Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Linda | 11.9.2022 

Dobrý den, jsem znovu těhotná, měla bych se po rodičovské vrátit zpět do práce, i když je to pouze na necelé 2 měsíce (nástup na mateřskou plánují na začátek listopadu)

Musím?

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jsou staršímu dítěti jíž 3 roky, a nejsou dány zdravotní důvody pro dočasnou pracovní neschopnost (rizikové těhotenství), pak byste skutečně měla do práce nastoupit. Doporučujeme si prověřit, zda vám vznikl nárok na dovolenou a v jaké výši a tuto dovolenou vyčerpat, případně je možné se zaměstnavatelem sjednat neplacené volno, pokud s tím bude souhlasit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jan | 5.9.2022 

Dobrý den,
manželka si původně v práci nahlásila, že bude čerpat rodičák do 2 let věku dítěte, ale nyní jsme to doma přehodnotili a já bych jí vystřídal již po roce. Musí této změně (tj.zkrácení rodičáku na 1 rok) vyjít vstříc její zaměstnavatel?
Díky Jan

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce tuto situaci výslovně neupravuje a ani dosud neexistují relevantní rozhodnutí soudů. Odborná veřejnost se ale v zásadě shoduje na tom, že na rozdíl od delšího čerpání RD, kdy je zaměstnavatel do 3 let věku dítěte povinnen vyhovět, v případě dřívějšího návratu tuto povinnost nemá. Vychází se při tomto výkladu mj. z požadavku na jistotu a určitost právních úkonů a z toho, že zaměstnavatel vycházel z původního sděleného data a přijal taková opatření (zejména pracovní poměr se zastupujícím zaměstnancem či zaměstnankyní), jejichž změna by byla nepřiměřeně náročná.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Klára | 2.9.2022 

Dobrý den,
jak je to pokud potřebuji doprovodit k lékaři nikoliv své dítě, ale své rodiče? Mám nárok na to aby zaměstnavatel toto akceptoval?

Odpověď:

Dobrý den,

nráok na omluvenou absenci v případě překážek v práci na straně zaměstnance upravuje zejména nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Z bodu 8 přílohy k tomuto nařízení pak vyplývá, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy přísluší mj. v situaci, kdy doprovázíte rodiče nebo prarodiče. Půjde tedy o placené volno.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 30.8.2022 

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že kolega - mladší, junijornejsi, na stejné pozici jako já má o 10000 větší základní mzdu jak já.dost mne to štve

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce v § 110 stanoví kritéria, podle kterých má být posouzena a stanovena hodnota práce a výše mzdy. Většina těchto kritérií vychází z povahy a náročnosti samotné práce, pracovních podmínek, atd., jen menší část pak z osobních vlastností konkrétního zaměstnance nebi zaměstnakyně. Pokud váš kolega vykonává stejnou nebo podobnou práci, doporučuji se obrátit na zaměstnavatele s dotazem, jakým způsobem byla hodnota práce posuzována. Zaměstnavatel má povinnost zajistit rovné zacházení a mj. i nárok na stejnou mzdu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Alena | 29.8.2022 

Dobrý den,
Mám dotaz na možnost obrany proti šikaně na pracovišti. Kolegyně cíleně pomlouvá, nepředává mi informace a já pak před vedoucím vypadám neschopně. Ostatní mají pocit, že se jen vymlouvam...

Díky za jakoukoliv radu.

Odpověď:

Dobrý den,

Podle ustanovení § 16 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Mezi povinnosti vedoucích zaměstnanců podle § 302 zákoníku práce patří mj. povinnost co nejlépe organizovat práci a zajišťovat příznivé pracovní prostředí. Pokud kolegyně vůči vám jedná takto svévolně a na vaše výhrady adekvátně nereaguje, doporučujeme obrátit se na společné nadřízené, aby problém začali řešit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Karel | 25.8.2022 

Dobrý den, nastřádal jsem si 9 hodin přesčasu. Se zaměstnavatelem jsem domluvený, že si je vyberu jako náhradní volno (NV). Pracuji od 6-14 hod., tj. 7,5 hod + 0,5 hod pauza na oběd. Mám odpracováno 4,5 hod, je 10,30 a měl bych vyčerpat pauzu na oběd, místo toho půjdu domů a čerpám NV. Kolik hodin NV skutečně vyčerpám? Já tvrdím 3 hod., jelikož se pauza na oběd nezapočítává, zaměstnavatel tvrdí 3,5 hod. Kdo má pravdu? Za odpověď předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby, jde o Váš volný čas, tedy nemůžete v době této přestávky čerpat náhradní volno.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Leona | 22.8.2022 

Dobrý den,
Započítávají se k prokázání Maroku na příspěvek pro rodiče i příspěvek od zaměstnavatele na zajištění chůvy? Je to pak můj příjem?

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáime, že Váš dotaz směřuje k jednorázovému příspěvku na dítě. Součástí rozhodného příjmu pro posouzení nároku jsou zejména příjmy, které podléhají dani z příjmu, některé sociální dávky a některé další příjmy. Pokud je tento benefit konstruován tak, že dani z příjmu nepodléhá, součástí posuzovaného příjmu nejspíše nebude. Blížší informace k rozhodnému příjmu najdete v materiálech MPSV, například zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_5000_A4_final.pdf

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana | 22.8.2022 

Dobrý den,
Musí mi zaměstnavatel vyhovět, pokud si chci prodloužit rodičovskou dovolenou? I nad 3 roky?

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

rodičovskou dovolenou můžete podle zákoníku práce čerpat pouze do 3 let věku dítěte. Pokud byste potřebovala zůstat doma déle, například než dítě nastoupí do školky, do které ho v daném roce nepřijali, musíte požádat zaměstnavatele o neplacené volno. To sice obecně není nárokové, ale Nejvyšší soud v minulosti konstatoval, že skutečnost, že není zajištěna péče o malé dítě, musí zaměstnavatel akceptovat a neplacené volno umožnit.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Alice | 17.8.2022 

Dobrý den,
Jak je to s prodlouženou rodičovskou na 4 roky? Již js vyčerpala příspěvek, ale dítě mi v září i na odvolání do školky nevzali, protože mu nejsou 4 roky.
Mohu u zaměstnavatele prodloužit? Asi ano, ale jak to bude s placením mých odvodů - sociálního, zdravotního, pokud nebudu mit rodičovskou dávku? Musím si to hradit sama?
Díky Alice

Odpověď:

Dobrý den,

v takovéto situaci musíte požádat zaměstnavatele o neplacené volno. To sice obecně není nárokové, ale Nejvyšší soud v minulosti konstatoval, že skutečnost, že není zajištěna péče o malé dítě, musí zaměstnavatel akceptovat a neplacené volno umožnit. Během neplaceného volna nemáte povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení, jelikož nemáte příjem, máte ale povinnost odvádět pojistné na zdravotní pojištění. Péče o tak malé dítě je ovšem důvodem pro to, aby za vás jako za tzv. státního pojištěnce pojiatné odváděl stát. Spojte se se zdravotní pojišťovnou, která vám sdělí, jak tento status prokázat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

KC | 16.8.2022 

Dobrý den,
Má nárok na úpravu pracovní doby i otec?
Diky

Odpověď:

Dobrý den,

podle ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce má nárok na úpravu pracovní doby každý zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 15 let, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. Nárok má tedy i otec, a to i tehdy, když je matka s dítětem na mateřské a/nebo rodičovské dovolené. Vyloučení otců z tohoto nároku by bylo diskriminační a tedy protiprávní.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

NinaC. | 18.7.2022 

Dobrý den,
mám dotaz - mohu se cítit diskriminována tím, že během rodičovské pracuji na DPP a pracuji i o víkendu, hodinovou sazbu mám stále stejnou. Kdybych ale pracovala o víkendu na smlouvu, měla bych nárok na zvýšenou sazbu za práci o víkendu? Kolegové - muži to takto mají a já nikoliv.

Díky

Odpověď:

Dobrý den,

podle § 77 zákoníku práce se na DPP a DPČ nevztahují některá zákonná ustanovení, mj. o odměňování, a z toho důvodu ze zákona nárok na příplatky za práci o víkendu dohodáři nemají. Bylo by možné tento nárok sjednat. Pokud ale nemáte v dohodě sjednáno, že Vám zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu, máte právo si hodiny, ve kterých odvedete práci, rozvrhnout zcela sama a tedy se vyhnout práci o víkendu. Pokud máte sjednáno, že Vám práci rozvrhuje, včetně víkendu, měl by být příplatek v dohodě sjednán.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Syky  | 23.6.2022 

Dobrý den mám nárok na propustku jako doprovod s družkou? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pokud myslíte doporovod k lékaři na ošetření nebo vyšetření, pak podle příslušného nařízení vlády máte nárok na volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně dlouhou dobu, nejvýše 1 den.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Gabriela | 20.6.2022 

Dobrý den, po 4 - letech jsem ukončila pracovní poměr dohodou a hned jsem nastoupila u nového zaměstnavatele. Pokud u nynějšího zamestnavatele skončím ve zkušební době a nebudu mít odpracovaný ani celý měsíc , v případě že onemocním nebo budu v evidenci úřadu práce z jakého průměrného platu by se mi počítala nemocenská nebo podpora v nezaměstnanosti, když u nového zaměstnavatele nemám odpracovaný ani jeden měsíc. Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste mezi pracovními poměry neměla prodlevu, bude se jak náhrada mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, tak následně nemocenské z denního vyměřovacího základu stanoveného za uplynulých 12 měsíců. U podpory v nezaměstnanosti by měl Úřad práce vycházet z výdělku v posledním zaměstnání přepočteném na 1 měsíc.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zde | 16.6.2022 

Uvažujeme s přítelem o dítěti. Zaměstnavateli fakturuji, od května 2020 si platím nemocenské pojištění v minimální výši.
V rámci plánování založení rodiny mi ale zaměstnavatel nabídl, že se mnou uzavře zaměstnanecký poměr.
Je to výhodné? Pokud ano, jak dlouho před porodem je potřeba být zaměstnaná, aby byl v mateřské rozdíl?

Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

peněžitá pomoc v mateřství bude s největší pravděpodobností v případě pracovního poměru vyšší než pro OSVČ se stejným příjmem, ale konkrétní propočet bude vycházet z výše odvodů a vypočítá ho příslušná pobočka České správy sociálního zabezpečení. Denní vyměřovací základ se zjišťuje z průměru za předchozích 12 měsíců, takže po několika měsících by ten rozdíl mohl být výraznější.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Miroslava | 30.5.2022 

Dobrý den, behom rodicovskej dovolenky sme so zamestnavatelom podpisaly dodatok k zmluve o skratenom uvazku. Dietatu je momentalne 1.5 roka a zamestnavatel mi oznamil, ze končí. Odstupne mi ponuka vo vyske 3 platov zo skráteneho uvazku. Ja sa vsak domnievam, ze by mi mal ponuknut 3 platy z mojej povodnej zmluvy. Zamestnavatel je predsa povinny držať moju pozíciu počas celých troch rokov.

Odpověď:

Dobrý den,

záleží na tom, zda jste na zkrácení úvazku podepsala změnu původní pracovní smlouvy. Pokud ano, tak jste tímto a začátkem výkonu práce ve zkráceném úvazku ukončila čerpání rodičovské dovolené (bez ohledu na čerpání rodičovského příspěvku). Odstupné ve smyslu § 67 odst. 1 zákoníku práce Vám pak náleží v násobcích průměrného výdělku. Ten se podle § 353 a 354 zákoníku práce vypočítává za předchozí čtvrtletí, ve vašem případě tedy již z nižší mzdy odpovídající kratšímu úvazku.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Magdaléna | 20.5.2022 

Dobrý den,
Partnerovi nechtějí uznat poporodní péči v mateřstvi tzv. Otcovskou, žádost byla podána dokonce šestinedělí, on pracuje na HPP, je zapsán v rodném listě, žijeme ve společné domácnosti.. Nevidím, že bychom někde udělali chybu. Jakými zákony se můžeme hajít??

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu nevyplývá, kdo přesně a jak Vašemu partnerovi "nechce uznat" otcovskou. Podle výše uvedeného se jeví, že podmínky zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v ustanovení § 38a a násl. splňujete, předpokládám, že tedy partner je zaměstnán a byl účasten pojištění 3 měsíce před porodem. Pokud by ČSSZ nechtěla otcovskou přiznat, musí o tom vydat rozhodnutí, kde musí být uvedeny důvody zamítnutí, tedy kde je problém. Proti rozhodnutí je nezbytné se v odvolací lhůtě odvolat.

Pokud je podstatou problému, že zaměstnavatel nechce partnera na otcovskou "pustit", pak o čerpání volna se žádá jako o rodičovskou dovolenou ve smyslu § 196 zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen ji poskytnout tak, jak si o ni partner požádá.

S pozdravem

Gabriela | 11.5.2022 

Dobrý den,
Jsem aktuálně na rodičovské dovolené, ale stále pracuji pro svého zaměstnavatele na DPP.
V rámci jedné z dohod mě chce manažer adekvátně ohodnotit hodinovou sazbou o 100,- vyšší, ale HR oddělení s tím nesouhlasí, jelikož hodinová sazba u DPP je daná mojí poslední řádnou hodinovou sazbou, kterou jsem měla před více než rokem ( tedy než jsem odešla na mateřskou). Během té doby značně narostla inflace a jelikož si platím hlídání, tak je to pro mě značně nevýhodné.
Zároveň dělám jinou práci než jsem dělala před mateřskou, tedy mě přijde zvláštní, že nemůžu být i adekvátně ohodnocena.
Zaroveň od toho manažera vím, že mě chce ohodnotit stejně jako slečnu, která vykonávala stejnou práci předtím než jsem ji začala dělat já.
Poradíte prosím jestli je zde opora v zákoně, případně má zaměstnavatel právo nedovolit adekvátní výši ohodnocení u DPP jen na základě mě poslední výplaty?
Předem moc děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

odměna z DPP nebo DPČ se podle zákona nijak neodvíjí od předchozí mzdy, zde jde jen o vnitřní pravidlo Vašeho zaměstnavatele. Navýšení dohody z DPP právně nic nebrání a musí si to příslušné útvary vyřešit mezi sebou.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zuzana Maciel | 5.5.2022 

Dobrý den,

za několik měsíců mi bude končit rodičovská dovolená a po ní budu nastupovat na pracovní neschopnost. Chtěla bych si rodičovskou prodloužit, abych tím zvýšila šanci na dosažení vyššího rodičovského příspěvku, o kterém se momentálně jedná. Jsem si vědoma, že nemohu pobírat současně nemocenskou i rodičovský příspěvek. Mohu tedy rodičovskou převést na manžela? Je zaměstnaný na hpp.

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

ano, čerpání rodičovského příspěvku je možné převést na druhého rodiče, v konkrétním okamžiku může příspěvek pobírat vždy jen jeden rodič, ale střídání je možné. Manžel si musí požádat u Úřadu práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

4.5.2022 

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené s druhým dítětem. Prvnímu dítěti je 5 let, druhému 2,5 roku. Po celou dobu jsem vedená pod zaměstnavatelem, kde jsem pracovala před odchodem na první mateřskou dovolenou. Můj dotaz zní: Pokud z rodičovské nyní plynule přejdu po jejím vyčerpání na nemocenskou z důvodu třetího těhotenství, budu mít stejný nárok na mateřskou, jako u prvního dítěte?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne ke dni, kdy předchozí (u vás tedy druhé) dítě nedosáhne ještě věku 4 let, bude se vyměřovací základ brát stejný, jako u tohoto předchozího dítěte, i peněžitou pomoc v mateřství tak obdržíte ve stejné výši. Podmínkou je trvání stejného zaměstnání, pokud se na tom nic nezměnilo, měla byste tedy mít mateřskou stejnou. Toto je upraveno ustanovením § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Bětka | 27.4.2022 

Dobrý den, prosím o pomoc na dotaz v následujícím znění. Pracuji jako učitelka mateřské školy a p. ředitelkou mi byla povinně přikázána akce pro rodiče a děti (sportovní činnost v rámci Svátku rodin v objektu naší MŠ) v sobotu odpoledne v den mého pracovního volna. Této akce se nechci zúčastnit. Následně na to bylo ze strany p. ředitelky podotknuto, že z tohoto vyvede následky, restrikce a postih. Prosím o vaše vyjádření, jestli je jednání p. ředitelky oprávněné a zda-li mě za toto neuposlechnutí z právního hlediska může nějaký postih udělit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud činnosti, které byste na této akci vykonávala, obecně spadají do druhu práce, který máte sjednaný v pracovní smlouvě, pak by bylo možné vám účast na akci nařídit jako práci přesčas. Pokud nepatříte mezi zaměstnance, kterým nelze práci přesčas nařídit (kratší pracovní doba, dítě mladší než 1 rok), pak tuto práci vykonat musíte. Platí pak i omezení, kdy je možné nařídit práci ve dnech pracovního volna (§ 91 a násl. zákoníku práce).

Náleží Vám samozřejmě příslušné příplatky.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 236 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect