Marika | 19.11.2017

Čeština v označování profesí užívá tzv. generické maskulinum, tj. označení mužského rodu. Pokud je tedy v inzerátu napsáno: „hledáme řidiče tramvaje“, myslí se tím automaticky i žena, pokud není uvedeno jinak. Ale jak je to v opačném případě, pokud je v inzerátu napsáno: hledáme cukrářku pro naši pekárnu. Generické feminimum jako preferovanou formu v češtině nemáme, je tedy tato druhá formulace již diskriminační? Rozumím tomu tedy správně, že v inzerátu může být označení pozice v mužském rodu nebo obě formy, ale není možné uvádět jen ženský tvar (samozřejmě někdy bývá z dalšího popisu v inzerátu jasné, že je pozice pro obě pohlaví, ale jak je to tedy v případě, kdy tam toto další ustanovení není a je tam jen označení pozice)?

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatelům je zákonem o zaměstnanosti zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Zaměstnavatel, který nepoužije v inzerátu obě formy, tzn. femininum i maskulinum, by se v případě podnětu či stížnosti na takový inzerát mohl bránit argumentem, že v inzerátu použil generické maskulinum. Jelikož generické femininum není v češtině pro pracovní pozice používáno, je pravděpodobné, že by zaměstnavatel, který zveřejní inzerát s pracovní pozicí ve formě feminina, byl sankcionován ze strany inspekce práce za nabídku k zaměstnání, která má diskriminační charakter.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect