Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Provoz poradny je znovuobnoven!

Telefonická poradna nově funguje středy a pátky od 9:00 do 11:00 na tel: 777 910 942

 

Fungování bezplatné právní poradny je umožněno díky realizaci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“, který je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

nevyplnujte:
Dotaz do poradny
Jméno: *
Z důvodů ochrany svého soukromí nevyplňujte celé své jméno. Stačí přezdívka.
Typ dotazu: *
Zvolte způsob odpovědi: *
Dotaz: *
Prosíme stručně - maximálně 15 řádků.
Následující údaje jsou neveřejné a na webu se nikde neobjeví
E-mail: * Slouží pro zaslání odpovědi.
Příjmení: * Jméno: *
Kraj: * Pohlaví:
Pracovní stav: Vzdělání:
Využitím poradny a uvedením svých údajů souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje uvedené na tomto formuláři mohou být využívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, event. Evropskou komisí nebo MPSV, a to pouze za účelem kontroly

 

 

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Petr | 11.9.2022 

Dobrý den,
S manželkou uvažujeme, že by zůstala s dětmi doma alespoň do 4 let jejich věku. Je to oficiálně možné? Nebo za ní budu muset odvadetz zdravotní a sociální pojištění já?

Odpověď:

Dobrý den, rodičovský příspěvek je možné čerpat do 4 let věku dítěte, ovšem nejedná se již o rodičovskou dovolenou - se zaměstnavatelem je nutné sjednat neplacené volno a s tím on souhlasit nemusí. Pokud by důvodem nemožnosti nastoupit do práce byla skutečnost, že dítě nebylo přijato do školky, musí zaměstnavatel žádosti o neplacené volno vyhovět. I pokud by již byl rodičovský příspěvek vyčerpán, je možné, aby manželka zůstala doma. Pokud nebude mít žádný příjem, nevzniká jí povinnost hradit sociální pojištění, nicméně doporučujeme kontaktovat ÚP a následně ČSSZ pro započítání péče o dítě do 4 let věku jako náhradní dobu pro starobní důchod. U zdravotního pojištění sice zůstává povinnost hradit odvody, ovšem jako celodenně pečující by byla manželka tzv. státním pojištěncem a odvody by za ni hradil stát. Je ale nutné tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit. S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

Linda | 11.9.2022 

Dobrý den, jsem znovu těhotná, měla bych se po rodičovské vrátit zpět do práce, i když je to pouze na necelé 2 měsíce (nástup na mateřskou plánují na začátek listopadu)

Musím?

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jsou staršímu dítěti jíž 3 roky, a nejsou dány zdravotní důvody pro dočasnou pracovní neschopnost (rizikové těhotenství), pak byste skutečně měla do práce nastoupit. Doporučujeme si prověřit, zda vám vznikl nárok na dovolenou a v jaké výši a tuto dovolenou vyčerpat, případně je možné se zaměstnavatelem sjednat neplacené volno, pokud s tím bude souhlasit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jan | 5.9.2022 

Dobrý den,
manželka si původně v práci nahlásila, že bude čerpat rodičák do 2 let věku dítěte, ale nyní jsme to doma přehodnotili a já bych jí vystřídal již po roce. Musí této změně (tj.zkrácení rodičáku na 1 rok) vyjít vstříc její zaměstnavatel?
Díky Jan

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce tuto situaci výslovně neupravuje a ani dosud neexistují relevantní rozhodnutí soudů. Odborná veřejnost se ale v zásadě shoduje na tom, že na rozdíl od delšího čerpání RD, kdy je zaměstnavatel do 3 let věku dítěte povinnen vyhovět, v případě dřívějšího návratu tuto povinnost nemá. Vychází se při tomto výkladu mj. z požadavku na jistotu a určitost právních úkonů a z toho, že zaměstnavatel vycházel z původního sděleného data a přijal taková opatření (zejména pracovní poměr se zastupujícím zaměstnancem či zaměstnankyní), jejichž změna by byla nepřiměřeně náročná.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Klára | 2.9.2022 

Dobrý den,
jak je to pokud potřebuji doprovodit k lékaři nikoliv své dítě, ale své rodiče? Mám nárok na to aby zaměstnavatel toto akceptoval?

Odpověď:

Dobrý den,

nráok na omluvenou absenci v případě překážek v práci na straně zaměstnance upravuje zejména nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Z bodu 8 přílohy k tomuto nařízení pak vyplývá, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy přísluší mj. v situaci, kdy doprovázíte rodiče nebo prarodiče. Půjde tedy o placené volno.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 30.8.2022 

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že kolega - mladší, junijornejsi, na stejné pozici jako já má o 10000 větší základní mzdu jak já.dost mne to štve

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce v § 110 stanoví kritéria, podle kterých má být posouzena a stanovena hodnota práce a výše mzdy. Většina těchto kritérií vychází z povahy a náročnosti samotné práce, pracovních podmínek, atd., jen menší část pak z osobních vlastností konkrétního zaměstnance nebi zaměstnakyně. Pokud váš kolega vykonává stejnou nebo podobnou práci, doporučuji se obrátit na zaměstnavatele s dotazem, jakým způsobem byla hodnota práce posuzována. Zaměstnavatel má povinnost zajistit rovné zacházení a mj. i nárok na stejnou mzdu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

archiv dotazů

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.osf.cz www.dejmezenamsanci.cz www.eeagrants.cz

 

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect