Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Xxxxxx | 1.10.2022 

Dobrý den,v naší firmě chtějí ušetřit na prstech zaměstnanců z důvodu méně práce a tak jsme doma a dostáváme 60% když je málo práce ale to dostáváme i když potřebuji k lékaři na propustku nemám prý nárok jsou zakázané propustky a tak na lékaře máme 60%.Dekuji.xxxxxx

Odpověď:

Dobrý den,

propustky k lékaři není možné zakázat, zákoník práce ve spojení s příslušným nařízením vlády jasně stanoví, že zaměstnanec má v případě lékařeského ošetření nebo vyšetření nárok na volno v nezbytném rozsahu s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (ne tedy jen 60%). Jiný postup by byl porušením těchto právních ustanovení.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

PetiNe | 29.9.2022 

Dobrý den, v květnu 2019 se mi narodila dcera (nárok na mateřskou jsem mela) ve 3 letech ditete jsem se zaměstnavatelem domluvila na 3 měsíčním neplaceném volnu. Poté jsme podepsali dohodu o ukončení pracovního poměru a já hned nastoupila do nové práce (měli o mě velký zájem,takže mám smlouvu na dobu neurčitou bez 3 měsíční zkušebky) Zjistila jsem, že jsem těhotná (v práci s tím nemají problém dokonce ani s tím,že jsem musela nastoupit na rizikové těhotenství) Má otázka zní, budu mít nárok na mateřskou? (Dceři v době porodu ještě nebudou 4 roky a stále pobírám RP)

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství budete mít pouze tehdy, pokud splníte minimální dobu účasti na nemocenském pojištění v délce 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku. Ve vašem případě to znamená, že abyste dostala PPM, musela byste být v nové práci být alespoň těchto 270 dnů před nástupem na mateřskou. Jelikož došlo ke skončení pracovního poměru a začátku nového, neuplatní se pravidlo, podle kterého byste do 4 let věku prvního dítěte měla nárok na stejnou PPM i u druhého dítěte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Eliška Bučková | 28.9.2022 

Dobrý den,
Mohu u zaměstnavatele zkrátit nahlášenou délku rodičovské dovolené? O tom, že prodloužení je možné vím, ale zdá zkráceni není komplikace kvůli zástupu...?

Odpověď:

Dobrý den,

ačkoli zákoník práce tuto situaci výslovně neřeší, praxí je zastáván názor, že požadavku na zkrácení rodičovské dovolené není zaměstnavatel povinen vyhovět. Pokud s tím ale zaměstnavatel souhlasit bue, je možné se do práce vrátit dřív, než jak bylo uvedno v původní žádosti o rodičovskou dovolenou.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

EK | 27.9.2022 

Dobrý den,
Jedná se o diskriminaci pokud je zrušen pracovní poměr ve zkušební době, když je zaměstnankyně příliš často na OČR?
Díky

Odpověď:

Dobrý den,

mohlo by se jednat o diskriminaci z důvodu rodičovství, která je protiprávní. Nicméně skončit pracovní poměr ve zkušební době je možné bez udání důvodu. Pro případné řešení (včetně soudního sporu) by bylo nutné mít k dispozici alespoň nějaké důkazy potvrzující, že časté ošetřování člena rodiny bylo skutečným důvodem ke skončení pracovního poměru.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Anna | 22.9.2022 

Dobrý den,
může mi zaměstnavatel říci, že se mám vrátit z rodičovské dříve? Dohodli jsme se na 3 letech, ale ty mi končí až v lednu. Nyní mne ale oslovil, že by potřebovali, abych nastoupila již nyní, protože zástup za mne odchází k 30.10.

Díky Anna

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel dřívější návrat požadovat nemůže. Pokud nebudete s dřívějším návratem souhlasit, čerpáte rodičovskou dovolenou podle své původní žádosti, nejdéle do 3 let věku dítěte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Mária | 19.9.2022 

Dobrý den,
jak mám postupovat, pokud by mi do školky nevzali dítě a potřebovala bych prodloužit rodičovskou? Syn se narodil v říjnu a tak se bojím, že prostě příští rok to nezvládneme s přetlakem ve školkách místo nebude. Ale co mám dělat? Jak ve vztahu k zaměstnavateli?
Díky moc

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na rodičovskou dovolenou upravuje zákoník práce pouze do 3 let věku dítěte. Následně je možné požádat o neplacené volno, s tím ale zaměstnavatel nemusí souhlasit. V minulosti však české soudy opakovaně konstatovaly, že pokud je důvodem žádosti nepřijetí dítěte do školky, pak zaměstnavatel tuto závažnou skutečnost musí respektovat a neplacené volno sjednat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Iveta S.  | 19.9.2022 

Dobrý den,
do kdy nejpozději musím hlásit zaměstnavateli, že si chci prodloužit rodičovskou dovolenou? Chtěla jsem ji původně na 2 roky, ale čím víc se blíží druhý rok syna, tím víc uvažuji, že bych si ráda rodičák prodloužila.

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce na tento úkon nestanoví konkrétní lhůtu, v zájmu zachování dobrých vztahů je pochopitelně dobré požádat v dostatečném předstihu, Obecně ale platí, že právo čerpat rodičovskou do 3 let věku dítěte máte, a zaměstnavatel musí Vaší žádosti vyhovět i pokud byste ji podala den předem.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 19.9.2022 

Dobrý den,
chci se zeptat, má právo zaměstnavatel kolegyni dát odměny s tím, že je samoživitelka a že by ze základního platu nevyžila? Mně, protože nemám děti, tuto logiku nedává....

Odpověď:

Dobrý den,

pravidla pro stanovení výše mzdy či platu jsou upravena v zákoníku práce, konkrétně v ustanovení § 110. Vycházejí zejména z náročnosti a hodnoty odvedené práce, z kavlifikace a zkušeností daného zaměstnance, apod. Je nezbytné toto ustanovení vykládat i ve spojení s § 16 zákoníku práce a s příslušnými ustanoveními antidiskriminačního zákona. Domníváme se, že takto odůvodněné odměny by byly v rozporu se zákonem.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Maminka | 12.9.2022 

Dobrý den,
mám přítele, který má onkologické onemocnění a bude jezdit každý den do Prahy na ozařování. Nemá řidičské oprávnění a žijeme v jedné domácnosti. Mám nárok na propustku nebo jiné uvolnění ze zaměstnání, i když nejsme manželé? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

tuto situaci upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. v příloze, bod 8, písm. a), bod 1, a podle tohoto ustanovení máte nárok na volno v nezbytné délce, a to s náhradou mzdy nebo platu.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Dagmara | 12.9.2022 

Dobrý den,
mám dotaz takový neobvyklý, mám kamarádku, tkerá učí v mateřské šole, do níž chodí můj syn a která jej učí. Za mne je to v pohodě, ale ředitelka školky je proti tomu. Chce, abychom přátelství ukončili, dokonce takto nastoupila nikoliv pouze na mne, ale i na kamarádku - učitelku. Má na to právo? Není to bossing?

Díky

Odpověď:

Dobrý den,

ze zákona na takový požadavek nemá ředitelka právo. Zákoník práce limituje pouze zaměstnávání manželů či registrovaných partnerů přímo tím druhým, jiné zákazy ale neobsahuje. Není možné vytvářet nové povinnosti či oemzovat práva nad rámec zákonné úpravy.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Petr | 11.9.2022 

Dobrý den,
S manželkou uvažujeme, že by zůstala s dětmi doma alespoň do 4 let jejich věku. Je to oficiálně možné? Nebo za ní budu muset odvadetz zdravotní a sociální pojištění já?

Odpověď:

Dobrý den, rodičovský příspěvek je možné čerpat do 4 let věku dítěte, ovšem nejedná se již o rodičovskou dovolenou - se zaměstnavatelem je nutné sjednat neplacené volno a s tím on souhlasit nemusí. Pokud by důvodem nemožnosti nastoupit do práce byla skutečnost, že dítě nebylo přijato do školky, musí zaměstnavatel žádosti o neplacené volno vyhovět. I pokud by již byl rodičovský příspěvek vyčerpán, je možné, aby manželka zůstala doma. Pokud nebude mít žádný příjem, nevzniká jí povinnost hradit sociální pojištění, nicméně doporučujeme kontaktovat ÚP a následně ČSSZ pro započítání péče o dítě do 4 let věku jako náhradní dobu pro starobní důchod. U zdravotního pojištění sice zůstává povinnost hradit odvody, ovšem jako celodenně pečující by byla manželka tzv. státním pojištěncem a odvody by za ni hradil stát. Je ale nutné tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit. S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

Linda | 11.9.2022 

Dobrý den, jsem znovu těhotná, měla bych se po rodičovské vrátit zpět do práce, i když je to pouze na necelé 2 měsíce (nástup na mateřskou plánují na začátek listopadu)

Musím?

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jsou staršímu dítěti jíž 3 roky, a nejsou dány zdravotní důvody pro dočasnou pracovní neschopnost (rizikové těhotenství), pak byste skutečně měla do práce nastoupit. Doporučujeme si prověřit, zda vám vznikl nárok na dovolenou a v jaké výši a tuto dovolenou vyčerpat, případně je možné se zaměstnavatelem sjednat neplacené volno, pokud s tím bude souhlasit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jan | 5.9.2022 

Dobrý den,
manželka si původně v práci nahlásila, že bude čerpat rodičák do 2 let věku dítěte, ale nyní jsme to doma přehodnotili a já bych jí vystřídal již po roce. Musí této změně (tj.zkrácení rodičáku na 1 rok) vyjít vstříc její zaměstnavatel?
Díky Jan

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce tuto situaci výslovně neupravuje a ani dosud neexistují relevantní rozhodnutí soudů. Odborná veřejnost se ale v zásadě shoduje na tom, že na rozdíl od delšího čerpání RD, kdy je zaměstnavatel do 3 let věku dítěte povinnen vyhovět, v případě dřívějšího návratu tuto povinnost nemá. Vychází se při tomto výkladu mj. z požadavku na jistotu a určitost právních úkonů a z toho, že zaměstnavatel vycházel z původního sděleného data a přijal taková opatření (zejména pracovní poměr se zastupujícím zaměstnancem či zaměstnankyní), jejichž změna by byla nepřiměřeně náročná.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Klára | 2.9.2022 

Dobrý den,
jak je to pokud potřebuji doprovodit k lékaři nikoliv své dítě, ale své rodiče? Mám nárok na to aby zaměstnavatel toto akceptoval?

Odpověď:

Dobrý den,

nráok na omluvenou absenci v případě překážek v práci na straně zaměstnance upravuje zejména nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Z bodu 8 přílohy k tomuto nařízení pak vyplývá, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy přísluší mj. v situaci, kdy doprovázíte rodiče nebo prarodiče. Půjde tedy o placené volno.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 30.8.2022 

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že kolega - mladší, junijornejsi, na stejné pozici jako já má o 10000 větší základní mzdu jak já.dost mne to štve

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce v § 110 stanoví kritéria, podle kterých má být posouzena a stanovena hodnota práce a výše mzdy. Většina těchto kritérií vychází z povahy a náročnosti samotné práce, pracovních podmínek, atd., jen menší část pak z osobních vlastností konkrétního zaměstnance nebi zaměstnakyně. Pokud váš kolega vykonává stejnou nebo podobnou práci, doporučuji se obrátit na zaměstnavatele s dotazem, jakým způsobem byla hodnota práce posuzována. Zaměstnavatel má povinnost zajistit rovné zacházení a mj. i nárok na stejnou mzdu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Alena | 29.8.2022 

Dobrý den,
Mám dotaz na možnost obrany proti šikaně na pracovišti. Kolegyně cíleně pomlouvá, nepředává mi informace a já pak před vedoucím vypadám neschopně. Ostatní mají pocit, že se jen vymlouvam...

Díky za jakoukoliv radu.

Odpověď:

Dobrý den,

Podle ustanovení § 16 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Mezi povinnosti vedoucích zaměstnanců podle § 302 zákoníku práce patří mj. povinnost co nejlépe organizovat práci a zajišťovat příznivé pracovní prostředí. Pokud kolegyně vůči vám jedná takto svévolně a na vaše výhrady adekvátně nereaguje, doporučujeme obrátit se na společné nadřízené, aby problém začali řešit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Karel | 25.8.2022 

Dobrý den, nastřádal jsem si 9 hodin přesčasu. Se zaměstnavatelem jsem domluvený, že si je vyberu jako náhradní volno (NV). Pracuji od 6-14 hod., tj. 7,5 hod + 0,5 hod pauza na oběd. Mám odpracováno 4,5 hod, je 10,30 a měl bych vyčerpat pauzu na oběd, místo toho půjdu domů a čerpám NV. Kolik hodin NV skutečně vyčerpám? Já tvrdím 3 hod., jelikož se pauza na oběd nezapočítává, zaměstnavatel tvrdí 3,5 hod. Kdo má pravdu? Za odpověď předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby, jde o Váš volný čas, tedy nemůžete v době této přestávky čerpat náhradní volno.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Leona | 22.8.2022 

Dobrý den,
Započítávají se k prokázání Maroku na příspěvek pro rodiče i příspěvek od zaměstnavatele na zajištění chůvy? Je to pak můj příjem?

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáime, že Váš dotaz směřuje k jednorázovému příspěvku na dítě. Součástí rozhodného příjmu pro posouzení nároku jsou zejména příjmy, které podléhají dani z příjmu, některé sociální dávky a některé další příjmy. Pokud je tento benefit konstruován tak, že dani z příjmu nepodléhá, součástí posuzovaného příjmu nejspíše nebude. Blížší informace k rozhodnému příjmu najdete v materiálech MPSV, například zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_5000_A4_final.pdf

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 22.8.2022 

Dobrý den,
Musí mi zaměstnavatel vyhovět, pokud si chci prodloužit rodičovskou dovolenou? I nad 3 roky?

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

rodičovskou dovolenou můžete podle zákoníku práce čerpat pouze do 3 let věku dítěte. Pokud byste potřebovala zůstat doma déle, například než dítě nastoupí do školky, do které ho v daném roce nepřijali, musíte požádat zaměstnavatele o neplacené volno. To sice obecně není nárokové, ale Nejvyšší soud v minulosti konstatoval, že skutečnost, že není zajištěna péče o malé dítě, musí zaměstnavatel akceptovat a neplacené volno umožnit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Alice | 17.8.2022 

Dobrý den,
Jak je to s prodlouženou rodičovskou na 4 roky? Již js vyčerpala příspěvek, ale dítě mi v září i na odvolání do školky nevzali, protože mu nejsou 4 roky.
Mohu u zaměstnavatele prodloužit? Asi ano, ale jak to bude s placením mých odvodů - sociálního, zdravotního, pokud nebudu mit rodičovskou dávku? Musím si to hradit sama?
Díky Alice

Odpověď:

Dobrý den,

v takovéto situaci musíte požádat zaměstnavatele o neplacené volno. To sice obecně není nárokové, ale Nejvyšší soud v minulosti konstatoval, že skutečnost, že není zajištěna péče o malé dítě, musí zaměstnavatel akceptovat a neplacené volno umožnit. Během neplaceného volna nemáte povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení, jelikož nemáte příjem, máte ale povinnost odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Péče o tak malé dítě je ovšem důvodem pro to, aby za vás jako za tzv. státního pojištěnce pojiatné odváděl stát. Spojte se se zdravotní pojišťovnou, která vám sdělí, jak tento status prokázat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 235 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect