Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Svetluska | 19.1.2017 

Dobrý den chtěla bych poprosit o radu . Mám problémy se zdravím a nedaří se mi zůstat v práci vždy se mi něco zkomplikuje zdravotně va já musím hledat novou práci ta je vždy náročně manuální bohužel se ani tento rok nezlepšil a prodělala sem infarkt takže sem bez práce nestihla sem podepsat smlouvu tak sem zůstala na úřadu práce žádám o castecny invalidni důchod chtěla bych pracovat z domu neznate nejake kontakty na které bych se mohla obrátit podpora se krátí a s platů uklízečky nedokážu vše platit acnechci být rodině na krku prosím jestli máte nějakou radu budu vám velice vděčná

Odpověď:

Dobrý den,
doporučovala bych Vám obrátit se na nějakou občanskou poradnu v místě Vašeho bydliště, která by Vám pomohla orientovat se na trhu práce a nalézt řešení Vaší nepříznivé situace. Rovněž se můžete obrátit na úřad práce s žádostí o dávky podpory v hmotné nouzi (nárok na dávky v hmotné nouzi by se posuzoval podle Vašich majetkových poměrů).

Kateřina Lovitt

Věra | 19.1.2017 

Dobrý den, pracuji jako učitelka, p mateřské jsem při přebírání platových dekretů opakovaně upozorňovala (bohužel ústně), že délka praxe je podle mne chybná. Byla jsem vždy odbyta, že jsou roky krácené, protože jsem studovala. Až letos jsem se nedala a účetní opravdu našla chybu - délku praxe jsem měla cca o 2,5 kratší (místo skutečného nástupu z mateřské (3. dítě) mi počítali datum 3 let dítěte. Účetní mi ihned doplatila 26 tisíc (poslední tarifní skok před 2 lety). Chyba se však táhla 10 let, tj. je tam další tarifní stupeň, který mi byl přiznán později. žádala jsem písemně o dopočítání, ředitel odpověděl, že požadavky požadují za vypořádané. Ústně mi sdělil, že je to promlčené. Mám nějakou šanci domoci se spravedlnosti? Jak se počítá praxe u rodičovské, když jsem celkem nad šest let byla doma 1 rok, 140 dní, ale při mateřské jsem na částečný úvazek rok pracovala? Někdy v půlce mateřské, ne na konci.

Odpověď:

Dobrý den, zápočet praxe pro zařazení do platového stupně příslušné platové třídy upravuje § 123 odst. 4 zákoníku práce a § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Obecně platí, že do platového stupně zařadí zaměstnavatel zaměstnance podle doby předchozího výkonu práce a tzv. náhradní doby vztahující se k péči o dítě a k výkonu vojenské služby. V souhrnném rozsahu nejvýše 6 let započte zaměstnavatel zaměstnankyni doby vztahující se k péči o dítě. Tato maximální míra zápočtu je stanovena bez ohledu na to, o kolik dětí zaměstnankyně pečovala. Podle mého názoru, pokud jste 1 rok při mateřské pracovala, měla by být tato praxe započítána. Prokázání předchozí praxe je věcí zaměstnance. více

Monika | 19.1.2017 

Dobrý den. Jsem na rodičovské dovolené, kterou mám do září roku 2019. Žiji sama se svými dětmi a ráda bych nastoupila do práce na zkrácený úvazek. Je to možné když pobírám rodičovský příspěvek? Mohu si pak zažádat o slevu na dani na děti? Pokud ano je tato výše ovlivněna výší příjmu? Jestliže pracovat můžu, odvádí pak za mne pojištění nadále stát nebo zaměstnavatel?
Děkuji za Vaši odpověď. Monika Gregušová

Odpověď:

Dobrý den, po dobu rodičovské dovolené můžete u Vašeho zaměstnavatele vykonávat práci, která musí být druhově odlišná než práce, kterou máte uvedenu ve Vaší stávající pracovní smlouvě. Se zaměstnavatelem můžete uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s jiným druhem vykonávané práce. Pokud chcete u zaměstnavatele vykonávat práci, která je stejně druhově vymezena, nástupem do práce končí Vaše rodičovská dovolená. U jiného zaměstnavatele můžete vykonávat i stejnou práci, kterou máte se stávajícím zaměstnavatelem sjednanou v pracovní smlouvě, ale jen s písemným souhlasem Vašeho stávajícího zaměstnavatele. Pokud budete pro zaměstnavatele vykonávat práci na základě dohody o provedení práce, bude zaměstnavatel z této dohody odvádět zdravotní a sociální pojištění, pokud Váš výdělek překročí částku 10. více

marcela | 19.1.2017 

dobrý den, mohu čerpat ošetřovné jako doprovod-samoplátce 7letého dítěte do lázní
děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle mého názoru nárok na dávku nemocenského pojištění z důvodu doprovodu 7-letého dítěte do lázní nemáte. S dotazem můžete rovněž kontaktovat příslušnou OSSZ.

Kateřina Lovitt

Jana | 17.1.2017 

Dobrý den,
asi za 2 měsíce mi končí mateřská dovolená (PPM) a budu se vracet do zaměstnání. V péči o dítě mě vystřídá otec (bude pokračovat rodičovskou dovolenou).
Můžete mi prosím poradit, kdy nejpozději musí otec tuto skutečnost ohlásit zaměstnavateli? Jakou formou oznamuje/žádá?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
forma žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené není stanovena, lze však doporučit písemnou formou. Z žádosti by mělo jasně vyplývat, že je žádáno o poskytnutí rodičovské dovolené k péči o dítě a v jakém rozsahu. Zaměstnavatel je pak povinen rodičovskou dovolenou v požadovaném rozsahu rodiči poskytnout.

Kateřina Lovitt

Jitka | 17.1.2017 

Jsem na rodičovské dovolené - synovi je 9 měsíců. U zaměstnavatele mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, úvazek 1. Nyní mi zaměstnavatel nabídl přivýdělek se stejnou prací. Když mi udělají dodatek k původní pracovní smlouvě na kratší úvazek a dobu určitou a já otěhotním, což bych chtěla, příští rok, bude se mi mateřská dovolená na druhé dítě počítat z původního úvazku jedna nebo z toho kratšího? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud budete v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhne věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější.

Kateřina Lovitt

TommyK | 14.1.2017 

Dobrý den,
Pracuji rok pod agenturou ve firmě a koncem listopadu jsem nastoupil na neschopenku (přetížení lokte). Po pěti týdnech neschopnosti mi přišlo že firma ukončuje mé dočasné přidělení a tudíž zaniká pracovní poměr, ikdyž neschopnost není ještě ukončena.
Lze s tím něco dělat nebo si mám hledat jinou práci.

Odpověď:

Dobrý den,
vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem se řídí pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti. Píšete-li, že zaniká pracovní poměr, předpokládám, že máte s agenturou práce uzavřenu pracovní smlouvu. Obecně platí, že pracovní poměr lze ukončit pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Pokud není v pracovní smlouvě sjednána doba ukončení, např. ukončením dočasného přidělení, nebo konkrétní datum ukončení smlouvy, lze pracovní poměr ukončit dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru. Těmito způsoby lze pracovní poměr sjednaný na dobu určitou ukončit i před datem, kdy má pracovní poměr skončit. Zákoník práce, až na některé výjimky, zakazuje dát výpověď zaměstnanci v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným.

Eva Fialová

Kateřina | 12.1.2017 

Dobrý den, prosím o info. Během jara končím rodičovskou dovolenou (mám tři děti a v zaměstnání jsem nebyla 8 let) a již proběhla schůzka se zaměstnavatelem o návratu zpět do práce, kde mi bylo sděleno, že není možné pracovat na zkrácený úvazek, pouze plný. Jedná se o kancelářskou práci, kde se mimo jiné komunikuje s cizinou. Může se zaměstnavatel odvolávat, že potřebují plný úvazek právě kvůli komunikaci s jinými kontinenty a kvůli jejich časovým posunům? Jaké jsou např. závažné překážky, pro které zaměstnavatel nemůže poskytnout práci na zkrácený úvazek a to speciálně u zaměstnání v kanceláři? Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět.

Eva Fialová

Slunecnice | 11.1.2017 

Dobrý den, během léta jsem vrátila zpět na plný úvazek po rodičovské dovolené. Dosud jsem měla 2x OČR (celkem 12 dní), nyní mám dítě opět nemocné a potřebuji se o něj doma starat. Může na mě zaměstnavatel vyvíjet tlak z důvodu jeho nespokojenosti pro častější absence, než když jsem byla bezdětná? Jak se mohu bránit, bude-li mě nepřímo "tlačit" k tomu, abych podala výpověď? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel v pracovněprávních vztazích musí dodržovat zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace. Podle antidiskriminačního zákona se přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to mimo jiné z důvodu rasy pohlaví. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství. Pokud budete mít dojem, že s Vámi zaměstnavatel zachází méně příznivě z důvodu mateřství, můžete ho, nejlépe písemně upozornit, aby se takového jednání zdržel. Porušování zákazu diskriminace můžete ohlásit inspektorátu práce nebo i podat žalobu k soudu na zdržení se diskriminačního jednání.

Eva Fialová

Julia | 11.1.2017 

Dobrý den, chci se zeptat mam přítele po operaci prave ruky, a vozim ho na prevazy a kontroly do nemocnice vždy si vemu propustlu zaměstnavatel platí jen dve hodiny a nestíhám se do práce vratit za dve hodiny existuje nějaký paragraf a kdo ho vystavuje a případně kolikrát se da vystavit děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu.

Eva Fialová

Michaela | 9.1.2017 

Dobrý den, v říjnu 2017 se mám vrátit po RD do zaměstnání na pozici přepážková pracovnice na poště, kde je směnný provoz ranní a odpolední, problém je ale v tom, že bych musela hodinu dojíždět a neměl by mi kdo odvádět děti do školy a školky, byla jsem rozhodnutá dát výpověď, ale známá mi radila, abych to nedělala, že mám normálně přijít, že chci nastoupit, ale z důvodu péče o děti nemůžu nastoupit na jejich směnný provoz, že bych potřebovala např. prac. dobu od 8 - 14 hod., což vím, že není možné. Ale z důvodu když mám děti (5 a 2 roky), mám na to právo a když na to nepřistoupí, tak mi musí dát zaměstnavatel výpověď, jelikož já jsem nastoupit chtěla ( i když za jiných podmínek). Je to opravdu takto? Pokud ano, jak bych měla postupovat? Je nějaké přesné znění takového zákona, který bych mohla použít, aby mi dali oni výpověď a já měla nárok na odstupné?
Moc děkuji za radu a info, snad jsem to napsala srozumitelně. Kovářová M.

Odpověď:

Dobrý den podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět. Podle § 241 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Zaměstnavatel má povinnost vyhovět Vaší žádosti o jinou vhodnou úpravu pracovní doby, ledaže by mu v tom bránily vážné provozní důvody, kterými jsou ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. více

Rebeka | 5.1.2017 

Dobrý den, k 31.1.2017 mi končí pracovní poměr. Je zaměstnavatel povinen podat za mě daňové přiznání za rok 2016 nebo si ho musím podat sama? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste u zaměstnavatele pro rok 2016 měla podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmu, bude za rok 2016 za Vás podávat daňové přiznání zaměstnavatel. Doporučujeme kontaktovat účetní/ho zaměstnavatele.

Eva Fialová

plantaznik | 4.1.2017 

Dobrý den,
pracuji v kanceláři, kde je schválený počet pracovníků 3, jedna z kolegyň však odešla, jsem zde tedy nyní pouze 2 a agendu třetího zaměstnance jsme si rozdělili. Náleží nám dvěma odměna za práci za zaměstnance, který zde oproti tabulkám chybí?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce. Zaměstnavatel zároveň musí dodržovat ustanovení zákoníku práce týkající se přidělování práce přesčas a zásadu rovného odměňování. Zákoník práce však nestanoví že by Vám zaměstnavatel musel rozdělit odměnu, kterou nevyplácí zaměstnanci, kterého podle tabulek nezaměstnává.

Eva Fialová

Adamka | 4.1.2017 

Dobrý den, prosím o informaci, jak je to s nárokem dovolené po rodičovské dovolené. V září/2016 jsem se vrátila zpět do zaměstnání - po rodičovské dovolené a zajímalo by mě na kolik dní dovolené mám nárok, zda-li jen za odpracované měsíce září - prosinec/2016 nebo za celý rok? Nebo za prvních 100 zameškaných dní snížit o 1/12 a pak za dalších 21 zameškaných dní opět o 1/12 atd. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
mateřská dovolená se pro účely dovolené na zotavenou posuzuje jako výkon práce. Za ní tedy náleží dovolená podle toho, v jaké části roku byla čerpána. Buďto dovolenou za kalendářní rok, která se krátí podle doby, kdy již byla čerpána rodičovská dovolená, nebo za odpracované dny. Rodičovská dovolená se pro účely dovolené jako výkon práce neposuzuje, proto za ní dovolená na zotavenou nenáleží.

Eva Fialová

Ludmila | 2.1.2017 

Dobrý den chci se zeptat zda bych měla nárok na paragraf na přítele ma pretehane vazy na ruce žijeme spolu . Nema jej kdo dovést do nemonice na vyšetření a operaci. Dekujir

Odpověď:

Dobrý den,
podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci poskytne zaměstnavatel pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Pokud bude tedy Váš doprovod nezbytný, což může potvrdit ošetřující lékař, platí, že máte za zmeškanou část směny nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.

Kateřina Lovitt

Markéta | 28.12.2016 

Dobrý den! V současnosti jsem na rodičovské dovolené s prvním dítětem a pobírám rodičovský příspěvek (synovi byl právě rok). Vypadá to, že nyní jsem čerstvě opět těhotná. Na konci června 2017 mi končí smlouva a vypadá to, že mi ji zaměstnavatel neprodlouží. Občas mám nějakou práci na smlouvu o dílo jako vedlejší činnost. Přemýšlím o tom, že bych začala podnikat jako OSVČ. Jak je to s placením pojistného v případě, že stále budu nějakou dobu po skončení pracovního poměru pobírat rodičovský příspěvek, ale nebudu zaměstnaná? Pokud bych nastupovala na mateřskou dovolenou až nějakou dobu po skončení pracovního poměru, ale už bych pracovala jako OSVČ na živnostenský list, počítala by se mi peněžitá pomoc v mateřství ještě z původní mzdy? Nebo je výhodnější s OSVČ počkat? Mohu podnikat i během mateřské dovolené, pokud bude druh práce jiný než ten, za který budu čerpat PPM? Předem děkuji za odpověď a přeji vše dobré do nového roku!

Odpověď:

Dobrý den, pokud začnete podnikat na mateřské nebo rodičovské dovolené, bude vaše podnikání považováno za vedlejší činnost. V prvním roce podnikání nemusíte odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že váš roční příjem po odečtení výdajů nepřekročí rozhodnou částku, jež pro rok 2016 činila 64.813 Kč, sociální pojištění platit nebudete vůbec. U zdravotního pojištění platí, že pokud podnikáte v rámci vedlejší činnosti, zálohy nebudete muset platit ani v dalších letech. Pojištění se bude vypočítávat podle vašeho zisku. Dále platí, že peněžitá pomoc v mateřství se při druhém dítěti počítá ze stejného vyměřovacího základu jako u toho prvního tehdy, když na druhou mateřskou nastoupíte do čtyř let věku prvního dítěte. Aby se Vaše druhá PPM počítala stejně jako ta první, musí pracovní poměr, díky němuž budete dostávat první PPM, stále trvat. více

Navaho | 15.12.2016 

Dobrý den, prosím o informaci ohledně spojení rodičovské a OSVČ. Před nástupem na mateřskou s prvním dítětem jsem byla zaměstnána, chci začít podnikat (vedlejší činnost). Budu mít nárok u druhého dítěte na mateřskou z původního zaměstnání a nebo kvůli OSVČ ne? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. Vaše samostatná výdělečná činnost na tomto pravidle nic nemění.

Eva Fialová

Kateřinač | 15.12.2016 

Dobrý den, jsem zaměstnaná na dobu určitou, s návratem kolegyně v lednu 2018. Ráda bych si prosím potvrdila, že pokud nastoupím na mateřskou dovolenou před jejím návratem, například na podzim 2017, tak mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, i když můj zaměstnanecký vztah po návratu kolegyně skončí. Po tom, co zaměstnavateli oznámím těhotenství, může zaměstnavatel po dohodě s kolegyní o jejím předčasném nástupu ukončit moje zaměstnání předčasně, i když jsem těhotná? Musela bych pak do nástupu na mateřskou být registrovaná na úřadu práce? Do výpočtu podpory by se pak několik měsíců započítávala podpora v nezaměstnanosti, namísto mého příjmu do té doby? Velice děkuji, Kateřina.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud byste začala čerpat peněžitou pomoc v mateřství v tzv. ochranné době 180 dnů po skončení pracovního poměru, vznikne Vám na tuto dávku nárok. Zaměstnavatel nemůže ukončit Váš pracovní poměr z důvodu těhotenství. Zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr pouze z důvodu uvedených v zákoníku práce. Váš pracovní poměr skončí nejpozději návratem zaměstnankyně, kterou zastupujete, do práce.
Jako uchazečka o zaměstnání za Vás bude odvádět zdravotní pojištění stát. Registrace na Úřadu práce však není povinná. Poslední otázku bohužel nemohu zodpovědět, protože nevím, jakou podporu máte na mysli.

Eva Fialová

Michaela | 14.12.2016 

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené s 1. dítětem. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala na plný úvazek se smlouvou na dobu neurčitou. Nyní jsem se zaměstnavatelem domluvila na přivýdělku na 1 den v týdnu, práce by byla shodná s prací, kterou jsem pro zaměstnavatele vykonávala před mateřskou dovolenou. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem je nejlepší tuto práci smluvně ošetřit, abych jednak nepřišla o smlouvu na dobu neurčitou, kterou u zaměstnavatele mám, a jednak, pokud bych z tohoto zkráceného úvazku šla na další mateřskou dovolenou, aby mi byla peněžitá pomoc v mateřství vypočítána stejně jako pro první mateřskou dovolenou, tedy ne ze zkráceného úvazku, ale z celého. Je toto v praxi nějakým způsobem možné? Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, pokud se rozhodnete vykonávat pro zaměstnavatele práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, bude nesmí být druhem vykonávané práce obsažené v dohodě shodný druh práce, kterou pro zaměstnavatele vykonáváte na základě pracovní smlouvy. Pokud byste tuto práci vykonávala na základě stávající pracovní smlouvy, přestanete čerpat mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou. Budete tak vykonávat stejnou práci v rozsahu kratší pracovní doby. Co se týče výpočtu peněžité pomoci v mateřství u dalšího dítěte, podle § 19 odst. více

Diana | 13.12.2016 

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně souběžného čerpání RD oběma rodiči dítěte. V současné době jsem na RD a pobírám RP. Manžel je zaměstnanec a na vedlejší činnost je také OSVČ s příjmy podle §9. Chtěli bychom, aby i manžel nastoupil v zaměstnání na RD souběžně se mnou, přičemž pouze já bych pobírala RP. V zaměstnání mu tvrdí, že toto nelze, což je podle mě nesmysl. Nicméně zainteresované instituce nám nejsou schopny říci, zda si bude muset manžel hradit zálohy na pojistném v plné výši, protože z vedlejší činnosti se stane hlavní, či nikoli. OSSZ nám odkazuje na ÚP a naopak. Chtěla bych Vás tedy požádat o informaci, jaký status by tedy manžel během soubežného čerpání RD měl, případně o infomace, kde hledat. Velice děkuji za pomoc.

Odpověď:

Dobrý den,
rodiče dítěte mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně. Pouze jeden z Vás bude pobírat rodičovský příspěvek. Pokud jste Vy příjemcem rodičovského příspěvku, nebude Váš manžel státním pojištěncem na zdravotním pojištění a toto pojištění si bude muset hradit.
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ zároveň v kalendářním roce vykonávala zaměstnání. Výkon zaměstnání se považuje za činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Váš manžel bude i po dobu rodičovské dovolené nemocensky pojištěn, tudíž i v době rodičovské dovolené bude jeho samostatná výdělečná činnost vedlejší.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 216 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect