Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontrolyZodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Lucie | 16.8.2016 

Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda budu mít nárok na PPM, když v 10/2013 jsem porodila, PPM jsem pobírala a RP mi končí 08/2016. Současně jsem 07/2016 nastoupila do zaměstnání na částečný úvazek. Smlouvu mám na dobu určitou do 31.12.2016, která nevím, zda mi bude prodloužena. Zajímá mne, zda bych měla nárok na PPM, pokud by termín porodu byl 16.4.2017.
Dále bych se chtěla zeptat, jak je to s čerpáním PPM u muže, který splňuje podmínku 270 dní nemocenského pojištění. Vím, že je toto možné od 7. týdne po porodu. Je možné, aby muž tuto dávku čerpal pouze minimální dobu 7 dní a tato by následně přešla na ženu a muž dále vykonával zaměstnání?
Velmi děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít budete, pokud v posledních dvou letech před dnem nástupu na PPM budete účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní (nástupem se rozumí období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu). Nástup na PPM musí nastat v době trvání zaměstnání. Nárok na PPM je však zachován i v případě, že k němu dojde nejpozději šest měsíců po skončení pracovního poměru. Do uvedených 270 dnů se započítává i doba rodičovské dovolené. Doporučovala bych Vám kontaktovat ohledně Vaší konkrétní situace správu sociálního zabezpečení. Jak uvádíte, nárok na PPM má i otec dítěte (nebo manžel ženy, která dítě porodila), pokud splňuje stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech přede nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. více

Monika | 15.8.2016 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Koncem listopadu mi končí rodičovský příspěvek, který trval 4roky. Po celou tuto dobu jsem stále zaměstnána. Ale koncem října musím podat výpověď, protože mi zaměstnavatel neumožní změnu pracovní doby.S manželem bychom chtěli další dítě, těhotná tedy nejsem. Když do konce listopadu otěhotnim, budu mit i přesto nárok na ppm? A pak následně na 3letou rodičovskou? I pokud bych již zaměstnana nebyla. Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít budete, pokud v posledních dvou letech před dnem nástupu na PPM budete účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní (nástupem se rozumí období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu). Nástup na PPM musí nastat v době trvání zaměstnání. Nárok na PPM je však zachován i v případě, že k němu dojde nejpozději šest měsíců po skončení pracovního poměru. Tzn., pokud dáte výpověď v říjnu (výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení výpovědi), musela byste nastoupit na PPM (8. - 6. týdnů před očekávaným dnem porodu) do konce června. Pokud Vám vznikne nárok na PPM, budete si moci zvolit délku čerpání rodičovského příspěvku. Od délky čerpání tohoto příspěvku se odvíjí i jeho výše. více

květa | 11.8.2016 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, v práci jsem dala výpověď a jako důvod jsem uvedla že se musím starat o děti, které navštěvují školní docházku. Zaměstnavatel mi tuto výpověď neakceptuje a nechce mi ji podepsat. |Má na to právo?

Odpověď:

Dobrý den,
nemá. Výpověď zaměstnance nevyžaduje souhlas zaměstnavatele. Vy, jako zaměstnanec, můžete dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu. Důležité je, že výpověď z pracovního poměru musí být písemná. Platí, že výpověď se doručuje zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele, ale je možné listinu doručit i např. prostřednictvím pošty nebo předáním v podatelně. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel navíc povinen doručení písemnosti písemně potvrdit. Pracovní poměr pak skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Kateřina Lovitt

B.K. | 8.8.2016 

Dobrý den,mám dotaz na návštěvu lékaře. Můj otec mi vozí k lékaři,někdy 1x týdně,někdy 2x týdně (mám zlomený kotník a jsem momentálně na vozíku) a jsem jeho syn . Ale v práci u otce mu řekli,že mu to maximálně budou tolerovat 2-3x do měsíce,jinak že mu dají dovolenou na ty hodiny,co mi vozí nebo mu ty hodiny budou odebírat z hodin dovolené . Je to vždycky na max 2-3h a pak jde otec do práce. Samozřejmně mu nechám u lékaře potvrdit lístek,co je potřeba dát k zaměstnavateli . Mají na tohle právo? Byl bych moc rád,kdyby jste mi to v mailu vysvětlili srozumitelně,abych to mohl přeposlat otcovi do prác(k rukám paní účetní),aby to pochopili. Já si myslím,že to má být jinak-aspoň tak sem to pochopil v zákoníku práce já. Děkuji moc za odpověd

Odpověď:

Dobrý den, podle zákoníku práce se jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci. V souladu s nařízením vlády č. 590/2006 Sb. platí, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. A to s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. více

baborka | 8.8.2016 

Dobrý den, nastoupila jsem do zaměstnání před 2,5roky. Jsem ID 2.stupně. Pracovní smlouvu mám na neurčito, pracovní úvazek 30h/týdně. Majitelka mě bez nové pracovní smlouvy přeřadila do své 2.firmy na odpolední směny a zvýšila pracovní úvazek (měsíčně 64h přesčasy). Když jsem jí požádala, že vzhledem ke své diagnoze potřebuji čas na odpočinek, řekla mi, že když jsem nemocná, ať jdu na neschopenku. Mám nějakou možnost, jak odejít z firmy s nárokem na zákonné odstupné? Děkuji Vám za laskavost.

Odpověď:

Dobrý den, zaměstnavatel Vám musí přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. To platí i pro rozvržení pracovní doby. Kratší pracovní dobu sjednanou v pracovní smlouvě nelze bez souhlasu zaměstnance opět rozšířit. Zaměstnanci s kratší pracovní dobou nelze nařídit výkon práce přesčas, lze se však s ním na jejím výkonu dohodnout. Prací přesčas se rozumí práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatele upozorněte písemně na svá práva. Rovněž je možné obrátit se na příslušný inspektorát práce (podle sídla zaměstnavatele). Vždy ale platí, že zaměstnavatel může zaměstnanci přidělovat jen takovou práci, která odpovídá jeho zdravotní způsobilosti. Co se týká výpovědi ze strany zaměstnavatele, obecně platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. více

archiv dotazů

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz


 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect