Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontrolyZodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Marika | 19.11.2017 

Čeština v označování profesí užívá tzv. generické maskulinum, tj. označení mužského rodu. Pokud je tedy v inzerátu napsáno: „hledáme řidiče tramvaje“, myslí se tím automaticky i žena, pokud není uvedeno jinak. Ale jak je to v opačném případě, pokud je v inzerátu napsáno: hledáme cukrářku pro naši pekárnu. Generické feminimum jako preferovanou formu v češtině nemáme, je tedy tato druhá formulace již diskriminační? Rozumím tomu tedy správně, že v inzerátu může být označení pozice v mužském rodu nebo obě formy, ale není možné uvádět jen ženský tvar (samozřejmě někdy bývá z dalšího popisu v inzerátu jasné, že je pozice pro obě pohlaví, ale jak je to tedy v případě, kdy tam toto další ustanovení není a je tam jen označení pozice)?

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatelům je zákonem o zaměstnanosti zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Zaměstnavatel, který nepoužije v inzerátu obě formy, tzn. femininum i maskulinum, by se v případě podnětu či stížnosti na takový inzerát mohl bránit argumentem, že v inzerátu použil generické maskulinum. Jelikož generické femininum není v češtině pro pracovní pozice používáno, je pravděpodobné, že by zaměstnavatel, který zveřejní inzerát s pracovní pozicí ve formě feminina, byl sankcionován ze strany inspekce práce za nabídku k zaměstnání, která má diskriminační charakter.

Eva Fialová

Sivena | 19.11.2017 

Dobrý den, jsem samoživitelka a začátkem roku jsem nastoupila po rodičovské dovolené zpět do původního zaměstnání. V současné době máme v práci elektronicky vedenou docházku. Bylo mi řečeno, že pokud se do práce zpozdíme třeba jen o 1 minutu, musíme si nadpracovat 30 minut. Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel má právo požadovat, aby zaměstnanci dodržovali jím stanovenou pracovní dobu a odpracovali počet hodin, který mají uvedeno v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnavatel žádá, abyste odpracovali hodiny navíc, jedná se o práci přesčas. Nařídit práci přesčas může zaměstnavatel pouze výjimečně. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Eva Fialová

Danka | 16.11.2017 

Dobrý den,

dozvěděla jsem se, že v zahraničních firmách mají zaměstnanci možnost čerpat tzv. "Mental Health Sick Day" Je toto možné i u nás?

Dcera trpí depresemi, úzkostmi a mentální anorexií a zajímalo by mě, jestli jí zákon může zaručit podobné benefity.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
o podobných benefitech ve firmách nemám informace, nicméně firmy mohou poskytovat zaměstnanci různé benefity. Pokud Vaše dcera je dočasně neschopná práce, je to překážka v práci a ona může čerpat nemocenskou.

Eva Fialová

Hanka | 15.11.2017 

Dobrý den, budu se vracet po 5 letech do prace, pracovala jsem na ministrerstvu vnitra, kde mam stále smlouvu na dobu neurcitou. Dceři budou 3 roky v květnu, ale do školky mi ji nevzali. Jak mám postupovat, abych mohla nastoupit do prace az od září? Má zaměstnavatel povinnost dát mi (od kvetna do září) neplacené volno, nebo je to na jeho libovůli? Někde jsem slyšela, že u státních zaměstnanců je to jinak.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
dle čl. 5 služebního předpisu č. 12/2015 Vám služební orgán musí vyhovět v žádosti o neplacená volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku, pokud by Vaše neplacené volno nebránilo řádnému plnění úkolů služebního úřadu. Řádné plnění úkolů služebního úřadu není nikde definováno, nicméně se pravděpodobně bude jednat o narušení či ohrožení plnění těchto úkolů.

Eva Fialová

baboui | 14.11.2017 

Dobrý den, pracuji ve státní správě, měla bych zájem o home office, ale zaměstnavatel argumentuje, že to nelze, protože nelze vynášet data o mých klientech mimo úřad kvůli ochraně osobních údajů. Je to skutečně překážka? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 117 odst. 1 zákona o státní službě, nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán může se státním zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky výkonu služby. Zákon o ochraně osobních údajů neobsahuje ustanovení, která by zakazovala práci z domova z důvodu ochrany osobních údajů. Pokud zaměstnavatel přijme dostatečné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, není důvod práci z domova zaměstnanci neumožnit.

Eva Fialová

archiv dotazů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz


 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect