Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Provoz poradny je znovuobnoven!

Telefonická poradna nově funguje středy a pátky od 9:00 do 11:00 na tel: 777 910 942

 

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Gaia | 7.9.2021 

Po ukončení školy jsem nastoupila v srpnu 2004 jako učitelka na státní střední školu, kde jsem dostala pracovní poměr na dobu neurčitou. 4.5. 2013 se mně narodila dcera a 21.10.2017 syn. Řádně jsem čerpala MD a RD, od 3 let věku syna jsem požádala o neplacené volno (21.10.2020 až 20.10.2021). Vzhledem k celodenní péči o syna, možné distanční výuce a zdravotním problémům jsem se rozhodla prodloužit neplacené volno o 1 rok. S tím ale zaměstnavatel nesouhlasil s vyjádřením „pro provozní důvody“ a požaduje vyjádření, zda k 21.10.2021 nastoupím do práce či nikoliv. Hovořila jsem s p. ředitelkou, mají v úmyslu poté ukončit pracovní poměr. K ukončení se mám dostavit osobně, nevím, jakou formu bude mít (např. o odstupném nemluvila). Předpokládám ukončení dohoodou a mám obavu, aby podepsání dohody neovlivnilo do budoucna negativně některé další skutečnosti (např. na ÚP). Zaměstnavatel ví, že jsme se vloni přestěhovali do sousedního kraje, kde máme trvalé bydliště, předpokládá, že se nevrátím do školy. To v odpovědi neuvedl, ani jaké jsou ty „provozní důvody“. Můžete mně poradit, zda musím podepsat dohodu o ukončení, přičemž důvodem je vlastně to, že nenastoupím 21.10. více

Odpověď:

Dobrý den, nárok na prodloužení neplaceného volna ze zákona nemáte, a na rozdíl od např, zkráceného úvazku Vám zde zaměstnavatel není povinen ani uvádět důvody, pro které tomu nemůže vyhovět. Očekává tedy Váš návrat na pracoviště a pokud byste nenastoupila, může Vám dát výpověď, a to i bez odstupného. Nejspíše Vám skutečně předloží dohodu o skončení pracovního poměru. Podepsat ji pochopitelně nemusíte, a můžete vyjednávat o případném datu skončení pracovního poměru. To se ale odvíjí od toho, zda můžete či nemůžete zpět nastoupit do práce. Pokud byste na dohodu přistoupila, je důležité, aby v ní byly uvedeny nějaké závažné důvody, např. zdravotní, nezbytnost péče atd. Pokud totiž skončíte pracovní poměr bez závažných důvodů, skutečně by Vám mohla být krácena podpora v nezaměstnanosti (pokud na ni vůbec vznikne nárok, to z dostupných informací nelze posoudit). S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

Dagmar | 27.7.2021 

Dobrý den,
mám dotaz ohledně možnosti odchodu na mateřskou dovolenou (druhou) po té, co se vrátím zpět do práce po ukončení rodičovské dovolené předchozí. Bohužel to tak vyšlo, že jsem znovu těhotná a nevím, jestli by šlo se nějak domluvit se zaměstnavatelem a nebo je i pro něj lepší, abych nastoupila na cca 2 měsíce? A finančně - nebudu na nástupu bita - tj. bude se mi rodičák vypočítávat jen ze 2 měsíců?

Předem díky

Buková

Odpověď:

Dobrý den,

pro výpočet je důležité u peněžité pomoci v mateřství, kolik let bude staršímu dítěti, pokud méně než 4 v době nástupu na mateřskou, pak ji obdržíte ve stejné výši, jako byla první peněžitá pomoc v mateřství. U rodičovského příspěvku jde jen o to, zda si budete moci volit výši příspěvku a tím i délku čerpání. Je možné, že by vám vyměřovací základ vypočetli z těch dvou měsíců, což by ale snad mělo stačit, I tak se domnívám, zejména pokud by se nástup na mateřskou stihl před 4. rokem prvního dítěte, že by bylo praktičtější požádat o neplacené volno, případně vyčerpat i dovolenou, jestli ještě nějakou máte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Nikola | 19.7.2021 

Dobrý den, mám za sebou dva vytýkací dopisy za méně závažné pracovní porušení a nyní jsem tlačena do podpisu výpovědi na dohodu. Jsem OZP takže hledání práce bude složitější a tato práce mě velmi bavila. Bohužel po nástupu nové vedoucí začal bossing mé osoby, kdy mi byly dány tyto dva vytýkací dopisy během 2 měsíců. Ráda bych měla podporu na ÚP v plné výši než si najdu novou práci. Mohu napsat sama výpověď ze závažných důvodů a uvést bossing nebo se mám nechat vyhodit, abych dosáhla na podporu v plné výši a ne na krácenou podporu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu, že pokud byste skončila pracovní poměr bez vážných důvodů, byla by vám krácena podpora v nezaměstnanosti. Je tedy nezbytné ve výpovědi, případně v dohodě, uvést důvodu o který šlo. Kromě bossingu mohou být takovým důvodem např. zdravotní důvody, ty by měly být nějak doloženy, ale nemusí jít o nemoc z povolání ani nic podobného, stačila by běžná lékařská zpráva o stresu, který vám zacházení v práci způsobuje.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Honza | 15.7.2021 

Dobrý den.U stávajícího zaměstnavatele jsem začal čerpat veškerou dovolenou a po vybrání bude ukončen pracovní poměr.Můžu při čerpání dovolené sepsat prac.smlouvu s novým zaměstnavatelem, a v průběhu dovolené u stávajícího zaměstnavatele nastoupit do nového zaměstnání?

Odpověď:

Dobrý den,

ano, samozřejmě můžete. V právní úpravě nic nebrání mít uzavřených více pracovních poměrů najednou.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zepro | 8.7.2021 

Může zaměstnavatel pokrátit ptoplacení přesčasu(k umoření návštěvy lékáře)bez předchozí domluby.Propustky jsem měla řadně a s časovým předstihem vyplněné a schválené zaměstnavatelem.

Odpověď:

Dobrý den,

jednostranně tak učinit nemůže. Pokud vám byla nařízena práce přesčas, máte s ohledem na znění § 114 zákoníku práce nárok na příplatek. Pouze po dohodě s vámi je možné čerpat náhradní volno. Návštěva lékaře je navíc důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance, tím spíš nemůže zaměstnavatel takto postupovat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect