Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odmě?ování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Kristýna V. | 6.12.2021 

Dobrý den,
když čerpám RD na 15 měsíců, ale rozmyswlím si to ke konci doby podpory, je problém z hlediska zdravotního a sociálního zůstat na delší rodičovské dovolené bez finančního příspěvku ?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

z hlediska sociálního pojištění to problém není, ve chvíli, kdy nemáte příjem z výdělečné činnosti, nemáte povinnost ani platit pojistné na sociální zabezpečení. Z hlediska zdravotního pojištění je to ale jiné, tady má povinnost platit pojištění každý, pokud je za něj neplatí stát. Po dobu pobírání rodičovského příspěvku jste státním pojištěncem právě z tohoto titulu. Pokud zůstanete doma z důvodu péče o malé dítě i po skončení pobírání rodičovského příspěvku, můžete být rovněž státním pojištěncem, ale musíte zdravotní pojišťovně oznámit změnu situace a důvodu proto, aby za Vás pojištění platil stát. Doporučujeme tedy se v předstihu obrátit na svou zdravotní pojišťovnu a vyjasnit si s ní tento postup.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Dejna | 18.11.2021 

Dobrý den, byla jsem přijata jako zástup za mateřskou dovolenou na dobu určitou bez přesnějšího data ukončení (návrat zaměstnankyně). Nyní ohlásila, že by se za cca 2měsíce chtěla vrátit a já zjistila že jsem těhotná. Může mě zaměstnavatel propustit? Jak dál postupovat- mám obavu, že jako těhotnou mě nikdo nezaměstná. Pomůžeme mi okamžitý nástup na rizikové?

Odpověď:

Dobrý den, pokud je Váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou jiné zaměstnankyně, pak jejím návratem do práce tento pracovní poměr skončí, bez ohledu na těhotenství či nemoc. Také záleží na tom, jestli jí zaměstnavatel návrat umožní. Pokud původně žádala o delší rodičovskou a chce se vrátit dřív, není povinen jí vyhovět, to ale záleží na jeho rozhodnutí a na situaci, jak mezi nimi byla dohodnuta. Pokud budete na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství, náležela by Vám nejspíše náhrada mzdy a následně nemocenská, i pokud pracovní poměr mezitím skončí. Ochranná lhůta ale činí jen 7 dní po skočnení pracovního poměru. Neuvádíte jak dlouho jste těhotná ani jak dlouho jste zaměstnaná, ale je možné, že byste splnila nárok na peněžitou pomoc v mateřství, doporučujeme se na toto doptat na příslušné pobočce Úřadu práce. S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

Lenka | 13.11.2021 

Dobrý den!
V průběhu pracovního procesu v převážně mužském kolektivu jsem se setkala s diskriminací. Byla mi přidělována práce, kterou nikdo nedělá rád. Měla jsem malý prostor pro to, abych se k věcem vyjadřovala. Sama jsem dala výpověď. Teď prožívám čistou šikanu. Např. dovolenou si vybírám po dnech, zatímco mí kolegové pěkně vcelku. Po dvou dnech s nemocným synem, kdy udělám maximum, abych přišla třetí den do práce, se na mě místo vděku sprostě křičí (paní majitelka lékárny). A to ještě před pacienty. Na oběd chodím jako poslední - třeba o půl druhé. Atd. Lze se tomuto již chorému jednání bránit? Jinak než že půjdu z důvodu poničeného psychického zdraví na neschopenku? Měla jsem dobrou vůli ty dva měsíce odpracovat. Ale překážky mi staví do cesty zaměstnavatel. Předem děkuji za odpověď! Se srdečným pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

Zaměstnavatel má pohopitelně povinnost nedopouštět se nerovného zacházení vůči zaměstnancům i v případě výpovědní doby, a tudíž vám nemůže měřit jiným metrem než kolegům a kolegyním. Bránit se pochopitelně můžete, minimálně přímo vůči zaměstnavateli, je možné se obrátit i na Inspekci práce případně na kancelář Veřejného ochránce práv. Jejich případné úkony ale vyžadují nějaký čas, proto je otázkou, zda to bude s ohledem na plynoucí výpovědní dobu ještě účelné. V případě, že pracovní stres a nepřiměřený tlak má dopady na vaše psychické zdraví, a váš lékař to také takto posoudí, je dočasná pracovní neschopnost naprosto legitimní řešení.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Nynu | 19.10.2021 

Dobrý den, mám se v únoru 2022 vracet po rodičovské dovolené zpět do práce, kde mám smlouvu na dobu neurčitou. Na mou pozici přijali zástup, který v plném rozsahu má mou práci převzít i po mém návratu do zaměstnání a já mám převzít práci za nemocnou kolegyni, která je již 1,5 roku na nemocenské a nikdo neví, zda a kdy se ještě vrátí.
Můj dotaz zní: má zaměstnavatel právo mou práci takto nahradit mým zástupem a já mám být využita pouze jako "zástup" za kolegyni? V nápni práce mám jasně specifikované území, kolegyně má jiné území (jedná se o práci územního plánovače na ORP)
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

záleží na tom, co máte sjednáno v pracovní smlouvě jako druh práce, ale přímo v pracovní smlouvě, bez ohledu na další specifikace v náplni práce. Zaměstnavatel je povinen Vám po rodičovské dovolené přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Pokud by mělo dojít ke změně, jen s Vaším souhlasem. Totéž platí i pro délku pracovního poměru. Pokud jej máte na dobu neurčitou, nemůže Vám ho zaměstnavatel jednostranně zkrátit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Klára | 11.10.2021 

Dobrý den, pracuji v malé neziskové organizaci, kde si tykáme a jsme přátelé. Jsem zde ale tzv. holka pro všechno, tedy kromě koordinační práce na projektech (což je má nápl? práce dle smlouvy) mám na starosti také office management, úklid, nákupy, někdy si ze mě také nadřízená dělá "asistentku" ve smyslu, že po mně chce, ať nabízím hostům vodu, kafe, zajistím občerstvení atd. Jedná se o diskriminaci? Jsem v právu, pokud se vymezím proti těmto činnostem? Přede mnou byl na pozici muž, ale pochybuji, že kdy v kanceláři uklízel, byl tu opravdu velký nepořádek. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci pouze v rozsahu druhu práce sjednaného v rámci pracovní smlouvy. Pokud máte druh práce sjednaný tak, že nezahrnuje činnosti spojené s péčí o chod kanceláře, nemusíte tyto práce vykonávat a můžete je odmítnout. Samozřejmě je možné se zaměstnavatelem dohodnout, že takové činnosti budete dělat, mělo by to být ale promítnuto do pracovní smlouvy i do odmě?ování. Automaticky je ale vykonávat nemusíte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Luboš | 7.10.2021 

Dobrý den. Dotaz-doprovod rodinného přislušníka k lékaři. Jde o odběr krve a pak na kontrolu k lékaři v rámci svého zdravotního stavu( kontroly co 3 měsíce).
Zaměstnavatel vyžaduje 3 razítka lékařú, abych dostal proplacenou směnu. Kde je předpis mít 3 razítka lékařů?

Odpověď:

Dobrý den,

v souladu s právní úpravou (zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) musí zaměstnanec zaměstnavateli prkázat, z jakého důvodu vznikla překážka v práci na straně zaměstnance. Pokud zahrnuje vyšetření návštěvu několika lékařů, pak pro prokázání skutečné doby trvání může zaměstnavatel požadovat potvrzení od všech těchto lékařů.

S pozdravem

Jaroslav | 4.10.2021 

Dobrý den.
Měl bych dotaz kchování zaměstnavatele. Jsem ČID 1.stupně a při nástupu do firmy jsem předložil lékařskou dokumentaci, ve které se hovoří, že po operaci kotníku nesmím vykonávat práci ve stoje delší dobu. Přesto takové úkoly dostávám. Mohu se nějak ohradit, případně jaké je v tomto případě řešení. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Vaše zdravotní omezení mělo být zohledněno v rámci pracovnělékařské (vstupní) prohlídky. Upozorněte na to zaměstnavatel, aby vám takovou práci nepřiděloval,, případně by byla provedena mimořádná pracovnělékařská prohlídka.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Rendys | 4.10.2021 

dobrý den,
jako pedagogický pracovník, pracující na vedoucí pozici, jsem podal výpověď. S ředitelem školy jsme se domluvili na výpovědi dohodou s měsíční výpovědní lhůtou. Ještě tentýž měsíc, než začala platit výpovědní lhůta, jsem výpověď písemně odvolal ze zdravotních důvodů. ?editel školy mi sdělil, že mi výpovědní lhůtu nechá běžet s tím, že potom se mnou sepíše novou pracovní smlouvu na pozici učitele a doplní ji jmenovacím dekretem na pozici vedoucího pracovníka. Své jednání odůvod?uje tím, že při kontrole bylo škole vytknuto, že mají někteří zaměstnanci v pracovní smlouvě jmenované pozice vedoucích a zástupců ředitele. Má právo takto ředitel jednat? Jmenovacím dekretem může ředitel kdykoliv zaměstnance z pozice vedoucího odvolat. Jsem přesvědčen, že bych měl dále pokračovat ve stávající smlouvě. Může mne ředitel vyhodit z pracovního poměru, pokud nebudu chtít podepsat novou pracovní smlouvu a budu trvat na stávající?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

výpověď dohodou zákoník práce nezná. Pokud jste podal výpověď sám, pak podle ustanovení § 50 odst. 5 může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Pokud byla uzavřena dohoda o skončení pracovníjho poměru, tak to je opět dvoustranný právní akt, k jehož změně nebo odvolání je potřeba souhlasu obou stran. Váš zaměstnavatel tedy nemusí Váš krok akceptovat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Alena | 21.9.2021 

Zaměstnanec je v současné době na RD s druhým dítětem do tří let věku dítěte. Manželka - OSVČ je těhotná potřetí. Zaměstnanec by se měl vrátit do zaměstnání 12.3.2022 v této době bude již třetí dítě narozené a manželka bude pobírat nejspíše PPM nebo rodičovský příspěvek od narození dítěte. Můj dotaz zní může mě zaměstnanec požádat o čerpání rodičovské dovolené s třetím dítětem od jeho narození nebo až po uplynutí 6 týdnů po porodu? Byl by z hlediska zdravotního pojištění státním pojištěncem? Možná by se nemusel vracet zpět do zaměstnání a pokračoval by v další rodičovské dovolené? Tím by se nám vyřešil problém se zástupy. Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

tuto problematiku upravuje zejména ustanovení § 196 zákoníku práce, podle kterého otci dítěte náleží rodičovská dovolená od narození dítěte. Z § 7 odst. 1 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění pak vyplvá, že státním pojištěncem je mj. osoba na rodičovské dovolené. Domnívám se, že nic nebrání tomu, aby zaměstnanec plynule přešel na RD se třetím dítětem, pochopitelně pokud o to požádá.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Gaia | 7.9.2021 

Po ukončení školy jsem nastoupila v srpnu 2004 jako učitelka na státní střední školu, kde jsem dostala pracovní poměr na dobu neurčitou. 4.5. 2013 se mně narodila dcera a 21.10.2017 syn. ?ádně jsem čerpala MD a RD, od 3 let věku syna jsem požádala o neplacené volno (21.10.2020 až 20.10.2021). Vzhledem k celodenní péči o syna, možné distanční výuce a zdravotním problémům jsem se rozhodla prodloužit neplacené volno o 1 rok. S tím ale zaměstnavatel nesouhlasil s vyjádřením „pro provozní důvody“ a požaduje vyjádření, zda k 21.10.2021 nastoupím do práce či nikoliv. Hovořila jsem s p. ředitelkou, mají v úmyslu poté ukončit pracovní poměr. K ukončení se mám dostavit osobně, nevím, jakou formu bude mít (např. o odstupném nemluvila). Předpokládám ukončení dohoodou a mám obavu, aby podepsání dohody neovlivnilo do budoucna negativně některé další skutečnosti (např. na ÚP). Zaměstnavatel ví, že jsme se vloni přestěhovali do sousedního kraje, kde máme trvalé bydliště, předpokládá, že se nevrátím do školy. To v odpovědi neuvedl, ani jaké jsou ty „provozní důvody“. Můžete mně poradit, zda musím podepsat dohodu o ukončení, přičemž důvodem je vlastně to, že nenastoupím 21.10.2 více

Odpověď:

Dobrý den, nárok na prodloužení neplaceného volna ze zákona nemáte, a na rozdíl od např, zkráceného úvazku Vám zde zaměstnavatel není povinen ani uvádět důvody, pro které tomu nemůže vyhovět. Očekává tedy Váš návrat na pracoviště a pokud byste nenastoupila, může Vám dát výpověď, a to i bez odstupného. Nejspíše Vám skutečně předloží dohodu o skončení pracovního poměru. Podepsat ji pochopitelně nemusíte, a můžete vyjednávat o případném datu skončení pracovního poměru. To se ale odvíjí od toho, zda můžete či nemůžete zpět nastoupit do práce. Pokud byste na dohodu přistoupila, je důležité, aby v ní byly uvedeny nějaké závažné důvody, např. zdravotní, nezbytnost péče atd. Pokud totiž skončíte pracovní poměr bez závažných důvodů, skutečně by Vám mohla být krácena podpora v nezaměstnanosti (pokud na ni vůbec vznikne nárok, to z dostupných informací nelze posoudit). S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

Dagmar | 27.7.2021 

Dobrý den,
mám dotaz ohledně možnosti odchodu na mateřskou dovolenou (druhou) po té, co se vrátím zpět do práce po ukončení rodičovské dovolené předchozí. Bohužel to tak vyšlo, že jsem znovu těhotná a nevím, jestli by šlo se nějak domluvit se zaměstnavatelem a nebo je i pro něj lepší, abych nastoupila na cca 2 měsíce? A finančně - nebudu na nástupu bita - tj. bude se mi rodičák vypočítávat jen ze 2 měsíců?

Předem díky

Buková

Odpověď:

Dobrý den,

pro výpočet je důležité u peněžité pomoci v mateřství, kolik let bude staršímu dítěti, pokud méně než 4 v době nástupu na mateřskou, pak ji obdržíte ve stejné výši, jako byla první peněžitá pomoc v mateřství. U rodičovského příspěvku jde jen o to, zda si budete moci volit výši příspěvku a tím i délku čerpání. Je možné, že by vám vyměřovací základ vypočetli z těch dvou měsíců, což by ale snad mělo stačit, I tak se domnívám, zejména pokud by se nástup na mateřskou stihl před 4. rokem prvního dítěte, že by bylo praktičtější požádat o neplacené volno, případně vyčerpat i dovolenou, jestli ještě nějakou máte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Nikola | 19.7.2021 

Dobrý den, mám za sebou dva vytýkací dopisy za méně závažné pracovní porušení a nyní jsem tlačena do podpisu výpovědi na dohodu. Jsem OZP takže hledání práce bude složitější a tato práce mě velmi bavila. Bohužel po nástupu nové vedoucí začal bossing mé osoby, kdy mi byly dány tyto dva vytýkací dopisy během 2 měsíců. Ráda bych měla podporu na ÚP v plné výši než si najdu novou práci. Mohu napsat sama výpověď ze závažných důvodů a uvést bossing nebo se mám nechat vyhodit, abych dosáhla na podporu v plné výši a ne na krácenou podporu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu, že pokud byste skončila pracovní poměr bez vážných důvodů, byla by vám krácena podpora v nezaměstnanosti. Je tedy nezbytné ve výpovědi, případně v dohodě, uvést důvodu o který šlo. Kromě bossingu mohou být takovým důvodem např. zdravotní důvody, ty by měly být nějak doloženy, ale nemusí jít o nemoc z povolání ani nic podobného, stačila by běžná lékařská zpráva o stresu, který vám zacházení v práci způsobuje.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Honza | 15.7.2021 

Dobrý den.U stávajícího zaměstnavatele jsem začal čerpat veškerou dovolenou a po vybrání bude ukončen pracovní poměr.Můžu při čerpání dovolené sepsat prac.smlouvu s novým zaměstnavatelem, a v průběhu dovolené u stávajícího zaměstnavatele nastoupit do nového zaměstnání?

Odpověď:

Dobrý den,

ano, samozřejmě můžete. V právní úpravě nic nebrání mít uzavřených více pracovních poměrů najednou.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zepro | 8.7.2021 

Může zaměstnavatel pokrátit ptoplacení přesčasu(k umoření návštěvy lékáře)bez předchozí domluby.Propustky jsem měla řadně a s časovým předstihem vyplněné a schválené zaměstnavatelem.

Odpověď:

Dobrý den,

jednostranně tak učinit nemůže. Pokud vám byla nařízena práce přesčas, máte s ohledem na znění § 114 zákoníku práce nárok na příplatek. Pouze po dohodě s vámi je možné čerpat náhradní volno. Návštěva lékaře je navíc důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance, tím spíš nemůže zaměstnavatel takto postupovat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Veronika B. | 15.6.2021 

Pekny den. Mam trochu specificky dotaz. V listopadu 2021 se budu vracet do zamestnani (ucitelka v materske skole od roku 2006) po rodicovske dovolene. Jiz v unoru tohoto roku jsme se se zamestnavatelem dohodli, ze z duvodu veku ditete a jinych obstrukci nebude moje dite umisteno v materske skole, jez je zaroven moje zamestnani, a ze si najdu soukromou materskou skolu pobliz. Zaroven jsme se tak dohodli ustne na tom, ze k zajisteni hladkeho chodu budu mit pracovni smenu zacinajici a koncici s pulhodinovou rezervou pro obstarani odvodu ditete do materske skoly (bez nutneho zkraceni tydenni pracovni doby). Vzhledem k tomu, ze moje zamestnani i zminena soukroma skola jsou vzdaleny od meho domova 17 km, je zcela nemyslitelne, aby dite vodil do materske skoly jiny clen domacnosti. Nyni, v cervnu 2021 se ovsem muj zamestnavatel, presto, ze tomu predchazela znovu komunikace ohledne me pracovni smeny a je si vedom toho, ze mi tak znemoznuje radne plnit povinnosti pracovni nebo k detem, stanovil, ze moje smena bude zacinat pul hodiny pred oteviraci dobou soukrome materske skoly. více

Odpověď:

Dobrý den,

na takovou úpravu pracovní doby máte nárok a zaměstnavatel by vaší žádosti mohl nevyhovět pouze z vážných provozních důvodů, které by musel konkrétně specifikovat. Doporučuji podat žádost písemně a rovnou v ní uvést, že není zřejmé, jaké vážné provozní důvody by tomu bránily, a že je zaměstnavatel případně povinen je konkretizovat, dále tam uvést, že požadujete písemnou odpověď na žádost.

Pokud by zaměstnavatel obstruoval, mohlo by jít o diskriminaci z důvodu rodičovství.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Hanka | 9.6.2021 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda ve chvíli, kdy na rodičovskou nastupuje otec, tak je denní vyměřovací základ vypočítáván také z 12 měsíců před narozením dítěte, nebo před nástupem na rodičovskou? Tedy pokud byl otec zaměstnán přesně rok před nástupem na rodičovskou (a dítě se narodilo pět měsíců před tím), tak by se mu rodičovská vypočítávala pouze z těch 7 měsíců?
Děkuji za odpověď,
Hanka

Odpověď:

Dobrý den,

denní vyměřovací základ u rodičovského příspěvku má vliv v podstatě pouze na možnost volby výšky dávky a tudíž i délky čerpání. Rozhodné období pro výpočet denního vyměřovacího základu je 12 měsíců před vznikem sociální události, zde by to bylo 12 měsíců před podáním žádosti o rodičovský příspěvek. Pokud by k tomuto okamžiku nebyl ještě zaměstnaný 12 měsíců, počítal by se od začátku zaměstnání.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zuzana | 9.6.2021 

Dobry den, rada bych pozadala o zodpovezeni meho dotazu.
Dceri budou v listopadu 3 roky a zamestnavatel pocita s mym navratem. Problem nastal, kdyz jsem zatim neoficialne pozadala o polovicni uvazek. Zamestnavatel nabizi jako kompromis 30hodin tydne. Dceru nam neprijali do skolky, nejradeji bych s ni vsak stejne zustala doma do 4let, to vsak neni realne ani pro zamestanvatele, ani pro nas z hlediska financi. Proto tedy puluvazek.
Muj dotaz tedy zni, musi zamestnavatel akceptovat zadost o polovicni uvazek? V zákoně se hovori pouze o moznosti castecneho uvazku, tak nevim, zda si mohu na polovicnim uvazku trvat.

Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Štěpánová

Odpověď:

Dobrý den,

S ohledem na znění ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce a jeho aktuální výklad a judikaturu máte nárok na úpravu pracovní doby podle vaší potřeby. To se týká i délky úvazku. Pokud zaměstnavatel nemůže váš požadavek splnit, měl by konkrétně zdůvodnit, jaké vážné provozní důvody mu v tom brání. To se týká i délky úvazku. Judikatura je taková, že nezbytnost najít další pracovní sílu na zbylou část zkráceného úvazku není vážný provozní důvod a z toohoto důvodu to zaměstnavatel odmítnout nemůže.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Karolína | 27.5.2021 

Dobrý den,
nastoupila jsem jako zástup za mateřskou dovolenou v roce 2017. Protože ale původní zaměstnankyně byla podruhé těhotná, mě se zástup prodloužil do roku 2023. Chci se zeptat, v případě, že bych i já mezitím nastoupila na mateřskou, zda mám nárok na pobírání mateřské a po jak dlouhou dobu?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

skutečnost, že máte pracovní poměr na dobu určitou, nemá vliv na pobírání peněžité pomoci v mateřství, ani na rodičovský příspěvek. Pokud byste nastoupila na mateřskou (tedy cca 6 týdnů před očekávaným datem porodu), tak nemusíte v tomto směru řešit nic. Pokud byste sice otěhotněla během zaměstnání, ale pracovní poměr by skončil ještě před nástupem na mateřskou, pak je potřeba zachovat tzv. ochrannou lhůtu. Ve vašem případě to znamená, že pokud nastoupíte na mateřskou do 180 dnů od skončení pracovního poměru, stále máte standardní nárok.

Co by se ale pro vás měnilo je skutečnost, že zaměstnavatel nebude mít povinnost držet vám pracovní místo déle než do skončení vašeho pracovního poměru, tedy do návratu původní zaměstnankyně do práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Petr | 12.5.2021 | Mzda po skončení pracovního poměru

Dobry den,
Ukončil jsem se zaměstnavatelem pracovní poměr. Zaměstnavatel mi nechce vyplatit variabilní složku. Ve mudovem výměru je uvedeno, ze mi bude vždy 25 v měsíci stanovovat za co bych měl variabilní složku dostat. To zaměstnavatel neučinil a nyní mi ji nechce vyplatit. Mám i tak na ni nárok? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

i z judikatury vyplývá, že pokud jste splnil podmínky pro přiznání pohyblivé složky mzdy, stává se nárokovou a zaměstnavatel má povinnost vám ji vyplatit, i pokud byste byl ve výpovědní lhůtě nebo v době, kdy se výplata za daný měsíc provádí, už by váš pracovní poměr netrval. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, můžete to po něm vyžadovat jako dluh, případně uvědomit Inspekci práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

zana | 30.4.2021 | Rozdílné odmě?ování

Dobrý den,nastoupila jsem na pozici HR a GA assistant, ve zk.době byl můj nadřízený ukončen na hodinu a já přebrala veškeré povinnosti po něm(pod příslibem zvýšení platu). Již dva roky tuto pozici zaštiťuji ku spokojenosti vedení, nicméně zvyšování platu se dostavilo ale ne jak bylo přislíbeno, s tím že za půl roku (což bylo září 2020)by se zvyšování mohlo znovu prodiskutovat- to se nestalo. Nyní kdy probíhá roční růst mezd celé firmě mi bylo řečeno že mě se to týkat nebude jelikož mi byl plat zvyšován minulý rok(vedení ovšem zapomíná že jsem přebrala funkci manažera). Podotýkám funkce mi na manažera změněna nebyla, pouze na specialistu. Nyní byl zaměstnán muž, který odpovídal na inzerát asistent HR, kterého přijmuli a dali mu okamžitě po nástupu vyšší plat než mě a pozici manažer HR a GA. Můj nový "nadřízený" nemá ponětí co má dělat, vše mu musím říkat a vysvětlovat a pořád dělám vše co se GA(general affairs)týče. V naší firmě nejsem jediná s tímto problémem kdy s muži a ženami se nezachází stejně. Bez ohledu na pracovní výsledky žen ve firmě, není žádná žena ani po letech působení ve firmě na vyšší pozici a ve stejném či zdánlivě podobném platovém ohodncení. více

Odpověď:

Dobrý den, Vás zaměstnavatel má ve vztahu k odmě?ování jednotlivých zaměstnanců a zaměstnanky? několik povinností, zejména povinnost zajistit rovné zacházení ve smyslu § 16 zákoníku práce. Dále je zde ustanovení § 110 zákoníku práce, kde se uvádí, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Z Vašeho dotazu vyplývá, že zaměstnavatel na dodržování těchto ustanovení nedbá. Doporučujeme podat písemnou stížnost k zaměstnavateli, kde uvedete a pokud možno doložíte všechny své výhrady, ze kterých vyplývá, že při stanovení výše vaší mzdy nebylo postupováno srovnatelně s jinými zaměstnanci a nebyla zohledněna její náročnost, jak zákon předpokládá. Můžete zaměstnavatele rovněž upozornit, že za nedodržení právních povinností by mu hrozila sankce od Inspekce práce. ~@ více

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 232 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect