Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Poradna je opět v provozu!

 

 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Petra | 26.4.2024 

Jak se to má v současné době s otcovskou dovolenou? Kdy ji může partner začít čerpat? Až po porodu, nebo už předtím jako já mateřskou? Otcovskou mohou čerpat pouze zaměstnanci nebo také OSVČ, když si platí zdravotní pojištění? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

dávku otcovské poporodní péče lze v rámci otcovské dovolené čerpat, jak říkáte, až po porodu. Podpůrčí doba děla 2 týdny a Váš partner si o otcovskou může zažádat (mimo žádosti na ČSSZ je třeba o čerpání otcovské informovat i zaměstnavatele v souladu s § 195a zákoníku práce) do 6 týdnů věku dítěte. U OSVČ je žádost uplatňována přímo u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Co se týká OSVČ, tam je pro čerpání rozhodující splnění podmínky trvání dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Je také důležité upozornit na fakt, že OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Nikopa | 23.4.2024 

Dobrý den, mám specifický problém a nevím, jak ho nejlépe řešit. Máme syna z přímé adopce, narodil se 12.4.2023 a mám ho v péči od narození, včetně pobytu v porodnici. Bohužel teprve teď proběhl soud, který nás jmenoval poručníky na základě čehož můžeme žádat o PPM a rodičovskou. Problém je, že jsem těhotná a na přelomu května/června nastupuji na mateřskou. Mám obavy, že přijdeme tímto o peníze z PPM a rodičovske na první dite, na které máme právo. Jde to nějak řešit?

Předem moc děkuji za radu

Odpověď:

Dobrý den,

můžete nyní začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství na první převzaté dítě, a to klidně pouze v délce podpůrčí doby do nástupu na další mateřskou dovolenou k Vašemu současně očekávanému dítěti na přelomu května/června. Do nástupu na mateřskou s očekávaným dítětem by bylo také dobré začít čerpat rodičovský příspěvek na dítě převzaté. Pokud začnete u prvního převzatého dítě čerpat rodičovský příspěvek v rámci rodičovské dovolené a do toho nastoupíte znovu na mateřskou coby rodička, a o nárok na PPM ani na rodičovský příspěvek k tomuto dalšímu dítěti nepřijdete.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Jajina | 8.4.2024 

Dobrý den, jsem dlouholetou statutární zástupkyní základní školy , dnes jsem ředitelce školy dala rezignaci na funkci. Ředitelka mi odpověděla, že buď budu zástupkyní nebo mám dát výpověď i přes to, že pro školní rok 2024/2025 budou 3 pracovní místa v mé aprobaci volná. Může ředitelka takto postupovat? ráda bych byla jen řadovou učitelkou. děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, v souladu s § 73a odst. 1 zákoníku práce se může zaměstnanec vzdát své vedoucí pracovní pozice (ať už založené samostatnou pracovní smlouvou nebo tzv. vnitřním jmenováním v rámci dřívější pracovní smlouvy na nevedoucí prac. pozici) pouze písemně její doručením zaměstnavateli. Pokud jste tak učinila, Váš výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení písemného vyjádření ohledně vzdání se tohoto místa, nebyl-li ve vzdání se pracovního místa uveden den pozdější. Vzdáním se vedoucího pracovního místa Však Váš pracovní poměr u zaměstnavatele nekončí, naopak máte právo na to, aby Vás zaměstnavatel převedl na jinou práci odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu a Vaší kvalifikaci. V žádném případě tedy není na místě, abyste Vy sama dávala výpověď. Pokud Vám zaměstnavatel nechce Vašemu přání vyhovět ani Vás nemůže převést na jinak kvalifikovanou pozici, může s Vámi zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr pro nadbytečnost (§ 52 písm. c) ZP). více

Drobek | 5.4.2024 

Dobrý den,

po roce a půl na rodičovské dovolené mi zaměstnavatel sdělil, že mi může nabídnout práci pouze na pobočce, která nemá žádnou dostupnost veřejnou dopravou, ve středočeském kraji, tudíž se tam nemám jak dostat. O děti, jsou 3, dvě dvouleté dcery a 5 letý syn se díky tomuto přístupu nebudu schopný postarat, z domu budu muset odcházet před otevřením školky a školy a zpět na sídliště přijedu v nejlepším případě až 14 min po uzavření školky a školní družiny. Buď jsem nucený dát výpověď já nebo manženka. Na zkrácený úvazek nechtějí domluvou přistoupit. Mám nějakou šanci vyhádat ještě zkrácený úvazek? Nebo něco jiného?

Odpověď:

Dobrý den, aniž by to zákoník práce výslovně stanovil (opora je ale v § 38 odst. 1 písm. a) ZP), platí, že zaměstnance vracejícího se z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit podle pracovní smlouvy. Konkrétně to znamená, že zaměstnavatel Vás může zařadit k výkonu jakékoli práce, kterou lze podřadit pod druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, a na jakékoli pracoviště, které spadá do místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Pokud tedy máte ve smlouvě sjednané místo výkonu práce “Středočeský kraj”, pak Vás může zaměstnavatel legitimně převést na jakoukoliv pobočku nacházející se právě ve Středočeském kraji. V takovémto případě bych napsala zaměstnavateli písemnou žádost o zkrácený úvazek podle § 241 ZP. Této žádosti zaměstnavatel musí vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Pokud ale máte ve smlouvě jako místo výkonu práce vepsané např. adresu sídla Vaší dosavadní pobočky, tak Vám evidentně není zaměstnavatel schopen přidělovat práci podle prac. více

Martina | 14.3.2024 

Bylo mi zamítnuto neplacené volno(dítě nevzali do školky) a nejde mi údajně dát poloviční úvazek. Bylo mi řečeno, ze mám přijít podepsat výpověď, protože nemohu nastoupit po skončení rodičovské na plný úvazek který má 8 hodin a dvě směny. Je to tak v pořádku? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

Přestože nárok na poskytnutí neplaceného volna zaměstnanec, který se chce starat o dítě v návaznosti na rodičovskou dovolenou ze zákona nemá, zaměstnavatel by měl vyhovět Vaší žádosti o zkrácený úvazek, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody (např. nemožnost rozdělení Vaší práce mezi více osob, narušení provozu apod.). Než však rozvážete se zaměstnavatelem poměr (ať výpovědí či dohodou), zkuste si na personálním oddělení zjistit, zdali na Vašem pracovišti neplatí interní předpis či pokyn zaměstnavatele, který by vybírání pracovního volna blíže upravoval, a podle kterého by Vám měl správně být nárok na neplacené volno přiznán.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect