Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

El | 14.12.2017 

Dobrý den, mám nárok na mateřskou, když jsem ještě na účelišti a před porodem mi nebude 18? Kdo vyřizuje papíry, abych peníze dostala? Děkuji, Eliška

Odpověď:

Dobrý den,
pokud nejste zaměstnaná ani nemocensky pojištěná (např. ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti), nebudete mít nárok na mateřskou dovolenou, jelikož ta náleží pouze zaměstnancům, ani na na peněžitou pomoc v mateřství. Ode dne porodu budete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Eva Fialová

Hana | 14.12.2017 

Dobrý den,

sekretářka našeho ředitele bude mít 14 dní dovolenou a on po mě chce, abych ji v tu dobu zastoupila, protože nemá náhradu. V týmu jsem jediná žena, proto zřejmě oslovil mě. Já ji však zaskakovat nechci, vykonávám odbornou práci na projektu, a toto nemám v popisu práce. Jsem ještě ve zkušební době, tak mám obavy, aby z toho nebyl problém. Mohu se nějak bránit?

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel Vás může přidělovat práci, kterou lze zahrnout pod druh práce uvedený v pracovní smlouvě. Převést na jinou práci Vás může zaměstnavatel pouze v případech uvedených v zákoníku práce. Pokud nelze práci sekretářky zahrnout pod druh práce, kterou máte uvedenu v pracovní smlouvě, zaměstnavatel Vám tuto práci nemůže přidělovat.

Eva Fialová

Lenka | 14.12.2017 

Dobrý den,

nemám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Nevím, jakým způsobem to ovlivní čerpání rodičovské příspěvku a délku rodičovské dovolené. Je pravda, že v mém případě, si to nemůžu rozhodnout sama? Jak dlouho tedy budu rodičovský příspěvek čerpat? 4 roky? Chtěla bych doma s dítětem být tak dva roky. Myslím, že je nespravedlivé, pokud bych si pak našla práci a o peníze z příspěvku přišla, protože jsem měla malé dávky rozvržené na dobu 4 let. Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud nejste zaměstnaná, nečerpáte rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená náleží pouze zaměstnancům a zaměstnankyním do 3 let věku dítěte. Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete od porodu pobírat rodičovský příspěvek. Výši rodičovského příspěvku a dobu jeho čerpání si budete moci od příštího roku zvolit, přestože byste ani vy ani otec dítěte neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství. I v současné době si lze výši rodičovského příspěvku a délku jeho čerpání zvolit, pokud by měl otec dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tj. pokud je otec dítěte nemocensky pojištěn ať již ze zaměstnání, nebo jako OSVČ.

Eva Fialová

Lenka | 11.12.2017 

Dobrý den, chci se zeptat, jaké mám možnosti v situaci, kdy mám v pracovní smlouvě konkrétní adresu. Můj zaměstnavatel se ale bude stěhovat na novou adresu. A já z rodinných důvodů nebudu schopna dojíždět o hodinu déle. Mám v takovém případě právo na odstupné? Nebo je břemeno na mé straně, když prostě nepodepíši změnu smlouvy? Předem moc děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
pokud dochází ke stěhování zaměstnavatele a Vy máte v pracovní smlouvě uvedenu přesnou adresu, tj. místo výkonu práce se shoduje s Vaším pracovištěm, lze změnu provést pouze změnou pracovní smlouvy. Jestliže se změnou pracovní smlouvy nebudete souhlasit, je stěhování zaměstnavatele důvodem k výpovědi z jeho strany a Vám v tomto případě náleží odstupné.

Eva Fialová

Snay | 10.12.2017 

Dobrý den, v dubnu se mam vracet do práce po rodičovské dovolené. Problém je, že zaměstnavatel pro mne nemá jinou pozici a není ochoten upravit ani pracovní dobu odpovídající péči o skoro 3letého syna. Prý mám dát výpověď dohodou a obrátit se na jinou instituci co se týká zaměstnání. Pokud bych nedala výpověď, protože tím pádem jsem kracena i na prispevcich UP, mám nárok na odstupné?

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel Vám po návratu z rodičovské dovolené musí přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku, a to do doby, než Vám buďto zaměstnavatel začne práci dle Vaší pracovní smlouvy přidělovat, nebo se dohodnete na změně pracovní smlouvy.
Pokud však u zaměstnavatele proběhly organizační změny a Vy jste se v jejich důsledku stala nadbytečnou, může Vám zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost. V takovém případě máte nárok na odstupné.

Kateřina Lovitt

Petr | 4.12.2017 

Dobrý den,
nedávno jsem se s manželkou vystřídal na mateřský, ale mám vedle toho se svým zaměstnavatelem ještě uzavřenou dohodu, takže pro něj můžu i trochu pracovat (sestavuju doma hotové výrobky z částí, které si ve firmě vyzvedávám). Stalo se mi ale, že jsem se při této práci doma zranil a zaměstnavatel mi to nechce uznat jako pracovní úraz - jsem prý doma na rodičovský a ne v práci, takže za mě nenese v tomto směru odpovědnost. Je tomu tak? Zranil jsem se opravdu při práci pro firmu, ne když jsem se staral o dítě. Co můžu v tomto směru dělat? Můžu od firmy požadovat nějaké odškodné?

Petr

Odpověď:

Dobrý den,
bude záležet na konkrétních okolnostech. Obecně platí, že zaměstnavatel musí odškodnit i pracovní úraz utrpěný při práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bude ale záležet, zda Vaše dohoda zakládá nárok na dávky nemocenského. Pokud ne, neřeší zákoník práce odškodnění pracovního úrazu při dohodě formou náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel musí u pracovního úrazu utrpěného při výkonu činnosti na základě napr. dohody o provedení práce odškodnit mimo věcné škody náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.

Kateřina Lovitt

Sandra  | 4.12.2017 

Dobré odpoledne,
jsem teď 2. rok na mateřský, ale chtěla bych nějakou korunu navíc. Kamarádka švadlena mi říkala, že by mi občas něco zadala, ale potřebuje, abych měla živnostenský list. Chtěla jsem se zeptat, jestli si můžu při mateřský živnosťák založit. A nesahnou mi kvůli tomu na dávky?

S.

Odpověď:

Dobrý den, je třeba rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená trvá maximálně 28 týdnů. Po skončení mateřské dovolené, má matka dítěte nárok na rodičovskou dovolenou. (Vy jste tedy teď zřejmě na rodičovské dovolené.) Rodičovská dovolená není automaticky vázaná na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je možné čerpat do 4 let věku dítěte. Celková výše rodičovského příspěvku tvoří 220.000 Kč. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho jej budou pobírat. Jak bylo uvedeno v minulé odpovědi, pokud zajistíte celodenně osobní péči o dítě, není výdělečná činnost a výše výdělku rozhodující. více

Jana | 4.12.2017 

Dobrý den,

jsem v současné době na rodičovské (synovi je 1 rok) a dostala jsem nabídku na práci na zkrácený úvazek. Existuje v tomto směru nějaké omezení, jaký typ smlouvy mohu uzavřít (DPP, DPČ, pracovní smlouva) a kolik si mohu vydělat, aby to nemělo vliv na dávky, které na rodičovské dostávám?

Děkuji,

Jana

Odpověď:

Dobrý den,
pokud zajistíte celodenně osobní péči o dítě, není výdělečná činnost a výše výdělku rozhodující. U dítěte mladšího 2 let se pro nárok na rodičovský příspěvek za osobní celodenní péči považuje navštěvování jeslí nebo jiného obdobného zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Kateřina Lovitt

Jana | 4.12.2017 

Dobrý den,
jakým způsobem se vypočítává mateřská ve chvíli, kdy na ní nastupuji z původní rodičovské u které jsem ale pracovala? Bude vypočítána z původního vyměřovacího základu před prvním dítětem, nebo nyní z vyměřovacího základu denního?
A změní se to nějak, pokud nyní nastoupím na nemocenskou? Ta se bude vypočítávat logicky z nynějšího vyměřovacího základu, ne?
Díky za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste během rodičovské dovolené vykonávala další výdělečnou činnost na základě dohody o pracovní činnosti s jiným zaměstnavatelem, ze které jste byla účastna nemocenského pojištění, bude záležet, zda budete z této dohody o pracovní činnosti splňovat potřebnou dobu účasti na pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství splníte jak u hlavního zaměstnání, tak i u dohody o pracovní činnosti, bude Vám náležet dávka z obou zaměstnání. Budete-li přitom na tuto další PPM nastupovat do 4 let věku předchozího dítěte, je zaručeno, že tato další PPM nebude nižší než Vaše předchozí PPM.
Co se týká nemocenských dávek, platí, že v době čerpání rodičovské dovolené nevzniká nárok na jejich výplatu.

Kateřina Lovitt

Jarka | 4.12.2017 

Dobrý den,
co se dá považovat za sexuální obtěžování? I vtipy, kterýn se chlapi smějou? Jsem v mužském kolektivu a tyhle narážky a vtípky jsou na každodenním pořádku.
Díky Jarka

Odpověď:

Dobrý den,
obtěžováním je i vytváření pokořujícího nebo urážlivého prostředí. V případě sexuálního obtěžování pak se sexuálním podtextem. Za dodržování zásady rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace při výkonu práce či v přímé souvislosti s ní je odpovědný zaměstnavatel. Doporučuji se proto obrátit na něj a sdělit mu Vaše výhrady.

Kateřina Lovitt

Lenka K. | 4.12.2017 

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli výši rodičovského příspěvku a dobu po kterou budu na rodičovské ovlivňuje to, zda jsem OSVČ, zaměstnankyně nebo na úřadu práce? Není mi to jasné. V současnosi jsem vedena na ÚP a chceme s manželem založit rodinu. Nevím,v jaké budu situaci pokud budu stále na ÚP ve chvíli kdy budu odcházet na mateřskou a pak na rodičovskou a jaký by byl rozdíl, kdybych byla zaměstnaná a nebo OSVČ. Přemýšlím totiž také o podnikání.
Děkuju za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, je třeba rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená trvá maximálně 28 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně mezi počátkem 8. a 6. týdne před očekávaným datem porodu. Po dobu mateřské dovolené má zaměstnankyně nárok na finanční podporu - peněžitou pomoc v mateřství. Tato dávka je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na PPM vzniká, pokud je zaměstnankyně v posledních dvou letech před nástupem na PPM účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní. Nástup na PPM musí nastat v době trvání zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni na Úřadu práce, PPM nenáleží, neboť nejsou nemocensky pojištěni. více

René | 30.11.2017 

Dobrý den,

budu se za půl roku vracet z rodičovské a chtěla jsem se zeptat, jestli mi musí zaměstnavatel nějak vyjít vstříc, když moje práce je na třísměnný provoz. Mám nárok požadovat třeba jen ranní nebo odpolední směnu?

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Nadto, pokud zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let požádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Požádejte svého zaměstnavatele písemně o vhodnou úpravu týdenní pracovní doby spočívající v zařazování do ranních a odpoledních směn. Dále ho upozorněte na povinnost spočívající k přihlédnutí k péči o dítě při zařazování do směn.

Eva Fialová

Lenka | 27.11.2017 

Dobrý den,

potřebujeme s manželem poradit ohledně rodičovského příspěvku.
Já pracuji pouze na částečný úvazek a mám tedy malý plat. Manžel je 4 měsíce živnostník. Předtím měl malý zisk a byl osvobozen od daně z příjmu a neplatil si sociální pojištění. Nyní má větší plat než já. Kamarádka, která měla také malý plat, to vyřešila tak, že rodičovský příspěvek je vypočítán z platu jejího manžela, což je pro ně výhodnější. Nevím, jestli to můžeme udělat stejně, když manžel vydělává více jen 4 měsíce? Za jaké období se příspěvěk vypočítává? Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste zaměstnaná, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství z důvodu nemocenského pojištění. Nárok na PPM Vás opravňuje k výběru délky čerpání rodičovského příspěvku a tím i jeho výše. Předpokládám, že otec dítěte si nemocenské pojištění neplatil. I přesto, že nyní jeho příjem stoupl, rozhodující pro nastavení délky čerpání je právě nárok na PPM z titulu nemocenského pojištění.

Eva Fialová

ratolesti | 27.11.2017 

Dobrý den,prosím vás mám rodičovský příspěvek na dobu 4let,nemohla jsem jinak.Malý se narodil 28.2.2014 kdy mě to prosím končí když to mám na 4roky,pobírala jsem po dobu 9měsíců -7600kč ,poté mám do 4let dítěte pobírat 3800kč,ale oznámily mě,že mě to končí 31.12.2017.Nerozumím tomu,vždyť malý má 4roky 28.2.2018 - kde jsou ty dva zbývající měsíce (vždyť mám nárok přece na čerpání 220000kč),nebyla ani žádná ochota na úřadě mě to vysvětlit děkuji za informaci s pozdravem Mirka

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 30 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220.000 Kč. Důvody, proč budete tuto dávku čerpat do konce roku, nedokáži odhadnout. Pokud víte, že jste nevyčerpala celou částku 220.000 Kč, požadujete po vedení příslušného odboru Úřadu práce písemné vysvětlení.

Eva Fialová

Eva | 27.11.2017 

Dobrý den,

v naší organizaci bylo vypsáno VŘ na zástupce našeho vedoucího.
Na místo byl vybrán kolega, který dělá stejnou práci jako já a je tu mnohem kratší dobu, má tedy méně zkušeností. Já jsem zde 6 let a kolega 11 měsíců. Vedoucí mi nedokázal zdůvodnit, proč dostal přednost kolega. Argumentoval jazykovou výbavou, přitom jazykově jsem na tom lépe než kolega, a doložila jsem to příslušným certifikátem, který kolega nemá. Vzhledem k tomu, že má vedoucí s tímto kolegou blžší vztah, probírají i soukromé věci a dobře si spolu rozumí, jsem přesvědčena, že si ho vybral z toho to důvodu. Chtěla bych vědět, jak se můžu proti tomuto postupu bránit?

Odpověď:

Dobrý den, zaměstnavatel se v pracovněprávních vztazích musí zdržet jednání, na základě kterého by bylo se zaměstnancem nebo zaměstnankyní méně příznivě zacházeno s jiným zaměstnancem nebo zaměstnankyní ve srovnatelné situaci, neboli musí se zdržet diskriminace. Diskriminace je ovšem zakázaná pouze, pokud existuje zákonný diskriminační důvod, kterým je mimo jiné pohlaví nebo věk. Pokud by Váš zaměstnavatel dal přednost mužskému kandidátovi přestože nemá takové předpoklady jako Vy čistě z důvodu Vašeho pohlaví, dopouštěl by se diskriminace. Pokud zaměstnavatele vedly k výběru Vašeho kolegy jiné než diskriminační důvody, nemuselo k diskriminaci dojít. více

Jiřina | 27.11.2017 

Dobrý den,

dozvěděla jsem se, že kolega, který pracuje na obdobné pracovní pozici jako já má o 4 000,- větší plat. Přijde mi to velmi nespravedlivé. Na naši pracovní náplň je potřeba stejné vzdělání, zlušenosti a kompetence. Zároveň jsma v naší firmě museli všichni podepsat dohodu o mlčenlivosti, která nás zavazuje, že se o výši našeho platu nebudeme s ostatními kolegy bavit. Nevím, co mám teď dělat. Nemůžu konforntovat zaměstnavatele, protože bych vystavila kolegu postihu za nedodržení mlčenlivosti, zároveň se chci domáhat stejné výše platu. Můžete mi poradit, jak bych měla postupovat?
Děkuji a hezký den.

Odpověď:

Dobrý den,
za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Prokazování, že dochází k nerovnému odměňování, je ovšem složité. Pokud je Váš kolega jediným možným zdrojem informací o výši své mzdy a Vy ho nechcete vystavit postihu ze strany zaměstnavatele, můžete podat podnět inspekci práce o podezření na porušování zásady nerovného odměňování. Inspekce bude mít možnost se se mzdovými poměry u zaměstnavatele seznámit a dodržování zásady rovného odměňování prošetřit.

Eva Fialová

Renata | 27.11.2017 

Dobrý den,

jsem v prvním měsíci těhotenství a ráda bych si s nížila pracovní úvazek. O snížení úvazku jsem uvažovala už dříve a s těhotenstvím to nesouvisí. Bojím se teď, že pokud si pracovní úvazek teď snížím, budu mít malý příspěvek v mateřství a rodičovství. Bylo by to pro mě nevýhodné, si teď úvazek snižovat? Jakým způsobem se příspěvky vypočítávají?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
výše peněžité pomoci v mateřství Výše činí 70% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se u u této dávky vypočítává ze započitatelného příjmu v rozhodném období, kterým je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou. Pokud budete před nástupem na mateřskou dovolenou dosahovat nižšího příjmu, budete pobírat úměrně nižší peněžitou pomoc v mateřství. Váš nárok na rodičovský příspěvek nebude zkrácením úvazku ovlivněn.

Eva Fialová

vojtěch bednařík | 23.11.2017 

Dobrý den, nikde nemohu nalézt žádné názory ohledně pojmenování pozic dle služebního zákona, "odborný rada" "ministerský rada". Vzhledem ke zdůrazňování genderové vyváženosti a někdy až bizardních termínů chiruržka apod. nechápu, jak mohli takto nesmyslné označení dát do zákona. Jak oslovovat v korespondenci ženu, která je rada? Vážená paní rado?

Odpověď:

Dobrý den,
obecně platí, že zákony jsou psány v generickém maskulinu, ale nevyplývá z toho, že by se termín radová neměl užívat. Viz. níže vyjádření ústavu pro jazyk český:
„Rozpaky, zda lze přechýlenou podobu vůbec užít, často vzbuzuje tvar radová, k němuž lze podotknout, že je z čistě jazykového hlediska naprosto v pořádku. Důvody rozpaků při užití jsou mimojazykové a mají kořeny v prvorepublikovém označení žen podle manželovy funkce. Představy žen z filmů pro pamětníky, které se nám vybaví ve spojitosti s označením paní radová, přijímání označení radová poněkud zpomalují. Protože ale přibývá žen, které tuto funkci (v různých oblastech) vykonávají, oslovení paní radová se vžívá, a to např. ve spojeních policejní radová, zdravotní radová, obchodní radová. Doporučujeme jej užívat bez předsudků.“

Kateřina Lovitt

Štěpka | 21.11.2017 

Dobrý den, známá má dceru, která byla na rizikovém těhotenství a o víkendu porodila mrtvé dítě. Začínáme řešit praktickou stránku věci a proto bych se potřebovala zeptat, jak je to teď s čerpáním mateřské, když vlastně nemá dítě, ale nemá ani práci? Předem děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den, zákoník práce v § 195 odst. 4 stanoví, že jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Dle odst. 5 tohoto ustanovení mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Jestliže matka nastupuje MD 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, končí tato 6 týdnů po porodu mrtvého dítěte. Jestliže matka nastupuje MD 6 týdnů před plánovaným termínem porodu, čerpá MD ještě 8 týdnů po porodu. Jestliže nastal předčasný porod (od cca 22. tt), má matka mrtvě narozeného dítěte právo čerpat MD v délce 14. týdnů od porodu. Po dobu čerpání mateřské dovolené náleží matce nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Formulář vydává a potvrzuje ošetřující lékař (gynekolog), odevzdává se zaměstnavateli, v příp. více

Bára | 21.11.2017 

Dobrý den, můžu si během čerpání rodičovské rozmyslet a vrátit se dřív do práce? Děkuji, Bára.

Odpověď:

Dobrý den,
co se týká dřívějšího návratu do práce z rodičovské dovolené obecně - v poslední době existuje mezi právníky nejednotný názor na předčasný návrat zaměstnance z rodičovské dovolené. Tradičně to bylo vykládáno tak, že pokud zaměstnanec zažádá o rodičovskou dovolenou např. v maximální délce do tří let věku dítěte, pak není povinností zaměstnavatele vyhovět žádosti zaměstnance o jeho dřívější návrat. V poslední době se však lze rovněž setkat s názory, že z rodičovské dovolené se lze vrátit kdykoliv, bez ohledu na rozsah čerpání, které si sám určil zaměstnanec ve své žádosti.

Kateřina Lovitt

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 222 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect