Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontrolyZodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Eva | 19.9.2016 

Dobrý den,
Ráda bych při rodičovské pracovala na zkrácený úvazek na stávající pozici u stávajícího zaměstnavatele. Zaměstnavatel mi v tomto vychází vstříc, došlo by ke změně smlouvy pomocí dodatku a snížení prac. doby. Chtěla bych se zeptat, jaká by byla výše příspěvku na MD v případě nástupu s druhým dítětem, resp. z jakého základu se v tomto případě počítá?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější.

Eva Fialová

Kubíková Blanka | 17.9.2016 

dobrý den, dcera je nezaměstnana a je na ÚP, pracovala v cizine ale pouze vzdy jen 6 mesicu pak 2 mes doma jako dovolena..podporu nepobíra,má nárok na porodné a materskou? otec je cizinec, žijící miimo EU. Dále mě zajíma zda ji bude případná materska vyplácena i pripade ze odjede s miminem za otcem ditete např na rok. Tkz střídavý pobyt..děkuji

Odpověď:

Dobrý den, podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění, např. z důvodu zaměstnání v době nástupu na PPM. Další podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Nástupem se rozumí období od počátku 8 až 6 týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud Vaše dcera nesplňuje tyto podmínky, nárok na PPM mít nebude. Není vyloučen, že jí však v cizině vznikl nárok na podobnou dávku. Pokud nemá Vaše dcera nárok na PPM a má bydliště v České republice, bude od porodu čerpat rodičovský příspěvek. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. více

Blimba | 16.9.2016 

Dobrý den, jak je to s prací na plný úvazek a dobíháním rodičovské dovolené na 3 roky. Jak se postupuje pokud jde o práci u téhož zaměstnavatele, u kterého jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a jak je to pokud jsem uzavřela smlouvu u jiného zaměstnavatele.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
pokud nastoupíte do práce po rodičovská dovolená tímto končí a Vy již rodičovskou dovolenou nečerpáte. Pokud budete pracovat u jiného zaměstnavatele po rodičovské dovolené, buďto může skočit pracovní poměr u stávajícího zaměstnavatele, nebo můžete mít dva pracovní poměry u dvou zaměstnavatelů. Pokud se výkon činnosti stávajícího zaměstnavatele shoduje s Vaší činností pro nového zaměstnavatele, je třeba, aby Vám stávající zaměstnavatel udělil souhlas s výkonem práce pro tohoto zaměstnavatele.

Eva Fialová

beruška | 15.9.2016 

SE ZEPTAT POBÍRÁM PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI CCA 1600KČ MANŽEL MÁ VÝPLATU ČISTÝ PŘÍJEM 16500KČ.MÁM NÁROK NA DOPLACENÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA?VŽDYŤ Z TOHO SE NÁDÁ VYŽÍT,KDYŽ MÁME DVĚ MALÉ DĚTI.KAM SE MÁM PROSÍM OBRÁTIT NA JAKÝ ÚŘAD?DĚKUJI

Odpověď:

Dobrý den,
to, zda máte nárok na dávky podpory v hmotné nouzi posuzuje Úřad práce podle Vašich majetkových poměrů, které posuzuje na základě kompletního dotazníku. Proto doporučuji se obrátit přímo na tento orgán s žádostí o dávky.

Eva Fialová

Lenka | 14.9.2016 

Dobrý den, před mateřskou a rodičovskou dovolenou jsem pracovala na ministerstvu. Vzhledem k tomu, že mi nepřijali tříleté dítě do školky, sjednala jsem se zaměstnavatelem dohodu o neplaceném volnu. To mi brzy skončí. Chtěla bych nastoupit na zkrácený úvazek a budu o to zaměstnavatele písemně žádat. Co se stane v případě, že mi zaměstnavatel z jakýchkoli důvodů nestihne na mou žádost odpovědět do konce trvání neplaceného volna? Budu muset nastoupit na plný úvazek a čekat, až se mi zaměstnavatel vyjádří? Nevím, jak postupovat. Na plný úvazek nastoupit nemůžu kvůli péči o dítě. V této souvislosti by mě ještě zajímalo, jestli teoreticky je možné nastoupit na plný úvazek a např. hned druhý den zažádat o zkrácený úvazek. Měl by mi zaměstnavatel i tak vyhovět?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět. Pokud Vám zaměstnavatel nevyhoví, musíte vykonávat práci podle Vaší pracovní smlouvy až do doby, než se se zaměstnavatelem dohodnete na kratší pracovní době.

Eva Fialová

archiv dotazů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz


 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect