Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Martina | 15.10.2018 

Dobrý den, můžu svojí zaměstnankyni, která je těhotná a nestihne vykonat všechny zadané úkoly před odchodem na mateřskou dát DPČ, která bude končit až cca 2 měsíce po porodu?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku!

Během mateřské dovolené i pobírání peněžité pomoci v mateřství je možné pracovat na DPČ. Není však možné zároveň pobírat PPM a vykonávat stejnou práci, ze které byla zaměstnankyně pojištěná. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství si však pojištěnka určuje sama (od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu) a nemusí se s mateřskou dovolenou krýt. Během PPM by s Vámi mohla uzavřít DPČ na jinou činnost, ve své předchozí práci však pokračovat nemůže.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Přeji Vám hezký den!

Eva Fialová

Kateřina | 14.10.2018 

Dobrý den, jsem těhotná a pracuji na DPČ, odvádím soc. a nem. pojištění. Již dříve jsem u téhož zaměstnavatele pracovala na HPP na dobu určitou jako zastup za jinou mateřskou dovolenou. Mezi skončením HPP a začátkem DPČ byla 3měsíce přestávka, kdy jsem zůstávala na RD, ale v té době jsem již nečerpala žádný rodičovský příspěvek. Budu mít nyní nárok na PMM? Bude se vypočítávat z nynějších nižších výdělků,m nebo bude stejná jako u předchozí mateřské? Kdybych nyní onemocněla a na mateřskou odcházela vlastně z nemocenské, budu mít na PMM nárok? Děkuji Vám!
Zdraví Kateřina

Odpověď:

Dobrý den, děkuji Vám za otázku! Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) máte nárok tehdy, pokud jste byla účastnicí nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu – to je příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní (§ 37). Stejná výše jako v případě minulé PPM by byla, pokud byste byla celou dobu zaměstnaná. To, zda Vy konkrétně ve Vaší situaci, budete mít nárok na PPM a v jaké výši, záleží na vícero faktorech. Doporučuji Vám obrátit se přímo na Českou správu sociálního zabezpečení. více

Ladislav  | 3.10.2018 

Mám ze strany zaměstnavatele ukončen pracovní poměr v pořádku. Mohu se zaevidovat na ÚP. Když potřeboval do práce přijel za mnou a vystavil mi pracovní smlouvu. Nyní od něho potřebuji písemné potvrzení s razítkem a on mi řekl, že si mám pro něj dojet až k němu přes celou republiku je to v pořádku ? Co mám dělat kde se mám obrátit ?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz!

U potvrzení o zaměstnání („zápočtového listu“) má zaměstnavatel povinnost Vám je nejen vydat, ale i doručit (§ 313 zákoníku práce 262/2006 Sb.). Doručuje je do vlastních rukou primárně na pracovišti nebo v místě bydliště, ale také elektronicky, a pokud to není jinak možné, může písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 334 zákoníku práce). Požádejte tedy bývalého zaměstnavatele, ať Vám potvrzení rovnou doručuje poštou (či elektronicky).

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Přeji Vám hezký den!

Kateřina Lovitt

Jiří | 2.10.2018 

Jsem samoživitel. Jezdím s dcerou na pravidelná vyšetření ke specialistovi do měst vdáleného cca 50 km a trávím tak polovinu, někdy i větší část prac.doby v čekárně. Do zaměstnání dojíždím cca25 km. Jaký mám nárok na úhradu mzdy? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku.

Doprovod dcery na vyšetření je jednou z důležitých osobních překážek v práci podle zákoníku práce 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 590/2006 Sb. V případě doprovodu dcery Vám náleží náhrada mzdy.

Toto pracovní volno (a jemu odpovídající náhradu mzdy) však dostanete pouze na nezbytně nutnou dobu, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.

Budete-li mít další otázky nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

Karolína | 1.10.2018 

Dobrý den, manžel dostal v práci výpověď a máme 2roky starou dceru, já bych teď mohla jít do práce, můžeme se s mužem na rodičovské dovolené vystřídat? Jde mi o to, aby nebyl na pracáku. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz. Jestliže se chcete vystřídat v pobírání rodičovského příspěvku, musíte Vy ukončit pobírání rodičovského příspěvku na svoje jméno a Váš manžel o něj opět požádá. To můžete vyřešit například společnou návštěvou úřadu práce (oddělení státní sociální podpory) v měsíci před Vaším nástupem zpět do zaměstnání. Rodičovský příspěvek můžete pobírat stále Vy s tím, že zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou (Vaším manželem). Pokud by jste zpět do zaměstnání nastupovala později, než Vašemu muži skončí pracovní poměr, můžete také být doma oba (Vy na rodičovské dovolené, on by pobíral příspěvek), pouze jeden z Vás však bude hradit zdravotní pojištění stát. Více informací a některé formuláře můžete najít i online na stránkách MPSV, případně Vám poradí přímo zaměstnanci úřadu práce. více

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect