Jajina | 8.4.2024

Dobrý den, jsem dlouholetou statutární zástupkyní základní školy , dnes jsem ředitelce školy dala rezignaci na funkci. Ředitelka mi odpověděla, že buď budu zástupkyní nebo mám dát výpověď i přes to, že pro školní rok 2024/2025 budou 3 pracovní místa v mé aprobaci volná. Může ředitelka takto postupovat? ráda bych byla jen řadovou učitelkou. děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

v souladu s § 73a odst. 1 zákoníku práce se může zaměstnanec vzdát své vedoucí pracovní pozice (ať už založené samostatnou pracovní smlouvou nebo tzv. vnitřním jmenováním v rámci dřívější pracovní smlouvy na nevedoucí prac. pozici) pouze písemně její doručením zaměstnavateli. Pokud jste tak učinila, Váš výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení písemného vyjádření ohledně vzdání se tohoto místa, nebyl-li ve vzdání se pracovního místa uveden den pozdější. Vzdáním se vedoucího pracovního místa Však Váš pracovní poměr u zaměstnavatele nekončí, naopak máte právo na to, aby Vás zaměstnavatel převedl na jinou práci odpovídající Vašemu zdravotnímu stavu a Vaší kvalifikaci. V žádném případě tedy není na místě, abyste Vy sama dávala výpověď. Pokud Vám zaměstnavatel nechce Vašemu přání vyhovět ani Vás nemůže převést na jinak kvalifikovanou pozici, může s Vámi zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr pro nadbytečnost (§ 52 písm. c) ZP). V takovém případě by Vám náleželo odstupné pokud po Vašem odchodu z pozice zaniká také pozice statutární zástupkyně.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect