Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Provoz poradny je znovuobnoven!

Telefonická poradna nově funguje středy a pátky od 9:00 do 11:00 na tel: 777 910 942

 

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

psalenka | 16.11.2020 

Dobrý den! Pracuji jako lékárnice v soukromé lékárně s převážně mužským pracovním kolektivem. Myslím si, že co do rozdělení práce - hlavně je to větší objem práce spočívající na ženách zahrnující i práce mimo pracovní náplň farmaceuta v době dovolených (úklid pracoviště) - jsem jako žena výrazně znevýhodňována. Vím, že se právní cestou asi těžko budu bránit, protože pracuji v soukromé lékárně a protože můj převážně mužský kolektiv bude držet při sobě. Chci dát výpověď. Ale přesto mám na Vás dotaz - lze se v takovéto situaci nějak bránit? Předem děkuji za odpověď!
Podotýkám, že jakékoliv řešení s nadřízeným je téměř nemožné, protože on nerad projednává jakékoliv spory a pokud si všimne jistého napětí na pracovišti, raději mi přidělí další náročný úkol než by rovnoměrně rozvrhnul stávající pracovní povinnosti mezi muže a ženu...

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákoníku práce Vám zaměstnavatel může přidělovat pouze v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. U lékárnice jistě nepůjde o úklid lékárny, tyto úkoly by z mého pohledu byly v rozporu se zákoníkem práce i kdyby byly přidělovány úplně všem. Pokud je to navíc jen ženám, půjde o diskriminaci z důvodu pohlaví.

Dále platí, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží stejná odměna. To se týká i objemu práce a zaměstnanec nebo zaměstnankyně, kteří odvádějí větší objem práce, by měli mít tomu odpovídající mzdu.

Právní kroky nejsou jednoduché, v první řadě by bylo dobré projednat věc se zaměstnavatelem. Pokud máte ale pocit, že by to u Vás nevedleo k ničemu, je možné podat podnět na Inspekci práce nebo k Veřejnému ochránci práv.

Gender Studies, o.p.s.

Hanka | 16.11.2020 

Dobrý den,
mám dvě zaměstnání a jedno z nich mi končí zhruba měsíc před nástupem na mateřskou dovolenou. Platí ochranná lhůta i v tomto případě a budu dostávat PPM od obou zaměstnavatelů?

Děkuji,
Hanka

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste v obou zaměstnáních účastna dostatečně dlouhou dobu nemocenského pojištění, tedy alespoň 270 dnů v posledních 2 letech, a vlezete se do ochranné lhůty 180 dní, pak Vám bude náležet peněžit pomoc v mateřství z obou příjmů.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Studentka | 9.11.2020 

Dobrý den, jsem v posledním 5. ročníku VŠ studia. Narodila jsem se v roce 1997, celkem mi studium zabere 18 let. Plánovala jsem po škole nastoupit do zaměstnání, ale nedávno jsem zjistila, že jsem těhotná. Pokusím se státnice zvládnout v termínu, ale kvůli těhotenství nebudu schopna nastoupit do práce. Abych však měla nárok na mateřskou, musela bych odpracovat nějakou dobu, je to tak? Jako studentka VŠ mám nárok pouze na rodičovský příspěvek? Nechci být malicherná, ale vzhledem ke stráveným létům ve škole a dřině, kterou studium je, jsem z toho rozhořčená. Jak to tedy je s absolventkami VŠ, které chtějí jít po škole na mateřskou?

Odpověď:

Dobrý den,

jako studentka VŠ nejste účastna na nemocenském pojištění, ze kterého může být nasledně čerpána peněžitá pomoc v mateřství. Pokud jste si během studia přivydělávala tak, aby z toho byl odváděn příspěvek na nemocenské pojištění, pak byste teoreticky nárok na mateřskou mít mohla, podmínkou je účast na pojištění v délce 270 dnů v posledních dvou letech. Podobně by se Vám mohla započítat doba studia, pokud byste stihla před mateřskou nastoupit do práce, ale před nástupem na mateřskou byste ještě neodpracovala těch 270 dní. Podmínkou je ale úspěšné ukončení studia.

Pokud rozhodně doby podle zákona o nemocenském pojištění nesplníte, pak bohužel Vám bude skutečně náležet jen rodičovský příspěvek, který je nepojistnou dávkou, tudíž se pro nárok na něj nemusí nejdříve odvádět pojistné z výdělku.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zuzka | 6.11.2020 | Neplacené volno do 4 let věku dítěte

Dobry den,žádám zaměstnavatele o prodloužení neplaceneho volna do 4 let věku dítěte září 2021.Rodičovský příspěvek budu pobírat,ale jen do konce prosince 2020. Mohu si od ledna 2021 přivydělat brigadne na víc než 4 hodiny denně. Malej už navštěvuje školku. A jak to bude s placením zdravotního a sociálního pojištění?Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pokud syn chodí do školky, zaměstnavatel Vaší žádosti o volno vyhovět nemusí. Pokud tak udělá, během neplaceného volna se sociální pojištění neodvádí. Zdravotní pojištění za Vás odvee stát, pokud syn nebude chodit do školky na více než 4 hodiny denně, k tomu se jako státní pojištěnec musíte registrovat u své zdravotní pojišťovny. Pokud by chodil na dobu delší, měl by za Vás zdravotní do výše minimální mzdy odvádět zaměstnavatel, často to ale nechtějí dělat, případně podmiňuí neplacené volno tím, že si to pojištění budete platit sama, takže na to se radši zeptejte.

Přovýdělek omezen není, jen pozor, jestli máte nějakou konkurenční doložku apod u zaměstnavatele.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

vl | 4.11.2020 

Dobrý den, prosím o radu. Od r.2006 jsem v ID 1 st, NzP. Od Koperativa a.s, pobíram ztrátu na výdělku. Momentálně mám možnost pracovat na poloviční úvazek. Pojišt'ovna výžaduje abych jsem ukázala příčinu zkráceného úvazku jestli z důvodu NzP nebo ne, ale pořádně nevysvětluji o co jim jde.. Bojím se že pokud mi práce nebude vyhovovat budu muset skončit, a na rentě budu hůr než před tím, a nebo úplně ztratím nárok. Prosím Vás porádtě mi. Děkuji. Viktorie

Odpověď:

Dobrý den,

nelze jednoznačně říct, proč Vaše pojišťovna toto vyžadujte, na to se jich asi ještě doptejte. Domnívám se, že by to mohlo být pro posouzení toho, zda si přivýdělku dosáhnete zvýšeným pracovním úsilím ve smyslu § 271b odst. 1 zákoníku práce, a jestli se Vám o něj bude nebo nebude krátit renta. Na výši renty po případném skončení přivýdělku by to ale nemělo mít vliv.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect