Kateřina | 13.10.2017

Dobrý den, nejsem si jistá, jestli tento dotaz patří do Vaší poradny, ale mám problém s podmínkami na pracovišti. Pracuji v malé firmě se samými muži a jediný problém, který s tím mám, jsou záchody. Na dámském záchodku není odpadkový koš. Šéf ho koupit nechce, přestože jsem ho o to žádala. Myslím, že se prostě jen nedokáže vcítit do situace, kdy musím během "svých dnů" několikrát denně projít přes celou kancelář, zatímco se snažím nejrůznějšími způsoby skrývat použité dámské potřeby, které nesu do koše u svého stolu, kde pak zůstanou, dokud nepřijde 1x za 3 dny uklízečka. Existují nějaké právní předpisy, které by zaměstnavateli ukládali, jaké podmínky musí v tomto směru pro zaměstnance připravit? Nebo je jediné řešení, koupit si koš na wc sama? Děkuji, Kateřina V.

Odpověď:

Dobrý den,
v ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se mimo jiné stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, a aby v těchto prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. Co se týká sanitárních zařízení na pracovišti, tak § 54 odst. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, upravuje, mimo jiné, že záchod se zřizuje odděleně podle pohlaví; na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod. Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Konkrétní informaci o koších v záchodové předsíni jsem nenašla, ale podle mého názoru je nutné, aby záchodová předsíň byla vybavena krytým nášlapným košem. V tomto smyslu jednejte se zaměstnavatelem. S dotazem v této věci se máte možnost obrátit na příslušný oblastní inspektorát práce, případně na příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect