Eliška | 27.10.2017

Dobrý den, plánujeme s manželem příští rok třetí dítě. Budu mít nárok na vyšší mateřskou a rodičovskou než u prvních dvou dětí?

Odpověď:

Dobrý den,
co se týká podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, tou je stále účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech alespoň po dobu 270 dní. Do těchto 270 dní se započítává i doba strávená studiem, v invalidním důchodu či doba rodičovské dovolené či neplaceného volna. Výše PPM se počítá z denního vyměřovacího základu. Ten se stanoví jako součet všech příjmů v rozhodném období (posledních 12 měsíců), vydělený počtem započitatelných dní. Tento denní vyměřovací základ se pak pro další výpočet redukuje – jsou stanoveny 3 redukční hranice. Od 1. 1. 2017 došlo pouze k drobnému navýšení.
Co se týká rodičovského příspěvku, celkové výše zůstává 220.000 Kč. Od roku 2018 bude však možné zvýšit rodičovský příspěvek i na vyšší měsíční částku, než 11.500 Kč (jako doposud). Toto omezení bude zrušeno. Nově tak maximální možná výše rodičovského příspěvku, bude odpovídat 70 % z třicetinásobku denního vyměřovacího základu.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect