Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Poradna je opět v provozu!

 

 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Bibi | 20.2.2024 

Dobry den, můj zaměstnavatel mě přeřadil na jinou práci a musím nyní jako kancelář používat prostory, které k tomu nebyly určeny. Vzhledem k tomu, že se pod "kanceláří" nachází kuchyň restaurace, sedím celý den v prostorech nasáklých pachy kuchyně. Je možné se nějak bránit. Zaměstnavatel argumentuje tím, že jiné prostory nemá.

Odpověď:

Dobrý den, podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, se musí pachům na pracovišti (stejně jako obdobné zátěži typu teplo nebo kouření) čelit zvýšeným větráním. Ve Vašem případě si ale myslím, že Váš pracovní prostor zřejmě nebude bezpečným a zdraví neohrožujícím v míře vyžadované standardy BOZP. V takovém případě by mohlo zaměstnavatelovo chování dokonce být považováno za přestupek na úseku bezpečnosti práce ve smyslu § 30 zákona o inspekci práce. V každém případě je povinností každého zaměstnavatele, aby zajistil „plnění úkolů v hodnocení a prevenci rizik BOZP prostřednictvím buď speciálně vyškoleného zaměstnance či např. prostřednictvím externího bezpečnostního technika. Vaším prvním korkem by tak mělo být zjištění identity a kontaktu na tzv. “bezpečáka” u Vás a následně ho požádat o kontrolu Vašeho pracoviště. S pozdravem, Gender Studies, o.p.s. více

Anne | 19.2.2024 

Dobrý den, pracuji na manažerské pozici a po mateřské dovolené bych se ráda vrátila do práce, ale na kratší úvazek. Může mi to zaměstnavatel zamítnout nebo dle zákona mám na nižší úvazek nárok (obzvláště v pozici ženy na manažerské pozici). Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, pokud jste zaměstnavatele písemně nepožádala o poskytnutí rodičovské dovolené, počítá se s Vaším návratem po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je zaprvé povinen Vás zařadit na Vaši původní práci a pracoviště. Zadruhé platí, že pokud zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 9 let písemně požádá o kratší pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen to písemně odůvodnit. Jedině pokud by byl Vaším kratším úvazkem znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, byl by dán případný vážný provozní důvod k zamítnutí žádosti. Určitě také nebrání vyhovění Vaší žádosti fakt, že by zaměstnavatel např. měl přijmout dalšího zaměstnance (také na částečný úvazek). S pozdravem, Gender Studies, o.p.s.

M  | 28.1.2024 

Dobrý den, jsem zaměstnanec ve školství na neurčito a jsem na RD s druhým synem. Ráda bych se v září vrátila do zaměstnání z RD. Synovi tou dobou ještě nebudou 2 roky, ale péče o něj je zajištěna. Oznámila jsem to ústně zaměstnavateli již v prosinci, a on mi sdělil, že se musí poradit s právníkem, aby to bylo právně v pořádku, jelikož se počítalo s nástupem až ve 3 letech dítěte. Já ale žádnou žádost o RD nepodala (nikdo ji po mně nechtěl) a nikde jsem tedy neuváděla datum návratu. Je možné, že mě může zaměstnavatel odmítnout? Jak dlouho dopředu musím podat žádost o návrat do zaměstnání a stačí mailem? Ústně? Je vůbec právně v pořádku, že jsem žádnou žádost o RD nepodávala?
Se zástupem za mě nebude problém, známe se, on to ví a navíc má smlouvu jen do března.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

ještě před rokem a půl bylo možné žádost o poskytnutí rodičovské dovolené a oznámení o jejím trvání zaměstnavateli “podat” pouze ústně. V takovémto režimu, a pokud jste se se zaměstnavatelem též ústně nedohodli na dřívějším návratu, zaměstnavatel předpokládal Váš návrat do práce až ve třech letech dítěte. V takovém případě není zaměstnavatel povinen Vás přijmout z rodičovské dříve. Pokud jde ale jen o to, aby nyní bylo vše “právně v pořádku”, radila bych Vám, abyste zaměstnavateli nabídla, že v souladu s písemným zadministrováním rodičovské dovolené, které je nyní vyžadováno novelizovaným zákoníkem práce, byste se spolu domluvili na dřívějším návratu a tuto dohodu stvrdili písemně.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Vjollca | 25.1.2024 

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené a pomalu se mi blíží čas pro návrat do práce. Jsem zaměstnaná v bance, kde jsem byla na pozici hypoteční specialista. Požádala jsem zaměstnavatele o zkrácený úvazek kvůli dítěte, na 0,8 úvazek, ale nevyšli mi vstříc. Přitom na pobočce jsem nemela povinnost otevřít či zavřít pobočku, od toho jsou jiný zaměstnanci.
Co by jste mi poradili dál?
Předem děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

coby zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let máte ze zákona nárok zaměstnavatele požádat o úpravu stanovené týdenní pracovní doby a požadovat po něm písemné odůvodnění, pokud by žádosti nevyhověl. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Přitom je na zaměstnavateli, aby prokázal to, že jím tvrzené vážné provozní důvody (např. nemožnost rozdělení Vaší práce mezi více osob) objektivně existují. Pokud Vám své rozhodnutí dosud nezdůvodnil, nebo zaměstnavatel uvádí pouze smyšlený, zástupný důvod, doporučuji obrátit se na Inspektorát práce s podnětem na prošetření možného spáchání přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců ze strany zaměstnavatele.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Lucie B | 19.1.2024 

Dobrý den, aktuálně jsem na první RD a plánujeme výhledově druhého potomka. Zaměstnavatel by mě bral zpět do práce na jakýkoliv úvazek a zatím jen ústně se mi zaručuje, že pokud bych otěhotněla, že by mi dále běžela RD na původní úvazek, abych měla výpočet MD, běžné dovolené po MD atp.
Mají pravdu? Stačí napsat dodatek k původní smlouvě na dobu určitou, po jehož uplynutí bude dál běžet původní RD na původní (větší) úvazek?
Moc děkuji a jsem s pozdravem,

Odpověď:

Dobrý den, pokud by měl do Vašeho záměru pořídit si další dítě vstoupit konec Vašeho pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, bylo by v každém případě dobré - a to zvlášť s ohledem na nárokování dalšího příspěvku v mateřství - prodloužit pracovní smlouvu s Vaším původním úvazkem, pokud je tomu zaměstnavatel nakloněn. Pokud do konce své rodičovské dovolené otěhotníte a během ní stihnete nastoupit na mateřskou dovolenou, bude Vám náležet peněžitá pomoc v mateřství ve stejné výši, tj. vypočítaná ze stejného denního vyměřovacího základu jako předchozí PPM. Toto bude platit i kdybyste se do práce vrátila např. na pár měsíců už po skončení první RD, ale na další MD byste nastoupila do 4 let předchozího dítěte. Další rodičovský příspěvek by byl vyplacen na nejmladší dítě ve výši dle Vašeho denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM. S pozdravem, Gender Studies, o.p.s. více

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect