Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odmě?ování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Provoz poradny je znovuobnoven!

Telefonická poradna nově funguje středy a pátky od 9:00 do 11:00 na tel: 777 910 942

 

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevypl?ujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Kristýna V. | 6.12.2021 

Dobrý den,
když čerpám RD na 15 měsíců, ale rozmyswlím si to ke konci doby podpory, je problém z hlediska zdravotního a sociálního zůstat na delší rodičovské dovolené bez finančního příspěvku ?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

z hlediska sociálního pojištění to problém není, ve chvíli, kdy nemáte příjem z výdělečné činnosti, nemáte povinnost ani platit pojistné na sociální zabezpečení. Z hlediska zdravotního pojištění je to ale jiné, tady má povinnost platit pojištění každý, pokud je za něj neplatí stát. Po dobu pobírání rodičovského příspěvku jste státním pojištěncem právě z tohoto titulu. Pokud zůstanete doma z důvodu péče o malé dítě i po skončení pobírání rodičovského příspěvku, můžete být rovněž státním pojištěncem, ale musíte zdravotní pojišťovně oznámit změnu situace a důvodu proto, aby za Vás pojištění platil stát. Doporučujeme tedy se v předstihu obrátit na svou zdravotní pojišťovnu a vyjasnit si s ní tento postup.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Dejna | 18.11.2021 

Dobrý den, byla jsem přijata jako zástup za mateřskou dovolenou na dobu určitou bez přesnějšího data ukončení (návrat zaměstnankyně). Nyní ohlásila, že by se za cca 2měsíce chtěla vrátit a já zjistila že jsem těhotná. Může mě zaměstnavatel propustit? Jak dál postupovat- mám obavu, že jako těhotnou mě nikdo nezaměstná. Pomůžeme mi okamžitý nástup na rizikové?

Odpověď:

Dobrý den, pokud je Váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou jiné zaměstnankyně, pak jejím návratem do práce tento pracovní poměr skončí, bez ohledu na těhotenství či nemoc. Také záleží na tom, jestli jí zaměstnavatel návrat umožní. Pokud původně žádala o delší rodičovskou a chce se vrátit dřív, není povinen jí vyhovět, to ale záleží na jeho rozhodnutí a na situaci, jak mezi nimi byla dohodnuta. Pokud budete na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství, náležela by Vám nejspíše náhrada mzdy a následně nemocenská, i pokud pracovní poměr mezitím skončí. Ochranná lhůta ale činí jen 7 dní po skočnení pracovního poměru. Neuvádíte jak dlouho jste těhotná ani jak dlouho jste zaměstnaná, ale je možné, že byste splnila nárok na peněžitou pomoc v mateřství, doporučujeme se na toto doptat na příslušné pobočce Úřadu práce. S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

Lenka | 13.11.2021 

Dobrý den!
V průběhu pracovního procesu v převážně mužském kolektivu jsem se setkala s diskriminací. Byla mi přidělována práce, kterou nikdo nedělá rád. Měla jsem malý prostor pro to, abych se k věcem vyjadřovala. Sama jsem dala výpověď. Teď prožívám čistou šikanu. Např. dovolenou si vybírám po dnech, zatímco mí kolegové pěkně vcelku. Po dvou dnech s nemocným synem, kdy udělám maximum, abych přišla třetí den do práce, se na mě místo vděku sprostě křičí (paní majitelka lékárny). A to ještě před pacienty. Na oběd chodím jako poslední - třeba o půl druhé. Atd. Lze se tomuto již chorému jednání bránit? Jinak než že půjdu z důvodu poničeného psychického zdraví na neschopenku? Měla jsem dobrou vůli ty dva měsíce odpracovat. Ale překážky mi staví do cesty zaměstnavatel. Předem děkuji za odpověď! Se srdečným pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

Zaměstnavatel má pohopitelně povinnost nedopouštět se nerovného zacházení vůči zaměstnancům i v případě výpovědní doby, a tudíž vám nemůže měřit jiným metrem než kolegům a kolegyním. Bránit se pochopitelně můžete, minimálně přímo vůči zaměstnavateli, je možné se obrátit i na Inspekci práce případně na kancelář Veřejného ochránce práv. Jejich případné úkony ale vyžadují nějaký čas, proto je otázkou, zda to bude s ohledem na plynoucí výpovědní dobu ještě účelné. V případě, že pracovní stres a nepřiměřený tlak má dopady na vaše psychické zdraví, a váš lékař to také takto posoudí, je dočasná pracovní neschopnost naprosto legitimní řešení.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Nynu | 19.10.2021 

Dobrý den, mám se v únoru 2022 vracet po rodičovské dovolené zpět do práce, kde mám smlouvu na dobu neurčitou. Na mou pozici přijali zástup, který v plném rozsahu má mou práci převzít i po mém návratu do zaměstnání a já mám převzít práci za nemocnou kolegyni, která je již 1,5 roku na nemocenské a nikdo neví, zda a kdy se ještě vrátí.
Můj dotaz zní: má zaměstnavatel právo mou práci takto nahradit mým zástupem a já mám být využita pouze jako "zástup" za kolegyni? V nápni práce mám jasně specifikované území, kolegyně má jiné území (jedná se o práci územního plánovače na ORP)
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

záleží na tom, co máte sjednáno v pracovní smlouvě jako druh práce, ale přímo v pracovní smlouvě, bez ohledu na další specifikace v náplni práce. Zaměstnavatel je povinen Vám po rodičovské dovolené přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Pokud by mělo dojít ke změně, jen s Vaším souhlasem. Totéž platí i pro délku pracovního poměru. Pokud jej máte na dobu neurčitou, nemůže Vám ho zaměstnavatel jednostranně zkrátit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Klára | 11.10.2021 

Dobrý den, pracuji v malé neziskové organizaci, kde si tykáme a jsme přátelé. Jsem zde ale tzv. holka pro všechno, tedy kromě koordinační práce na projektech (což je má nápl? práce dle smlouvy) mám na starosti také office management, úklid, nákupy, někdy si ze mě také nadřízená dělá "asistentku" ve smyslu, že po mně chce, ať nabízím hostům vodu, kafe, zajistím občerstvení atd. Jedná se o diskriminaci? Jsem v právu, pokud se vymezím proti těmto činnostem? Přede mnou byl na pozici muž, ale pochybuji, že kdy v kanceláři uklízel, byl tu opravdu velký nepořádek. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci pouze v rozsahu druhu práce sjednaného v rámci pracovní smlouvy. Pokud máte druh práce sjednaný tak, že nezahrnuje činnosti spojené s péčí o chod kanceláře, nemusíte tyto práce vykonávat a můžete je odmítnout. Samozřejmě je možné se zaměstnavatelem dohodnout, že takové činnosti budete dělat, mělo by to být ale promítnuto do pracovní smlouvy i do odmě?ování. Automaticky je ale vykonávat nemusíte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect