Kamila | 4.10.2017

Mám jako OSVČ nárok na rodičovskou dovolenou a za jakých podmínek (musela bych si platit nějaké minimum zdravotní pojištění)?

Odpověď:

Dobrý den,
OSVČ nemají nárok na rodičovskou dovolenou, neboť ta se týká pouze zaměstnanců. Jako OSVČ máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud splníte podmínku trvání účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM a zároveň účast na nemocenském pojištění OSVČ trvá aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže výše uvedené podmínky nesplníte, budete mít ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect