Sandra | 4.12.2017

Dobré odpoledne,
jsem teď 2. rok na mateřský, ale chtěla bych nějakou korunu navíc. Kamarádka švadlena mi říkala, že by mi občas něco zadala, ale potřebuje, abych měla živnostenský list. Chtěla jsem se zeptat, jestli si můžu při mateřský živnosťák založit. A nesahnou mi kvůli tomu na dávky?

S.

Odpověď:

Dobrý den,
je třeba rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená trvá maximálně 28 týdnů. Po skončení mateřské dovolené, má matka dítěte nárok na rodičovskou dovolenou. (Vy jste tedy teď zřejmě na rodičovské dovolené.) Rodičovská dovolená není automaticky vázaná na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je možné čerpat do 4 let věku dítěte. Celková výše rodičovského příspěvku tvoří 220.000 Kč. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho jej budou pobírat. Jak bylo uvedeno v minulé odpovědi, pokud zajistíte celodenně osobní péči o dítě, není výdělečná činnost a výše výdělku rozhodující. U dítěte mladšího 2 let se pro nárok na rodičovský příspěvek za osobní celodenní péči považuje navštěvování jeslí nebo jiného obdobného zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect