Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Karolína | 1.10.2018 

Dobrý den, manžel dostal v práci výpověď a máme 2roky starou dceru, já bych teď mohla jít do práce, můžeme se s mužem na rodičovské dovolené vystřídat? Jde mi o to, aby nebyl na pracáku. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz. Jestliže se chcete vystřídat v pobírání rodičovského příspěvku, musíte Vy ukončit pobírání rodičovského příspěvku na svoje jméno a Váš manžel o něj opět požádá. To můžete vyřešit například společnou návštěvou úřadu práce (oddělení státní sociální podpory) v měsíci před Vaším nástupem zpět do zaměstnání. Rodičovský příspěvek můžete pobírat stále Vy s tím, že zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou (Vaším manželem). Pokud by jste zpět do zaměstnání nastupovala později, než Vašemu muži skončí pracovní poměr, můžete také být doma oba (Vy na rodičovské dovolené, on by pobíral příspěvek), pouze jeden z Vás však bude hradit zdravotní pojištění stát. Více informací a některé formuláře můžete najít i online na stránkách MPSV, případně Vám poradí přímo zaměstnanci úřadu práce. více

Laďka | 1.10.2018 

Dobrý den, dcera jde v lednu na mateřskou, s otcem dítěte se nevídá a bude samoživitelka. Má nárok na nějaké specielní dávky, kromě normální mateřské? Musí o ně někde extra žádat?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku! Kromě peněžité pomoci v mateřství (a rodičovského příspěvku) přichází v úvahu přídavek na dítě a porodné, které upravuje zákon o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. Porodné je jednorázová dávka, o přídavky na děti se vyplácejí měsíčně a je možné o ně žádat opakovaně. Obě tyto dávky jsou určené nízkopříjmovým rodinám. Nárok na přídavek na dítě (respektive porodné) má nezaopatřené dítě (resp. žena), jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70 (§§ 17 a 44). Žadatelka o dávky tedy musí doložit svoje příjmy za předcházející čtvrtletí. Žádosti o dávky se podávají na odboru státní sociální podpory místně příslušného úřadu práce. více

Lenka | 26.9.2018 

Pekny den, mam dotaz: syn v listopadu ma 3 roky a nevzali ho do skolky. U zamestnavatele mam smlouvu na dobu neurcitou. Snazime se o druhe miminko. Jde mi o to, pokud by jsem sala syna do souk.skolky a nastoupila do zamestnani a otehotnela bych budu mit narok na materskou jakou jsem mela u prvniho syna a z jake doby se mi to bude pocitat? Zda jsk u prvniho nebo jen z odpracovanych mesicu, co jsem byla pred druhym porodem. Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější.

Eva Fialová

Jaroslava | 26.9.2018 

Dobrý den,
brzy budu rodit první dítě a říkali jsme si s manželem, že bychom rádi oba zůstali doma na mateřské dovolené, protože máme něco našetřeno a chceme se dítěti oba věnovat. Je to možné? Má zaměstnavatel povinnost poskytnout nám oběma příslušné volno? A jak je to s dávkami v mateřství/rodičovství? Budeme je dostávat oba, nebo jen jeden z nás, nebo každý určitou část?

Děkuji.

J. N.

Odpověď:

Dobrý den,
mateřskou dovolenou, resp. mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou čerpat otec i matka současně. Peněžitou pomoc v mateřství však může čerpat jen jeden z rodičů. Otec k čerpání tohoto příspěvku potřebuje uzavřít písemnou dohodu s matkou. Rodičovský příspěvek může též čerpat jen jeden z rodičů. V čerpání dávek se můžete vystřídat. Pouze jeden z rodičů je státní pojištěnec zdravotního pojištění z titulu péče o dítě. Bude to ten z rodičů, který pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím, na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Klára | 25.9.2018 

Můj dotaz se týká mateřské dovolené: její délka je 28 týdnů, pokud se nemýlím. Musím si část vybrat před porodem, nebo mohu pracovat až do porodu a 28 týdnů si nechat až porodím?
Vím, že v rámci MD nemohu pracovat u zaměstnavatele, u kterého jsem pracovala do nástupu na MD. Mohu však během MD pracovat u jiného zaměstnavatele?

Odpověď:

Dobrý den, mateřská dovolená trvá 28 týdnů. Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, např. proto, že ji těhotenství nebrání vykonávat práci, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů. Pokud teda nastoupíte na mateřskou dovolenou později, ode dne porodu budete mít nárok na čerpání pouze 22 týdnů. Na mateřské dovolené můžete vykonávat práci pro jiného zaměstnavatele. Pokud by Vaše pracovní činnost byla shodná s činností Vašeho stávajícího zaměstnavatele, potřebujete jeho písemný souhlas. více

Rene | 25.9.2018 

Dobrý den,
v listopadu mám nastoupit na mateřskou, smlouvu u zaměstnavatele mám do konce roku. Musím si do té doby, než nastoupím na MD vybrat dovolenou, nebo si ji mohu vybrat až po ukončení MD a tedy i v případě, že už nebudu mít aktuální pracovní smlouvu? Je nějaký limit, kolik dnů lze takto vyčerpat až po ukončení mateřské?

Odpověď:

Dobrý den,
Vaše mateřská dovolená končí s koncem pracovního poměru. Dovolenou si můžete vybrat nyní, zaměstnavatel Vám její čerpání může nařídit, ovšem ne na dobu, kdy budete na mateřské dovolené. Pokud se tak nestane, musí Vám zaměstnavatel nevyčerpanou dovolenou proplatit.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím,t na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Marie Jirků | 25.9.2018 

Dobrý den,
chci se zeptat, zda má zaměstnavatel právo požadovat informaci o tom, zda rodič bude čerpat rodičovskou. Mého přítele se v souvislosti s očekáváním narození našeho potomka ptal jeho šéf (na pivu po práci, tedy neoficiálně), jestli půjde na rodičovskou. Příteli to bylo nepříjemné, tak to zamluvil. Je to vůbec legitimní dotaz, dá se nějak argumentovat, že není povinnost zaměstnance toto sdělovat?

Odpověď:

Dobrý den,
rodičovská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec by jako u každé překážky v práci měl sdělit zaměstnavateli její nástup bez zbytečného odkladu, jakmile se o překážce dozví. Na rodičovskou dovolenou má rodič dítěte ze zákona nárok. Zaměstnavateli se tato skutečnost pouze oznamuje. Pokud Váš přítel není rozhodnut na rodičovskou dovolenou nastoupit nebo ještě neví kdy, nemusí tuto skutečnost svému zaměstnavatel sdělovat. Nicméně, pokud již Váš přítel zná datum nástupu na rodičovskou dovolenou, měl by ho zaměstnavateli sdělit co nejdříve.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím,t na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

K. | 20.9.2018 

Zajímá mě, jestli se na výši mateřské, odrazí dlouhodobá nemoc (několikaměsíční). Je potřeba to nějak hlásit? Třeba i u zaměstnavatele (do práce se budu po rodičovské vracet).

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Vaši otázku! Dlouhodobá nemoc předcházející porodu může mít vliv na to, zda budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) i na její výši. Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) má nárok matka nebo otec dítěte, který byl účastníkem zdravotního alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Tuto dávku obvykle rodič pobírá 28 týdnů, nejdříve od 8 týdne před očekávaným dnem porodu (§§ 33, 34). Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu (příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní) (§ 37). více

Tereza | 20.9.2018 

Dobrý den, pokud jsem ve výpovědní lhůtě zjistila, že jsem těhotná, mohu to vzít výpověď zpět?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz.

Výpověď můžete odvolat pouze se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné (§ 50 odst. 5 zákoníku práce).

Budete-li mít další otázky nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

Šíša | 18.9.2018 

Dobrý den, je nějaká možnost, aby se peněžitá pomoc v mateřství vypočítávala i z příjmu otce dítěte? Pokud ano, jaká? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz!

Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) má nárok matka nebo otec dítěte, který byl účastníkem zdravotního alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Otec dítěte (respektive manžel matky), o tuto dávku může žádat, jestliže s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. (§ 32 odst. 1 a 2).

Tuto dávku obvykle rodič pobírá 28 týdnů, nejdříve od 8 týdne před očekávaným dnem porodu (§§ 33, 34). Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu (příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní) (§ 37).

Hezký den!

Eva Fialová

Hanka | 17.9.2018 

Dobrý den, do konce roku bych měla nastoupit na mateřskou, mám kromě hlavního zaměstnání ještě uzavřenou DPP u jiného zaměstnavatele. Mohu činnost na tuto DPP vykonávat i po nástupu na mateřskou?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Vaši otázku!
V práci vykonávané na základě DPP můžete pokračovat – nebude to mít vliv na mateřskou dovolenou ani peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud však na DPP vykonáváte výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jste zaměstnána v základním pracovněprávním vztahu, měla byste mít předem jeho písemný souhlas (§ 304 odst. 1 zákoníku práce).

Budete-li mít další otázky nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Mějte se hezky!

Eva Fialová

Daniel | 16.9.2018 

Dobrý den,
Nedávno jsem se snažil ucházet o práci ve firmě: Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

Firmou mi bylo zděleno že práce je jen pro ženy,posílal jsem jim jen životopis přes email.Odpověď je přímo diskriminační. Podívejte se prosím na jejich webové stránky,youtube kanál, kde vyloženě podkopávají rovnost pohlaví. Má otázka je, zda se můžu jako muž bránit a jak.

Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den, podle § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i diskriminace na základě pohlaví. To platí pro nabídky práce i pro vybírání vhodných kandidátů. Pokud s Vámi bylo společností zacházeno v souvislosti s ucházením se o zaměstnání méně příznivě z tohoto důvodu, že jste muž, můžete dát podnět ke kontrole inspekci práci místně příslušné podle sídla společnosti. Inspekce práce může společnosti udělit pokutu. Můžete se rovněž obrátit s žalobou k soudu. Místně příslušným soudem bude také soud podle sídla společnosti. V žalobě můžete požadovat, aby společnost přestala diskriminovat (aby se zdržela diskriminačního jednání). V žalobě můžete požadovat i přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích. více

Jana | 10.9.2018 

Dobrý den, když dostanu rizikové těhotenství bude mi pak platit sociálka nebo zaměstnavatel jako nemocenskou?

Odpověď:

Dobrý den,
při rizikovém těhotenství žena - zaměstnankyně čerpá dávky nemocenké, které jsou šest týdnů před plánovaným termínem porodu nehrazeny peněžitou pomocí v mateřství, pokud ženě nárok na tuto dávky vznikl, tj. splnila podmínku 270 dnů nemocenského pojištění v posledních dvou letech. Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. První dva týdny dočasné pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy. Nemocenská se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti.

Eva Fialová

Honza | 7.9.2018 

Dobrý den,
chceme se s partnerkou vzít, ale kamarádka nám říkala, že je ekonomicky výhodnější z pohledu sociálních dávek zůstat svobodní, i když spolu máme dítě. Můžu se zeptat, jestli je to pravda, a kterých dávek se to konkrétně týká, abychom se mohli rozhodnout.

Předěm děkuji.

Honza S.

Odpověď:

Dobrý den! Díky za dotaz.

Z pohledu sociálních dávek v současnosti již nezáleží na tom, zda jste manželé. Mezi společně posuzované osoby patří i druh/družka.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím,t na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

Petr | 4.9.2018 

Dobrý den,
doslechl jsem se, že teď nově existuje něco jako otcovská dovolená. Chtěl jsem se zeptat, jak to funguje a jak o to mám požádat. Partnerka je v 6. měsíci těhotenství, tak bych to chtěl využít, ale nic moc o tom nevím. A nevadí, že nejsem s matkou dítěte ženatý?

Díky.

Petr

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za otázku. Na otcovskou dovolenou můžete nastoupit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte a podpůrčí doba (tzn. doba placené dovolené) je jeden týden. Výše otcovské dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu denně (§ 38a - § 38d zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění). O otcovskou dovolenou žádáte svého zaměstnavatele a jeho prostřednictvím zároveň žádáte o dávku. (Formulář i další informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.) OSVČ, kteří platí dobrovolně nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou, podávají žádost sami. Není důležité, zda jste manželé – podmínkou je, abyste byl zapsán jako otec v rodném listě. Dále je také možné využít ošetřovné (pokud matka dítěte potřebuje po porodu péči), rodičovskou dovolenou nebo neplacené volno. více

Michal  | 30.8.2018 

Dobry den, chtěl bych se zeptat, dělám ve směnném provozu a budeme se
s partnerkou brát v patek, když mi zrovna vychází noční směna. Mám nárok na placené volno nebo na volno i v tomto případě? Dekuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pracovní volno na vlastní svatbu má zaměstnavatel povinnost Vám poskytnout v délce 2 dnů, z nichž za jeden den přísluší náhrada mzdy nebo platu. Pracovní volno se poskytne v délce Vaší směny, pokud začátek směny připadá na den, kdy Vám přísluší pracovní volno.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Sisi | 28.8.2018 

Dobrý den, má právo zaměstnavatel "Dětský domov, potažmo Krajský úřad..", trpící akutním nedostatkem zaměstnanců a zaměstnankyň, vyžadovat od uchazečů zaplacení psychologických testů z vlastní kapsy - ty to vyjde na 2,5 tis. Kč? Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
zákon nebrání zaměstnavateli, aby od uchazečů o zaměstnání požadoval prokázání určité způsobilosti. Z tohoto důvodu po Vám může potenciální zaměstnavatel požadovat předložení psychologických testů, které si sama uhradíte.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Rene | 28.8.2018 

Dobrý den,

chystám se za pár měsíců odejít na mateřskou a našla jsem informaci, že se odchází 6-8 týdnů před plánovaným datem porodu. V rámci těch tří týdnu si tedy mohu vybrat, kdy chci na mateřskou odejít a záleží to pouze na mě? Je nějak výhodnější odejít dříve nebo naopak později, například finančně?

Odpověď:

Dobrý den,
to, kdy nastoupíte na mateřskou dovolenou je čistě na Vás. Celková doba mateřské dovolené je 28 týdnů při vícečetném porodu 37 týdnů. Pokud jste nemocensky pojištěná, budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Podpůrčí doba je stejná jako u mateřské dovolené. Pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou 6 týdnů před porodem, budete déle pobírat mzdu za vykonávanou práci.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Makina | 28.8.2018 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mohu po nástupu na mateřskou dovolenou, ale ještě před porodem, uzavřít DPP u jiného zaměstnavatele. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
dohodu o provedení práce můžete uzavřít. Pokud však bude Vaše výdělečná činnost u nového zaměstnavatele shodná s činností Vašeho stávajícího zaměstnavatele, bude od něj potřebovat písemný souhlas s uzavřením nového pracovněprávního vztahu.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Lenka Š. | 20.8.2018 

Dobrá den, v březnu 2014 jsem nastoupila na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou s prvním dítětem. Pracovní poměr u zaměstnavatele byl uzavřen na dobu neurčitou, RD byla plánovaná do května 2017. V červenci 2016 jsem však navázala další mateřskou dovolenou (druhé dítě se narodilo 13.8.2016). Před skončením mateřské dovolené mi přišel od zaměstnavatele dopis, že k 1.1.2017 dojde k přechodu práv a povinností z pracovně-právního vztahu pod jiného zaměstnavatele. V lednu 2017 jsem tedy požádala o čerpání RD již nového zaměstnavatele (doporučeným dopisem s dodejkou), a to do 31.8.2018. Zaměstnavatel na mou žádost nijak nereagoval. Rodinná situace se u nás změnila a rozhodla jsem se zaměstnavatele požádat o prodloužení rodičovské dovolené do 31.7.2019 (dle § 196 zák. práce). Zaměstnavatel mi odpověděl, že mé žádosti nemůže vyhovět, protože moje původní pracovní místo s účinností od 1.7.2017 z organizačních důvodů zaniklo. Můj nástup do zaměstnání očekávají až po dovršení 3 let věku dítěte, tedy 14.8.2019. více

Odpověď:

Dobrý den, na čerpání rodičovské dovolené máte právo do tří let věku dítěte. Toto právo můžete využít, ale nemusíte. Rodičovská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnance. To, že budete rodičovskou dovolenou čerpat, musíte zaměstnavateli oznámit. Pokud mu oznámíte i délku překážky v práci, čerpáte rodičovskou dovolenou v oznámené délce. Délku rodičovské dovolené můžete prodlužovat. Naopak dřívější návrat z rodičovské dovolené nemusí zaměstnavatel akceptovat. Protože došlo z Vaší strany k prodloužení rodičovské dovolené do 31.7.2019, Vaše rodičovská dovolená skončí tímto dnem. Od 1.8.2019 Vám je zaměstnavatel povinen přidělovat práci. O návrat do práce zaměstnavatele nežádáte, nýbrž ho informujete. Jiná situace by nastala v případě dřívějšího návratu. Pokud zaměstnavatel pro Vás práci mít od 1.8. více

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 229 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect