Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontrolyZodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Emilly | 1.12.2016 

Dobrý den, pracuji v cukrářské výrobě na zkrácený pracovní úvazek mám v péči dvě děti věku 7 a 10 let. Jednání zaměstnavatele, mě začíná velmi stresovat, jelikož mi nařizuje přesčasy denně. Když jsem argumentovala, že mám zkrácený úvazek, že zákon nepovoluje zaměstnavateli přesčas nařídit. Tak mi dost hrubě oznámil, že on určuje kdy budu končit, že mi přesčas nařídit může atd.. a jestli se mi to nelíbí tak mě vyhodí s 53. Dávají mi větší objem práce než jaký mohu v 6 hodinách zvládnout a vyhrožují že když to nesplním tak mě vyhodí za porušení pracovní kázně. Dělám každý den bez přestávky abych to vůbec všechno stihla v co nejkratším čase po mé pracovní době. Za to že sem si dovolila se ozvat tak mi ještě přidali. Jsem z toho zoufalá, nevím jak se mám bránit kam se obrátit. Zvažuji že dám výpověď i když práci potřebuji. Zaměstnavatel si dělá co chce ani propustky k lékaři nedává, nepřítomnost kvůli lékaři nám odečítá od dovolené. A mnoho dalšího by se našlo. Děkuji za vyslyšení.

Odpověď:

Dobrý den, Váš zaměstnavatel porušuje svým jednáním zákoník práce. Jak správně píšete, zaměstnancům s kratší pracovní dobou j není možné práci přesčas nařídit. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Nedodržení pracovního tempa a množství páce, které není v souladu s tímto pravidlem, nezakládá právo zaměstnavatele na výpověď ani na okamžité zrušení pracovního poměru. Okamžité zrušení pracovního poměru je mimo jiné možné pouze v případě hrubého porušení předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Protiprávní je rovněž přístup Vašeho zaměstnavatele k překážkám v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. více

Dana | 30.11.2016 

Dobrý den,chci se zeptat jsem na RD do 27.1.2017 ale bohužel my nechtějí vyjít vstříc s pracovní dobou chodila jsem na 6h a potřebovala bych na 7h kvuly dítěti(školce)jak mám pokračovat na co mám nárok?dekuji

Odpověď:

Dobrý den
podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám musí sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete. Pokud takové důvody nemá, je povinen Vaší žádosti vyhovět.
Podle § 241 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

Eva Fialová

Silva | 30.11.2016 

Dobrý den,
může mi vrchní sestra nařídit službu navíc mimo naplánovaný měsíční rozvrh dva dny předem?.. důvodem služby navíc je nemoc kolegyně.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Pokud jste se se zaměstnavatelem nedohodla jinak, je zaměstnavatel povinen tuto lhůtu dodržovat.

Eva Fialová

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Dobrý den, podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu však v tomto případě přísluší nejvýše za dobu, po kterou by trvalo v nejbližším zdravotnickém zařízení. více

bestia | 22.11.2016 

když jdu k praktickému lékaři na propustku tak vždy platilo že mám nárok na 2hodiny propustky.pokud jsem šla k odbornému platí že mám nárok na 4hod propustky.pokud mám dva lékaře tentýž den platilo že mám nárok celý den na propustku...zaměstnavatel si udává naráz své pravidla jak to bude platit -tedy propustky..jak je to doopravdy a jak se mám jinak bránit??

Odpověď:

Tento dotaz byl již zodpovězen.

Eva Fialová

archiv dotazů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz


 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect