Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Provoz poradny je znovuobnoven!

Telefonická poradna nově funguje středy a pátky od 9:00 do 11:00 na tel: 777 910 942

 

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

4.5.2022 

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené s druhým dítětem. Prvnímu dítěti je 5 let, druhému 2,5 roku. Po celou dobu jsem vedená pod zaměstnavatelem, kde jsem pracovala před odchodem na první mateřskou dovolenou. Můj dotaz zní: Pokud z rodičovské nyní plynule přejdu po jejím vyčerpání na nemocenskou z důvodu třetího těhotenství, budu mít stejný nárok na mateřskou, jako u prvního dítěte?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne ke dni, kdy předchozí (u vás tedy druhé) dítě nedosáhne ještě věku 4 let, bude se vyměřovací základ brát stejný, jako u tohoto předchozího dítěte, i peněžitou pomoc v mateřství tak obdržíte ve stejné výši. Podmínkou je trvání stejného zaměstnání, pokud se na tom nic nezměnilo, měla byste tedy mít mateřskou stejnou. Toto je upraveno ustanovením § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Bětka | 27.4.2022 

Dobrý den, prosím o pomoc na dotaz v následujícím znění. Pracuji jako učitelka mateřské školy a p. ředitelkou mi byla povinně přikázána akce pro rodiče a děti (sportovní činnost v rámci Svátku rodin v objektu naší MŠ) v sobotu odpoledne v den mého pracovního volna. Této akce se nechci zúčastnit. Následně na to bylo ze strany p. ředitelky podotknuto, že z tohoto vyvede následky, restrikce a postih. Prosím o vaše vyjádření, jestli je jednání p. ředitelky oprávněné a zda-li mě za toto neuposlechnutí z právního hlediska může nějaký postih udělit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud činnosti, které byste na této akci vykonávala, obecně spadají do druhu práce, který máte sjednaný v pracovní smlouvě, pak by bylo možné vám účast na akci nařídit jako práci přesčas. Pokud nepatříte mezi zaměstnance, kterým nelze práci přesčas nařídit (kratší pracovní doba, dítě mladší než 1 rok), pak tuto práci vykonat musíte. Platí pak i omezení, kdy je možné nařídit práci ve dnech pracovního volna (§ 91 a násl. zákoníku práce).

Náleží Vám samozřejmě příslušné příplatky.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Daniela  | 10.4.2022 

Dobrý den, potřebují poradit, mám se vrátit po RD do práce, ale zjistila jsem, že se během RD změnil zaměstnavatel, žádná výpověď mi nepřišla, takže jsem stále někde zaměstnaná, mám smlouvu na dobu neurčitou, musí mě přijmout současný zaměstnavatel? Jsem znovu těhotná, do 3 měsíce mi gynekolog napíše PN kvůli zdravotním problémům, komu mám tedy neschopenku předat a následně nastoupit do práce, než půjdu má mateřskou? Současný zaměstnavatel mi tvrdí, že si to mám sama vyřídit s bývalým zaměstnavatelem, že oni pro mě místo nemají. Jedná se o obchod s potravinami, adresa i práce je pořád stejná, majitel objektu se pořád bývalý zaměstnavatel, současný je u něj v nájmu, všechny spolupracovnice dostaly nové smlouvy. V práci ani nevědí jak to mají řešit, mám si to vyřídit sama, že to je můj problém.

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě záleží na tom, jakým způsobem se Váš zaměstnavatel změnil. Předpokládám, že šlo o převod činnosti zaměstnavatele nebo jeho části ve smyslu § 338 zákoníku práce a následujících. V takovém případě přechází práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů plně na nového zaměstnavatele. To by znamenalo, že pokud zaměstnavatel původní "prodal" i Vás, pak všechny záležitosti řešíte se zaměstnavatelem novým. V případě, že se bude vyhýbat plnění svých povinností, je možné ho upozornit na možný postih ze strany Státního úřadu inspekce práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Alice | 1.4.2022 

Dobry den, chtěla bych se prosim zeptat jestli mam nárok na nahradu mzdy v priapde, ze doprovazim dite 6 let do Pedagogicko-Psychologická poradny za ucelem posouzeni odkladu skolni docházky. Na termin jsem cekala dlouhou dobu a dostali jsme termin na 8 hodinu ranni, vysetreni mimo bydliste a trva cca 2 hodiny.

dekuji

Odpověď:

Dobrý den,

zda existuje nárok na omluvenou absenci v práci a také zda náleží náhrada mzdy nebo platu se řídí nařízením vlády č. 590/2006 Sb. Bohužel z ustanovení bodu 8 písm. c) přílohy tohoto nařízení vyplývá, že ve Vaší situaci máte nárok na omluvu nepřítomnosti v práci, ovšem bez náhrady mzdy nebo platu:

"Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu."

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Petra | 8.3.2022 

Pěkný den, chtěla bych si potvrdit, zda jsem si nastudovala problematiku "po skončení rodičovské dovolené" správně. Se zamestnavatelem jsem se písemně dohodla na neplaceném volnu do 4 let věku dítěte - tzn. tato doba se mi bude zahrnovat do důchodu (a nedává tedy příliš smysl si dobrovolně platit sociální pojištění). Pokud jde o povinné placení zdravotního pojištění, tak tam si hodlám prodloužit aktuálně čerpaný rodičovký příspěvek az do 4 let věku dítěte - tzn. stát za mě bude i nadále platit zdravotní pojištění a to bez jakéhokoliv omezení docházky dítěte do školky, jako je tomu v případě, kdy bych se stala osobou celodenně a řádně pečující o dítě do 7 let věku. Předem děkuji za potvrzení

Odpověď:

Dobrý den,

dané situaci rozumíte správně, sociální pojištění není potřeba hradit. Zdravotní pojištění za Vás skutečně bude platit stát, doporučujeme jen ujistit se u zdravotní pojišťovny, zda nepotřebují nějakou další dokumentaci v souvislosti s přechodem z rodičovské dovolené na neplacené volno (jde o jiný právní důvodu pro státní pojištěnce).

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect