Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Iva Kučerova | 15.1.2019 

Dobrý den, chtěla bych se informovat o práci k rodičovské dovolené.
Jsem na rodičovské dovolené s mladší dcerou 14 měsíců (starší dcera 3roky) nyní jsem se domlivila se zaměstnavatele že bych mohla chodit na zkrácený úvazek. Zaměstnavatel mi nabídl že by mně ze staré firmy (kterou drží kvůli mně) převedl na novou se zkrácenym úvazkem. Nevím zda pristoupit na převod. Zda je to v mé situaci výhodné. Uvažujeme s manželem ještě o 1 dítěti a nevím zda bych pak měla nárok např.i na mateřskou.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. více

Simča | 15.1.2019 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je nějak zákonem stanovené, zdali se započítává doba MR a RD do odpracovaných let z hlediska zařazení do platového i mzdového stupně nebo třídy. Týká se to případně všech zaměstnanců ve veřejné správě nebo jen ve státní? Je nějaký úzus pro toto i v soukromé sféře? A co např. veřejné VŠ? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, obecně platí, že v soukromém sektoru je výše mzdy na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro jednotlivé zaměstnavatele v soukromém sektoru může být výše mzdy, nebo rozsah výše mzdy upravena vnitřními předpisy nebo v kolektivní smlouvě. Ve veřejném sektoru je délka započítatelné praxe upravena v § 123 zákoníku práce. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a dalších překážek v práci. Podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. více

Hana | 25.12.2018 

Dobrý den. Na konci prosince 2018 se mi narodí druhé dítě. Mám druhou mateřskou. Mám v roce 2019 po mateřské nárok na dovolenou a kolik dní. Jsem zaměstnaná na pracovní poměr na dobu neurčitou, letos jsem nepracovala, byla jsem na rodičovské dovolené. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, podle zákoníku práce se doba mateřské dovolené považuje pro účely dovolené na zotavenou za odpracované dny. Čerpání rodičovské dovolené se jako odpracované dny neposuzuje. Jestliže jste z důvodu čerpání rodičovské dovolené neodpracovala u zaměstnavatele alespoň 60 dnů v tomto kalendářním roce, budete za mateřskou dovolenou čerpat dovolenou za odpracované dny. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. O čerpání dovolené za odpracované dny můžete svého zaměstnavatele požádat po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět. více

Petronela | 25.12.2018 

Dobrý den,
Jsem na RD, cekam.druhe dítě a nejsem si jistá, zda mám na druhé dítě nárok na PPM. Situace je taková: před nástupem na mateřskou a následně rodičovskou s prvním dítětem jsem byla OSVC, platila si nemocenske pojištění, tudíž jsem nárok na PPM měla. Momentálně mám živnost přerušenou, pobíram rodičovský příspěvek, přivydělávam si na DPP u 3 firem cca rok a měsíční přivýdělek je cca 25 tisíc hrubého. Vždy je u minimálně jednoho zaměstnavatele vystavena dohoda na 10 000 Kc. Mám tedy nárok na pobírání PPM i u druhého dítěte? Děkuju za radu a odpověď. Petronela

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku!

U druhé peněžité pomoci v mateřství bude opět záležet na tom, zda jste byla účastnicí nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem. Účastnicí pojištění jste i pokud pracujete na základě dohody o provedení práce - a to každý měsíc, kdy je Vám zúčtován započitatelný příjem v celkové částce vyšší než 10000 Kč (z něj už se totiž odvádí platí pojistné).

Pokud byste tyto podmínky nesplňovala, může PPM pobírat otec dítěte.

Konkrétněji s ohledem na Vaši situaci se můžete poradit přímo na okresní správě sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím naší telefonické poradny, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Šťastný nový rok!

Eva Fialová

Kamila | 14.12.2018 

Dobrý den,
jsem na RD, chtěla bych se zeptat jaká forma spolupráce je pro mě nejvýhodnější - DPP, DPČ nebo si zřídit živnosteknský list? Momentálně mám jendu DPP a navazuji další pracovní poměry na menší objem práce a přemýšlím o nejvýhodnějších možnostech co do danění, abych nepřišla o RD příspěvek a aby se mi výdělek vyplatil v případě, že bych měla ještě jedno dítě. Díky za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, základním pravidlem je, že nesmíte vykonnávat stejnou práci (na stejnou smlouvu), ze které jste pojištěná nebo osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost (§ 16 zákona o nemocenském pojištění). Přivýdělek není limitován, co se týče výše odměny. Pokud budete pracovat pro svého původního zaměstnavatele, mělo by jít o jinou smlouvu i jinou činnost, než byla Vaše původní práce. Jestliže budete pracovat u jiného zaměstnavatele a budete u něj vykonávat stejný druh práce, jako jste vykonávala před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, budete k tomu potřebovat písemný souhlas původního zaměstnavatele (§ 304 odst. 1 zákoníku práce). více

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect