Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Vjollca | 25.1.2024 

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené a pomalu se mi blíží čas pro návrat do práce. Jsem zaměstnaná v bance, kde jsem byla na pozici hypoteční specialista. Požádala jsem zaměstnavatele o zkrácený úvazek kvůli dítěte, na 0,8 úvazek, ale nevyšli mi vstříc. Přitom na pobočce jsem nemela povinnost otevřít či zavřít pobočku, od toho jsou jiný zaměstnanci.
Co by jste mi poradili dál?
Předem děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

coby zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let máte ze zákona nárok zaměstnavatele požádat o úpravu stanovené týdenní pracovní doby a požadovat po něm písemné odůvodnění, pokud by žádosti nevyhověl. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Přitom je na zaměstnavateli, aby prokázal to, že jím tvrzené vážné provozní důvody (např. nemožnost rozdělení Vaší práce mezi více osob) objektivně existují. Pokud Vám své rozhodnutí dosud nezdůvodnil, nebo zaměstnavatel uvádí pouze smyšlený, zástupný důvod, doporučuji obrátit se na Inspektorát práce s podnětem na prošetření možného spáchání přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců ze strany zaměstnavatele.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Lucie B | 19.1.2024 

Dobrý den, aktuálně jsem na první RD a plánujeme výhledově druhého potomka. Zaměstnavatel by mě bral zpět do práce na jakýkoliv úvazek a zatím jen ústně se mi zaručuje, že pokud bych otěhotněla, že by mi dále běžela RD na původní úvazek, abych měla výpočet MD, běžné dovolené po MD atp.
Mají pravdu? Stačí napsat dodatek k původní smlouvě na dobu určitou, po jehož uplynutí bude dál běžet původní RD na původní (větší) úvazek?
Moc děkuji a jsem s pozdravem,

Odpověď:

Dobrý den, pokud by měl do Vašeho záměru pořídit si další dítě vstoupit konec Vašeho pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, bylo by v každém případě dobré - a to zvlášť s ohledem na nárokování dalšího příspěvku v mateřství - prodloužit pracovní smlouvu s Vaším původním úvazkem, pokud je tomu zaměstnavatel nakloněn. Pokud do konce své rodičovské dovolené otěhotníte a během ní stihnete nastoupit na mateřskou dovolenou, bude Vám náležet peněžitá pomoc v mateřství ve stejné výši, tj. vypočítaná ze stejného denního vyměřovacího základu jako předchozí PPM. Toto bude platit i kdybyste se do práce vrátila např. na pár měsíců už po skončení první RD, ale na další MD byste nastoupila do 4 let předchozího dítěte. Další rodičovský příspěvek by byl vyplacen na nejmladší dítě ve výši dle Vašeho denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM. S pozdravem, Gender Studies, o.p.s. více

Marti | 15.1.2024 

Dobrý den, od ledna 2022 jsem zaměstnaná u mezinárodního korporátu. Oficiální místo výkonu práce mám v Praze, ale už na pohovoru jsem se s manažerem dohodla, že budu pracovat z domova stejně jako ostatní členové týmu. Teď zaměstnavatel přišel s tím, že musíme chodit do kanceláře 3x týdne. Bydlím 350 km od Prahy, jezdím jen na 2 dny v měsíci. Podle novely zákoníku práce jsem podala oficiální žádost o práci z domova z důvodu péče o děti do 9 let věku, která mi ale bude zamítnuta. V reálu neexistují žádné provozní důvody, které by mi bránily ve výkonu práce z domova - pracuji tak už dva roky. Mám možnost se ještě nějak bránit? Hrozí mi vytykaci dopis a následné ukončení pracovního poměru. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Požádejte svého zaměstnavatele, aby své zamítavé rozhodnutí o vyřízení Vaší žádosti řádně zdůvodnil, tak jak mu to výslovně ukládá zákoník práce, pokud tak tedy již neučinil. Pokud Vám své rozhodnutí dosud nezdůvodnil, nebo zaměstnavatel uvádí pouze smyšlený, zástupný důvod, doporučuji obrátit se na Inspektorát práce s podnětem na prošetření možného spáchání přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Stejně tak byste se mohla obrátit na civilní soud s žalobou na určení neplatnosti zaměstnavatelova jednání. V takovém případě by se v rámci soudního jednání obrátilo důkazní břemeno a zaměstnavatel by byl povinen prokázat, že mu pro vyhovění Vaší žádosti bránily vážné provozní důvody.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

Tumyc | 8.1.2024 

Dobrý den, se zaměstnavatelem jsem se ústně dohodl na dřívějším návratu z rodičovské dovolené. On mi teď oznámil, že “vedení” to zakázalo a mám nastoupit až po uplynutí rodičovské. Dle článků na webu se mi zdá, že by měl být povinen vyhovět dřívějšímu návratu, je tomu tak? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, požádat o čerpání rodičovské dovolené můžete v jakémkoli rozsahu, a to až do věku 3 let dítěte. Možné je požádat také ústně. Nicméně jak už jednou požádáte, svou žádostí jste vázána. Bohužel, to také znamená, že zaměstnavatel nemá povinnost Vás přijmout z rodičovské dříve, než jak jste uvedla v žádosti. V mezičase ale můžete pracovat u jiného zaměstnavatele a váš původní pracovní poměr tím není nijak ohrožen. S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Helena | 7.1.2024 

Dobrý den,
jsem ve III. stupni invalidity, díky pracovnímu úrazu, a je mě, od vzniku invalidity, vyplácena náhrada mzdy pojišťovnou Kooperativa. Od 1. prosince 2023 mě vznikl nárok na starobní důchod, o který jsem nepožádala, jelikož na invalidní důchod mám nárok do svých 65 let. Jaké doklady musím doložit pojišťovně Kooperativa, aby mě byla i nadále vyplácena náhrada mzdy, když budu do svých 65 let stále v invalidním důchodu, který mě poté zanikne ? Mám stále nárok na výplatu náhrady mzdy, pokud zůstanu do svých 65 let v invalidním důchodu ?
Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste si doposud o starobní důchod nepožádala, Váš nárok na invalidní důchod III. stupně stále trvá, stejně tak jako Váš nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada od Kooperativy by Vám měla být dle Vámi poskytnutých informací vyplácena až do konce kalendářního měsíce, v němž dovršíte věku 65 let. Pokud nedošlo k podstatné změně ve Vaší osobní a finanční situaci (dlouhodobá změna zdravotního stavu, nástup výkonu trestu apod.). Pokud Vás pojišťovna sama nevyzvala k zaslání dalších dokladů, zřejmě ji není třeba teď oslovovat, neboť Váš nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nejdéle do dovršení věku 65 let vychází přímo ze zákona (ust. § 271b odst. 6 zákoníku práce).

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Libuše | 29.12.2023 

Dobrý den, jsem u zdravotní pojišťovny vedena jako osoba pečující o dítě ve IV. stupni závislosti. Nyní jsem těhotná. Zajímalo by mě, jestli mám nárok na mateřskou dovolenou nebo až po narození dítěte na rodičovskou. Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, dle platných ustanovení zákona o nemocenském pojištění mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM, lidově mateřskou) pouze osoby účastny nemocenského pojištění, tj. zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 5 zákona o nemocenském pojištění a osoby samostatně výdělečně činné. Zákon bohužel osobám pečujícím o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby v II., III. nebo IV. stupni závislosti bez další výdělečné činnosti nárok na PPM nepřiznává. I když Vám ale osobně nárok na PPM nevzniká, podmínky nemocenského pojištění může splňovat otec. Ten za splnění dalších zákonných podmínek může příspěvek pobírat tzv. za Vás v režimu otcovské dovolené. Co se týče rodičovského příspěvku, nárok na něj nebude z důvodu Vaší pečující povinnosti o závislou osobu nijak ohrožen. S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 29.12.2023 

Dobrý den, po 3 letech na rodičovské dovolené jsem nastoupila zpět do práce ke stejnému zaměstnavateli jako před první mateřskou dovolenou, teď ale jen na částečný úvazek. V současné době jsem opět těhotná, porodím do 4 let věku prvního dítěte. Zajímala by mě výše mateřského příspěvku, zda bude jako u prvního dítěte nebo zda když teď po rodičovské dovolené odpracuji 270 dní, tak by se výše s prvním dítětem a zkráceného úvazku sečetly? Či podmínka 270 dní se vztahuje k tomu, zda příspěvek žena vůbec nějaký dostane? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, podmínka trvání nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 dní (cca. 9 měsíců) během posledních dvou let před nastoupením na dávku je rozhodující pro samotný vznik nároku na mateřskou (PPM). Ve Vašem případě druhé mateřské je rozhodující, aby Vámi zmiňovaný dosavadní pracovní poměr stále trval. I když jste se třeba v práci z důvodu péče o první dítě za poslední 3 roky ani jednou “neukázala”, samotné trvání zaměstnání, které zakládá Vaši účast na nemocenském pojištění je zde to klíčové. Pokud vám během trvání téhož pracovního poměru vznikne nárok na druhou PPM před 4. rokem věku prvního dítěte a váš výdělek byl nižší než před první mateřskou z důvodu přejití na poloviční úvazek, vypočítá se s ohledem na příslušná ustanovení zákona o nemocenském pojištění denní vyměřovací základ a tedy i výše PPM stejně jako u prvního dítěte. Toto vyplývá z ustanovení § 19 ost. 3 zákona o nemocenském pojištění. S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

bobik | 17.12.2023 

Počítá se maturita na konzervatoři za dokončení studia? Běžně je studium konzervatoře šestileté a zakončené absolutoriem. Školský zákon §89 odst. 1 ale říká o konzervatoři, že "Žáci mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou".
Pokud tedy manželka-studentka konzervatoře odmaturuje, následně by pracovala nebo byla OSVČ s nemocenským pojištěním, měla by pak nárok na Peněžitou pomoc v mateřství? (pozn. Zároveň se jedná už o druhou maturitu, na konzervatoř totiž šla po dokončení gymnázia.)
Případně jak dlouho (při započítání studia) si jako OSVČ musí platit nemocenské, a v jaké maximální výši ho může platit, když předtím nepracovala a není tak možnost něco spočítat z vyměřovacího základu? Případně jak dlouho před nástupem na mateřskou by musela být zaměstnaná?

Odpověď:

Dobrý den, pro účely přiznání nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) není rozhodující způsob ukončení studia. Dokážu si představit, že by se způsob ukončení řádného denního studia řešil teprve ve chvíli, kdyby mezi studiem a nástupem do zaměstnání měla Vaše manželka proluku a po dobu trvání této proluky by po Úřadu práce žádala, aby za ní jakožto uchazeče o zaměstnání hradil stát zdravotní pojištění. Nárok na PPM má ta žadatelka, která je v první řadě nemocensky pojištěna. To znamená, že je za ní zaměstnavatelem odváděno pojistné nebo si coby podnikatelka ono pojistné na sociální zabezpečení platí sama. Z tohoto také lze vyvodit, že studenti ve věku do 26 let nemají nárok na PPM, neboť za ně stát platí pouze zdravotní, nikoli sociální pojištění. Druhou obecnou podmínkou nároku na PPM je doba trvání nemocenského pojištění v minimální délce 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku. Pokud by tedy žadatelka pracovala alespoň 270 dnů u zaměstnavatele (příp. více

Katka | 11.8.2023 

Moje rodičovská dovolená u stávajícího zaměstnavatele končí 28.02.2024, a to dle data, který sem zaměstnavateli nahlásila. Ale z finančních důvodů chci nastoupit do zaměstnání od 1.9.2023. Stávající zaměstnavatel nemá pro mě teď uplatnění a počítá s mým návratem až od 1.3.2024. Z finančních důvodů musím do práce dříve. U jiného zaměstnavatele mám možnost nastoupit do práce od 1.9.2023 a tím vyřešit finanční situaci v rodině. Je možné abych se zaměstnala u nového zaměstnavatele a zároveň byla vedená u stávajícího zaměstnavatele? Mám zájem se vrátit k stávajícímu zaměstnavateli na základě mé pracovní smlouvy od 1.3.2024. Jak správně postupovat?

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel skutečně nemá povinnost přijmout vás z rodičovské dříve, než jak jste uvedla v žádosti. V mezičase ale můžete pracovat u jiného zaměstnavatele a váš původní pracovní poměr tím není nijak ohrožen.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

An | 9.8.2023 

Dobry den,
V zari mi konci RD po 3letech, v planu jsem mela nastup do prace na polovicni uvazek. Nicmene jsem zjistila, ze jsem otehotnela a tudiz resim co dal, hlavne kvuli vysi materske. Pokud se nemylim, jestli v rijnu nastupim zpet do prace na castecny uvazek, bude to mit negativni vliv na vypoctenou materskou (pred prvnim ditetem jsem pracovala na plny uvazek), ze ano? Premyslim, ze bych si tedy prodlouzila u zamestnavatele RD na 4roky, lze u toho pracovat treba jinde na brigade? Abych si mohla behem toho roku privydelat, ale zaroven mi to nesnizilo materskou. Dekuji a zdravim!

Odpověď:

Dobrý den,

pokud vám během trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na druhou PPM před 4. rokem věku prvního dítěte a váš výdělek byl nižší než před první mateřskou, vypočítá se s ohledem na příslušná ustanovení zákona o nemocenském pojištění denní vyměřovací základ a tedy i výše PPM stejně jako u prvního dítěte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Klára  | 4.8.2023 

Dobrý den, před rokem jsem byla jmenovaná z funkce vedoucího pracovníka MŠ na zástupce ředitele MŠ jmenováním dekretem. Ve smlouvě jsem na pozici učitelka MŠ. Otěhotněla jsem a mám obavy, že jakmile to ředitel zjistí, tak mě z funkce zástupce odvolá a já přijdu o docela vysoký příplatek za vedení. Můj dotaz zní. Vztahuje se ochrana v těhotenství i na odvolání z funkce? Respektive, může mě z funkce odvolat? Druhý dotaz zní. Můžu se nějak bránit, pokud by mi byly odejmuty odměny a příplatky za vedení? Vztahuje se na to pokles financí z důvodu těhotenství a tudíž by mi vznikl nárok na vyrovnávací prispevek v těhotenství? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákoníku práce je možné vás z jmenované funkce odvolat kdykoli a ochranná lhůta se na odvolání nevztahuje. Pokud byste měla důkazy o tom, že jste byla odvolána z důvodu těhotenství, jednalo by se ovšem o protiprávní diskriminaci, proti které byste se mohkla bránit u soudu, případně upozornit Inspekci práce. Vyrovnávací příspěvek v mateřství se na tyto případy nevztahuje, poskytuje se v situacích, kdy musí být těhotná žena převedena na jinou práci např. proto, že na původní pozici vykonává práce těhotným ženám zakázané.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Žaneta Kubíčková  | 10.7.2023 

Dobry den, rada bych se zeptala, zda existuje vzor zadosti o vyppaceni odtupneho? V cervenci mi konci rodicovska, mam nastoupit ke svemu zamestnavateli, ale misto vykonu prace bylo zrusene, chteji me dat do jine casti Brna, kde bych mela horsi dojezdnost, nestihla pak vyzvedavat deti a vse by bylo komplikovane. Chtela bych se s nimi domluvit na ukonceni pracovniho poměru s narokem na odstupne, ale nevim, jak presne postupovat. Predem dekuji za informace. S pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

taková žádost neexistuje, neboť o odstupné zaměstnanec nežádá, ale má na něj nárok v zákonem stanovených případech. Co se týče změny pobočky, záleží na tom, jak máte v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu práce. V jeho rámci vás může zaměstnavatel přidělit kamkoli a nebude tak dán důvod k výpovědi pro nadbytečnost s odstupným.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 3.7.2023 

jsem zaměstnanec - tříměsíční zkušební doba je do 2.5., 27.2.-10.3. OĆR , následně nemoc od 20.4. , nemoc stále trvá. Můžu ještě dostat od zaměstnavatele výpověď ve zkušební době
děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

s ohledem na znění § 35 odst. 4 zákoníku práce se zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, ted i o dobu nemocenské.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Mm | 30.6.2023 

Dobrý den,
Mám prosbu, nedala jsem zpětnou vazbu k řešenému případů sexuálního obtěžování, když rektor rozhodl o trest agresorovi. Dodnes mne to mrzí a chci, aby byl afresor ještě více potrestán, výtku považuji za nedostatečnou. Chci aby byl afresor vyhozen. Mohu toho docílit?

Odpověď:

Dobrý den,

pokud by dané chování naplňovalo znaky výpovědního důvodu, je možné výpověď dát pouze do 2 měsíců od okamžiku, kdy se o tom zaměstnavatel dozví.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Ivana | 29.6.2023 

Dobrý den,
jak je to s tou povinností nedávat děti mladší 2 let do zařízení péče o děti ve větším rozsahu nežli 96 hodin měsíčně? Pokud zajistím péči o dítě jiným způsobem - tj. bude se např. starat manžel, babička, chůva, tak to přece není důvod, abych se musela vzdávat rod. příspěvku? A za institucionální péči také platím, tak tomu úplně nerozumím.
Děkuji za vysvětlení.

Odpověď:

Dobrý den,

zákonná úprava je v tomto jednoznačná. Podle § 31 odst. 3 písm. a) zákona o státní sociální podpoře pro zachování rodičovského příspěvku nesmí dítě mladší 2 let navštěvovat institucionální péči na více než 92 hodin mjěsíčně. MPSV údajně zvažuje novelu tohoto ustanovení, zatím ale tato podmínka v zákoně platí tak, jak ji chápete vy.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Kača | 29.6.2023 

Dobrý den,
je možné, že jen proto, že pracuji na DPČ mám úplně jiný příjem nežli kolegyně na smlouvu - je to odůvodnitelné? Přitom obě děláme na pozici prodavačka, obě děláme vše stejně, jen ona má úplně jinou hodinovou sazbu, úplně jiné benefity, nárok na dovolenou.
Díky K.

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce spojuje s pracovním poměrem rozdílné nároky, než se vztahem založeným DPP nebo DPČ. Zaměstnavatel by ale měl přistupovat rovně k tomu, s kým jaký typ pracovněprávního vztahu uzavře. Pokud se cítíte znevýhodněna, je možné se obrátit na inspekci práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 29.6.2023 

Dobrý den,
mám kolegu, který mne neustále pronásleduje, moje ne nebere v potaz, chce se mnou chodit. Snažím se mu vyhýbat, ale nemohu z důvodu pracovních povinností. Myslíte, že má cenu to řešit s firmou?

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavateli tuto skutečnost určitě sdělte. Je povinností zaměstnavatele zabránit tomu, abyste byla obtěžování na pracovišti vystavena.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Vertex | 28.6.2023 

Dobrý den,
Chtěla bych se však zeptat, jak se počítá potom mateřská u druhého dítěte, pokud jsem nastoupila do práce z předchozí rodičovské jen na pár měsíců.
Děkuji předem

Odpověď:

Dobrý den,

z ustanovení § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění vyplývá, že pokud zaměstnankyni vznbikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství v témže zaměstnání do 4 let věku prvního dítěte, bude výše vyměřovacího základu (a tedy i PPM) stejná, jako tomu bylo u prvního dítěte, pokud by po přepoičtu neměla nárok na vyšší PPM.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Veronika | 28.6.2023 

Dobrý den,
když otěhotním se druhým dítětem ještě dříve nežli mám vyčerpanou rodičovskou - je možné ji změnit tak, abych ji vyčerpala celou? Jsou nějaké limity? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

výši rodičovského příspěvku můžete měnit každé 3 měsíce. Zkrátit jej je samozřejmě možné, jsou ale omezení na výši měsíčního příspěvku (maximálně 70% třicetinásobek denního vyměřovacího základu při narození dítěte). Žádost o změnu podáte na Úřadu práce, případně online zde https://www.mpsv.cz/rodicovsky-prispevek1

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

JK | 28.6.2023 

Dobrý den,
pokud jsem OSVČ a otěhotním, mám nárok na nějakou podporu ze strany státu?

Odpověď:

Dobrý den,

OSVČ mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství pokud byly po dostatečně dlouhou dobu dobrovolně účastny nemocenského pojištění. Pokud ne, plyne jim od narození díétěte nárok na rodičovsklý příspěvek.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 237 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect