Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontrolyZodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Lilit | 19.6.2017 

Pracuji v síti parfumerií. Při odchodu předkládáme ke kontrole pracovníkovy ostrahy kabelky a tašky. Nyní chtějí prohledávat i peněžky. A navíc po nás chtějí abysme samy sebe prosahávaly vč. intimních míst před bezpečnostní kamerou. Tento záznam budou mít k nahlédnutí zaměstnanci ostrahy a zaměstnanci parfumerie. Mají právo to po nás chtít? Mě je to velmi nepříjemné. Přijde mi to nechutné, ponižující a jako velký zásah do soukromí. Navíc budeme podepisovat dodatky ke smlouvě, kde s tímto vším souhlasíme. Mohu to odmítnout podepsat? Děkuji za pomoc

Odpověď:

Dobrý den,
pro Vaši informaci – obecně platí podle § 248 odst. 2 zákoníku práce, že zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.
Dle mého názoru při Vámi popsaném způsobu provádění kontroly může docházet ke snižování lidské důstojnosti, takový způsob kontroly rozhodně nerespektuje právo zaměstnance na ochranu osobnosti. Dodatek ke smlouvě nedoporučuji podepisovat. V případě negativní reakce ze strany zaměstnavatele je možné se obrátit na příslušný inspektorát práce s podnětem k šetření.

Kateřina Lovitt

ivav | 17.6.2017 

Dobrý den, momentálně jsem na RD s téměř 2-letou dcerou. Před tím jsem pracovala na zaměstnanecký poměr na dobu neurčitou, na MD jsem nastoupila 8 týdnů před termínem porodu. Plánuji podruhé otěhotnět a zajímá mě, kdy nejpozději musím porodit, abych neztratila nárok na MD a jestli bude v původní výši? MD mám nyní na 3 roky, dcrea se narodila 28.9.2015. Co se stane, pokud mi dceru nevezmou ve 3 letech do školky, může mě zaměstnavatel propustit, jak mi naznačil? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Tzn. zaměstnavatel Vám může dát např. více

Jana Lopourová | 17.6.2017 

Dobrý den,

v tuto chvíli jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 12/2018. Uvažujeme o druhém dítěti, které by se mělo narodit do konce rodičovské prvního dítěte. Jak by to bylo, pokud bych přešla z rodičovské na další mateřskou? V tuto chvíli jsem zaměstnaná, nárok na první mateřskou jsem měla, příjem byl 18500 čistého. Mám nárok na druhou mateřskou, nebo bych šla rovnou na rodičovskou?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš dotaz zřejmě směřuje k peněžité pomoci v mateřství. U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější.

Eva Fialová

Markéta | 12.6.2017 

Dobrý den! Jsem divadelní dramaturg, v současnosti na rodičovské dovolené s 18 měsíčním synem. Smlouvu mám na dobu určitou do konce června 2017. Jsem znovu těhotná, na mateřskou bych měla nastoupit začátkem července 2017 (tj. v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání). Můj dotaz směřuje k přivýdělku na mateřské dovolené. Po dobu zaměstnání a i nyní během rodičovské dovolené podnikám na vedlejší činnost - jedná se především o smlouvy o dílo (autorské texty, překlady apod.). Chápu správně, že po dobu mateřské dovolené s druhým dítětem nesmím nikde (ani na licenční smlouvu) pracovat jako dramaturg, ale je možné mít příjem / tantiémy z překladu? Předem děkuji za odpověď!

Odpověď:

Dobrý den,
pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství nemůžete vykonávat činnost, ze které Vám plyne nemocenské pojištění, které tvoří základ pro tuto dávku. Jestliže byste takovou činnost vykonávala, nárok na PPM ztrácíte. Jestliže nejste z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemocensky pojištěná, můžete tuto činnost vykonávat.

Eva Fialová

Vlasta | 8.6.2017 

Dohodla jsem se písemně se zaměstnankyní, že na její žádost souhlasím s prodloužením její rodičovské dovolené na 4 roky. V září by se měla vrátit do zěměstnání. Mohui jí nabídnout zkrácený pracovní úvazek nebo jí musím držet stejnou pozuici a stejný plat jako před RD? Pokud bychom se nedohodly musím jí platit odstupné ? Děkuji
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, po skončení rodičovské dovolené zaměstnankyně, musíte této zaměstnankyni přidělovat práci podle její pracovní smlouvy. Toto pravidlo platí i po návratu z tzv. neplaceného volna, protože smlouva se zaměstnankyní bude i v této době platná a jak Vy, tak i Vaše zaměstnankyně se jí musíte řídit. Na kratší rozsahu pracovní doby byste se musely domluvit a upravit tento rozsah dodatkem ve smlouvě. Jestliže je výše mzdy upravena v pracovní smlouvě, musíte dodržet i výši mzdy. Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, můžete výši mzdy jednostranně měnit. Důvodem změny ovšem nemůže být návrat po čtyřech letech do práce nebo péče o dítě. Tyto důvody by byly diskriminační. Pokud zaměstnankyně požádá o kratší pracovní dobu z důvodu péče o dítě mladší 15 let, musíte této žádosti vyhovět, nebrání-li Vám v tom vážné provozní důvody. více

archiv dotazů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz


 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect