Vlasta | 8.6.2017

Dohodla jsem se písemně se zaměstnankyní, že na její žádost souhlasím s prodloužením její rodičovské dovolené na 4 roky. V září by se měla vrátit do zěměstnání. Mohui jí nabídnout zkrácený pracovní úvazek nebo jí musím držet stejnou pozuici a stejný plat jako před RD? Pokud bychom se nedohodly musím jí platit odstupné ? Děkuji
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
po skončení rodičovské dovolené zaměstnankyně, musíte této zaměstnankyni přidělovat práci podle její pracovní smlouvy. Toto pravidlo platí i po návratu z tzv. neplaceného volna, protože smlouva se zaměstnankyní bude i v této době platná a jak Vy, tak i Vaše zaměstnankyně se jí musíte řídit. Na kratší rozsahu pracovní doby byste se musely domluvit a upravit tento rozsah dodatkem ve smlouvě. Jestliže je výše mzdy upravena v pracovní smlouvě, musíte dodržet i výši mzdy. Pokud je mzda stanovena mzdovým výměrem, můžete výši mzdy jednostranně měnit. Důvodem změny ovšem nemůže být návrat po čtyřech letech do práce nebo péče o dítě. Tyto důvody by byly diskriminační. Pokud zaměstnankyně požádá o kratší pracovní dobu z důvodu péče o dítě mladší 15 let, musíte této žádosti vyhovět, nebrání-li Vám v tom vážné provozní důvody. Jestliže se zaměstnankyně stane nadbytečnou z organizačních důvodů, můžete jí dát výpověď. V takovém případě má zaměstnankyně právo na odstupné. Pokud zaměstnankyně ukončí pracovní poměr výpovědí sama, nárok na odstupné jí nevzniká.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect