Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Jana | 11.10.2017 

Dobrý den,
vracím se po rodičovské dovolené do práce. Smlouvu mám na zkrácený úvazek ( 4 hodiny ), ale zaměstnavatel po mě chce 8 hodin - vždy to tak fungovalo. Chtěla bych se věnovat dětem a manžel pracuje celý týden mimo domov. Můžeme mě nutit?

Předem děkuji za odpověď.
Jana

Odpověď:

Dobrý den,
Ne, nemůže. Zaměstnavatel je po Vašem návratu z rodičovské dovolené povinen přidělovat Vám práci podle Vaší pracovní smlouvy.

Kateřina Lovitt

Jana | 11.10.2017 

Dobrý den. Jsem na RD, původně do věku 3 let mého syna. Chtěla bych si tuto dobu prodloužit na 4 roky. Musím oznamovat zaměstnavateli? S vysokou pravděpodobností pro mne nebude mít další uplatnění. Mám nárok na odstupné i po 4 letech nebo jen po 3 letech? Pokud jen po 3 letech, mohu si zvolit 4 letou variantu bez vědomí zaměstnavatele a vyčkat, zda mi po 3 letech dá výpověď vč.odstupného? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce máte právo na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Rodičovská dovolená trvá tedy maximálně 3 roky. Na čtvrtý rok se se zaměstnavatelem musíte dohodnout na poskytnutí tzv. neplaceného volna, které Vám nemusí umožnit (nejedná se tedy o prodloužení rodičovské dovolené). Pokud Vám zaměstnavatel nevyhoví a neumožní Vám tzv. neplacené volno, budete muset pracovní poměr ukončit. Pokud dáte výpověď Vy, nebudete mít na odstupné nárok.

Kateřina Lovitt

Mirka | 11.10.2017 

Dobrý den. Momentálně jsem na mateřské a čekám druhé dítě ( je mi 32). Přemýšlím o doplnění vzdělání s více technickým zaměřením , it ( mám Mgr v humanitních studiích). Zda byste mohli poradit, kde vyhledat efektivní kurz v Praze, který lze skloubit s péči o děti a domácnost? Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
Váš dotaz bohužel nespadá do náplně této poradny.

Kateřina Lovitt

Katka | 10.10.2017 

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o Váš právní názor, týkající se platnosti konkurenční doložky. Pracuji několik let jako OSVČ pro jednu nejmenovanou společnost, zabývající se realitní činností, průměrná provize ve výši 23.000 hrubého/měsíc. Naše spolupráce je ošetřena smlouvou o obchodním zastoupení, jejíž nedílnou součástí je i článek o zákazu konkurence a konkurenční doložka. V ujednáních tohoto článku se poskytovatel zavazuje, že nebude vykonávat po dobu 1 roku po ukončení této smlouvy na území Stč.kraje na vlastní nebo cizí účet realitní činnost (ve smlouvě přesněji vyspecifikováno, co se pod tímto pojmem rozumí), včetně působení ve funkci statutárního či jiného orgánu společnosti, jež se zabývá přímo či nepřímo realitní činností a dále, že nebude vykonávat na témže území činnost, která by měla soutěžní povahu vůči zastoupenému. více

Odpověď:

Dobrý den, pokud jste smlouvu uzavřela jako OSVČ, nejedná se o problematiku upravenou zákoníkem práce, ale občanským zákoníkem. Dle ustanovení § 2518 občanského zákoníku platí, že strany si mohou ujednat, že obchodní zástupce po zániku obchodního zastoupení nesmí na určeném území nebo vůči určenému okruhu osob na tomto území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména tu činnost, kterou při obchodním zastoupení vykonával pro zastoupeného. Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná. Omezuje-li konkurenční doložka obchodního zástupce více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného, může soud konkurenční doložku omezit. více

Jana | 9.10.2017 

Dobrý den, do současné práce jsem původně nastoupila se smlouvou na dobu určitou jako záskok za mateřskou. Moje předchůdkyně nakonec na první rodičovskou navázala další a mně byla smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Kolegyně se ted bude z rodičovské vracet a jestli tomu dobře rozumím, měla by dostat své původní místo vedoucí oddělení, na kterém jsem teď já. Znamená to, že já o můžu být přeřazena na nižší, hůře placenou pozici? Děkuji, Jana

Odpověď:

Dobrý den,
pokud je sjednáno, že pracovní poměr trvá po dobu mateřské dovolené jiné zaměstnankyně, pak po jejím návratu z mateřské dovolené pracovní poměr končí. Z toho, co uvádíte ale vyplývá, že takovou smlouvu nyní podepsanou nemáte, máte smlouvu na dobu neurčitou. Bude záležet, co máte ve Vaší smlouvě sjednáno, ale v souvislosti s návratem kolegyně z rodičovské dovolené nemůžete být přeřazena na jinou nižší pozici. (Při návratu zaměstnankyně, tedy Vaší kolegyně, z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat jí práci podle pracovní smlouvy, tedy nemusí se jednat o stejné místo, ale musí se jednat o práci v souladu s její pracovní smlouvou.)

Kateřina Lovitt

Ludmila | 6.10.2017 

Dobrý den,
dozvěděla jsem se, že můj kolega v zaměstnání, který pracuje na identické pozici jako a má minimálně stejné nebo dokonce prokazatelně menší pracovní úspěchy (počet klientů, počet a výše zakázek), bere za svoji práci znatelně vyšší mzdu než já. Jsem odhodlaná to s vedením řešit, ale nemám žádné důkazy, vím to jen z dosledu, ale je to určitě pravda. Před časem jsem zaslechla něco o obráceném důkazním břemenu, že když se jedná o diskriminaci na základě pohlaví, tak u případného soudu bych nemusela tuto situaci dokládat já, ale naopak by musel zaměstnavatel doložit, že v otázkách mezd přistupuje ke všem stejně. Je to pravda? Kde je toto ustanovení v našem právní řádu obsaženo? Chtěla bych tím posílit svoji vyjednávací pozici s vedením, ale nevím, na jaký předpis se mám přesně odkázat. Nikde se mi to nepodařilo konkrétně dohledat.

Předem děkuji za informaci,

Ludmila

Odpověď:

Dobrý den, za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele podle § 110 zákoníku práce stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. Diskriminace v pracovněprávních vztazích (včetně odměňování) z důvodu pohlaví je zakázána zákonem č. 198/2009 Sb. více

Zuzana Maciel | 5.10.2017 

Dobrý den.

Jaká by prosím byla výše mateřské s druhým dítětem, pokud by plynule navazovala na rodičovskou? Vypočítává se stále ze mzdy, stejně jako to bylo u prvního dítěte?
*Prac. poměr na dobu neurčitou
* Nyní na RD s prvním dítětem

Jak by to bylo případně se třetím/čtvrým dítětem (narození dětí vždy po 2 letech); rodičovský příspěvek zvolený na 2 roky.

Díky. S pozdravem.
Mgr. Zuzana Maciel

Odpověď:

Dobrý den, podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. více

Markéta | 5.10.2017 

Pokud jsem si zvolila délku rodičovské dovolené na 2 roky a rozhodnu se, že si ji chci prodloužit na 3 nebo 4 roky, musím to zaměstnavateli oznamovat předem a on mi to musí dovolit?
Kdo za mě v té době platí sociální a zdravotní pojštění?

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce máte právo na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Rodičovská dovolená trvá tedy maximálně 3 roky. Na čtvrtý rok se se zaměstnavatelem musíte dohodnout na poskytnutí tzv. neplaceného volna, které Vám nemusí umožnit. Péče o dítě do 4 let věku se považuje za náhradní dobu sociálního pojištění. Pokud nemáte příjem, sociální pojištění se neodvádí. Pro účely zdravotního pojištění jste v této době státní pojištěnec. Pojistné na zdravotním pojištění za Vás hradí stát.

Eva Fialová

Katka | 5.10.2017 

Dobrý den, tento týden nastupuji na mateřskou dovolenou. Šéf mě ale nutí, abych chodila ještě v říjnu zaučovat svého nástupce. Má na to právo? Bezplatně tam určitě chodit nebudu, ale zatím je mi dobře, takže bych než porodím chodit mohla. Mohu si nechat na odpracované hodiny (zaškolevání nového kolegy) vystavit DPP? S pozdravem Katka

Odpověď:

Dobrý den,
na čerpání mateřské dovolené nastupujete 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Je to Vaše právo, nikoliv povinnost. Pokud tohoto práva využijete, nemůže Vám zaměstnavatel v této době přidělovat práci. Práva ovšem využít nemusíte, můžete pracovat až do porodu. Poté Vám zaměstnavatel nesmí přidělovat práci po dobu 6 týdnů. Jestliže práva na čerpání mateřské dovolené využijete a chcete pomáhat se zaškolováním, můžete se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o provedení práce, ovšem s jiným druhem práce, než máte uveden v pracovní smlouvě.

Eva Fialová

Jana Hášová | 5.10.2017 

Dobrý den, chci se zeptat, zda existuje někde vyjasnění, co je práce stejné hodnoty? Jde mi o to, že mám pocit, že u nás ve firmě jsou opravdu zvláště nastavené platy.
Díky

Odpověď:

Dobrý den, a stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele podle § 110 zákoníku práce stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. více

Kamila | 4.10.2017 

Mám jako OSVČ nárok na rodičovskou dovolenou a za jakých podmínek (musela bych si platit nějaké minimum zdravotní pojištění)?

Odpověď:

Dobrý den,
OSVČ nemají nárok na rodičovskou dovolenou, neboť ta se týká pouze zaměstnanců. Jako OSVČ máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud splníte podmínku trvání účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM a zároveň účast na nemocenském pojištění OSVČ trvá aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže výše uvedené podmínky nesplníte, budete mít ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek.

Eva Fialová

Julka | 4.10.2017 

Dobrý den, v červnu jsem nastoupila na pozici asistentky v jedné společnosti. S nadřízeným jsme měli dobré vztahy a panovala mezi námi (stejně jako v celém týmu) přátelská a neformální atmosféra. Já jsem nervozní člověk a někdy když se snažím vtípkovat a být neformální, stane se mi nějaký trapas. Když nadřízený v září na poradě při rekapitulaci deadlineů prohlásil "Ty mě teda pěkně honíš," spěšně jsem zareagovala rádoby vtipnou hláškou "To si snad necháme až budeme sami." Okamžitě mi bylo jasné, že jsem šlápla vedle, ostatní na poradě to naštěstí přešli. Od té doby mám ale pocit, že se komunikace ze strany nadřízeného výrazně změnila - je formálnější, nevtipkuje, neusmívá se apod. Bojím se, že mě vyhodí. Je to možné? Mohl by mě vyhodit za sexuální obtěžování? O práci bych nerada přišla, je to dobré místo a dosud jsem tam byla spokojená. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel Vám může dát mimo jiné výpověď, pokud závažným způsobem porušíte právní předpisy vztahující se k vykonávané práci (dříve pracovní kázně). Pro méně závažné porušení těchto předpisů Vám zaměstnavatel může dát výpověď až po třech takových porušeních, na které Vás musí upozornit tzv. vytýkacím dopisem spolu s upozorněním na možnost výpovědi, pokud k dalšímu porušení dojede v průběhu dalších šesti měsíců. Předpisem, který se vztahuje k vykonávané práci je i antidiskriminační zákon, který zakazuje obtěžování a sexuální obtěžování. Svému nadřízenému můžete zaslat omluvu s tím, že se v budoucnu takového jednání zdržíte.

Eva Fialová

Pinouš | 4.10.2017 

Dobrý den. Je možné,aby vedoucí pracovník svému zaměstnanci snížil platovou třídu jako trest za " údajně " špatně provedenou práci? Podotýkám,že osobní ohodnocení ani odměny nepobírám. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 3 odstavce 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Snížit platovou třídu beze změny náplně práce není možné.

Eva Fialová

Karla M. | 2.10.2017 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda půjdu automaticky na rizikové těhotenství po umělém oplodnění i v případě, že se to povede na první pokus. Děkuju, Kája.

Odpověď:

Dobrý den,
rizikové těhotenství a s ním spojenou pracovní neschopnost určuje vždy lékař. Zákon povinné případy pracovní neschopnosti nestanoví.

Eva Fialová

Petra  | 2.10.2017 

Dobrý den,
poslední cca 3 měsíce mě kolega v kanceláři obtěžuje nevhodnými eroticky zabarvenými připomínkami a vtípky. Komentuje moje oblečení, make-up, postavu apod. Vždy však toto chování omezuje na dobu, kdy jsme v kanceláři sami, takže mi jeho jednání nemůže nikdo dosvědčit. Už jsem mu několikrát jasně sdělila, že se mi jeho chování nelíbí, ale nemá to žádný praktický důsledek. Je prosím možné se vůči takovému chování bránit? Přemýšlím, že bych si stěžovala svému nadřízenému, ale obávám se, že pokud nemám žádné důkazy, nebude mě brát vážně. Navíc je můj šéf s tímto kolegou dobrý kamarád... Co mám prosím dělat?

Děkuji, Petra

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vás kolega obtěžuje, sepište dobu a formu konkrétních útoků a sdělte toto svému zaměstnavateli. Jestliže nemůžete být se zaměstnavatelem v přímém kontaktu, nebo jednání Vašeho kolegy bude zlehčovat, nebo nezjedná nápravu (např. důrazně svému zaměstnanci chování nevytkne) informujete ho o tom doporučeným dopisem. Je to zaměstnavatel, kdo je odpovědný za pracovní podmínky na pracovišti a za dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, t.j. i za dodržování antidiskriminačního zákona. Svého zaměstnavatele upozorněte na to, že na něho můžete podat žalobu u soudu, aby obtěžování zamezil. Dále můžete podat podnět ke kontrole inspekci práce místně příslušné podle sídla zaměstnavatele. Inspekce práce může udělit zaměstnavateli pokutu za přestupek až ve výši 1 milion korun.

Eva Fialová

Natálie | 2.10.2017 

Dobrý den, prosím o informaci, zda je níže popsané porušování pouze na výtku a kolik bych jich musela dostat nebo mě může zaměstnavatel dát ihned výpověď. Za poslední 3 měsíce porušování : 1. dřívější odchody bez vědomí nadřízeného, 2.nezadávání nepřítomnosti do systému pro evidenci , 3. nedodržování délky pracovní doby. děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
výpověď Vám může zaměstnavatel dát po třech méně závažných porušeních právních předpisů (dříve pracovní kázně). Na možnost výpovědi Vás musí písemně upozornit tzv. vytýkacím dopisem. Po čtvrtém porušení v průběhu šesti měsíců již Vám může dát výpověď.

Eva Fialová

Pavel | 27.9.2017 

Vracím se po rodičovské dovolené do práce, zaměstnavatel mě posílá na pracovní pohovory. Může mě přesunout na stejnou pozici dle pracovní smlouvy, ale ke své dceřinné společnosti? Je u toho i změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou tak si nejsem jist, jestli by to případně nemělo vliv na právo na odstupné a podobně. mohu takovou změnu případně odmítnout a chtít místo u původního zaměstnavatele?

Odpověď:

Dobrý den, při návratu zaměstnance z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy (tedy nemusí se jednat o stejné místo). Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku, a to do doby, než Vám buďto zaměstnavatel začne práci dle Vaší pracovní smlouvy přidělovat, nebo se dohodnete na změně pracovní smlouvy. Místo výkonu práce je sjednáno ve Vaší pracovní smlouvě. Záleží na tom, jak máte místo výkonu práce vymezeno, zda jako konkrétní pracoviště, sídlo zaměstnavatele, obec atd. Bez Vašeho souhlasu není možné, aby Vás zaměstnavatel přeložil k výkonu práce do jiného místa. Změny pracovní smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou stran. Je zcela na Vás, zda a na jaké změny přistoupíte. více

Slunecnice | 26.9.2017 

Dobrý den, zažádala jsem u svého zaměstnavatele písemně o zkrácení pracovního úvazku v souvislosti s péčí o 4leté dítě. Bylo mi řečeno, že zákon neuvádí, do kdy se mi zaměstnavatel musí vyjádřit. Pokud bych záležitost řešila dál přes inspekci práce, jak mohu v mezičase vyzvedávat dítě ze školky, pokud mi zaměstnavatel odmítá pracovní úvazek zkrátit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět. Zákon skutečně nestanoví lhůty pro vyjádření. Než bude tedy o Vaší žádosti zaměstnavatelem rozhodnuto, máte stále povinnost vykonávat práci podle Vaší pracovní smlouvy. V případě, že s důvody zamítnutí žádosti nebudete souhlasit, můžete se obrátit na inspekci práce, která tyto důvody prošetří.

Kateřina Lovitt

Jana | 25.9.2017 

Dobrý den, může vedoucí informovat ostatní kolegy v práci o zdravotních důvodech nepřítomnosti zaměstnance? Přesněji řečeno, může šířit informaci ohledně počínajícího těhotenství (nepotvrzeného vzhledem ke krátké době), o kterém věděl pouze vedoucí dané zaměstnankyně? Pracovní neschopnost byla nakonec ukončena z důvodu předčasného potratu. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí respektovat soukromí zaměstnance a dodržovat ochranu jeho osobních údajů. Informace o zdravotním stavu je podle zákona o ochraně osobních údajů dokonce citlivým údajem, pro jehož zpracování platí přísnější pravidla. Pokud zaměstnankyně nedá zaměstnavateli nebo vedoucímu pracovníkovi výslovný souhlas ke sdělení informací o svém zdravotním stavu třetím osobám, nelze tuto informaci těmto osobám sdělovat.

Eva Fialová

Pavlina | 25.9.2017 

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak mám řešit tuto situaci: jsem těhotná, vykonávám práci vlakové stevardky a dle mého názoru i názoru mě lékařky tato práce není vhodná pro těhotné. Můj zaměstnavatel si toto však nemyslí, není ochoten mě přeložit na jinou práci a odkazuje mě na pracovní neschopnost, což nechci. Nechci přijít o svůj příjem. Vím že existuje vyrovnávací příspěvek při přeložení na jinou práci, ale tu mi zaměstnavatel nechce umožnit.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci, která je těhotným ženám zakázána, nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, nebo noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní. Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět. Těhotná žena má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, když za práci, na niž byla převedena, dosahuje výdělku nižšího než za dosavadní práci. (Seznam zakázaných prací stanoví vyhláška č. 180/2015 Sb.).

Kateřina Lovitt

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 223 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect