensky pojištěná, peněžitá pomoc v mateřství se Vám bude vypočítávat i z tohoto výdělku.

Eva Fialová

Pavlina | 21.9.2017 

Dobrý den, prosím vás, ráda bych se vás zeptala, zda lze nějak "obejít" naší situaci, že nemám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Čekáme druhé dítě, ale při prvním dítěti mi skončila pracovní smlouva, dělala jsem na dobu určitou. Tudíž teď nemám zaměstnavatele. Mam tedy nárok pouze na rodičovský příspěvek? Lze např. pobírat mateřskou na manželovu pracovní smlouvu? Četla jsem několik článků a dost si protiřečí.
Moc děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
pokud nesplňujete podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, čili to, že jste nemocensky pojištěná a vaše pojištění trvalo alespoň 270 dnů před vznikem nároku, nárok na tuto dávku Vám nevznikne. Pokud manžel tyto podmínky splňuje, může čerpat PPM on, nicméně by nemohl vykonávat činnost, ze které je nemocensky pojištěn, např. vykonávat práci na základě stávající pracovní smlouvy.

Eva Fialová

Míra | 18.9.2017 

Dobrý den, mám dotaz.
Jsem samoživitelka s 5 měs. holkou, studuji VŠ.
Rodiče mě vyhazují z domu.
Mám kamaráda, který by mě chtěl pomoci (není můj přítel ani otec dítěte).
Nyní můj příjem je rodičák 7 600,- od února budu mít jen 3 400,-, nemám ani přídavek na dítě.

Měla bych u něho podnájemní smlouvu na dvě místnosti i s energiemi na 9 800,-Kč/měs. a trvalý pobyt.

Mohla bych mít příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení?
Nechce být spoluposuzovaná osoba, protože jsem pro něho cizí člověk.

Možná, že by pro mne udělal i to, že na nájemní smlouvě bych byla napsaná já a děcko a on by měl podnájemní smlouvu, ale nájem bytu je 16 600,- (byt 3+1 o vel. 100m2).
Jak to prosím řešit?

Odpověď:

Dobrý den, nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu a jehož příjem, popř. příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Pro nárok na příspěvek na bydlení byste musela být nájemkyní bytu. více

Lenka | 13.9.2017 

Dobrý den,než jsem nastoupila na MD ,pracovala jsem jako admin.pracovnice na smlouvu dobu neurčitou.po mateřské 3roky jsem si prodloužila na 4 roky, zaměstnavatel souhlasil.po skončení jsem se nemohla vrátit, jelikož to místo pro mě už nebylo.momentalne pracuju pouze na DPP , jiná činnost.nejsem vedena na ÚP.čeká mě operace,mám nárok na nemocenskou? děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění jen v těch měsících, ve kterých zaměstnanec dosáhl započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000 Kč. Jestliže tedy dosáhnete v kalendářním měsíci, kdy půjdete do nemocnice tohoto příjmu, pak jste pojištěna a máte nárok na dávky nemocenského pojištění.

Kateřina Lovitt

smolarka | 12.9.2017 

Potrbovala bych poradit,potrebuji doprovod do lazni,stale se mi vse hrouti.Dcera musela nastoupit do prace,kamaradce nemohou dat pracovni volno,protoze nema nahradu za sebe v praci.Lze najit doprovot v socialnich sluzbach nebo na uradu prace.Za kladnou odpoved prexem dekuji.

Odpověď:

Dobrý den,
tento dotaz bohužel nespadá do náplně této poradny. Doporučovala bych zavolat přímo do lázní, kam máte jet a poradit se, jak se dá Vaše situace řešit.

Kateřina Lovitt

Martina | 12.9.2017 

Dobrý den, maminka 66 let je těžce nemocná. Bohužel zbývá pouze pár let. Jsem zaměstnaná a musím ji doprovázet na chemoterapie a pod. Volno s náhradou platu za doprovod mohu čerpat dle ZP jen 1 den. Ovšem jak často v měsíci není uvedeno -mám nárok čerpat obden? Nebo záleží na zaměstnavateli jak mi dovolí?

Odpověď:

Tento dotaz byl zodpovězen v rámci telefonické právní poradny.

Eva Fialová

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 219 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect