Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Zuzana | 19.7.2006 | Návrat po RD

Dobrý den, chtěla jsem vás poprosit o radu:Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala v nemocnici jako zdr. sestra v jednosměnném provozu, což mám uvedeno i v pracovní smlouvě. Chtěla bych se vrátit a dělat na jednu směnu, i na jiném pracovišti, ale zaměsnavatel mi řekl, že pokud bude mít místo pouze na směny, musím ho přijmout, jinak se mnou rozváže pracovní poměr. Měla bych v tomto případě alespoň nárok na odstupné? Předem děkuji za odpověď. Zuzana S.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vám Váš zaměstnavatel nebude moci po návratu z rodičovské dovolené zadávat, která odpovídá obsahu Vaší pracovní smlouvy, musí Vám dát výpověď pro nadbytečnost. V takovém případě máte vždy nárok na odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních platů.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

LEONA | 3.7.2006 | MATERSKA DOVOLENA

dOBRY DEN CHTELA BYCH SE ZEPTAT NEVIM JAK MAM POKRACOVAT TED MI BUDE KONČIT MATERSKA DOVOLENA 4 ROKY ALE SNAŽIME SE S MANŽELEM O DRUHE MIMINKO NAVSTEVUJEM SPECIALNI KLINIKU NA OTEHOTNENI TAK TED NEVIM JESTLI SE MUŽU YAREGISTROVAT NA PRACOVNI URADĚ JELIKOŽ NEVIME JAK TA LEČBA BUDE TRVAT A KDY SE POVEDE OTEHOTNET

Odpověď:

Tento dotaz nespadá do oblasti diskriminace na pracovním trhu. Zvažujete-li další postup s ohledem na plánované těhotenství, poraďte se proto s Vaším lékařem event. budete-li žádat právní poradu na občanskou poradnu v místě bydliště nebo nějakého advokáta.

Pro úplnost dodávám, že mateřská dovolená trvá tři roky, povolil-li Vám Váš bývalý zaměstnavatel čtvrtý rok, jedná se o pracovní volno bez náhrady mzdy. Po jejím skončení tmáte právo požadovat, aby Vás zaměstnavatel dále zaměstnal. Pokud ukončíte pracovní poměr a jiné zaměstnání nenajdete, pak máte právo žádat o pomoc Úřad práce.

Ivana Spoustová

jANINA | 27.6.2006 | Dovolená

JSEM na md,od 8.6.2005 jsem na rodičovské dovolené.Dovolená na zotavenou mi byla proplacena za rok 2004.Zajímalo by mne zda mám nárok na dovolenou na zot. za rok 2005.

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na dovolenou na zotavenou máte, ale jen poměrně k počtu odpracovaných dnů. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc (tzn. od ledna do června) jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Za každý z pěti měsíců máte tedy nárok na jednu dvanáctinu ze čtyřech týdnů, nebo případně z jiného počtu týdnů, které jsou u Vašeho zaměstnavatele upraveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu.

Eva Fialová

mery | 26.6.2006 | neplatná výpověď,změnavýpovědního důvodu

Jelikož můj problém nezapadá do žádného z uvedených typů dotazů,uvádím zde že se jedná o jakousi diskriminaci ze zdravotních důvodů,neboť zaměstnavatel se mě snažil za každou cenu zbavit díky mému zdravotnímu postižení. Dobrý den.Prosím o radu.Zaměstnavatel mi dal výpověď dle které jsem měla nárok na odstupné.Jakmile jsem písemě vyjádřila souhlas s touto výpovědí ale zároveň ho upozornila na to že mám nárok na odstupné,zřejmě od tohoto úmyslu ustoupil ,a delší dobu se mnou nekomunikoval(byla jsem dočasně v invalidním důchodu).Po několika měsících mi doručil výpověď ze zdravotních důvodů,na kterou jsem reagovala dopisem nadepsaným "Nesouhlas s výpovědí" a v kterém ho žádám o zpětvzetí výpovědi a který měl být "projevem vůle" být dále zaměstnávána . více

Odpověď:

Dobrý den, pokud jste dostala výpověď ze zdravotních důvodů, tedy předpokládáme podle § 46 odst 1 d/, pak Vám ze zákona nevzniká právo na tzv. odstupné a výpovědní doba činí dva měsíce. Pro platnost výpovědi se vyžaduje , aby byla dána písemně a doručena druhému účastníku, tedy vám, a aby byl výpovědní důvod skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Druh výpovědi nelze dodatečně měnit. Z neplatného rozvázání pracovního poměru můžete uplatnit nároky pouze v souladu s ustanovením § 61 zákoníku práce, tedy v případě, že trváte na tom, aby vás zaměstnavatel dále zaměstnával, pak je zaměstnavatel povinen poskytnout vám náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému více

Michal | 25.6.2006 | chov skotu

Nastoupil jsem do zaměstnání a mím zaměstnavatel je soused , který se věnuje zenědělství , tedy chovu skotu a patrně v dílně kde úpracuji chce chovat skot, vybudovat odpad z tohoto kravína do mé jímky a další , bez zjevného dotazu o souhlas , tedy jako jeho zaměstnanec bych mu to měl trpět? Taktéž nechci , aby ustájil v objektu , který sousedí s dílnou skot , vůbec nevím jak se mám bránit , aby mě nevyhodil z práce a já pak třeba nepobíral hmotné zabezpečení
Děkuji za odpověď Zeman

Odpověď:

Dobrý den, Vašemu sousedovi (to, že je současně Vaším zaměstnavatelem zde nehraje žádnou roli) nemusíte dát souhlas k vybudování odpadu ze jeho kravína do Vaší jímky. Bez tohoto souhlasu nemůže nic na Vaší nemovitosti dělat. Pokud však hodláte vybudování odpadu strpět, můžete tak učinit ve formě věcného břemene. Váš soused je pak se zákona povinen nést přiměřené náklady spojené s věcný břemenem. Lepší je však tyto náklady specifikovat přímo ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Vašemu zaměstnavateli nemůžete zabránit v úpravě svého provozu. více

Lenka | 23.6.2006 | přihlašení po mateřské

Dobrý den
Mám dotaz,skončila mi mateřská 5.6.2006 jsem ve 4 měsici těhotenstvý a pracovní uřad v Teplicích mě odmitl přihlásit stím že těhotné nepřihlašují správa socialního zabespečení mi sdělila že zdravotní pojištení má platit manžel to semi zdá divné.Proto se obracim k vám o radu.Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, z Vašeho dotazu s ohledem na nové těhotenství vyplývá, že jste pravděpodobně ukončila rodičovskou nikoliv mateřskou dovolenou. Pokud jde o Váš dotaz na platbu pojistného na zdravotního pojištění, pak Vás ujišťujeme, že stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mimo jiné za tyto pojištěnce : - nezaopatřené děti /tj. děti od narození do skončení povinné školní docházky - ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství - příjemce rodičovského příspěvku /ten se vyplácí ve standartních případech do 4 let věku dítěte, zatímco zákonný nárok na rodičovskou dovolenou je tři roky/ více

dvořáková | 20.6.2006 | výmaz z trestního restříku

prosím o radu kam se obrátit kvůli výmazu z rejstříku trestů. Stále tam je záznam, který je již dávno promlčen, tedy vše splněno dle rozsudku.
děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

Tento dotaz nespadá do oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Přesto odpověď :

Zahlazení odsouzení provádí za splnění zákonem stanovených podmínek - viz ustanovení § 69 a 70 trestního zákona soud.
Pokud tyto podmínky splňujete, tedy uplynula příslušná doba po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu a vedl/-a/ jste nejméňe po stanovenou dobu řádný život, obraťte se na příslušný soud se žádostí.
Doba je závislá na délce trestu, který byl pravomocně soudem vyměřen.

Ivana Spoustová

Jan | 20.6.2006 | Ukončení smlouvy v UK

Dobrý den!

Obracím se na Vás s prosbou o kvalifikovanou a účinnou radu. Se zprostředkovatelskou firmou mám uzavřenou smlouvu o tom, že mi zajistí práci, ubytování a vyřízení nezbytných formalit ve Velké Británii. Ve smlouvě je uvedeno, že budu pracovat podle požadavků zaměstnavatele. Smlouva je uzavřena na dobu šesti měsíců. Po nástupu do zaměstnání mi anglický zaměstnavatel sdělil, že budu pracovat po celou dobu šesti měsíců výhradně na nočních směnách. Pokud bych tento požadavek zaměstnavatele znal před odjezdem do Velké Británie, smlouvu bych nepodepsal, neboť mi práce v noci nevyhovuje. Navíc mi bylo zajištěno ubytování ve zdravotně závadném objektu – plesnivé stěny a podlahy. Smlouvu se zprostředkovatelskou firmou chci zrušit a vrátit se zpět do České Republiky. Poraďte mi prosím jak mám postupovat.

Předem děkuji

Odpověď:

Dobrý den, Vaše situace se odvíjí od obsahu smlouvy, kterou jste podepsal. Bez znalosti této smlouvy Vám budu moct pouze nastínit některé možnosti. Pokud je ve smlouvě uvedena možnost odstoupení nebo výpovědi a Vám, pozorně si je přečtěte a řiďte se podle nich. Jestliže by se Vám tyto ustanovení zdály pro Vás zřetelně nevýhodná a současně zřetelně výhodná pro druhou stranu, jsou tato ustanovení neplatná. V takovém případě, stejně jako v případě, že ve smlouvě o výpovědi ani o odstoupení není zmínka, můžete od smlouvy odstoupit pokud jste zprostředkovateli před podpisem uvedl, že nechcete pracovat v noci a zprostředkovatel Vás ujistil, že se o takovou práci jednat nebude. Co se týče nevyhovujícího ubytování, požadujte od agentury změnu ubytování nebo finanční kompenzaci, za kterou byste si mohl zařídit ubytování jiné. více

Lucia | 14.6.2006 | Životopis

Dobrý den. Při mateřské dovolené si hledám brigádu. Nevím, jestli a jak mám uvést v životopisu, že jsem na mateřské. Mám pocit už z předcházejícího hledání, že tato informace mně automaticky vyřazuje z pozvání k vstupnému pohovoru. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Můžete samozřejmě životopis ukončit k datu posledního zaměstnání a skutečnost, že jste na mateřské příp. rodičovské dovolené pak vůbec neuvádět.
Dotazy týkající se osobního a rodinného stavu jsou považovány za diskriminaci na základě pohlaví.

Ivana Spoustová

Zuzana | 14.6.2006 | Nastup po materske

Dobry den.V pondeli 12.6.jsem se vracela zpet do zamestnani po 3 letech ditete.Pred materskou jsem zastavala 16 let funkci ucetni s platem 13.500 dle prac.smlouvy.Po navratu /3 letech/jsem byla prerazena na obchodni oddeleni jako referent s platem 8.500Kc.Jsem samozivitelka.Muj dotaz zni.Je mozne aby me snizili plat o 5.000? Je to skutecne velmi zasah do meho rodinneho rozpoctu. Ze bych trvala na svem puvodnim zarazeni a zamestnavatel,protoze pro me nema jako ucetni uplatneni, me dal odstupne jsem neuvazovala.Nebyla bych totiz prvni a ani posledni pripad u firmy, kdy majitel nikomu nic nevyplatil a donutil zamestnance, aby sam odesel.Tak mu zneprijemnoval zivot,ze to radsi sam vzdal.Je obklopen pravniky a vi jaky ma udelat natlak,aby nemusel odstupne vyplacet.Nemam na to dost psychickych sil,abych se poustela do nerovneho boje s radoby podnikatelem,ktery nas jako pracujici ma skutecne jen na jeho osobni obohaceni.A vim co rikam.Jak jsem uvedla,delala jsem tam pred materskou 16 let ucetni.Nevim co mam delat.Je mi 40 let a pro mnohe jsem uz stara.Stat se o sve ovecky nedovede postarat a opet je zpet vlada,ktera takove jednani podnikatelu /majitelu firem/jen schvaluje. více

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel Vás nemusí zařdatit po návratu z rodičovské dovolené na původní místo, ale pouze na místo, které odpovídá místu, které jste zastávala před nástupem na rodičovskou dovolenou, co do odpovědnosti a Vašim schopnostem. Tomu samozřejmě odpovídá i možný finanční rozdíl.
Nedokážu posoudit, zda si pozice referentky a účetní odpovídá natolik, aby Váš zaměstnavatel dostál zákonem stanovené povinnosti Vám takové místo poskytnout.
Pokud je Vám 40 let a jste přesvědčená o nesolidnosti Vašeho zaměstnavatele, která by pro Vás mohla znamenat skončení pracovního poměru v budoucnosti, řešila bych situaci odchodem již v současné době, abyste si mohla najít ještě práci podle Vašeho přání.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Leona Vojtášková | 14.6.2006 | Nárok na odstupné

Dobrý den,se zaměstnavatelem jsem se dohodla,že zůstanu na MD i čtvrtý rok a poskytl mi neplacené volno.Mám obavy,že až se budu chtít ve čtyřech letech své dcery vrátit do práce,dostanu výpověď pro nadbytečnost.Budu mít v tomto případě nárok na odstupné.Děkuji za odpověď.Leona Vojtášková

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel má povinnost vyplatit odstupné ve výši dvou průměrných platů pokaždé, když svému zaměstnanci dává výpověď pro nadbytečnost, tedy i po návratu s prodloužené rodičovské dovolené.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Heidi | 13.6.2006 | Dotaz na práva při skončenípracovního poměru

Firmou X mi byla nabídnuta brigáda, kterou jsem odmítla, jelikož jsem měla zájem o stálé zaměstnání. Načež mi firma poskytla trvalý pracovní poměr s dobou 40 hodin týdně po 1 rok. Po 3 týdnech, co jsem pracovala s brigádníky se mnou firma chtěla přepsat smlouvu na smouvu o vykonání práce. Na toto jsem nepřistoupila a dostala jsem výpověď, jelikož zaměstnavatel neměl jinou práci a věděl to již od začátku.Výpověď nebyla podepsána mnou, ale třetí osobou. Zajímalo by mne, zda mám nárok na odstupné z důvodu zániku pradovního místa, i když jsem výpověď dostala během zkušební doby? (je prokazatelné že pozice zanikla)

Odpověď:

Dobrý den,

výpověď je jednostranný právní úkon, může být podepsána Vámi, ale ani nemusí. K její platnosti stačí písemná forma a doručení, tzn. s výpovědí musíte získat možnost se seznámit.
Pokud jako důvod výpovědi byla nadbytečnost, protože pro Vás zaměstnavatel neměl práci, máte nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních platů. Fakt, že jste byla ve zkušební době, nemá na nárok na vyplacení výživného žádný vliv.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Klára | 12.6.2006 | Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době?

Chtěla bych se zeptat jestli je možné rozvázání pracovního poměru ve zkušební době pokud je člověk v pracovní neschopnosti?

Odpověď:

Dobry den,
ano, rozvázání pracovního poměru ve zkušební době je možné jak ze strany zaměstnavatele tak ze strany zaměstnance bez udání důvodů. Zároveň zde neplatí žádné ochranné instituty, kterými např. při pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou pracovní neschopnost je.

Ivana Spoustová

lenka | 11.6.2006 | materska

Jsem 18mes.na rodicovske dovolene a mam smlouvu na domu neurcitou zamestnavatel mi poslal oznameni ze z organizacnich duvodu muzu byt uvolnena ma na to pravo dekuji za odpoved

Odpověď:

Doba, po kterou čerpáte rodičovskou dovolenou je považována za tzv. ochrannou dobu. To v praxi znamená, že zaměstnavatel není oprávněn dát vám v této době výpověď. Jeho jednání je tedy nejen pochybením, ale bylo by jej pravděpodobně možné považovat i za diskriminaci z důvodu pohlaví.

Ivana Spoustová

9.6.2006 | Smlouva na dobu urcitou

Dobry den,
chtela jsem se zeptat, za jakych podminek se mnou muze zamestnavatel uzavrit smlouvu na dobu urcitou.
Dekuji za odpoved.

Odpověď:

Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Toto se však nevztahuje na případy, kdy dochází ke sjednání pracovního poměru na dobu určitou: a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví sjednání pracovního poměru na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších nároků (např. více

9.6.2006 | rekvalifikace

Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda mne muze Urad prace odmitnout zaradit do rekvalifikace z duvodu, ze jsem dosahla jen zakladniho vzdelani. Dekuji za odpoved.

Odpověď:

Úřad práce zajišťuje rakvalifikaci uchazečů o zaměstnání. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
Úřad práce přímá navíc opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, což osoby, které dosáhly pouze základného vzdělání nepochybně jsou. Z toho vyplývá, že úřady práce musí věnovat těmto osobám zvýšenou pozornost.
Odmítání poskytování rekvalifikace osobě se základním vzděláním je tak v přímém rozporu se zákonem o zaměstnanosti.

Eva Fialová

Věra Harvalíková | 7.6.2006 | Výpověď ze stranyzaměstnavatele

Dobrý den, prosím,poraďte. Začátkem tohoto měsíce jsem dostala výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost.Výpovědní lhůta skončí dnem 30.9.2006.Zaměstnavatel mi nabídl odstupné. Prosím, z jakého rozhodného období se odstupné vypočítává? Dále mi zaměstnavatel nabídl, že když skončím již začátkem července, že mi dá 5 platů (3měsíční mzdu a dvouměsíční odstupné).Zdá se mi to poněkud nereálné, že by zaměstnavatel byl najednou tak štědrý. Jaký to bude mít dopad po finanční stránce na to, kdybych 5 platů přijala a od 1.7. se stala práce neschopnou? Z ajkého rozhodného období by se počítala moje pracovní neschpnost? Děkuji za odpověď. Věra Harvalíková

Odpověď:

Dobrý den, zaměstnanci, který byl propuštěn pro nadbytečnost, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí. Obě dvě varianty, které Vám nabízí Váš zaměstnavatel vyjdou finančně na stejno, pokud nedostáváte ke své mzdě ještě prémie, o které byste byla v případě ukončení pracovního poměru ochuzena. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání se liší podle věku do 50 let věku 6 měsíců, od 50 do 55 let věku 9 měsíců a nad 55 let věku 12 měsíců. více

Elina | 6.6.2006 | rodicovsky prispevek

Od 27.9.2004 do 10.4.2005 jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřstvi a nyní jsem 11.4.2006 opět nastoupila na mateřskou.Chtěla bych se zeptat z jakého období se vypočítavá vyměřovací základ pro tuto druhou mateřskou.Za duben 2005 mi byla proplacena ještě dovolená,jinak jsem pobírala pouze rodičovský příspěvek. DĚKUJI

Odpověď:

Dobrý den,

Peněžitá pomoc v mateřství se stanovuje stejným způsobem jako nemocenské od patnáctého kalendářního dne s tím, že denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; u zaměstnankyně převedené na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se zjišťuje ke dni jejího převedení na jinou práci, pokud je to pro ni výhodnější.
Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dnu nástupu na mateřskou dovolenou. Vyměřovací základ zjištěný za rozhodné období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodné období je kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, v němž nastupuje na mateřskou dovolenou, tzn. leden - březen 2006.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Michaela | 6.6.2006 | dovolená

jsem na MD,pracovala jsem jako učitelka MŠ a po ukončení rodičovské dovolené jsem bohužel jen ústně zažádala o navázání dovolené podle§108/4 ajakýmsi nedopatřením na mne zapoměli a dovolenou mi nevyčerpali za rok 2005 40dní.Pak nastoupila nová ředitelka a já ji požádala o proplacení dovolené,jelikož na mne zapoměli a ona,že už na ni nemám náro a že jsem nepodala žádost písemně tak mi nic nechce dát ani se se mnou nějak dohodnout.Musim přijít tak o peníze za dovolenou?nebo bych je mohla nějak získat?Třeba i výpovědí jelikož se do tohoto zaměstnání nevrátím a pokud by to bylo možné výpovědí dostat zpět nebudu na tom nějak hůře jako nezaměstnaná na MD?Děkuji Vám moc za pomoc.M. Červinková

Odpověď:

Dobrý den,

Jestliže jste si nemohla dovolenou vyčerpat v kalendářním roce proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, je zaměstnavatel povinen poskytnout ji zaměstnanci tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku, tzn. do konce roku 2006.
Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den, pokud zaměstnanci v nástupu dovolené nebrání čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou zaniká.

Náhradu mzdy za 4 týdny nevyčerpané dovolené je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

h.s. | 6.6.2006 | nerovný přístup

Již 4 roky jsem zaměstnána jako vědecký pracovník, v lednu letošního roku nastoupil nový vedoucí katedry. Ačkoliv doposud se mnou nebyl nikdy proveden pohovor (zápis), ve kterém by si vedoucí stěžoval na mé chování a práci, minulý týden , po té co jsem údajně nenastoupila do práce a svou nepřítomnost jsem oznámila zpětně a žádala zpětné zapsání služební cesty, což nebylo pravda, protože na služební cestě jsem již byla, a dokonce jsem den před údajným "áčkem" volala a psala sms sekterářce, že služební cestu prodlužuji o další den (na vše toto již mám doklady - výpis z telefonu a opis sms z telefonu sekretářky)jsem byla předvolána k vedoucímu, kde již byl přítomen personalista a kromě toho, že mi bylo vytknuto toto údajné áčko, mi byl na dobu 3 měsíců snížen plat.vše toto bylo vyústěním antipatií ze strany vedoucího, ale jak již bylo řečeno nikdy v minulosti jsem neobržela žádné písemné napomenutí a ž tento krok. Je to možné aby bez předchozích napomenutí rovnou byl veden pohovor před personalistou a byl mi snížen plat. více

Odpověď:

Dobrý den,

postih neplnění pracovní kázně by měl upravovat pracovní řád na Vašem pracovišti. Pokud obsahuje možnost snížení platu v případech neplnění pracovní kázně, bude to pravděpodobně jen v případech hrubého porušení a po předchozím upozornění.
Vy jste navíc pracovní kázeň neporušila a máte na to důkazy.
Pokud Váš zaměstnavatel neuzná své protiprávní jednání, můžete se obrátit na úřad práce a navrhnout kontrolu chování Vašeho zaměstnavatele. Pokud ani úřad práce nepomůže, obraťte se na soud, aby Vám byla strhnutá částka doplacena.
Žaloba u soudu není podmíněná stížností na úřadu práce, můžete podat i obojí najednou.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

« | 1 | .. | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect