Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Eva Kuklová  | 18.1.2023 

Dobrý den,v současné době jsem na rodičovské dovolené a chtěla jsem se vrátit do práce dříve než po 3 letech.Bylo mi sděleno, že za mě mají náhradu a že se mnou dříve nepočítali.Podotýkám, že v žádosti o rodičovskou dovolenou jsem datum návratu neuvedla s tím, že se pak nějak dohodneme.V práci mi tvrdí, že je to pak automaticky na 3 roky pokud datum není uvedeno.Zastupující osobě prý nemohou ukončit smlouvu dříve aniž by jí dali odstupné.A ještě jedna věc,jsem zaměstnaná jako zdravotní sestra na plný úvazek a zastupující osoba je zaměstnaná jako recepční na poloviční úvazek.Prosím o radu jak tuto situaci řešit.Děkuji a přeji hezký den .

Odpověď:

Dobrý den, není pravdou, že by se automaticky žádost o rodičovskou dovolenou v takovém případě považovala za žádost do 3 let věku dítěte. Nicméně, i když se to v zákoníku práce výslovně nestanoví, obecně přijímaný výklad je takový, že žádosti o dřívější návrat, než jak bylo avizováno, není zaměstnavatel povinen vyhovět. V případě sporu byste tak msuela prokazovat, že zaměstnavatel věděl už v době nástupu, že se hodláte vrátit dříve než po 3 letech, i když to v žádosti nebylo uvedeno. Co se týče zástupu, pak zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci po návratu z RD v souladu s druhem práce, který máte uvedený v pracovní smlouvě. Pokud byl na stjenou pozici přijat zástup, může být dán u této osoby výpovědní důvod, V případě zaměstnankyně se zcela odlišným druhem práce, než je ten Váš, ale k její výpovědi důvod není - její práci Vám zaměstnavatel přeci přidělovat nebude. Doporučuji celou stiuaci se zaměstnavatelem ještě jednou projednat a na tyto nesrovnalosti se důkladně vyptat. více

Lenka | 17.1.2023 

Dobrý den, jsem zaměstnaná a nedostala jsem stravenky,ostatní kolegové ano, dokonce všichni dostali výplatu a já ne. Pracovala jsem i o svátcích a šéf nekomunikuje. Zaměstnává paní bez Ukrajinky bez povolení atd...prosím o radu. Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,

pkud jste nedostala výplatu, jde o zákonný důvod pro okamžité skončení pracovního poměru z Vaší strany a dlužnou mzdu můžete poté vymáhat. Pokud máte podezření, že zaměstnavatel porušuje více zákonných povinností, je možné dát podnět ke kontrole na Státní úřad inspekce práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zuzana Maciel | 12.1.2023 

Dobrý den,
jsem momentálně v DPN (rizikové těhotenství) u zaměstnavatele, u kterého mám smlouvu na dobu neurčitou. Během DPN jsem uzavřela též smlouvu na HPP na 1 rok u jiného zaměstnavatele, kde pracuji na HO a práce je tedy pro mě slučitelná s rizikovým těh. Moje otázka zní: Jakým způsobem budu nyní čerpat peněžitou pomoc v mateřství, resp. přes kterého zaměstnavatele? A zároveň, z čeho se bude výše PPM vypočítávat? Děkuji, přeji hezký den.

Odpověď:

Dobrý den,

peněžitou pomoc v mateřství je možné čerpat i z více činností (zaměstnání). Podmínkou je, abyste splnila zákonné podmínky, kterými jsou jednak trvání pojištění alespoň 270 dnů ve dvou letech před nástupem na mateřskou - pokud tedy v době nástupu na mateřskou budete v novém pracovním poměru alespoň těchto 270 dní, pak by se Vám PPM počítala skutečně z obou zaměstnání a žádost je tak nutné podat přes oba zaměstnavatele.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Petra B. | 4.1.2023 

Dobrý den,
v poslední době se mluví o různých směrnicích EU, který se zaměřují na lepší postavení žen na trhu práce (odměňování, slaďování práce a rodiny, práce z domova apod.). Prosím, o které se konkrétně jedná, v jaké jsou fázi přijetí a kde je možné je najít?

A jak se potom dotýkají postavení zaměstnaných žen v členských zemích, včetně ČR? Jsou po přijetí ze strany EU rovnou závazné i pro nás - jinými slovy, kdy z nich budeme mít prospěch i my a mohu se na ně odkazovat při vyjednávání pracovních podmínek se zaměstnavatelem?

Děkuji, Petra

Odpověď:

Dobrý den,

podrobná odpověď přesahuje záběr této poradny, ve stručnosti lze zmínit následující - aktuálně je v běhu novela zákoníku práce, která transponuje směrnici o slaďování osobního profesního života a směrnici o předvidatelných pracovních podmínkách. Přijaty byly dále směrnice o zastoupení žen ve vedení obchodních společností a o transparentnosti v odměňování, jejich převedení do českého práva ale bude ještě záležitostí několika let. Evropské směrnice zpravidla takzvaný přímý účinek nemají a je tedy nezbytné vyčkat až na přijetí českých zákonů.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

EVA | 31.12.2022 

Dobrý den, dne 9.9.2022 se mně narodil syn (předčasně), takže od tohoto dne čerpám mateřskou dovolenou 28 týdnů, která podle mého propočtu skončí 23.3.2023 (nebo až 24.3.2023?). Chtěla bych požádat svého zaměstnavatele bezprostředně po ukončení mateřské dovolené o čerpání 10 dnů řádné dovolené za r. 2022, kterou jsem nestihla vyčerpat. 1. dotaz: Můžete mně prosím poradit, zda o rodičovskou dovolenou požádat až po vyčerpání 10 dní dovolené (mně vychází výpočtem 6.4.2023), nebo mohu žádat o rodičovskou dovolenou hned po ukončení mateřské dovolené (a zároveň čerpat 10 dnů ŘD za r. 2022)? Bude mně dovolená proplacena? 2. dotaz: Budu mít nárok na řádnou dovolenou také za r. 2023 (máme 25 dnů) nebo jen na část dovolené a kolik to bude dnů? Kdy mám o její čerpání a proplacení požádat? Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Děkuji za odpověď. E. Dostálová

Odpověď:

Dobrý den,

dovolenou nemůžete čerpat během rodičovské dovolené, takže je nezbytné požádat o čerpání dovolené a následně o čerpání rodičovské dovolené navazující na dovolenou běžnou. Vzhledem k tomu, že součet MD v roce 2023 a 10 dnů dovolené z roku 2022 představuje více než 12 týdnů, které se pro účely vzniku nároku na dovolenou považují za výkon práce, pak se Vám k tomuto nároku připočítá i 20 týdnů rodičovské dovolené. Domnívám se, že mateřská dovolená by se Vám měla počítat až do 24. 3. a pro nárok na dovolenou za rok 2023 tak počítám s 34 týdny - poměrná část dovolené za rok 2023 by tak u Vás měla činit ekvivalent 16 dní, ovšem výměra bude v hodinách podle Vaší týdenní pracovní doby. O tuto dovolenou rovněž požádejte před nástupem na rodičovskou a přesný výpočet provede zaměstnavatel

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 28.12.2022 

Dobry den,
Vracim se predcasne po 2,5 letech (misto puvodnich 3 let) z RD do firmy, kde mam dle smlouvy na dobu neurcitou manazerskou pozici spojenou s vedenim oddeleni. Me puvodni oddeleni se rozpadlo na 2 samostatne a me neni nabidnuta pozice vedouci ani u jednoho z nich. Jedna vedouci pozice prvni casti oddeleni je jiz smluvne obsazena, na druhou cast oddeneni jako vedouci chteji aktualne dosadit mou kolegyni, ktera byla drive mou podrizenou. Zatim nema dodatek smlouvy o zmene pozice - povyseni do vedouci pozice. Me nabidli pri navratu jeji pozici - tedy radove zamestnankyne odeleni pri zachovani puvodni mzdy. Je to v poradku? Nemeli mi umoznit nastup na vedouci pozoci, kdyz ji mam ve smlouve a je aktualne obsazovana, byt me puvodni oddeleni se rozdelilo?

Odpověď:

Dobrý den,

po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat Vám práci podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Nemusí to být tedy zařazení na identickou pozici, z jaké jste na rodičovskou dovolenou odcházela, ale bez Vašeho souhlasu to nemůže být pozice úplně jiná, Neuvádíte přesnou formulaci z pracovní smlouvy, ale pokud sjednaný druh práce představuje pozici vedoucího zaměstnance, má zaměstnavatel povinnost Vám přidělit odpovídající práci. Pokud ji v době Vašeho návratu nemá, buď se můžete dohodnout na jiné pozici nebo je dán výpovědní důvod - nadbytečnost - při atkové výpovědi by Vám náleželo odstupné.

Gender Studies, o.p.s.

Adela | 20.12.2022 

Dobrý den, chci Vás požádat o radu. Momentálně řeším návrat z rodičovské dovolené a zaměstnavatel mi oznámil, že mě chce propustit pro nadbytečnost. Moje původní pozice nadále existuje a je obsazena mojí zástupkyní, která byla přijata hned na začátku na dobu neurčitou, což jsem nevěděla. Propuštění pro nadbytečnost mi bylo odůvodněno částečnou změnou pracovní náplně původní pozice. A mě by zajímalo jak velká musí být změna pracovní náplně, aby toto byl důvod pro propuštění pro nadbytečnost? Navíc jsem byla přijata s požadavkem znalosti německého jazyka pro komunikaci s centrálou, dnes se upřednostňuje anglický jazyk, který neovládám, nicméně centrála je nadále v Německu, může být tedy toto akceptováno jako zákonný důvod pro propuštění? V případě soudního řízení na čí straně je dokazovací povinnost? Ptám se, protože samozřejmě nemám přístup k dokumentům, které vznikly v době mé rodičovské dovolené. Poradili by jste mi, jak v této situaci jednat, argumentovat? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

dosavadní judikatura k nadbytečnosti se odvíjí od principu, že zaměstnavatel má právo pro sebe co nejfektivněji uspořádat jak vnitřní organizační strukturu, tak potřebnou skladbu pracovní síly. Fiktivní nadbytečnost se tedy prokazuje poměrně složitě, zpravidla se musí jednat o situaci zcela zjevnou. Ve chvíli, kdy došlo alespoň k částečné změně náplně práce, se šance na úspěch ve sporu snižují. Důkazní břemeno leží an straně žalobce, tedy zaměstnance či zaměstnankyně, kteří tvrdí, že výpověď byla nezákonná. Pokud byste měla dostatečné důkazy o tom, že jste výpověď dostala kvůli své rodičovské a že tedy může jít o diskriminaci z důvodu rodičovství (pohlaví), mohl by soud důkazní břemeno přenést na zaměstnavatele, ale ani to se nedaří příliš často.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 5.12.2022 

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s umístěním dcery do dětské skupinky. Pokud pobírám rodičovský příspěvek pouze do jejího jednoho roku věku musí poté, pakliže bude v dětské skupince, hned od prvních narozenin až do svých 2. Narozenin navštěvovat tuto pouze 92 hodin za týden? Nebo když jiz rodičovský příspěvek nepobírám může pobývat dcera v dětské skupině bez omezení. Budu od jejích prvních narozenin pracovat na plný úvazek takže i potvrzení od zaměstnavatele o mé práci bez problémů doložím

Odpověď:

Dobrý den,

omezení délky pobytu v takovém zařízení na 92 hodin měsíčně (nikoli týdně) je relevantní pouze v souvislosti s čerpáním rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte. U staršího dítěte, nebo pokud už je rodičovský příspěvek vyčerpán, se takové omezení neuplatní.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Ladislav | 2.12.2022 

Dobrý den,
chci se s manželkou vystřídat na rodičovské, ale vlastně nevím, co vše mám zařídit? Jen nahlásit zaměstnavateli? Nebo musíme řešit i převod rodičovského příspěvku?
Díky Láďa

Odpověď:

Dobrý den,

čerpat rodičovskou až do 3 let věku dítěte nemusíte ve spojení s čerpáním rodičovského příspěvku. Zaměstnavateli písemně oznámíte, do jaké doby hodláte rodičovskou čerpat a ujistíte se, zda tuto skutečnost oznámil i zdravotní pojišťovně. Na rodičovské můžete být Vy, i pokud příspěvek bude nadále čerpat matka dítěte, bez ohledu na to, jestli se ona vrátí do práce nebo budete rodičovskou dovolenou čerpat na jednou.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

XX | 1.12.2022 

Dobrý den,
omlouvám se, že nechci zveřejnit své jméno, ale mám dotaz na postup v případě toho, že mne můj vedoucí obtěžuje. Kontinuálně to přešlo z nabídek na schůzky, které jsem stále odmítala, do donášení dárků a pozorností, které nelze odmítnout, protože mi je stejně na stole nechá. Zkouší mne i osahávat, ale tomu jsem se zatím ubránila...jen nevím, jak dál a do kdy to vydržím. Nechci s vedoucím nic mít, ale tohle se nedá...

Odpověď:

Dobrý den,

takovéto jednání lze považovat za obtěžování, které je v rozporu s antidiskriminačním zákonem a ve smyslu § 16 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost takovému jednání zabránit. Pokud Váš nadřízený Vaše odmítnutí nerespektuje, oznamte to písemně nebo alespoň e-mailem jehi nadřízenému a rovněž i zaměstnavateli, případně personálnímu útvaru. Pokud by zaměstnavatel nezakročil, bude jednak odpovídat za škodu, která Vám tím může být způsobena, jednak se vystavuje riziku sankce ze strany Státního úřadu inspekce práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jarka | 1.12.2022 

Dobrý den,
chci se zeptat, když mám smlouvu na dobu určitou, asi nemohu počítat s tím, že bych se měla kam vrátit po mateřské? I když by mi mateřská dovolená skončila ještě před uplynutím doby určité?
Díky za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud by mateřská dovolená skončila před uplynutím doby určité, pak by Vás zaměstnavatel měl zařadit zpět na stejné pracovní místo. Pokud ale doba určitá během mateřské nebo rodičovské uplyne, pak tím končí i Váš pracovní poměr.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Lucie | 1.12.2022 

Dobrý den,
dostala se ke mě informace, že kolega nastoupil na úplně jiný plat nežli já. A to jsem ve firmě 6 let, zaučovala jsem jej, nikdy jsem nedostala žádnou výtku. A on má o 6000 vyšší základ... je to nefér. Co ale s tím?

Odpověď:

Dobrý den,

stanovení mzdy se musí odvíjet od kritérií, která upravuje zákoník práce v ustanovení § 110. Délka praxe je jen jedním z nich, takže takový rozdíl ve výdělku nemusí být nutně v rozporu s právní úpravou, Na to by Vám ale měl odpovědět zaměstnavatel. Záleží na tom, zda s touto informací můžete nakládat a sdělit, že o výši výdělku kolegy víte. Pokud ne, bude na to nutné jít oklikou a v první řadě zjistit, jaká kritéria pro odměňování Váš zaměstnavatel uplatňuje. Pokud u Vás působí odborová organizace, je možné zkusit informace zjistit jejím prostřednictvím. Pokud byste měla důvodný pocit, že zaměstnavatel systematicky odměňuje ženy (nebo jiné skupiny zaměstnanců např. dle věku) hůře než muže, je možné zvážit obrátit se s podnětem na Státní úřad inspekce práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Janina | 1.12.2022 

Dobrý den,
můj dotaz se váže na možnost převodu nevyčerpané dovolené, když jsem na rodičovské, jak se to řeší? Nebo jsem o dovolenou po mateřské přišla?
Předem díky

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na dovolenou nezaniká. Pokud není možné dovolenou vyčerpat ani v následujícím roce poté, co nárok na ni vznikl, mj. z důvodu rodičovské dovolené, je zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 218 odst. 5 zákoníku práce povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci, tedy po skončení rodičovské dovolené.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Káča | 1.12.2022 

Dobrý den,
jak je to prosím s vyčerpáním dovolené po ukončení mateřské? Mateřská mi končí 22.12., jak tam dojde k čerpání dovolené? Může se převést do následujícího roku, resp. čerpání může proběhnout i další rok?
Díky moc za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, jedinou výjimkou je situace po skončení mateřské dovolené a před nástupem na rodičovskou dovolenou. Podle ustanovení § 217 odst. 5 zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně o čerpání dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět. V této situaci s ohledem na provozní důvody a důvody na straně zaměstnankyně nebude problém s tím, že se část dovolené z letošního roku bude čerpat až v roce příštím. Doporučit lze požádat o to, aby dovolená mohla být takto vyčerpána.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Kateřina | 21.11.2022 

Dobrý den,
Chtela bych se Vas zeptat, jestli nevite zda je mozne se vratit po konci materske k praci na plny uvazek a zaroven pobirat rodičovskou.
Díky

Odpověď:

Dobrý den,

rodičovský příspěvek je možné pobírat i v případě práce na plný úvazek, jedinou otázkou je, jak bude zajištěna péče o dítě. Do 2 let věku může být dítě v předškolním nebo obdobném zařízení pouze nejvýše 92 hodin měsíčně. Pokud bude péče o dítě zajištěna v domácnosti jinou osobou, nebrání pobírání rodičovského příspěvku nic.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana a | 11.10.2022 

Dobrý den,
mám dotaz, jak nakládat s volnem, které si musím brát na dovedení syna ke speciální pedagožce - je dyslektik a dysgrafik, naplánovala nám sezení co 14 dní, nicméně vždy v dopoledních hodinách, takže celé půl dne neodpracuji. Mám nárok na volno? Nebo si musím brát dovolenou?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

podle nařízení vlády č. 590/2006 S. se bohužel volno z důvodu doprovodu dítěte s náhradou mzdy nebo platu poskytuje pouze pro účely zdravotního ošetření nebo vyšetření, což s nejvěští pravděpodobností terapie u speciální pedagožky není. Dále se podle tohoto nařízení poskytuje volno (ale neplacené) k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. I to však asi nebude Váš případ. Zaměstnavatel Vám samozřejmě nad rámec nařízení vlády může absenci omluvit, případně umožnit její napracování.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Melissa | 7.10.2022 

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jak se mohu zachovat v případě diskriminace kvůli věku při pracovním pohovoru. Ucházela jsem se o pozici, na kterou mám splněny všechny znalosti a předpoklady. Byla jsem vybrána do druhého kola výběrového řízení, které pan personalista začal s opakováním otázky, zda mi nebude vadit pracovat s mladými lidmi. I po odpovědi, že ne, otázku opakoval, až jsem se začala hájit a vysvětlovat, že se stýkám s lidmi různého věku a také již 5 let pracuji v kolektivech s různorodou věkovou skladbou a nemám žádný problém. Při pohovoru probíhala část konverzace v angličtině. Úroveň jazyka jsem měla stejnou, jako personalista. Když se mě ptal na koníčky, řekla jsem ráda pěstuji na balkóně rostliny, zejména rajčata. Po přechodu zpět do češtiny, ze mně pan personalista udělal hlupačku, že nerozuměl mému výrazu a neví, zda pěstuji rajčata nebo brambory. Opět jsem začala vše vysvětlovat, i když rozdíl mezi výrazy je takový, že není možné zaměnit rajčata za brambory. Po obou kolech pohovorů, jsem poslala děkovný dopis, jak mám ve zvyku. více

Odpověď:

Dobrý den, ve Vašem případě se mohlo jednat o diskriminaci z důvodu věku, která je v rozporu s právní úpravou. Nicméně možnosti řešení jsou velmi limitované, zejména v případě, kdy poškozená osoba nemá k dispozici žádné důkazy o diskriminaci, což je bohužel nejspíše i Vámi popisovaná situace. Pokud byste nějaké důkazy k dispozici měla, je možné se obrátit na Kancelář Veřejného ochránce práv, v některých případech i na Státní úřad inspekce práce nebo Úřad práce, případně na soud. Co se týče možnosti odmítnout doatz na věk, pak sdělujeme, že podle § 316 odst. 4 zákoníku práce smí zaměstnavatel požadovat pouze informace související s výkonem práce a pracovněprávním vztahem. Věk sice obvykle nebude rozhodující pro samotný výkon práce (s výjimkou některých zákonných limitů), ale pro uzavření pracovněprávního vztahu a Vaši identifikaci bdue nutné sdělení data narození nebo rodného čísla. více

Kateřina | 6.10.2022 

Dobry den, jsem tehotna, zamestnavatel mi chce zkratit pracovni uvazek. Ma na to pravo? Pokud ano, nelze zadat o vyrovnavaci prispevek platu, nebo podobne? Dekuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě těhotenství je zaměstnavatel povinen převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci, pokud ta současná ohrožuje její těhotenství nebo pokud o to zaměstnankyně sama požádá. Nesmí jí ukládat zakázané práce, nesmí jí nařizovat přesčasy a musí vyhovět její žádosti o zkrácení či jinou změnu pracovní doby, není ale důvod k tomu, aby jí jednostranně něco měnil, pokud to není potřeba. Zkrátit úvazek je možné jen po vzájemné dohodě. Vyrovnávací příspěvek v mateřství náleží jen v případě, že zaměstnavatel je povinen těhotnou zaměstnankyni převést, a ta si na novém místě bez svého zavinění vydělá méně.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Luděk marencak | 5.10.2022 

Zaměstnavatel krátí mzdu bez udání důvodu,,
Jak se branit,,

Odpověď:

Dobrý den,

mzda se musí odvíjet od hodnoty vykonané práce a její výše musí být zaměstnanci známá před započetím této práce. Zaměstnavatel nesmí bez souhlasu zaměstnance ze mzdy provádět jiné než zákonné srážky, nesmí zaměstnance "pokutovat", ani na něj bez dalšího přenášet případnou ztrátu. Pokud zaměstnavatel jedná v rozporu s těmito povinnostmi, je možné se obrátit na inspekci práce. Zároveň by vám za určitých podmínek vznikalo právo na nevyplacenou část mzdy i možnost okamžitého zrušení pracovního poměru.

S pozdravem

Karel Vašina | 4.10.2022 

Dobrý den , zaměstnavatel mě dal vytykaci dopis za to že jsem prý porušil právní předpis a pujčil jsem auto na pracovní kartu ukrajinci , ten stím toto auto pužil nasledne na k převadectvi auto bylo zabaveno, pracuji na recepci pjcovny, ale ja si myslím že jakym koliv zakazováním pucovaním klientum a etnickych menšin u nas se da považovat za porušení listiny prav a svobod a i diskriminaci techto etnickych skupim my jako pujcovna nemame pravo zakozovat co komu pujcime , toje jako kdybych nepujcila jina pujcovna zahranicnimu turistovi že nema u nas trvaly pobyt

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste při půjčení auta neporušil žádné vnitřní předpisy a pravidla zaměstnavatele, nemůže se jednat o porušení pracovních povinností, stejně tak by po vás zaměstnavatel neměl nárok požadovat náhradu případné škody.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 235 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect