Petr | 4.12.2017

Dobrý den,
nedávno jsem se s manželkou vystřídal na mateřský, ale mám vedle toho se svým zaměstnavatelem ještě uzavřenou dohodu, takže pro něj můžu i trochu pracovat (sestavuju doma hotové výrobky z částí, které si ve firmě vyzvedávám). Stalo se mi ale, že jsem se při této práci doma zranil a zaměstnavatel mi to nechce uznat jako pracovní úraz - jsem prý doma na rodičovský a ne v práci, takže za mě nenese v tomto směru odpovědnost. Je tomu tak? Zranil jsem se opravdu při práci pro firmu, ne když jsem se staral o dítě. Co můžu v tomto směru dělat? Můžu od firmy požadovat nějaké odškodné?

Petr

Odpověď:

Dobrý den,
bude záležet na konkrétních okolnostech. Obecně platí, že zaměstnavatel musí odškodnit i pracovní úraz utrpěný při práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bude ale záležet, zda Vaše dohoda zakládá nárok na dávky nemocenského. Pokud ne, neřeší zákoník práce odškodnění pracovního úrazu při dohodě formou náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel musí u pracovního úrazu utrpěného při výkonu činnosti na základě napr. dohody o provedení práce odškodnit mimo věcné škody náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect