Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Barbora | 2.7.2024 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem na rodičovské příspěvku se synem 13m ale v Září se chci vrátit do školy bohužel skola nabízí pouze denní studium. Nezanikne mi tím pádem rodičovský příspěvek? O malého se bude starat má maminka po dobu co budu ve škole.

Odpověď:

Dobrý den, na denní studium se můžete s klidem zapsat. Upozorňuji, že některé univerzity také nabízejí hlídání dětí po dobu trvání přednášky či semináře. Akorát zde pozor - stejně tak jako když se rozhodne rodič při čerpání rodičovského příspěvku pracovat, i zde platí, že je po dobu studia nutné zabezpečit odpovídající péči o dítě. Zákon o státní sociální podpoře podmiňuje nárok na rodičovský příspěvek osobní celodenní péčí ze strany rodiče. Alternativně lze tuto podmínku splnit tak, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřské školy nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu do 92 hodin měsíčně. Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let. V případě, že rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil, považuje se podmínka osobní celodenní a řádné péče také za splněnou. více

Zlata Poduška | 2.7.2024 

Dobrý den,
jsem středoškolská učitelka a tento školní rok jsem byla na mateřské a potom rodičovské dovolené. Domluvila jsem se s vedením, že od září nastoupím na čtyři hodiny týdně, protože chci se svou prací zůstat v kontaktu. Myslela jsem, že nastoupím na dohodu, teď mi ale bylo řečeno, že budu muset přerušit rodičovskou dovolenou a nastoupit zpět na svou smlouvu. Kdybych prý šla učit kamkoliv jinam, mohla bych na dohodu pracovat, ale u nás ve škole ne. Je to pravda, není jiná možnost, jak by mě mohli zaměstnat? Předpokládám, že na rozdíl od dohody potom budu muset platit sociální a zdravotní pojištění. A z čeho by se případně vypočítávala další mateřská dovolená?
Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, ve Vašem případě je nutné rozlišovat mezi čerpáním rodičovské dovolené, ohledně které Vám musí zaměstnavatel vyhovět, a čerpáním rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek podle § 30 a 31 zákona o státní sociální podpoře není nijak podmíněn čerpáním rodičovské dovolené. Podmíněn je pouze zajištěním osobní celodenní péče o dítě nebo alternativně zajištěním péče ze strany školky nebo jiného obdobného zařízení pro děti, či zajištěním péče jinou zletilou osobou (např. babička nebo otec na rodičovské) po dobu Vaší výdělečné činnosti. Standardní řešení situace ve formě přerušení rodičovské dovolené (ve Vašem případě na 4 hod./týdně) v rámci střídavého režimu rodičovské dovolené s otcem je možné a neznamená to, že byste ztratila nárok na rodičovský příspěvek. Předtím než začnete uvažovat o přerušovaném čerpání rodičovské dovolené bych Vám radila zkusit se nejdřív se zaměstnavatelem domluvit na dočasné změně úvazku (pouze 4 hod./týdně) a rozvržení pracovní doby. více

Drina | 2.7.2024 

Dobrý den, jsem učitelkou na 2.stupni ZŠ. Právě čerpám rodičovskou s druhým dítětem, které bude mít 27.7. 2 roky. Dostala jsem nabídku od jiného zamestnavatele učit 8 hodin týdně od nového školního roku. Je to za dlouhodobě nemocnou. Na internetu jsem někde našla, že budu potřebovat povolení od svého zaměstnavatele, u kterého jsem vedená, že můžu vykonávat stejnou činnost jako u něj. Jinde jsem našla, že u pedagogických pracovníků tato podmínka neplatí. Musím tedy žádat o povolení zaměstnavatele, či nikoli? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

předchozí písemný souhlas zaměstnavatele ve Vašem případě opravdu potřebovat nebudete. Podle odst. 3 ustanovení § 304 zákoníku práce platí, že souhlas s výkonem další výdělečné činnosti zaměstnanec nepotřebuje v případě, kdy jde o činnost pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, i kdyby byla vykonávána v rámci předmětu činnosti zaměstnavatele.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Zaměstnanec B. | 27.6.2024 

Pěkný den,
pracuji na HPP v sociální službě (odvádí za mě ZP) a současně na DPP v projektu u jiného zaměstnavatele (veřejná instituce). V této instituci jsem dostal úplně jinou pracovní nabídku s tím, že to půjde přes DPP. Ptal jsem se, zda nevadí, že už jednu DPP v instituci mám, bylo mi řečeno, že ne. Účetní z veřejné instituce se mi ozvala den předtím, než ode mě nutně potřebovala potvrzení o minimálním vyměřovacím základu (od zaměstnavatele na HPP) s touto žádostí (bez uvedení data) a další den mi volala s tím, že to ten den potřebuje, jinak mi strhnou ZP, vzala si mail na účetní s tím, že se s ní spojí. Účetní v mém zaměstnání na HPP nikdy nereaguje takto rychle, tedy toto nestihla dodat. Účetní na DPP mi tak z odměny odvedla pojistné tzv. "v plné palbě". Chtěl bych se vás zeptat, jak by bylo možné se proti tomuto postupu bránit a zda je právně v pořádku, že po mě potvrzení chtěli takhle na poslední chvíli (tedy není-li tam nějaká daná lhůta). Předem děkuji.
S pozdravem
zaměstnanec

Odpověď:

Dobrý den, ve Vašem případě postupovala mzdová účetní v souladu s předpisy. Zákonná lhůta zde není dána. Poradili bychom Vám předložit účetní na DPP potvrzení o skutečnosti, že za svého zaměstnance odvádí zaměstnavatel pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu dodatečně. Ideální by bylo paní účetní předat potvrzení oproti podpisu i se žádostí o opravu (vyplacení) neoprávněně strženého zdravotního pojištění. S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

drupi | 25.6.2024 

Zaměstnavatel mi neposkytuje stravenky na odpolední směnu s odůvodněním,že nechodím na obědy.Kolegové chodí,stravenky mají.Vnímám to jako sociální nespravedlnost.Mám i já nárok na stravenky za odpolední směnu?Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den, ze zákona zaměstnavateli neplyne povinnost poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenky. Pokud však zaměstnavatel stravenky poskytuje, měl by se v tomto řídit zákonnými pravidly a určitě by se neměl dopouštět nerovného zacházení napříč různými skupinami zaměstnanců. Pokud u Vás na pracovišti neexistuje kolektivní smlouva, která by blíže upravovala výši a podmínky nároku na příspěvek na stravování, stravenka Vám náleží za jednu směnu (do 11 hodin), pokud během této směny odpracujete alespoň 3 hodiny a zároveň Vám nevznikl během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad. Toto vychází z ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů. Zaměstnavatel Vám tak, aby tento náklad byl osvobozen od daně, může za jednu směnu poskytnou příspěvek na stravování (stravenku) ve výši max. 116,20 Kč. To platí pro rok 2024. Zkuste se tedy na zaměstnavatele obrátit se žádostí o sjednání nápravy . více

Petra | 26.4.2024 

Jak se to má v současné době s otcovskou dovolenou? Kdy ji může partner začít čerpat? Až po porodu, nebo už předtím jako já mateřskou? Otcovskou mohou čerpat pouze zaměstnanci nebo také OSVČ, když si platí zdravotní pojištění? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

dávku otcovské poporodní péče lze v rámci otcovské dovolené čerpat, jak říkáte, až po porodu. Podpůrčí doba děla 2 týdny a Váš partner si o otcovskou může zažádat (mimo žádosti na ČSSZ je třeba o čerpání otcovské informovat i zaměstnavatele v souladu s § 195a zákoníku práce) do 6 týdnů věku dítěte. U OSVČ je žádost uplatňována přímo u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Co se týká OSVČ, tam je pro čerpání rozhodující splnění podmínky trvání dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Je také důležité upozornit na fakt, že OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Nikopa | 23.4.2024 

Dobrý den, mám specifický problém a nevím, jak ho nejlépe řešit. Máme syna z přímé adopce, narodil se 12.4.2023 a mám ho v péči od narození, včetně pobytu v porodnici. Bohužel teprve teď proběhl soud, který nás jmenoval poručníky na základě čehož můžeme žádat o PPM a rodičovskou. Problém je, že jsem těhotná a na přelomu května/června nastupuji na mateřskou. Mám obavy, že přijdeme tímto o peníze z PPM a rodičovske na první dite, na které máme právo. Jde to nějak řešit?

Předem moc děkuji za radu

Odpověď:

Dobrý den,

můžete nyní začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství na první převzaté dítě, a to klidně pouze v délce podpůrčí doby do nástupu na další mateřskou dovolenou k Vašemu současně očekávanému dítěti na přelomu května/června. Do nástupu na mateřskou s očekávaným dítětem by bylo také dobré začít čerpat rodičovský příspěvek na dítě převzaté. Pokud začnete u prvního převzatého dítě čerpat rodičovský příspěvek v rámci rodičovské dovolené a do toho nastoupíte znovu na mateřskou coby rodička, a o nárok na PPM ani na rodičovský příspěvek k tomuto dalšímu dítěti nepřijdete.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Jajina | 8.4.2024 

Dobrý den, jsem dlouholetou statutární zástupkyní základní školy , dnes jsem ředitelce školy dala rezignaci na funkci. Ředitelka mi odpověděla, že buď budu zástupkyní nebo mám dát výpověď i přes to, že pro školní rok 2024/2025 budou 3 pracovní místa v mé aprobaci volná. Může ředitelka takto postupovat? ráda bych byla jen řadovou učitelkou. děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, v souladu s § 73a odst. 1 zákoníku práce se může zaměstnanec vzdát své vedoucí pracovní pozice (ať už založené samostatnou pracovní smlouvou nebo tzv. vnitřním jmenováním v rámci dřívější pracovní smlouvy na nevedoucí prac. pozici) pouze písemně její doručením zaměstnavateli. Pokud jste tak učinila, Váš výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení písemného vyjádření ohledně vzdání se tohoto místa, nebyl-li ve vzdání se pracovního místa uveden den pozdější. Vzdáním se vedoucího pracovního místa Však Váš pracovní poměr u zaměstnavatele nekončí, naopak máte právo na to, aby Vás zaměstnavatel převedl na jinou práci odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu a Vaší kvalifikaci. V žádném případě tedy není na místě, abyste Vy sama dávala výpověď. Pokud Vám zaměstnavatel nechce Vašemu přání vyhovět ani Vás nemůže převést na jinak kvalifikovanou pozici, může s Vámi zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr pro nadbytečnost (§ 52 písm. c) ZP). více

Drobek | 5.4.2024 

Dobrý den,

po roce a půl na rodičovské dovolené mi zaměstnavatel sdělil, že mi může nabídnout práci pouze na pobočce, která nemá žádnou dostupnost veřejnou dopravou, ve středočeském kraji, tudíž se tam nemám jak dostat. O děti, jsou 3, dvě dvouleté dcery a 5 letý syn se díky tomuto přístupu nebudu schopný postarat, z domu budu muset odcházet před otevřením školky a školy a zpět na sídliště přijedu v nejlepším případě až 14 min po uzavření školky a školní družiny. Buď jsem nucený dát výpověď já nebo manženka. Na zkrácený úvazek nechtějí domluvou přistoupit. Mám nějakou šanci vyhádat ještě zkrácený úvazek? Nebo něco jiného?

Odpověď:

Dobrý den, aniž by to zákoník práce výslovně stanovil (opora je ale v § 38 odst. 1 písm. a) ZP), platí, že zaměstnance vracejícího se z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit podle pracovní smlouvy. Konkrétně to znamená, že zaměstnavatel Vás může zařadit k výkonu jakékoli práce, kterou lze podřadit pod druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, a na jakékoli pracoviště, které spadá do místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Pokud tedy máte ve smlouvě sjednané místo výkonu práce “Středočeský kraj”, pak Vás může zaměstnavatel legitimně převést na jakoukoliv pobočku nacházející se právě ve Středočeském kraji. V takovémto případě bych napsala zaměstnavateli písemnou žádost o zkrácený úvazek podle § 241 ZP. Této žádosti zaměstnavatel musí vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Pokud ale máte ve smlouvě jako místo výkonu práce vepsané např. adresu sídla Vaší dosavadní pobočky, tak Vám evidentně není zaměstnavatel schopen přidělovat práci podle prac. více

Martina | 14.3.2024 

Bylo mi zamítnuto neplacené volno(dítě nevzali do školky) a nejde mi údajně dát poloviční úvazek. Bylo mi řečeno, ze mám přijít podepsat výpověď, protože nemohu nastoupit po skončení rodičovské na plný úvazek který má 8 hodin a dvě směny. Je to tak v pořádku? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

Přestože nárok na poskytnutí neplaceného volna zaměstnanec, který se chce starat o dítě v návaznosti na rodičovskou dovolenou ze zákona nemá, zaměstnavatel by měl vyhovět Vaší žádosti o zkrácený úvazek, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody (např. nemožnost rozdělení Vaší práce mezi více osob, narušení provozu apod.). Než však rozvážete se zaměstnavatelem poměr (ať výpovědí či dohodou), zkuste si na personálním oddělení zjistit, zdali na Vašem pracovišti neplatí interní předpis či pokyn zaměstnavatele, který by vybírání pracovního volna blíže upravoval, a podle kterého by Vám měl správně být nárok na neplacené volno přiznán.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

M | 14.3.2024 

Dobry den,
chci se vratit po rodicovske dovolene do prace s uvazkem 30hodin tydne. Nechal jsem si behem teto dovolene bezet uvazek 10h tydne abych uplne nevypadnul z prostredi.

Syn se narodil na začátku roku 2022, chystam se tedy vyuzit prodlouzeni rodicovske dovolene a pouze navysit uvazek z 10 na 30hodin. Tak abych se stale mohl starat o syna, ale i pracovat.

Je mozne vyuzivat "ochranu" proti vypovedi i pri kombinaci vyssiho uvazku a rodicovske dovolene?

Rodicovsky prispevek jsem si rozlozil, tak aby vychazel do 4let veku ditete. Pozdeji pokud situace dovoli bych presel i na celych 40hodin. Ale byl bych klidnejsi pokud by ochrana bezela, dokud se situace na pracovisti neustali.

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na rodičovskou do 3 let věku dítěte plyne ze zákona a zaměstnavatel musí Vaší žádosti o takovém prodloužení rodičovské dovolené ve smyslu § 196 odst. 2 zákoníku práce vyhovět. Co se týká úvazku 30 hodin týdně, zde platí ustanovení § 241 zákoníku práce, podle kterého musí zaměstnavatel Vaší písemné žádosti o kratší pracovní dobu vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Co se týče ochrany proti výpovědi, ta platí v rámci tzv. ochranné doby podle § 53 odst. 1 písm. D) po celou dobu trvání rodičovské dovolené.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Lucie | 13.3.2024 

Dobrý den, Dočetla jsem se na vašich stránkách rady ohledně návratu do práce po rodičovské dovolené a chtěla bych se zeptat na pár otázek. Začnu s tím, že pracuji jako Teamleader v logistické firmě 11 let(smlouva na neurčito), která má stovky  zaměstnanců a 3 haly, teď v dubnu se potřebuji  vrátit, protože mi končí rodičovská dovolená,kterou mám do 3 let věku dítěte.Potřebuji pracovat pouze na ranní směnu od 7 ranní.Zaměstnavatel mi emailem nabídl stejnou pozici na jiném oddělení,ale pouze na 3 směnný provoz.Bohužel nemůže jít pracovat na 3 směnný provoz z důvodu péče o nezletilé dítě.Psala jsem email , že prosím o práci, která bude stejně finančně hodnocená jako mám stávající pozici na ranní směnu od 7 hodin,ale nemají nikde místo,že trvají na 3 směnný provoz s pozicí,kterou mám uvedenou ve smlouvě. Po telefonu mi zaměstnavatel řekl, že mi práci nabídli a jestli ji nepřijmu,tak mám prostě smůlu a musím dát výpověď a nebo mi dají ranní směnu,ale pozici dělníka, která je samozřejmě méně placená.Znovu jsem tedy volala do firmy a tam mi řekli, že nabídku mi dali a pokud nesouhlasím, že mám dát výpověď,ale že na odstupné nemám nárok z organizačních důvodů. více

Odpověď:

Dobrý den, zaměstnavatel je povinen rodiči vracejícímu se z rodičovské dovolené přidělovat práci podle pracovní smlouvy. To znamená, že i když není zaměstnavatel povinen vrátit jej na původní pracovní pozici a pracoviště, nabídka pro vracejícího se rodiče musí odpovídat smlouvě co se týče 1) sjednaného druhu práce a 2) sjednaného rozsahu práce (úprava pracovní doby, sjednání částečného úvazku apod.). Zaměstnavatel tedy bez dalšího nemůže trvat na tom, abyste přistoupila na třísměnný provoz, když jste původně pracoval ranní směny a třísměnný provoz jste neměla dohodnutý ve smlouvě. Nehledě na to, že by Vámi navrhované úpravě pracovní doby měl zaměstnavatel vyhovět pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody (viz. § 241 Zákoníku práce). Nicméně vzhledem k tomu, že jste se dosud nedohodli a ke změně rozsahu práce písemnou dohodou nehodláte přistoupit, nechala bych teď jednat zaměstnavatele. více

Pat | 6.3.2024 

Dobrý den, pracuji jako poštovní doručovatelka již několik let. Vím, že dovolenou určuje zaměstnavatel,ale přesto píši dotaz. Když chci jeden den dovolená , hlásím to měsíc dopředu,vedoucí mi řekne,že neví,že mi nemůže říct, jestli za mě bude mít záskok. jsem napnutá dom posledního dne, jestli mi ji dá. Pak záskok má, tak mi dá 3 týdny dovolené,byla to tedy stará dovolená z minulého roku,tak bych to ještě pochopila,i když se mi vůbec nehodila. Teď má brigádníka, tudíž záskok za mě má a už říká ,že budu pokračovat a vybírat si novou dovolenou. Nic jí říct nemůžu, jelikož mi řekne, že o mé dovolené rozhoduje ona. což má pravdu. Doma se to nikomu nehodí, děti ve škole. Ten brigádník jí řekl,že nás nemusí nutit do zbytečné dovolené, že je ochoten chodit i během roku, což by bylo fajn, si vzít dovolenou, když budeme potřebovat. Ale ona řekla, že takhle ne, že mi si určovat dovolenou nebudeme, že to ona. je úplně vidět, že dělá naschvály. když se ji postavím, začne se mi třeba mstít a dávat rajony které neznám a bude to ještě horší. Mám tu práci ráda a nechci skončit, ale pokud to tak bude pokračovat? Brát si dovolenou když nepotřebuji? A pak když chci jeden den, tak je problém. více

Odpověď:

Dobrý den, oprávnění zaměstnavatele nařizovat dovolenou sice platí, ale má i svá omezení - zaměstnavatel je předně povinen Vám písemně oznámit alespoň 14 dnů předem jím určenou (a na základě Vámi navržené) dobu čerpání dovolené. Pokud je dle zaměstnavatele jeden den problém, tento den bych čerpala placené volno na vyřízení osobních záležitostí (toto volno obvykle nelze spojovat s čerpáním řádné dovolené a obvykle se tento benefit přezdívá např. “indispoziční volno” nebo “sick days”), pokud ho pro mě coby pro zaměstnance vyjednala odborová organizace působící na mém pracovišti v kolektivní smlouvě. Pokud mé pracoviště není kryto podnikovou kolektivní smlouvou (toto je Vám povinen zaměstnavatel sdělit), zamyslela bych se nad tím, jestli to, co potřebuji během volna vykonat nespadá pod tzv. “jinou důležitou osobní překážku v práci” ve smysli nařízení vlády č. č. 590/2006 Sb. (např. doprovod dítě k lékaři) v rámci níž bych mohla čerpat pracovní volno i s náhradou. více

Dáma s hranostajem | 29.2.2024 

Pracuji v s. p. se statutem agentury. Odměňování je upraveno interní směrnicí. Zákl. mzda zaměstnance je stanovována dle jeho typové pozice a jí odpovídajícího mzdového stupně, v rámci kterého se následně pohybuje zákl. mzda. Má zákl. mzda je oproti minimu (!) mého mzdového stupně podhodnocena řádově o vyšší jednotky tisíc Kč (ve srovnání s maximem to činí cca střední desítky tisíc Kč). V agentuře pracuji x let, objektivně odvádím nadstandardní prac. výkon (např. v 2023 > 150 h přesčasů), ač (zatím) nejsem na expertní úrovni. Na odd. jsem jediná žena na této typ. pozici. Nábory na shodnou prac. pozici na “mé” odd. jsou dělány s nabídkou mzdy o řádově nižší až středí desítky tisíc Kč vyšší, než jakou pobírám já. Mám právo na ofic. info o konkrétní výši mzdového rozpětí na mé typ. pozici, a to i zpětně? Pokud se prokáže, že má mzda nedosahuje ani min. výše mzdy, kterou by mi mělo zaručovat mé prac. více

Odpověď:

Dobrý den, v pracovněprávních vztazích platí zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. Tato zásada je zakotvena v § 16 zákoníku práce. Pokud při diferenciaci mzdy mezi jednotlivými zaměstnanci vzal zaměstnavatel na vědomí jakékoliv jiné hledisko (např. dobu Vašeho působení v podniku, nedejbože Vaše pohlaví) mimo těch, které výslovně stanoví zákon (složitost, odpovědnost a namáhavosti práce, jako dále pracovní podmínky, pracovní výkonnost a výsledky práce), je zaměstnavatel povinen navrhnout Vám takovou úpravu mzdy, aby byl zákon dodržen. Ještě předtím než byste se pustila do případného soudního sporu, doporučovala bych o tomto a o Vašem nároku na dorovnání mzdy nejdříve písemně informovat zaměstnavatele, případně nahlásit na inspekci práce podezření z přestupku na úseku rovného zacházení ze strany zaměstnavatele podle § 24 zákona o inspekci práce. více

Ňufik | 27.2.2024 

Dobrý den, mám dotaz ohledně nepedagogických zaměstnanců. Jedna se o 3 zaměstnance se smlouvu na plný úvazek na dobu neurčitou.Včera jsme měli schůzku se zaměstnavatelem, který nám sdělil tyto informace. Jeden z nás dohodou ukončí pracovní poměr (předpokládat že s odstupným nemáme počítat) a nebo všichni tři půjdeme na 80% úvazek s tím že se máme rozhodnout sami a to do 1.3.2024 . Nejsem si úplně jistá zda je toto jednání v souladu s paragrafy. Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, není možné, aby zaměstnavatel rozhodl o zkrácení Vašeho úvazku bez Vašeho svolení. Změna obsahu pracovního poměru, kam ujednání o výši úvazku patří, musí být podle § 40 ost. 1 zákoníku práce písemná a hlavně se jedná o dvoustranný právní úkon. Dále podle zákoníku práce platí, že Vám má zaměstnavatel přidělovat sjednanou práci v rozsahu Vašeho smluvně sjednaného úvazku a pokud tak neudělá, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou Vám bude náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud hodlá zaměstnavatel omezit stavy, nezbude mu nic jiného než o této organizační změně oficiálně rozhodnout a následně nadbytečným zaměstnancům dát výpověď s náležitým zákonným odstupným. Měla byste tedy zvážit, zda je pro Vás výhodnější zůstávat nadále u zaměstnavatele i na zkráceném úvazku, nebo zda raději vyčkat rozvázání prac. poměru podle § 52 písm. c) zákoníku práce s nárokem na odstupné. Je to ale na Vás a zaměstnavatel Vás k ničemu nutit nemůže. více

Eva | 26.2.2024 

Dobrý den,
jsem zaměstnaná na dobu určitou se smlouvou do konce měsíce a začátkem měsíce (desátého) mám nastoupit na mateřskou dovolenou a zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr dohodou ke dni nástupu na mateřskou. Vím, že nemám povinnost dohodu podepsat, ale bojím se, aby mi pak zaměstnavatel nedělal naschvály, např., že za mě nepodá žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Pokud by se tak stalo, mohu žádost podat sama, i když nejsem OSVČ? Příp. co byste mi radili v mé situaci dělat? Přišla bych podepsáním dohody o něco (pojištění, peníze)?
Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den.

Odpověď:

Dobrý den, povinnost podepisovat dohodu určitě nemáte a mějte na paměti, že kdybyste dohodu odmítla podepsat, zaměstnavatel s Vámi coby s těhotnou zaměstnankyní nemůže rozvázání poměru uspíšit výpovědí. Aby Vám však vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), nemusíte být nutně zaměstnána. Klíčové je, abyste na mateřskou nastoupila nejpozději ke konci ochranné lhůty max. 180 dní po skončení zaměstnání, tj. po zániku nemocenského pojištění. Druhou klíčovou podmínkou pak je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou. V každém případě zvažte zkusit se domluvit se zaměstnavatelem, že byste dohodu o rozvázání prac. poměru uzavřeli třeba až ke dni následujícím po dni nástupu na mateřskou dovolenou. Také pamatujte, že pokud zaměstnavatel neposkytne mateřskou dovolenou, která Vám náleží, dopouští se přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců podle zákona o inspekci práce. více

Iris | 24.2.2024 

Dobrý den, budu v práci řešit následující situaci. Jsem v nove práci 4. Měsíc a otěhotněla jsem (začátek 1. Trimestru). Zaměstnavatel mi dal smlouvu na dobu určitou, která mi skončí cca 1,5mes pote, co nastoupím na MD, takže jsem de facto v klidu.

Přesto,
~ má zaměstnavatel právo mi smlouvu neprodloužit (vím, že je se mnou spokojený a jsem pro něj důležitá, ale těhotenství mění pravidla hry)
~ jaká je šance, že mi smlouvu prodlouží mi asi neřeknete, na to předpokládám neexistuje klauzule
~ co mě ale ještě zajímá, budu mít v tomto případě nárok na mateřskou?
~ vyplácí se jednorázově?
~ a kdybych nastupovali na mateřskou až po smlouvě, kterou by mi zaměstnavatel neprodloužil, měla bych na MD že zákona nárok?

Předem děkuji za odpověď, Iris

Odpověď:

Dobrý den, podle § 48 zákoníku práce končí pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby, a to bez dalšího přičinění zaměstnance nebo zaměstnavatele. Mateřská dovolená nestaví běh doby určité. Potom co doba určitá uplyne je už zcela na zaměstnavateli, jestli s Vámi uzavře další pracovní smlouvu nebo stávající smlouvu dodatkem prodlouží. Zaměstnavatel je však i v otázce ukončování pracovního poměru povinen postupovat nediskriminačně. Pokud by Vám tedy například zaměstnavatel smlouvu neprodloužil v návaznosti na Vaše těhotenství, zatímco Vašim kolegům a kolegyním by smlouvu na dobu určitou prodloužil, byl by zde dán důvod pro Vaši obranu proti diskriminaci. Nárok na peněžitý příspěvek v mateřství (PPM) vzniká za splnění dvou podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Zaprvé musíte být v době zahájení PPM účastníkem nemocenského pojištění - tj. více

Bibi | 20.2.2024 

Dobry den, můj zaměstnavatel mě přeřadil na jinou práci a musím nyní jako kancelář používat prostory, které k tomu nebyly určeny. Vzhledem k tomu, že se pod "kanceláří" nachází kuchyň restaurace, sedím celý den v prostorech nasáklých pachy kuchyně. Je možné se nějak bránit. Zaměstnavatel argumentuje tím, že jiné prostory nemá.

Odpověď:

Dobrý den, podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, se musí pachům na pracovišti (stejně jako obdobné zátěži typu teplo nebo kouření) čelit zvýšeným větráním. Ve Vašem případě si ale myslím, že Váš pracovní prostor zřejmě nebude bezpečným a zdraví neohrožujícím v míře vyžadované standardy BOZP. V takovém případě by mohlo zaměstnavatelovo chování dokonce být považováno za přestupek na úseku bezpečnosti práce ve smyslu § 30 zákona o inspekci práce. V každém případě je povinností každého zaměstnavatele, aby zajistil „plnění úkolů v hodnocení a prevenci rizik BOZP prostřednictvím buď speciálně vyškoleného zaměstnance či např. prostřednictvím externího bezpečnostního technika. Vaším prvním korkem by tak mělo být zjištění identity a kontaktu na tzv. “bezpečáka” u Vás a následně ho požádat o kontrolu Vašeho pracoviště. S pozdravem, Gender Studies, o.p.s. více

Anne | 19.2.2024 

Dobrý den, pracuji na manažerské pozici a po mateřské dovolené bych se ráda vrátila do práce, ale na kratší úvazek. Může mi to zaměstnavatel zamítnout nebo dle zákona mám na nižší úvazek nárok (obzvláště v pozici ženy na manažerské pozici). Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, pokud jste zaměstnavatele písemně nepožádala o poskytnutí rodičovské dovolené, počítá se s Vaším návratem po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je zaprvé povinen Vás zařadit na Vaši původní práci a pracoviště. Zadruhé platí, že pokud zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 9 let písemně požádá o kratší pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen to písemně odůvodnit. Jedině pokud by byl Vaším kratším úvazkem znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, byl by dán případný vážný provozní důvod k zamítnutí žádosti. Určitě také nebrání vyhovění Vaší žádosti fakt, že by zaměstnavatel např. měl přijmout dalšího zaměstnance (také na částečný úvazek). S pozdravem, Gender Studies, o.p.s.

M  | 28.1.2024 

Dobrý den, jsem zaměstnanec ve školství na neurčito a jsem na RD s druhým synem. Ráda bych se v září vrátila do zaměstnání z RD. Synovi tou dobou ještě nebudou 2 roky, ale péče o něj je zajištěna. Oznámila jsem to ústně zaměstnavateli již v prosinci, a on mi sdělil, že se musí poradit s právníkem, aby to bylo právně v pořádku, jelikož se počítalo s nástupem až ve 3 letech dítěte. Já ale žádnou žádost o RD nepodala (nikdo ji po mně nechtěl) a nikde jsem tedy neuváděla datum návratu. Je možné, že mě může zaměstnavatel odmítnout? Jak dlouho dopředu musím podat žádost o návrat do zaměstnání a stačí mailem? Ústně? Je vůbec právně v pořádku, že jsem žádnou žádost o RD nepodávala?
Se zástupem za mě nebude problém, známe se, on to ví a navíc má smlouvu jen do března.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

ještě před rokem a půl bylo možné žádost o poskytnutí rodičovské dovolené a oznámení o jejím trvání zaměstnavateli “podat” pouze ústně. V takovémto režimu, a pokud jste se se zaměstnavatelem též ústně nedohodli na dřívějším návratu, zaměstnavatel předpokládal Váš návrat do práce až ve třech letech dítěte. V takovém případě není zaměstnavatel povinen Vás přijmout z rodičovské dříve. Pokud jde ale jen o to, aby nyní bylo vše “právně v pořádku”, radila bych Vám, abyste zaměstnavateli nabídla, že v souladu s písemným zadministrováním rodičovské dovolené, které je nyní vyžadováno novelizovaným zákoníkem práce, byste se spolu domluvili na dřívějším návratu a tuto dohodu stvrdili písemně.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 237 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect