Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Rebeka | 5.1.2017 

Dobrý den, k 31.1.2017 mi končí pracovní poměr. Je zaměstnavatel povinen podat za mě daňové přiznání za rok 2016 nebo si ho musím podat sama? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste u zaměstnavatele pro rok 2016 měla podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu, bude za rok 2016 za Vás podávat daňové přiznání zaměstnavatel. Doporučujeme kontaktovat účetní/ho zaměstnavatele.

Eva Fialová

plantaznik | 4.1.2017 

Dobrý den,
pracuji v kanceláři, kde je schválený počet pracovníků 3, jedna z kolegyň však odešla, jsem zde tedy nyní pouze 2 a agendu třetího zaměstnance jsme si rozdělili. Náleží nám dvěma odměna za práci za zaměstnance, který zde oproti tabulkám chybí?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce. Zaměstnavatel zároveň musí dodržovat ustanovení zákoníku práce týkající se přidělování práce přesčas a zásadu rovného odměňování. Zákoník práce však nestanoví že by Vám zaměstnavatel musel rozdělit odměnu, kterou nevyplácí zaměstnanci, kterého podle tabulek nezaměstnává.

Eva Fialová

Adamka | 4.1.2017 

Dobrý den, prosím o informaci, jak je to s nárokem dovolené po rodičovské dovolené. V září/2016 jsem se vrátila zpět do zaměstnání - po rodičovské dovolené a zajímalo by mě na kolik dní dovolené mám nárok, zda-li jen za odpracované měsíce září - prosinec/2016 nebo za celý rok? Nebo za prvních 100 zameškaných dní snížit o 1/12 a pak za dalších 21 zameškaných dní opět o 1/12 atd. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
mateřská dovolená se pro účely dovolené na zotavenou posuzuje jako výkon práce. Za ní tedy náleží dovolená podle toho, v jaké části roku byla čerpána. Buďto dovolenou za kalendářní rok, která se krátí podle doby, kdy již byla čerpána rodičovská dovolená, nebo za odpracované dny. Rodičovská dovolená se pro účely dovolené jako výkon práce neposuzuje, proto za ní dovolená na zotavenou nenáleží.

Eva Fialová

Ludmila | 2.1.2017 

Dobrý den chci se zeptat zda bych měla nárok na paragraf na přítele ma pretehane vazy na ruce žijeme spolu . Nema jej kdo dovést do nemonice na vyšetření a operaci. Dekujir

Odpověď:

Dobrý den,
podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci poskytne zaměstnavatel pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Pokud bude tedy Váš doprovod nezbytný, což může potvrdit ošetřující lékař, platí, že máte za zmeškanou část směny nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.

Kateřina Lovitt

Markéta | 28.12.2016 

Dobrý den! V současnosti jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem a pobírám rodičovský příspěvek (synovi byl právě rok). Vypadá to, že nyní jsem čerstvě opět těhotná. Na konci června 2017 mi končí smlouva a vypadá to, že mi ji zaměstnavatel neprodlouží. Občas mám nějakou práci na smlouvu o dílo jako vedlejší činnost. Přemýšlím o tom, že bych začala podnikat jako OSVČ. Jak je to s placením pojistného v případě, že stále budu nějakou dobu po skončení pracovního poměru pobírat rodičovský příspěvek, ale nebudu zaměstnaná? Pokud bych nastupovala na mateřskou dovolenou až nějakou dobu po skončení pracovního poměru, ale už bych pracovala jako OSVČ na živnostenský list, počítala by se mi peněžitá pomoc v mateřství ještě z původní mzdy? Nebo je výhodnější s OSVČ počkat? Mohu podnikat i během mateřské dovolené, pokud bude druh práce jiný než ten, za který budu čerpat PPM? Předem děkuji za odpověď a přeji vše dobré do nového roku!

Odpověď:

Dobrý den, pokud začnete podnikat na mateřské nebo rodičovské dovolené, bude vaše podnikání považováno za vedlejší činnost. V prvním roce podnikání nemusíte odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že váš roční příjem po odečtení výdajů nepřekročí rozhodnou částku, jež pro rok 2016 činila 64.813 Kč, sociální pojištění platit nebudete vůbec. U zdravotního pojištění platí, že pokud podnikáte v rámci vedlejší činnosti, zálohy nebudete muset platit ani v dalších letech. Pojištění se bude vypočítávat podle vašeho zisku. Dále platí, že peněžitá pomoc v mateřství se při druhém dítěti počítá ze stejného vyměřovacího základu jako u toho prvního tehdy, když na druhou mateřskou nastoupíte do čtyř let věku prvního dítěte. Aby se Vaše druhá PPM počítala stejně jako ta první, musí pracovní poměr, díky němuž budete dostávat první PPM, stále trvat. více

Navaho | 15.12.2016 

Dobrý den, prosím o informaci ohledně spojení rodičovské a OSVČ. Před nástupem na mateřskou s prvním dítětem jsem byla zaměstnána, chci začít podnikat (vedlejší činnost). Budu mít nárok u druhého dítěte na mateřskou z původního zaměstnání a nebo kvůli OSVČ ne? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. Vaše samostatná výdělečná činnost na tomto pravidle nic nemění.

Eva Fialová

Kateřinač | 15.12.2016 

Dobrý den, jsem zaměstnaná na dobu určitou, s návratem kolegyně v lednu 2018. Ráda bych si prosím potvrdila, že pokud nastoupím na mateřskou dovolenou před jejím návratem, například na podzim 2017, tak mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, i když můj zaměstnanecký vztah po návratu kolegyně skončí. Po tom, co zaměstnavateli oznámím těhotenství, může zaměstnavatel po dohodě s kolegyní o jejím předčasném nástupu ukončit moje zaměstnání předčasně, i když jsem těhotná? Musela bych pak do nástupu na mateřskou být registrovaná na úřadu práce? Do výpočtu podpory by se pak několik měsíců započítávala podpora v nezaměstnanosti, namísto mého příjmu do té doby? Velice děkuji, Kateřina.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud byste začala čerpat peněžitou pomoc v mateřství v tzv. ochranné době 180 dnů po skončení pracovního poměru, vznikne Vám na tuto dávku nárok. Zaměstnavatel nemůže ukončit Váš pracovní poměr z důvodu těhotenství. Zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr pouze z důvodu uvedených v zákoníku práce. Váš pracovní poměr skončí nejpozději návratem zaměstnankyně, kterou zastupujete, do práce.
Jako uchazečka o zaměstnání za Vás bude odvádět zdravotní pojištění stát. Registrace na Úřadu práce však není povinná. Poslední otázku bohužel nemohu zodpovědět, protože nevím, jakou podporu máte na mysli.

Eva Fialová

Michaela | 14.12.2016 

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené s 1. dítětem. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala na plný úvazek se smlouvou na dobu neurčitou. Nyní jsem se zaměstnavatelem domluvila na přivýdělku na 1 den v týdnu, práce by byla shodná s prací, kterou jsem pro zaměstnavatele vykonávala před mateřskou dovolenou. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem je nejlepší tuto práci smluvně ošetřit, abych jednak nepřišla o smlouvu na dobu neurčitou, kterou u zaměstnavatele mám, a jednak, pokud bych z tohoto zkráceného úvazku šla na další mateřskou dovolenou, aby mi byla peněžitá pomoc v mateřství vypočítána stejně jako pro první mateřskou dovolenou, tedy ne ze zkráceného úvazku, ale z celého. Je toto v praxi nějakým způsobem možné? Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, pokud se rozhodnete vykonávat pro zaměstnavatele práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, bude nesmí být druhem vykonávané práce obsažené v dohodě shodný druh práce, kterou pro zaměstnavatele vykonáváte na základě pracovní smlouvy. Pokud byste tuto práci vykonávala na základě stávající pracovní smlouvy, přestanete čerpat mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou. Budete tak vykonávat stejnou práci v rozsahu kratší pracovní doby. Co se týče výpočtu peněžité pomoci v mateřství u dalšího dítěte, podle § 19 odst. více

Diana | 13.12.2016 

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně souběžného čerpání RD oběma rodiči dítěte. V současné době jsem na RD a pobírám RP. Manžel je zaměstnanec a na vedlejší činnost je také OSVČ s příjmy podle §9. Chtěli bychom, aby i manžel nastoupil v zaměstnání na RD souběžně se mnou, přičemž pouze já bych pobírala RP. V zaměstnání mu tvrdí, že toto nelze, což je podle mě nesmysl. Nicméně zainteresované instituce nám nejsou schopny říci, zda si bude muset manžel hradit zálohy na pojistném v plné výši, protože z vedlejší činnosti se stane hlavní, či nikoli. OSSZ nám odkazuje na ÚP a naopak. Chtěla bych Vás tedy požádat o informaci, jaký status by tedy manžel během soubežného čerpání RD měl, případně o infomace, kde hledat. Velice děkuji za pomoc.

Odpověď:

Dobrý den,
rodiče dítěte mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně. Pouze jeden z Vás bude pobírat rodičovský příspěvek. Pokud jste Vy příjemcem rodičovského příspěvku, nebude Váš manžel státním pojištěncem na zdravotním pojištění a toto pojištění si bude muset hradit.
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ zároveň v kalendářním roce vykonávala zaměstnání. Výkon zaměstnání se považuje za činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Váš manžel bude i po dobu rodičovské dovolené nemocensky pojištěn, tudíž i v době rodičovské dovolené bude jeho samostatná výdělečná činnost vedlejší.

Eva Fialová

janaja65 | 11.12.2016 

Dobrý den, po návratu z rodičovské dovolené jsem nastoupila na 0,4 úvazek na své původní místo kde jsem byla dřív na 1,0. Pobírala jsem plat a navíc odměny stanovené v samostatné smlouvě jako na "dohodu". Po návratu pobírám pouze svůj plat a tyto odměny už ne. Už na ně nemám nárok když jsem na zkrácený úvazek? Ostatní je pobírají. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, záleží na konkrétních okolnostech. Poskytování odměn umožňuje § 134 zákoníku práce. Odměnu lze poskytovat zaměstnanci za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Odměna je nenárokovou složkou platu. Rozhodnutí o poskytnuté odměny je tedy svěřeno do pravomoci zaměstnavatele. Cílová odměna k platu (§ 134a) může být poskytnuta za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu. Oproti odměně podle § 134 má však zaměstnanec při splnění stanovených podmínek na cílovou odměnu právo. Tuto odměnu lze poskytnout pouze zaměstnanci, který se na splnění určeného úkolu bezprostředně nebo významně podílí, a to ve všech jeho fázích. Výši odměny je zaměstnavatel povinen oznámit před započetím plnění úkolu. více

akraš | 9.12.2016 

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně propustky k lékaři a to i přes to, že tuto problematiku jste již na stránkách řešili. Rozbolela mě stolička a objednala jsem se na 8,00 hod ke svému zubnímu lékaři, který je nejblíže k mému bydlišti a je i v blízkosti mého zaměstnání. Má zubní lékařka mě prohlédla a konstatovala, že musí zub ven a poslala mě ke specialistovi, který mi stoličku odborně vytrhnul. Dostala jsem propustku od svého zubního lékaře a i od specialisty. Do práce jsem přišla v 9,30 a oznámila jsem svému nadřízenému, že mám dvě propustky, tedy jednu na 4 hodiny a druhou také na 4 hodiny a že do práce již nenastoupím, že mě zub bolí a lékař mi doporučil být již doma. Zaměstnavatel mi řekl, že dvě propustky mě neopravňuji k tomu, abych měla na zbytek pracovní doby volno a oznámil mi, že zbytek hodin, v daný den, bude považovat za neplacené volno. Postupoval můj zaměstnavatel správně, Co mám dělat, když mi zubař řekl, že nemám chodit do práce? Jak se mám příště zachovat, jak k doporučení lékaře a jak ke stanovisku zaměstnavatele. více

Odpověď:

Dobrý den, podle zákoníku práce se jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci. V souladu s nařízením vlády č. 590/2006 Sb. máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Za nezbytně nutnou dobu se považuje nejen lékařský výkon, ale i cesta do zdravotnického zařízení a zpět a doba čekání na příjem u lékaře, případně jiné přímo související úkony. Podle mého názoru, máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy opravdu jen na nezbytně nutnou dobu. více

Petka | 7.12.2016 

Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek který mi končí k 31.12.2016 rodičovskou dovolenou mam do 10.12.2017 nedávno jsem zjistila že jsem těhotná smlouvu v práci mám na dobu neurčitou když tedy donesu do práce papír o ukončení rodičovského příspěvku a neschopenku ruší se tím rodičovská dovolená a bude mi vyplácená neschopenka???? Děkuji za odpověd

Odpověď:

Dobrý den,
rodičovská dovolená není automaticky vázaná na rodičovský příspěvek. Jestli jste si požádala o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, pak můžete být doma až do 3 let bez ohledu na to, jestli pobíráte nebo nepobíráte rodičovský příspěvek. Při vzniku pracovní neschopnosti v době čerpání rodičovské dovolené nemocenské nenáleží.

Kateřina Lovitt

Věrka | 5.12.2016 

Dobrý den, v květnu 2016 jsem nastoupila po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Zaměstnavatel mi však přidělil jinou práci, než jakou mám v pracovní smlouvě a mimo můj obor. Nyní chce po mě podepsat dodatek k pracovní smlouvě, zatím jsem ho nepodepsala, protože s ním nesouhlasím. Od té doby mi zaměstnavatel začal dělat problémy. Můžu se nějak bránit, nebo nezbývá než dát výpověď a najít si práci novou v mém oboru?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel Vám po návratu z rodičovské dovolené měl přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku, a to do doby, než Vám buďto zaměstnavatel začne práci dle Vaší pracovní smlouvy přidělovat, nebo se dohodnete na změně pracovní smlouvy. Změny pracovní smlouvy - druh práce, lze provádět jen se souhlasem obou stran, v takovém případě se změny pracovní smlouvy provádějí dodatky. Porušování zákoníku práce Vaším zaměstnavatelem můžete oznámit inspekci práce.

Kateřina Lovitt

Emilly | 1.12.2016 

Dobrý den, pracuji v cukrářské výrobě na zkrácený pracovní úvazek mám v péči dvě děti věku 7 a 10 let. Jednání zaměstnavatele, mě začíná velmi stresovat, jelikož mi nařizuje přesčasy denně. Když jsem argumentovala, že mám zkrácený úvazek, že zákon nepovoluje zaměstnavateli přesčas nařídit. Tak mi dost hrubě oznámil, že on určuje kdy budu končit, že mi přesčas nařídit může atd.. a jestli se mi to nelíbí tak mě vyhodí s 53. Dávají mi větší objem práce než jaký mohu v 6 hodinách zvládnout a vyhrožují že když to nesplním tak mě vyhodí za porušení pracovní kázně. Dělám každý den bez přestávky abych to vůbec všechno stihla v co nejkratším čase po mé pracovní době. Za to že sem si dovolila se ozvat tak mi ještě přidali. Jsem z toho zoufalá, nevím jak se mám bránit kam se obrátit. Zvažuji že dám výpověď i když práci potřebuji. Zaměstnavatel si dělá co chce ani propustky k lékaři nedává, nepřítomnost kvůli lékaři nám odečítá od dovolené. A mnoho dalšího by se našlo. Děkuji za vyslyšení.

Odpověď:

Dobrý den, Váš zaměstnavatel porušuje svým jednáním zákoník práce. Jak správně píšete, zaměstnancům s kratší pracovní dobou j není možné práci přesčas nařídit. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Nedodržení pracovního tempa a množství páce, které není v souladu s tímto pravidlem, nezakládá právo zaměstnavatele na výpověď ani na okamžité zrušení pracovního poměru. Okamžité zrušení pracovního poměru je mimo jiné možné pouze v případě hrubého porušení předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Protiprávní je rovněž přístup Vašeho zaměstnavatele k překážkám v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. více

Dana | 30.11.2016 

Dobrý den,chci se zeptat jsem na RD do 27.1.2017 ale bohužel my nechtějí vyjít vstříc s pracovní dobou chodila jsem na 6h a potřebovala bych na 7h kvuly dítěti(školce)jak mám pokračovat na co mám nárok?dekuji

Odpověď:

Dobrý den
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět.
Podle § 241 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

Eva Fialová

Silva | 30.11.2016 

Dobrý den,
může mi vrchní sestra nařídit službu navíc mimo naplánovaný měsíční rozvrh dva dny předem?.. důvodem služby navíc je nemoc kolegyně.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Pokud jste se se zaměstnavatelem nedohodla jinak, je zaměstnavatel povinen tuto lhůtu dodržovat.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Dobrý den, podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu však v tomto případě přísluší nejvýše za dobu, po kterou by trvalo v nejbližším zdravotnickém zařízení. více

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 215 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect