Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Petra | 30.10.2017 

Dobrý den, vydělávám si jako OSVČ a v létě jsem uzavřela s jednou firmou smlouvu na dobu neurčitou, kde se zavazuji pracovat po tuto dobu výhradně pro tuto firmu. Známí - právník v důchodu mi řekl, že by se mohlo jednat o porušení zákona, ale nikde jsem o tom nic nenašla. Zajímal by mě proto Váš názor na věc. Mám doma dvě děti a rozhodně nechci nic riskovat. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 3 zákoníku práce může být závislá práce vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, tzn. na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Pokud budete vykonávat činnost pouze pro jednoho odběratele, upravte si svůj vztah tak, aby jeho podmínky nevykazovali znaky závislé práce. Závislou prací je podle § 2 odst. 1 zákoníku práce práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Eva Fialová

Petr | 30.10.2017 

Dobrý den, chci se zeptat, jak funguje ošetřovačka u dlouhých nemocí. Když je dítě nemocné 3 týdny, je možné se s ženou vystřídat? První půlku ona, poté já? Je placen každý den, nebo platí to stejné, jako u nemocenské, že první 3 dny jsou neplacené? A jak se vypočítává výše? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
s manželkou se můžete v ošetřování člena rodiny vystřídat. Celková doba ošetřovného činí 9 dnů (pro oba pečující dohromady) a začíná prvním dnem potřeby. V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou. Pokud již podpůrčí doba uplynula, nelze na stejný případ péče dávku již čerpat.

Eva Fialová

Zuzana | 30.10.2017 

Dobrý den, někde jsem slyšela informaci, že mám za život nárok jen na jeden rekvalifikační kurz plně hrazený Úřadem práce. Je to oprvdu tak, že pokud jsem již jeden absolvovala před pěti lety, nemohu již na další? (aktuálně jsem na mateřské dovolené a přemýšlímo své budoucnosti). Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
zákon neobsahuje podmínku jednoho hrazeného rekvalifikačního kurzu za život. Pouze stanoví, že celková finanční částka, kterou může Úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.

Eva Fialová

Martina | 28.10.2017 

Dobrý den, je mi 18 a jsem těhotná, zatím jsem nikde nepracovala a proto nechápu z čeho se mi bude počítat mateřská, kolik budu mít peněz?

Odpověď:

Dobrý den,
studentkám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože doba studia nezakládá účast na nemocenském pojištění. Pokud jste úspěšně absolvovala školu, nárok na PPM by Vám vznikl, jen kdybyste si teď našla zaměstnání. Pokud však nebudete splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, bude Vám náležet rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně od narození dítěte do konce devátého měsíce věku a od desátého měsíce věku ve výši 3.800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Nově od 1. 1. 2018 bude možné zvolit rodičovský příspěvek i variantu na 3 roky – tzn. po celé 3 roky ve výši 7.600 Kč měsíčně.

Kateřina Lovitt

Eliška | 27.10.2017 

Dobrý den, plánujeme s manželem příští rok třetí dítě. Budu mít nárok na vyšší mateřskou a rodičovskou než u prvních dvou dětí?

Odpověď:

Dobrý den, co se týká podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, tou je stále účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech alespoň po dobu 270 dní. Do těchto 270 dní se započítává i doba strávená studiem, v invalidním důchodu či doba rodičovské dovolené či neplaceného volna. Výše PPM se počítá z denního vyměřovacího základu. Ten se stanoví jako součet všech příjmů v rozhodném období (posledních 12 měsíců), vydělený počtem započitatelných dní. Tento denní vyměřovací základ se pak pro další výpočet redukuje – jsou stanoveny 3 redukční hranice. Od 1. 1. 2017 došlo pouze k drobnému navýšení. Co se týká rodičovského příspěvku, celkové výše zůstává 220.000 Kč. Od roku 2018 bude však možné zvýšit rodičovský příspěvek i na vyšší měsíční částku, než 11.500 Kč (jako doposud). Toto omezení bude zrušeno. více

Marie | 27.10.2017 

Dobrý den, můžu během mateřské v šestinedělí chodit na brigádu do obchodu na pokladnu? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
pracovat je možné nejdříve po skončení 6. týdne po porodu.

Kateřina Lovitt

Milan | 26.10.2017 

Dobrý den, zajímalo by mě, zda je v pořádku, když si 7 letý syn zlomil nohu a já pracuji na směny, že si vezmu OČR, která mi skončí v den, kdy zrovna nemám plánovanou směnu, já ještě další den vynechám (dny volna mezi plánovanými směnami) a vezmu si novou OČR na dalších 9 dní. (Takže vlastně mezi jednotlivými OČR je vždy minimálně jeden nebo dva dny , které by mě mohli povolat do služby) V případě že je to možné a v pořádku, můžou být všechny tyto očr na stejnou diagnózu? Děkuji moc za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
podle mého názoru to není možné. Platí, že ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). V případě, že o nemocné dítě pečuje osamělá osoba, je nárok na delší dobu placené pracovní neschopnosti, a to 16 dnů. Jestliže se dítě uzdraví, ve škole bude třeba jeden jediný den a opět onemocní, je možné znovu čerpat devět dnů ošetřovného. Muselo by se však jednat o dva samostatné případy.

Kateřina Lovitt

Karolína | 26.10.2017 

Dobrý den, budu podávat výpověď kvůli sexuálnímu obtěžování (narážky a osahávání). Jaký je správný postup, chtěla bych dostat odstupné, ale zatím se mi zdá, že to není možné, když podám výpověď sama. Děkuji za odpověď. Karolína

Odpověď:

Dobrý den,
bohužel, pokud dáte výpověď Vy, nebudete mít na odstupné nárok. Jinak za dodržování zásady rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace je odpovědný zaměstnavatel. Nejprve je tedy možné požadovat po zaměstnavateli, aby zjednal nápravu. Upozornit zaměstnavatele, že v případě, že nebude situaci řešit, je možné dát podnět k inspekci práce nebo žalobu k soudu na zdržení se diskriminačního chování. (V takovém případě se doporučuje uschovávat důkazy, např. SMS zprávy, e-maily).

Kateřina Lovitt

Líba | 23.10.2017 

Dobrý den, budu mít po rodičovské nárok na návrat na své pracovní místo, když mám teď smlouvu na dobu určitou? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou, Váš pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby.

Kateřina Lovitt

Václav  | 23.10.2017 

Dobrý den,
je prosím diskriminační, pokud jsou na obchodech uvedeny vývěsky "hledáme prodavačku pro tento obchod" a pak telefonní číslo. Jsem muž, vyučený prodavač a když mě taková nabídka osloví, tak se většinou jdu zeptat. Ale je to takto v pořádku, nebo je to již z pohledu práva špatně? V poslední době jsem se s tímto případem setkal již několikrát.

S pozdravem,

Václav

Odpověď:

Dobrý den,
ano, za diskriminační z důvodu pohlaví lze nabídku práce považovat tehdy, vyplývá-li z inzerátu, že pozice je určena pouze mužům nebo pouze ženám. Porušování zákazu diskriminace můžete ohlásit inspektorátu práce.

Kateřina Lovitt

Květa | 23.10.2017 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak probíhá a jak mám požádat o střídání na rodičovské s otcem dětí (nejsme manželé). V současnosti jsem s dětmi doma já (máme 2 děti ve věku 6 měsíců a 2 roky), ale chtěla bych se vrátit zpátky do práce a zbytek rodičovské by čerpal manžel. Jak to prosím v praxi probíhá a jak to mám zařídit? A mohla bych se potom s partnerem ještě znovu prostřídat, že bych se vrátila zpátky k dětem?

Děkuji, Květa

Odpověď:

Dobrý den,
jestliže se chtějí rodiče během rodičovské dovolené vystřídat, je zpravidla nejjednodušší, když se společně dostaví na úřad práce (nejlépe k poslednímu dni v měsíci, který předchází měsíci, kdy matka dítěte chce zpět nastoupit do zaměstnání). Matka zde ukončí na základě vlastní žádosti pobírání rodičovského příspěvku a otec si současně požádá na základě vlastní žádosti o pobírání rodičovského příspěvku. S partnerem se můžete střídat, vezměte však v úvahu i složitou situaci zaměstnavatele, který za Vás pravděpodobně zaměstnal po dobu Vaší rodičovské dovolené pracovní sílu na dobu určitou. Doporučuji se se zaměstnavatelem předem dohodnout. Rovněž bych doporučovala obrátit se na úřad práce, který rozhodl o přiznání Vašeho rodičovského příspěvku, a který Vám poradí ve Vaší konkrétní situaci.

Kateřina Lovitt

Jitula | 21.10.2017 

Dobrý den, od ledna mám nastoupit po RD na plný úvazek do práce, nicméně v práci chtějí, abych šla na pár dní už od listopadu. Je výhodnější zkrácený úvazek, nebo dohoda o práci? Jde mi o to, aby mi 2 měsíce práce na nižší úvazek nesnížily například dávky v pracovní neschopnosti nebo paragrafu po novém roce, když už budu pracovat na plný úvazek..počítají se z průměrného měsíčního výdělku za poslední měsíce nebo z průměrného denního výdělku? děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
nemocenská i ošetřovné se vypočítává z tzv. denního vyměřovacího základu, který se zjistí ze započitatelného příjem zúčtovaného zaměstnanci v rozhodném období, kterým je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikl nárok na dávku. Pokud budete pracovat na zkrácený úvazek a budete pobírat nižší mzdu, budou se Vám dávky nemocenského a ošetřovného vypočítávat z nižšího vyměřovacího základu.

Eva Fialová

Naty | 19.10.2017 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli exekutor může přijít k vám domů bez jakéhokoliv upozornění či dopisu o probíhající exekuci a říct vám o jakési exekuci, říct si o peněžní částku která je větší než údajná exekuce, pobíhat po bytě(který není váš) bez vašeho dozoru a lepit si štítky jak se mu zlíbí a vyhrožovat vám? Předem děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
tento dotaz bohužel nespadá do této právní poradny.

Eva Fialová

janafe | 19.10.2017 

Dobrý den,
Vím, že dotaz určitě už proběhl, ale jak to je s financemi při péči o postiženého syna? Lze kombinovat rodičovskou a zároveň řešit i příspěvek na péči? Díky

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vám vznikne nárok na rodičovský příspěvek i příspěvek na péči, máte právo čerpat oba příspěvky současně.

Eva Fialová

Trixie | 19.10.2017 

Dobrý den, dcerce jsou dva roky a manžel přišel o práci. Já bych teď mohl jít pracovat a on by byl doma rok s dcerou. Šlo by to? Můžeme se takhle na rodičovské vystřídat? Na internetu jsou různé informace a nevím, co platí. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
s manželem se můžete při čerpání rodičovského příspěvku vystřídat. I pokud se nevystřídáte, můžete zůstat příjemkyní této dávky, protože zajistíte péči o díte jinou zletilou osobou.

Eva Fialová

Mája | 19.10.2017 

Dobrý dne, ráda bych požádala o radu ohledně problému v práci. Jsem žena a sedím v kanceláři s 1 kolegou. Často operativně probíráme záležitosti, které právě řešíme s klienty apod. 1x týdně pak máme společné porady s ostatními kolegy z dalších kanceláří. Kolega pravidelně vydává moje nápady a řešení situací za své. Upozornila jsem ho na to, ale stejně pokračuje, na poradě ho před ostatními nechci srážet a dětinsky se hašteřit. Jedinkrát jsem na poradě řekla, že to, co odprezentoval jako svůj nápad, byl ve skutečnosti nápad můj
a kolegové řekli, že to není důležité a že se chovám jako slepice. Je možné se nějak bránit kolegovo chování?

Odpověď:

Dobrý den,
je na zaměstnavateli, aby vytvářel podmínky pro výkon práce. Proto byste měla obrátit na zaměstnavatele a oznámit mu chování Vašeho kolegy. Zaměstnavatel by měl situaci řešit, např. napomenutím Vašeho kolegy nebo jeho přesunutím do jiného pracovního místa.

Eva Fialová

Jana | 19.10.2017 

Dobrý den, mám malého syna a v prosinci budu odcházet z rodičovské zpět do práce. Nedaří se mi pro něj najít ani školku, ani hlídání. To, co jsem našla, si nemůžu dovolit. Do práce ho brát nemůžu. Jsem samoživitelka, nemám babičku a ani jiné příbuzné, kteří by se mohli o kluka celý den starat. Co mám dělat?

Odpověď:

Dobrý den,
pokuste se se zaměstnavatelem dohodnout tzv. neplacené volno. Nebyla byste sice již na rodičovské dovolené, ale zaměstnavatel by Vám po návratu musel přidělovat práci podle vaší platné pracovní smlouvy. V této době Vám zaměstnavatel může dát výpověď stejně jako jinému zaměstnanci, to znamená pouze v případech stanovených zákoníkem práce. Nárok na přijetí dítěte do mateřské školy je bohužel účinný až od 1.9.2018.

Eva Fialová

Lucie | 19.10.2017 

Dobrý den, můj podřízený neustále říká neslušné vtipy. Mě je to nepříjemné, ale nemám problém mu říct, že to vtipné není. Vtipy a narážky ale říká i před brigádnicemi, které se vzhledem k nižší pracovní pozici proti tomuto chování zdráhají ohradit. Přestože je u nás neformální prostředí, myslím si, že toto chování je přes čáru. S kolegou jsem se sešla a mezi čtyřma očima se mu pokusila vysvětlit, že to není vhodné a že chci, aby s tím přestal. On se urazil, ale ve vtipech a dvojsmyslech nadále pokračuje, jen vždycky ještě doplní "hlavně se neurazte" apod. Vyhodit ho určitě nechci, ale nevím, co mám dělat... Můžete mi poradit?

Odpověď:

Dobrý den,
z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda jste zaměstnavatelka nebo jednáte v pracovněprávních vztazích za zaměstnavatele. Obtěžování z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích se považuje za diskriminaci. Odpovědnost za diskriminaci nese zaměstnavatel. Ten má povinnost zajišťovat rovné zacházení ze všemi zaměstnanci. Zaměstnavatel musí takovému jednání svého zaměstnance zabránit, jinak by mohl čelit kontrole ze strany inspekce práce nebo žaloby na odstranění diskriminace. Jednání zaměstnance lze považovat za porušení pracovních předpisů vztahujících se k prováděné práci. Za tři taková porušení může být zaměstnanec upozorněn na možnost výpovědi a za další takové porušení v následujících 6 měsících, mu může zaměstnavatel dát výpověď.

Eva Fialová

Iva | 19.10.2017 

Dobrý den,
pracuji v malé firmě, která má 7 zaměstnanců, z toho jsme dvě ženy. Náš ředitel má ve své kanceláři erotický kalendář a mně i mojí kolegyni je to velice nepříjemné kdykoliv s ředitelem něco u něj řešíme. Ředitele jsem na to již upozorňovala, ale kalendář zatím neodstranil. Můžete mi poradit, jak lze situaci řešit? Můžeme po řediteli požadovat, aby kalendář odstanil a máme nějaké prostředky, jak se bránit, pokud odmítne? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš ředitel se vystavením erotického kalendáře dopouští obtěžování nebo dokonce sexuálního obtěžování. Obtěžováním je i vytváření pokořujícího nebo urážlivého prostředí. V případě sexuálního obtěžování pak se sexuálním podtextem. Za dodržování zásady rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace je odpovědný zaměstnavatel. Doporučuji se proto obrátit na něj, aby svému zaměstnanci nařídil kalendář nevystavovat. Upozorněte svého zaměstnavatele, že v případě, že nebude situaci řešit, můžete dát podnět k inspekci práce nebo žalobu k soudu na odstranění a zdržení se diskriminačního chování.

Eva Fialová

Lucka | 19.10.2017 

Dobrý den, mám 3 letou dceru, pobírám rodičovský příspěvek, ale nejsem na rodičovské dovolené, protože nejsem zaměstnaná (před porodem jsen studovala, školu jsem již dodělala). Chtěla bych se zeptat, od kdy si musím platit pojištění a kam musím jít co nahlásit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud máte na mysli zdravotní pojištění, osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku jsou tzv. státními pojištěnci. To znamená, že za Vás zdravotní pojištění hradí stát.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 224 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect