Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontrolyZodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Eva | 16.2.2017 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je normální, pokud zastávám funkci vedoucí (THP), abych měla menší mzdu o 3-5 tisíc, než zaměstnanci, i moji podřízení bez vzdělání, dělající podřadnou práci? (zěmědělství). Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Podle zákoníku práce přísluší zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná odměna. Zákoník práce sice neříká, že za práci vyšší hodnoty má zaměstnanec nárok na vyšší mzdu. Nicméně ze skutečnosti, že je Vám poskytována stejná nebo dokonce nižší mzda za práci vyšší hodnoty, by se dalo dovodit diskriminační jednání zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance diskriminovat mimo jiné z důvodu pohlaví, věku, nebo zdravotního stavu. Pokud jsou Vašimi podřízení zaměstnanci mužského pohlaví, nižšího věku mohlo by se jednat o diskriminaci. V případě soudního sporu by zaměstnavatel musel dokázat, že nediskriminoval. více

Miška | 16.2.2017 

Dobrý den, mám se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na 1,0 úvazek na dobu naurčitou.Ráda bych si snížila prac.úvazen na 0,8 a 1 den v týdnu pracovala u jiného zaměstnavatele na dohodu.Je automatické,že mi bude dál držena u původního zaměstnavatele smlouva na dobu neurčitou?Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
přiznám se, že Vašemu dotazu nerozumím. Obecně platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů stanovených zákoníkem práce. Na snížení úvazku se musíte se zaměstnavatelem dohodnout formou změny pracovní smlouvy.

Eva Fialová

Irena Lištiaková | 14.2.2017 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jako žena pracující na OSVČ mám nárok na mateřský a rodičovský příspěvek?

Co k tomu musím naplnit?

A když jsem OSVČ jak dlouho musím pracovat, abych na něj měla nárok?

Předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
na peněžitou pomoc v mateřství jako OSVČ budete mít nárok, pokud budete účastna na nemocenském pojištění. Abyste měla na tuto dávku nárok, musí Vaše účast na pojištění trvat alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Dále musí účast na nemocenském pojištění OSVČ trvat aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM a OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Pokud nebudete mít nárok na PPM, budete od porodu čerpat rodičovský příspěvek.

Eva Fialová

Jana | 10.2.2017 

Chtěla bych se zeptat, zda je vážnou provozní překážkou třísměnný provoz. Chtěla bych mít zkrácený úvazek - 6 hodin(celý úvazek 7,5 hodiny) z důvodu péče o dítě mladší 15-i let. Mám se vracet po rodičovské RD.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody jsou např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele.
Podle mého názoru je zaměstnavatel povinen vyhovět Vaší žádosti o zařazení např. do ranní směny, popř. o jinou vhodnou úpravu pracovní doby. Překážkou by však mohly být zmíněné provozní důvody. Zaměstnavatel tyto důvody musí specifikovat. V případě, že tak neučiní, nebo s vymezením důvodů nebudete souhlasit, můžete se obrátit na inspekci práce nebo/a podat žalobu k soudu. Doporučovala bych Vám však řešení dohodou.

Kateřina Lovitt

Renapoka | 6.2.2017 

Dobrý den,
můj dotaz se týká práce na částečný úvazek a možnosti vrátit se zpět na rodičovskou dovolenou.
Chtěla bych se zeptat, jestli je po oznámení tohoto záměru zaměstnavateli možno odejít na RD okamžitě, nebo zdali je zde ze zákona nějaká doba, po kterou musím zůstat, než si zaměstnavatel najde náhradu? (např. 2 měsíce stejně jako v případě výpovědi)? Děkuji Vám předem za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
rodičovská dovolená nemusí být čerpána do 3 let věku dítěte souvisle, v době do dosažení tří let věku dítěte můžete opakovaně požádat o čerpání rodičovské dovolené v kratším rozsahu a zaměstnavatel má povinnost Vám takové čerpání pracovního volna umožnit. Forma žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené není zákonem stanovena, lze však doporučit písemnou formu. Rovněž není stanovena doba, ve které je nutné požádat o dočerpání rodičovské dovolené. Doporučovala bych co nejdříve, vezmete-li v úvahu situaci zaměstnavatele, který bude chtít pravděpodobně zaměstnat po dobu Vaší další RD jinou pracovní sílu na dobu určitou.

Kateřina Lovitt

archiv dotazů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz


 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect