Andrea | 31.3.2017

Dobrý den, zaměstnavateli jsem nahlásila rodičovskou dovolenou 3 roky. Teď bych se chtěla vrátit po dvou letech. Musí zaměstnavatel vyhovět? Může mně v takové situaci zaměstnavatel zařadit na velmi podobné (stejné) místo, ale na jiném oddělení, kde je zpravidla prémiová složka mzdy (která není ve smlouvě zaručená) nižší, než na původním oddělení? Děkuji za radu. Andrea K

Odpověď:

Dobrý den,
rozsah čerpání rodičovské dovolené si určuje každý z rodičů sám a zaměstnavatel je povinen mu rodičovskou dovolenou v požadovaném rozsahu poskytnout. V poslední době existuje mezi právníky nejednotný názor na předčasný návrat zaměstnance z rodičovské dovolené. Tradičně to bylo vykládáno tak, že pokud zaměstnanec zažádá o rodičovskou dovolenou např. v maximální délce do tří let věku dítěte, pak není povinností zaměstnavatele vyhovět žádosti zaměstnance o jeho dřívější návrat. Výhodou pro zaměstnavatele tak bylo, že takto dočasně uvolněné pracovní místo obsadil jiným zaměstnancem na dobu určitou. V poslední době se lze rovněž setkat s názory, že z rodičovské dovolené se lze vrátit kdykoliv, bez ohledu na rozsah čerpání, které si sám určil zaměstnanec ve své žádosti. Podle mého názoru, se můžete vrátit z rodičovské dovolené dříve, než jste zaměstnavateli nahlásila. Berte však v úvahu složitou situaci zaměstnavatele, který za Vás pravděpodobně zaměstnal po dobu rodičovské dovolené pracovní sílu na dobu určitou. Doporučuji, abyste kontaktovala zaměstnavatele co nejdříve a dohodnula se s ním. I v této situaci platí, že pokud se vracíte do práce po skončení rodičovské dovolené, musí Vám zaměstnavatel přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect