Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Provoz poradny je znovuobnoven!

Telefonická poradna nově funguje středy a pátky od 9:00 do 11:00 na tel: 777 910 942

 

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Eva Kuklová  | 18.1.2023 

Dobrý den,v současné době jsem na rodičovské dovolené a chtěla jsem se vrátit do práce dříve než po 3 letech.Bylo mi sděleno, že za mě mají náhradu a že se mnou dříve nepočítali.Podotýkám, že v žádosti o rodičovskou dovolenou jsem datum návratu neuvedla s tím, že se pak nějak dohodneme.V práci mi tvrdí, že je to pak automaticky na 3 roky pokud datum není uvedeno.Zastupující osobě prý nemohou ukončit smlouvu dříve aniž by jí dali odstupné.A ještě jedna věc,jsem zaměstnaná jako zdravotní sestra na plný úvazek a zastupující osoba je zaměstnaná jako recepční na poloviční úvazek.Prosím o radu jak tuto situaci řešit.Děkuji a přeji hezký den .

Odpověď:

Dobrý den, není pravdou, že by se automaticky žádost o rodičovskou dovolenou v takovém případě považovala za žádost do 3 let věku dítěte. Nicméně, i když se to v zákoníku práce výslovně nestanoví, obecně přijímaný výklad je takový, že žádosti o dřívější návrat, než jak bylo avizováno, není zaměstnavatel povinen vyhovět. V případě sporu byste tak msuela prokazovat, že zaměstnavatel věděl už v době nástupu, že se hodláte vrátit dříve než po 3 letech, i když to v žádosti nebylo uvedeno. Co se týče zástupu, pak zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci po návratu z RD v souladu s druhem práce, který máte uvedený v pracovní smlouvě. Pokud byl na stjenou pozici přijat zástup, může být dán u této osoby výpovědní důvod, V případě zaměstnankyně se zcela odlišným druhem práce, než je ten Váš, ale k její výpovědi důvod není - její práci Vám zaměstnavatel přeci přidělovat nebude. Doporučuji celou stiuaci se zaměstnavatelem ještě jednou projednat a na tyto nesrovnalosti se důkladně vyptat. více

Lenka | 17.1.2023 

Dobrý den, jsem zaměstnaná a nedostala jsem stravenky,ostatní kolegové ano, dokonce všichni dostali výplatu a já ne. Pracovala jsem i o svátcích a šéf nekomunikuje. Zaměstnává paní bez Ukrajinky bez povolení atd...prosím o radu. Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,

pkud jste nedostala výplatu, jde o zákonný důvod pro okamžité skončení pracovního poměru z Vaší strany a dlužnou mzdu můžete poté vymáhat. Pokud máte podezření, že zaměstnavatel porušuje více zákonných povinností, je možné dát podnět ke kontrole na Státní úřad inspekce práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zuzana Maciel | 12.1.2023 

Dobrý den,
jsem momentálně v DPN (rizikové těhotenství) u zaměstnavatele, u kterého mám smlouvu na dobu neurčitou. Během DPN jsem uzavřela též smlouvu na HPP na 1 rok u jiného zaměstnavatele, kde pracuji na HO a práce je tedy pro mě slučitelná s rizikovým těh. Moje otázka zní: Jakým způsobem budu nyní čerpat peněžitou pomoc v mateřství, resp. přes kterého zaměstnavatele? A zároveň, z čeho se bude výše PPM vypočítávat? Děkuji, přeji hezký den.

Odpověď:

Dobrý den,

peněžitou pomoc v mateřství je možné čerpat i z více činností (zaměstnání). Podmínkou je, abyste splnila zákonné podmínky, kterými jsou jednak trvání pojištění alespoň 270 dnů ve dvou letech před nástupem na mateřskou - pokud tedy v době nástupu na mateřskou budete v novém pracovním poměru alespoň těchto 270 dní, pak by se Vám PPM počítala skutečně z obou zaměstnání a žádost je tak nutné podat přes oba zaměstnavatele.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Petra B. | 4.1.2023 

Dobrý den,
v poslední době se mluví o různých směrnicích EU, který se zaměřují na lepší postavení žen na trhu práce (odměňování, slaďování práce a rodiny, práce z domova apod.). Prosím, o které se konkrétně jedná, v jaké jsou fázi přijetí a kde je možné je najít?

A jak se potom dotýkají postavení zaměstnaných žen v členských zemích, včetně ČR? Jsou po přijetí ze strany EU rovnou závazné i pro nás - jinými slovy, kdy z nich budeme mít prospěch i my a mohu se na ně odkazovat při vyjednávání pracovních podmínek se zaměstnavatelem?

Děkuji, Petra

Odpověď:

Dobrý den,

podrobná odpověď přesahuje záběr této poradny, ve stručnosti lze zmínit následující - aktuálně je v běhu novela zákoníku práce, která transponuje směrnici o slaďování osobního profesního života a směrnici o předvidatelných pracovních podmínkách. Přijaty byly dále směrnice o zastoupení žen ve vedení obchodních společností a o transparentnosti v odměňování, jejich převedení do českého práva ale bude ještě záležitostí několika let. Evropské směrnice zpravidla takzvaný přímý účinek nemají a je tedy nezbytné vyčkat až na přijetí českých zákonů.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

EVA | 31.12.2022 

Dobrý den, dne 9.9.2022 se mně narodil syn (předčasně), takže od tohoto dne čerpám mateřskou dovolenou 28 týdnů, která podle mého propočtu skončí 23.3.2023 (nebo až 24.3.2023?). Chtěla bych požádat svého zaměstnavatele bezprostředně po ukončení mateřské dovolené o čerpání 10 dnů řádné dovolené za r. 2022, kterou jsem nestihla vyčerpat. 1. dotaz: Můžete mně prosím poradit, zda o rodičovskou dovolenou požádat až po vyčerpání 10 dní dovolené (mně vychází výpočtem 6.4.2023), nebo mohu žádat o rodičovskou dovolenou hned po ukončení mateřské dovolené (a zároveň čerpat 10 dnů ŘD za r. 2022)? Bude mně dovolená proplacena? 2. dotaz: Budu mít nárok na řádnou dovolenou také za r. 2023 (máme 25 dnů) nebo jen na část dovolené a kolik to bude dnů? Kdy mám o její čerpání a proplacení požádat? Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Děkuji za odpověď. E. Dostálová

Odpověď:

Dobrý den,

dovolenou nemůžete čerpat během rodičovské dovolené, takže je nezbytné požádat o čerpání dovolené a následně o čerpání rodičovské dovolené navazující na dovolenou běžnou. Vzhledem k tomu, že součet MD v roce 2023 a 10 dnů dovolené z roku 2022 představuje více než 12 týdnů, které se pro účely vzniku nároku na dovolenou považují za výkon práce, pak se Vám k tomuto nároku připočítá i 20 týdnů rodičovské dovolené. Domnívám se, že mateřská dovolená by se Vám měla počítat až do 24. 3. a pro nárok na dovolenou za rok 2023 tak počítám s 34 týdny - poměrná část dovolené za rok 2023 by tak u Vás měla činit ekvivalent 16 dní, ovšem výměra bude v hodinách podle Vaší týdenní pracovní doby. O tuto dovolenou rovněž požádejte před nástupem na rodičovskou a přesný výpočet provede zaměstnavatel

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect