diskriminace

Josef Čechman | 10.3.2006 | diskriminace

Má zaměstnanec právo na poskytování odměn, pokud pracuje na oddělení,ve kterém všichni srovnatelní zaměstnanci odměnu pobírají?

Odpověď:

Dle platné právní úpravy jsou zaměstnavatelé povinni zjišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, mj. pokud jde o odměňování za práci a jiných peněžitých plněaní, do kterých je pochopitelně třeba zahrnout i odměňování nad rámec smluvené mzdy. Jedná-li se tedy skutečně o to, že je činěn rozdíl v odměňování srovnatelných zaměstnanců, pak se jedná o porušování zásady rovného zacházení.

Ana Králíková Lužaič

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect