Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Provoz poradny je znovuobnoven!

Telefonická poradna nově funguje středy a pátky od 9:00 do 11:00 na tel: 777 910 942

 

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Alena | 29.8.2022 

Dobrý den,
Mám dotaz na možnost obrany proti šikaně na pracovišti. Kolegyně cíleně pomlouvá, nepředává mi informace a já pak před vedoucím vypadám neschopně. Ostatní mají pocit, že se jen vymlouvam...

Díky za jakoukoliv radu.

Odpověď:

Dobrý den,

Podle ustanovení § 16 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Mezi povinnosti vedoucích zaměstnanců podle § 302 zákoníku práce patří mj. povinnost co nejlépe organizovat práci a zajišťovat příznivé pracovní prostředí. Pokud kolegyně vůči vám jedná takto svévolně a na vaše výhrady adekvátně nereaguje, doporučujeme obrátit se na společné nadřízené, aby problém začali řešit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Karel | 25.8.2022 

Dobrý den, nastřádal jsem si 9 hodin přesčasu. Se zaměstnavatelem jsem domluvený, že si je vyberu jako náhradní volno (NV). Pracuji od 6-14 hod., tj. 7,5 hod + 0,5 hod pauza na oběd. Mám odpracováno 4,5 hod, je 10,30 a měl bych vyčerpat pauzu na oběd, místo toho půjdu domů a čerpám NV. Kolik hodin NV skutečně vyčerpám? Já tvrdím 3 hod., jelikož se pauza na oběd nezapočítává, zaměstnavatel tvrdí 3,5 hod. Kdo má pravdu? Za odpověď předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby, jde o Váš volný čas, tedy nemůžete v době této přestávky čerpat náhradní volno.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Leona | 22.8.2022 

Dobrý den,
Započítávají se k prokázání Maroku na příspěvek pro rodiče i příspěvek od zaměstnavatele na zajištění chůvy? Je to pak můj příjem?

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáime, že Váš dotaz směřuje k jednorázovému příspěvku na dítě. Součástí rozhodného příjmu pro posouzení nároku jsou zejména příjmy, které podléhají dani z příjmu, některé sociální dávky a některé další příjmy. Pokud je tento benefit konstruován tak, že dani z příjmu nepodléhá, součástí posuzovaného příjmu nejspíše nebude. Blížší informace k rozhodnému příjmu najdete v materiálech MPSV, například zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_5000_A4_final.pdf

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 22.8.2022 

Dobrý den,
Musí mi zaměstnavatel vyhovět, pokud si chci prodloužit rodičovskou dovolenou? I nad 3 roky?

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

rodičovskou dovolenou můžete podle zákoníku práce čerpat pouze do 3 let věku dítěte. Pokud byste potřebovala zůstat doma déle, například než dítě nastoupí do školky, do které ho v daném roce nepřijali, musíte požádat zaměstnavatele o neplacené volno. To sice obecně není nárokové, ale Nejvyšší soud v minulosti konstatoval, že skutečnost, že není zajištěna péče o malé dítě, musí zaměstnavatel akceptovat a neplacené volno umožnit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Alice | 17.8.2022 

Dobrý den,
Jak je to s prodlouženou rodičovskou na 4 roky? Již js vyčerpala příspěvek, ale dítě mi v září i na odvolání do školky nevzali, protože mu nejsou 4 roky.
Mohu u zaměstnavatele prodloužit? Asi ano, ale jak to bude s placením mých odvodů - sociálního, zdravotního, pokud nebudu mit rodičovskou dávku? Musím si to hradit sama?
Díky Alice

Odpověď:

Dobrý den,

v takovéto situaci musíte požádat zaměstnavatele o neplacené volno. To sice obecně není nárokové, ale Nejvyšší soud v minulosti konstatoval, že skutečnost, že není zajištěna péče o malé dítě, musí zaměstnavatel akceptovat a neplacené volno umožnit. Během neplaceného volna nemáte povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení, jelikož nemáte příjem, máte ale povinnost odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Péče o tak malé dítě je ovšem důvodem pro to, aby za vás jako za tzv. státního pojištěnce pojiatné odváděl stát. Spojte se se zdravotní pojišťovnou, která vám sdělí, jak tento status prokázat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect