Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Michaela | 14.12.2016 

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené s 1. dítětem. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala na plný úvazek se smlouvou na dobu neurčitou. Nyní jsem se zaměstnavatelem domluvila na přivýdělku na 1 den v týdnu, práce by byla shodná s prací, kterou jsem pro zaměstnavatele vykonávala před mateřskou dovolenou. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem je nejlepší tuto práci smluvně ošetřit, abych jednak nepřišla o smlouvu na dobu neurčitou, kterou u zaměstnavatele mám, a jednak, pokud bych z tohoto zkráceného úvazku šla na další mateřskou dovolenou, aby mi byla peněžitá pomoc v mateřství vypočítána stejně jako pro první mateřskou dovolenou, tedy ne ze zkráceného úvazku, ale z celého. Je toto v praxi nějakým způsobem možné? Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, pokud se rozhodnete vykonávat pro zaměstnavatele práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, bude nesmí být druhem vykonávané práce obsažené v dohodě shodný druh práce, kterou pro zaměstnavatele vykonáváte na základě pracovní smlouvy. Pokud byste tuto práci vykonávala na základě stávající pracovní smlouvy, přestanete čerpat mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou. Budete tak vykonávat stejnou práci v rozsahu kratší pracovní doby. Co se týče výpočtu peněžité pomoci v mateřství u dalšího dítěte, podle § 19 odst. více

Diana | 13.12.2016 

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně souběžného čerpání RD oběma rodiči dítěte. V současné době jsem na RD a pobírám RP. Manžel je zaměstnanec a na vedlejší činnost je také OSVČ s příjmy podle §9. Chtěli bychom, aby i manžel nastoupil v zaměstnání na RD souběžně se mnou, přičemž pouze já bych pobírala RP. V zaměstnání mu tvrdí, že toto nelze, což je podle mě nesmysl. Nicméně zainteresované instituce nám nejsou schopny říci, zda si bude muset manžel hradit zálohy na pojistném v plné výši, protože z vedlejší činnosti se stane hlavní, či nikoli. OSSZ nám odkazuje na ÚP a naopak. Chtěla bych Vás tedy požádat o informaci, jaký status by tedy manžel během soubežného čerpání RD měl, případně o infomace, kde hledat. Velice děkuji za pomoc.

Odpověď:

Dobrý den,
rodiče dítěte mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně. Pouze jeden z Vás bude pobírat rodičovský příspěvek. Pokud jste Vy příjemcem rodičovského příspěvku, nebude Váš manžel státním pojištěncem na zdravotním pojištění a toto pojištění si bude muset hradit.
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ zároveň v kalendářním roce vykonávala zaměstnání. Výkon zaměstnání se považuje za činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Váš manžel bude i po dobu rodičovské dovolené nemocensky pojištěn, tudíž i v době rodičovské dovolené bude jeho samostatná výdělečná činnost vedlejší.

Eva Fialová

janaja65 | 11.12.2016 

Dobrý den, po návratu z rodičovské dovolené jsem nastoupila na 0,4 úvazek na své původní místo kde jsem byla dřív na 1,0. Pobírala jsem plat a navíc odměny stanovené v samostatné smlouvě jako na "dohodu". Po návratu pobírám pouze svůj plat a tyto odměny už ne. Už na ně nemám nárok když jsem na zkrácený úvazek? Ostatní je pobírají. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, záleží na konkrétních okolnostech. Poskytování odměn umožňuje § 134 zákoníku práce. Odměnu lze poskytovat zaměstnanci za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Odměna je nenárokovou složkou platu. Rozhodnutí o poskytnuté odměny je tedy svěřeno do pravomoci zaměstnavatele. Cílová odměna k platu (§ 134a) může být poskytnuta za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu. Oproti odměně podle § 134 má však zaměstnanec při splnění stanovených podmínek na cílovou odměnu právo. Tuto odměnu lze poskytnout pouze zaměstnanci, který se na splnění určeného úkolu bezprostředně nebo významně podílí, a to ve všech jeho fázích. Výši odměny je zaměstnavatel povinen oznámit před započetím plnění úkolu. více

akraš | 9.12.2016 

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně propustky k lékaři a to i přes to, že tuto problematiku jste již na stránkách řešili. Rozbolela mě stolička a objednala jsem se na 8,00 hod ke svému zubnímu lékaři, který je nejblíže k mému bydlišti a je i v blízkosti mého zaměstnání. Má zubní lékařka mě prohlédla a konstatovala, že musí zub ven a poslala mě ke specialistovi, který mi stoličku odborně vytrhnul. Dostala jsem propustku od svého zubního lékaře a i od specialisty. Do práce jsem přišla v 9,30 a oznámila jsem svému nadřízenému, že mám dvě propustky, tedy jednu na 4 hodiny a druhou také na 4 hodiny a že do práce již nenastoupím, že mě zub bolí a lékař mi doporučil být již doma. Zaměstnavatel mi řekl, že dvě propustky mě neopravňuji k tomu, abych měla na zbytek pracovní doby volno a oznámil mi, že zbytek hodin, v daný den, bude považovat za neplacené volno. Postupoval můj zaměstnavatel správně, Co mám dělat, když mi zubař řekl, že nemám chodit do práce? Jak se mám příště zachovat, jak k doporučení lékaře a jak ke stanovisku zaměstnavatele. více

Odpověď:

Dobrý den, podle zákoníku práce se jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci. V souladu s nařízením vlády č. 590/2006 Sb. máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Za nezbytně nutnou dobu se považuje nejen lékařský výkon, ale i cesta do zdravotnického zařízení a zpět a doba čekání na příjem u lékaře, případně jiné přímo související úkony. Podle mého názoru, máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy opravdu jen na nezbytně nutnou dobu. více

Petka | 7.12.2016 

Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek který mi končí k 31.12.2016 rodičovskou dovolenou mam do 10.12.2017 nedávno jsem zjistila že jsem těhotná smlouvu v práci mám na dobu neurčitou když tedy donesu do práce papír o ukončení rodičovského příspěvku a neschopenku ruší se tím rodičovská dovolená a bude mi vyplácená neschopenka???? Děkuji za odpověd

Odpověď:

Dobrý den,
rodičovská dovolená není automaticky vázaná na rodičovský příspěvek. Jestli jste si požádala o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte, pak můžete být doma až do 3 let bez ohledu na to, jestli pobíráte nebo nepobíráte rodičovský příspěvek. Při vzniku pracovní neschopnosti v době čerpání rodičovské dovolené nemocenské nenáleží.

Kateřina Lovitt

Věrka | 5.12.2016 

Dobrý den, v květnu 2016 jsem nastoupila po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Zaměstnavatel mi však přidělil jinou práci, než jakou mám v pracovní smlouvě a mimo můj obor. Nyní chce po mě podepsat dodatek k pracovní smlouvě, zatím jsem ho nepodepsala, protože s ním nesouhlasím. Od té doby mi zaměstnavatel začal dělat problémy. Můžu se nějak bránit, nebo nezbývá než dát výpověď a najít si práci novou v mém oboru?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel Vám po návratu z rodičovské dovolené měl přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku, a to do doby, než Vám buďto zaměstnavatel začne práci dle Vaší pracovní smlouvy přidělovat, nebo se dohodnete na změně pracovní smlouvy. Změny pracovní smlouvy - druh práce, lze provádět jen se souhlasem obou stran, v takovém případě se změny pracovní smlouvy provádějí dodatky. Porušování zákoníku práce Vaším zaměstnavatelem můžete oznámit inspekci práce.

Kateřina Lovitt

Emilly | 1.12.2016 

Dobrý den, pracuji v cukrářské výrobě na zkrácený pracovní úvazek mám v péči dvě děti věku 7 a 10 let. Jednání zaměstnavatele, mě začíná velmi stresovat, jelikož mi nařizuje přesčasy denně. Když jsem argumentovala, že mám zkrácený úvazek, že zákon nepovoluje zaměstnavateli přesčas nařídit. Tak mi dost hrubě oznámil, že on určuje kdy budu končit, že mi přesčas nařídit může atd.. a jestli se mi to nelíbí tak mě vyhodí s 53. Dávají mi větší objem práce než jaký mohu v 6 hodinách zvládnout a vyhrožují že když to nesplním tak mě vyhodí za porušení pracovní kázně. Dělám každý den bez přestávky abych to vůbec všechno stihla v co nejkratším čase po mé pracovní době. Za to že sem si dovolila se ozvat tak mi ještě přidali. Jsem z toho zoufalá, nevím jak se mám bránit kam se obrátit. Zvažuji že dám výpověď i když práci potřebuji. Zaměstnavatel si dělá co chce ani propustky k lékaři nedává, nepřítomnost kvůli lékaři nám odečítá od dovolené. A mnoho dalšího by se našlo. Děkuji za vyslyšení.

Odpověď:

Dobrý den, Váš zaměstnavatel porušuje svým jednáním zákoník práce. Jak správně píšete, zaměstnancům s kratší pracovní dobou j není možné práci přesčas nařídit. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Nedodržení pracovního tempa a množství páce, které není v souladu s tímto pravidlem, nezakládá právo zaměstnavatele na výpověď ani na okamžité zrušení pracovního poměru. Okamžité zrušení pracovního poměru je mimo jiné možné pouze v případě hrubého porušení předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Protiprávní je rovněž přístup Vašeho zaměstnavatele k překážkám v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. více

Dana | 30.11.2016 

Dobrý den,chci se zeptat jsem na RD do 27.1.2017 ale bohužel my nechtějí vyjít vstříc s pracovní dobou chodila jsem na 6h a potřebovala bych na 7h kvuly dítěti(školce)jak mám pokračovat na co mám nárok?dekuji

Odpověď:

Dobrý den
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět.
Podle § 241 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

Eva Fialová

Silva | 30.11.2016 

Dobrý den,
může mi vrchní sestra nařídit službu navíc mimo naplánovaný měsíční rozvrh dva dny předem?.. důvodem služby navíc je nemoc kolegyně.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Pokud jste se se zaměstnavatelem nedohodla jinak, je zaměstnavatel povinen tuto lhůtu dodržovat.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Dobrý den, podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu však v tomto případě přísluší nejvýše za dobu, po kterou by trvalo v nejbližším zdravotnickém zařízení. více

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Dobrý den, podle zákoníku práce se jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci. V souladu s nařízením vlády č. 590/2006 Sb. máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy však přísluší jen za případně omezenou dobu, pokud by nezbytně nutná doba u nejbližšího zdravotnického zařízení byla kratší. více

serdicka | 21.11.2016 

Dobrý den, potřebovala bych poradit, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Měla jsem smlouvu na dobu určitou, otěhotněla jsem, nastoupila na mateřskou dovolenou a mezitím mi skončil pracovní poměr. Teď jsem podruhé těhotná, rodičovský příspěvek na první dítě mám pobírat do března 2017, ale druhé dítě se má narodit v únoru 2017. Mám tedy nárok na PPM na druhé dítě? Děkuji.

Odpověď:

Nárok na druhou peněžitou pomoc v mateřství z titulu předchozího zaměstnání Vám nevznikne. Mohl by Vám vzniknout pouze v tom případě, pokud byste nastoupila na druhou peněžitou pomoc v mateřství ještě v ochranné lhůtě, tj. 180 dnů od skončení zaměstnání. Podle mého názoru Vám bude náležet pouze rodičovský příspěvek ode dne porodu. Ohledně pobírání rodičovského příspěvku bych doporučovala obrátit se na úřad práce, který rodičovský příspěvek vyplácí.

Kateřina Lovitt

Petr | 16.11.2016 

Dobrý den
tímto bych se chtěl zeptat ,zda zaměstnavatel muže jakkoli snížit , dle jeho potřeby , průměrnou náhradu mzdy. Můj zaměstnavatel mi oznámil , že mi musí snížit průměr náhrady mzdy , údajně mi vypočtenou částku nemusí hradit celou(dovolená ,lékař , svátek atd)a plánuje mi ji snížit třetinu. A to i když na pásce zůstane daný výpočet průměru za kvartál ... . Můj dotaz zní jestli si toto muže dovolit a pohybovat s průměrem náhrady mzdy jak se mu zrovna hodí. Děkuji za rychlou odpověď .

Odpověď:

Dobrý den,
náhrada mzdy se poskytuje na základě průměrného výdělku. Při určení průměrného výdělku se vychází z hrubé mzdy zaměstnance za rozhodné období a z odpracované doby v tomto období. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí. Toto pravidlo je stanoveno zákoníkem práce a zaměstnavatel nemůže Váš průměrný výdělek snížit nad průměrný výdělek vypočtený v souladu se zákoníkem práce.

Eva Fialová

Katka | 15.11.2016 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bych měla nárok na ppm pokud budu mít dpp či dpc a odpracováno 270dni na jednu z těchto dohod.dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
pokud budete nemocensky pojištěná a doba Vašeho pojištění bude celkově činit 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, a to i pojištění založené dohodou o pracovní činnosti, kde Váš výdělek musí dosáhnout alespoň 2.500 Kč měsíčně, nebo dohodou o provedené práce, u které výdělek přesahuje 10.000 Kč měsíčně (výdělek na základě odměny z těchto dohod v jednom měsíci se sčítá), budete mít na peněžitou pomoc v mateřství nárok.

Eva Fialová

Zuzana | 14.11.2016 

Dobrý den, momentálně jsem na RD, kterou mám na tři roky. Dceru, které bylo v té době 2,5 roku vzali nečekaně v září do státní MŠ, kam chodí každý den na celý den. (ještě má starší sestru 5,5 let, která také chodí do MŠ). Takže obě dcery chodí do MŠ, já jsem na RD a pobírám rodičovský příspěvek. Je tato situace právně v pořádku? Situace se dále komplikuje tím, že jsem si sehnala novou práci, kam nastupuji na 0,5 úvazku od 1.1.2017. RD mi trvá do 2.3. 2017(dceři budou 3roky), rodičovský příspěvek mám také pobírat do té doby. Je možné, pobírat rodičovský příspěvek až do konce i za těchto okolností? A jak mám stávající pracovní poměr ukončit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
pro výplatu rodičovského příspěvku se nesleduje výdělek příjemce příspěvku, pokud zajistí osobní celodenní péči o dítě, např. v předškolním zařízení. Od dvou let věku dítěte se doba v předškolním zařízení nesleduje. Ve Vaší situaci Vám bude rodičovský příspěvek nadále vyplácen. Stávající pracovní poměr můžete ukončit výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou nebo dohodou se zaměstnavatelem.

Eva Fialová

Piki | 14.11.2016 

Dobrý den. Dcera pracuje přes agenturu v jedné firmě. Agentura jí však neplatí dobu čerpání dovolené a dobu, když je v pracovní neschopnosti. Na koho se máme obrátit? Agentura se tak chová ke všem svým zaměstnanců, přitom jim strhává sociální a zdravotní pojištění.

Odpověď:

Dobrý den,
agenturní zaměstnanci mají nárok na stejné zacházení jako ostatní zaměstnanci. Toto se týká i čerpání dovolené a překážek v práci. Pokud toto agentura práce nedodržuje, může se Vaše dcera obrátit na inspektorát práce, případně svůj nárok uplatnit žalobou u soudu.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 215 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect