Lenka K. | 4.12.2017

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli výši rodičovského příspěvku a dobu po kterou budu na rodičovské ovlivňuje to, zda jsem OSVČ, zaměstnankyně nebo na úřadu práce? Není mi to jasné. V současnosi jsem vedena na ÚP a chceme s manželem založit rodinu. Nevím,v jaké budu situaci pokud budu stále na ÚP ve chvíli kdy budu odcházet na mateřskou a pak na rodičovskou a jaký by byl rozdíl, kdybych byla zaměstnaná a nebo OSVČ. Přemýšlím totiž také o podnikání.
Děkuju za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
je třeba rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená trvá maximálně 28 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně mezi počátkem 8. a 6. týdne před očekávaným datem porodu. Po dobu mateřské dovolené má zaměstnankyně nárok na finanční podporu - peněžitou pomoc v mateřství. Tato dávka je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na PPM vzniká, pokud je zaměstnankyně v posledních dvou letech před nástupem na PPM účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní. Nástup na PPM musí nastat v době trvání zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni na Úřadu práce, PPM nenáleží, neboť nejsou nemocensky pojištěni. Nárok na PPM má OSVČ, která splňuje potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění - 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM, z toho musí být účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM.
Po skončení mateřské dovolené, má matka dítěte nárok na rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená není automaticky vázaná na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je možné čerpat do 4 let věku dítěte. Celková výše rodičovského příspěvku tvoří 220.000 Kč. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho jej budou pobírat. Pokud žena nemá nárok na PPM, pobírá rodičovský příspěvek.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect