Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odmě?ování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Simča | 15.1.2019 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je nějak zákonem stanovené, zdali se započítává doba MR a RD do odpracovaných let z hlediska zařazení do platového i mzdového stupně nebo třídy. Týká se to případně všech zaměstnanců ve veřejné správě nebo jen ve státní? Je nějaký úzus pro toto i v soukromé sféře? A co např. veřejné VŠ? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, obecně platí, že v soukromém sektoru je výše mzdy na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro jednotlivé zaměstnavatele v soukromém sektoru může být výše mzdy, nebo rozsah výše mzdy upravena vnitřními předpisy nebo v kolektivní smlouvě. Ve veřejném sektoru je délka započítatelné praxe upravena v § 123 zákoníku práce. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a dalších překážek v práci. Podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. více

Karel  | 10.1.2019 

Dobrý den
Chci se zeptat pracuji u armády žena je na dlouhodobé nemocenské a zaměstnavatel mi zakázal oficiálně si přivydělat při zaměstnání (vojáci mají prý peněz dost sloužím jako desátník takže peněz taky není dost) co se dá dělat děkuji

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz!

Bohužel jako voják z povolání můžete vykonávat vedlejší výdělečnou činnost pouze se souhlasem služebního orgánu (§ 47 zákona 221/1999 Sb. o vojácích z povolání). Výjimkou je vědecká, pedagogická, publicistická, literární nebo umělecká činnost a správa vlastního majetku. Zkuste tedy nadřízenému vysvětlit vaši rodinnou situaci, zda by rozhodnutí mohl přehodnotit.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

Hana | 25.12.2018 

Dobrý den. Na konci prosince 2018 se mi narodí druhé dítě. Mám druhou mateřskou. Mám v roce 2019 po mateřské nárok na dovolenou a kolik dní. Jsem zaměstnaná na pracovní poměr na dobu neurčitou, letos jsem nepracovala, byla jsem na rodičovské dovolené. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, podle zákoníku práce se doba mateřské dovolené považuje pro účely dovolené na zotavenou za odpracované dny. Čerpání rodičovské dovolené se jako odpracované dny neposuzuje. Jestliže jste z důvodu čerpání rodičovské dovolené neodpracovala u zaměstnavatele alespo? 60 dnů v tomto kalendářním roce, budete za mateřskou dovolenou čerpat dovolenou za odpracované dny. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespo? 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. O čerpání dovolené za odpracované dny můžete svého zaměstnavatele požádat po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět. ~@ více

Petronela | 25.12.2018 

Dobrý den,
Jsem na RD, cekam.druhe dítě a nejsem si jistá, zda mám na druhé dítě nárok na PPM. Situace je taková: před nástupem na mateřskou a následně rodičovskou s prvním dítětem jsem byla OSVC, platila si nemocenske pojištění, tudíž jsem nárok na PPM měla. Momentálně mám živnost přerušenou, pobíram rodičovský příspěvek, přivydělávam si na DPP u 3 firem cca rok a měsíční přivýdělek je cca 25 tisíc hrubého. Vždy je u minimálně jednoho zaměstnavatele vystavena dohoda na 10 000 Kc. Mám tedy nárok na pobírání PPM i u druhého dítěte? Děkuju za radu a odpověď. Petronela

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku!

U druhé peněžité pomoci v mateřství bude opět záležet na tom, zda jste byla účastnicí nemocenského pojištění alespo? po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem. Účastnicí pojištění jste i pokud pracujete na základě dohody o provedení práce - a to každý měsíc, kdy je Vám zúčtován započitatelný příjem v celkové částce vyšší než 10000 Kč (z něj už se totiž odvádí platí pojistné).

Pokud byste tyto podmínky nespl?ovala, může PPM pobírat otec dítěte.

Konkrétněji s ohledem na Vaši situaci se můžete poradit přímo na okresní správě sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím naší telefonické poradny, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Šťastný nový rok!

Eva Fialová

Kamila | 14.12.2018 

Dobrý den,
jsem na RD, chtěla bych se zeptat jaká forma spolupráce je pro mě nejvýhodnější - DPP, DPČ nebo si zřídit živnosteknský list? Momentálně mám jendu DPP a navazuji další pracovní poměry na menší objem práce a přemýšlím o nejvýhodnějších možnostech co do danění, abych nepřišla o RD příspěvek a aby se mi výdělek vyplatil v případě, že bych měla ještě jedno dítě. Díky za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, základním pravidlem je, že nesmíte vykonnávat stejnou práci (na stejnou smlouvu), ze které jste pojištěná nebo osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost (§ 16 zákona o nemocenském pojištění). Přivýdělek není limitován, co se týče výše odměny. Pokud budete pracovat pro svého původního zaměstnavatele, mělo by jít o jinou smlouvu i jinou činnost, než byla Vaše původní práce. Jestliže budete pracovat u jiného zaměstnavatele a budete u něj vykonávat stejný druh práce, jako jste vykonávala před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, budete k tomu potřebovat písemný souhlas původního zaměstnavatele (§ 304 odst. 1 zákoníku práce). více

Petra | 13.12.2018 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s nemocenskou na úřadu práce. Můj zaměstnavatel mě ke konci zkušební doby propustil, ale týden na to jsem zjistila, že jsem těhotná. Takže jsem celou dobu vedena na úřad práce. Má otázka zní, až mi skončí podpurčí doba na úřadu práce, mohla bych nastoupit na neschopenku, abych nezůstala do porodu bez peněz? A bude mi vůbec nějaká nemocenská vyplácena, jelikož na mateřskou nárok nemám a tudíž dostanu až rodičovskou ode dne porodu. Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku.

Bohužel protože jste nezaměstnaná (nepojištěná) a už nebudete ani v ochranné lhůtě, nebudete mít nárok na nemocenskou dávku, i kdybyste byla na rizikovém těhotenství, tzn. pracovně neschopná (§§ 14 – 16 zákona o nemocenském pojištění).

Po porodu však budete pravděpodobně mít (respektive Vaše dítě bude mít) nárok na měsíční přídavek na dítě a jednorázové porodné (podle § 17 a § 44 zákona o sociálním zabezpečení). O ty si, stejně jako o rodičovský příspěvek, můžete požádat na odboru státní sociální podpory místně příslušného úřadu práce.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

Jarmila | 10.12.2018 

Dobrý den, po 3 leté rodičovské se mám vracet do práce. Bylo mi sděleno, že moje místo už neexistuje a bude mi nabídnuto nové. Pracovala jsem jako vedoucí ve středním managementu firmy. Mám nárok na stejný plat a znovu vedoucí pozici nebo mi firma může nabídnout cokoliv. Když nepřijmu, tak předpokládám, mi musí vyplatit nějaké odstupné? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den. Děkuji za otázku. Pokud se vracíte do práce po skončení rodičovské dovolené, musí Vám zaměstnavatel přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Jestliže pro Vás takovou práci nemá, protože došlo k organizačním změnám a vy nebudete souhlasit se změnou pracovní smlouvy, může Vám dát po skončení rodičovské dovolené výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce. V případě výpovědi máte nárok na odstupné ve výši 1 – 3násobku průměrného měsíčního výdělku podle délky trvání pracovního poměru (§ 67 odst. 1 zákoníku práce). více

honza | 10.12.2018 

doby den, jak se čerpá otcovská dovolená? kdy na ní mohu nastoupit? musí být v kuse nebo lze rozdelit po dnech? dekuji za odpověď Honza

Odpověď:

Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz!

Na otcovskou dovolenou může nastoupit otec v období 6 týdnů ode dne narození dítěte a podpůrčí doba (tzn. doba placené dovolené) je jeden týden a tato doba se nepřerušuje. Výše otcovské dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu denně (§ 38a - § 38d zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění).

O otcovskou dovolenou žádáte svého zaměstnavatele a jeho prostřednictvím zárove? žádáte o dávku. (Formulář i další informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.) OSVČ, kteří platí dobrovolně nemocenské pojištění alespo? tři měsíce před nástupem na otcovskou, podávají žádost sami.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den.

Eva Fialová

hanka | 10.12.2018 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je nějaký limit na výdělek v průběhu rodičovské dovolené. Mohu uzavřít smlouvu s jiným zaměstnavatelem, než s tím, kde jsem na RD? Děkuji za odpověď Hanka

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku. Pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, základním pravidlem je, že nesmíte vykonnávat stejnou práci (na stejnou smlouvu), ze které jste pojištěná (§ 16 zákona o nemocenském pojištění). Přivýdělek není limitován, co se týče výše odměny. Pokud budete pracovat pro svého původního zaměstnavatele, mělo by jít o jinou smlouvu i jinou činnost, než byla Vaše původní práce. Jestliže budete pracovat u jiného zaměstnavatele a budete u něj vykonávat stejný druh práce, jako jste vykonávala před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, budete k tomu potřebovat písemný souhlas původního zaměstnavatele (§ 304 odst. 1 zákoníku práce). více

Barbora | 8.12.2018 

Dobrý den,

jedná se o mojí těhotnou kamarádku, která vážně zvažuje potrat. Moc prosím o nějaké informace ohledně pomáhajících organizací, které by nebyly orientované pro-life, ale pro-choice. Chtěla bych, aby měla doprovod na této cestě, ale aby za případný potrat necítila vinu. A dál možnost odborné psychologické pomoci během případného postabortivního syndromu.

Byla bych vděčná za rychlou odpověď,

díky moc za to, co děláte. A.

Odpověď:

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.

Navrhuji Vám navštívit tyto stránky, kde naleznete doporučení, kam se obrátit http://www.popotratu.cz/index.php?q=node/3 Jednou ze jmenovaných je zde i anonymní telefonická linka RIAPS, kde by měla fungovat krizová intervence bez tlaku na žádnou stranu (ani pro-life, ani pro-choice).

Existuje také Asociace klinických psychologů, můžete se zkusit obrátit na jejich kancelář s dotazem, jestli nemají tip na někoho, kdo se tímto tipem poradenství zabývá.

Eva Fialová

Kateřina | 7.12.2018 

Dobrý den,
zajímalo by mě uspořádání následující situace: mám pracovní poměr na plný úvazek, odejdu na MD, po níž hned nastoupím do práce, ale už jen na půlúvazek a čerpám tedy poloviční mzdu, během toho období znovu otěhotním a znovu nastoupím na MD. Jak se bude počítat výše mé peněžité pomoci v mateřství? Bude zhruba poloviční oproti té první, protože bude vypočtena z polovičního úvazku? Nebo je tam nějaký spodní limit?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud budete v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhne věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350. Eva Fialová více

Blanka | 27.11.2018 

Dobrý den, jak je to s placeným otcovským volnem po porodu? Je to týden nebo dva? Plat je dorovnáván 100% nebo nějak zkrácen? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku!

Na otcovskou dovolenou může nastoupit otec v období 6 týdnů ode dne narození dítěte a podpůrčí doba (tzn. doba placené dovolené) je jeden týden. Výše otcovské dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu denně (§ 38a - § 38d zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění).

O otcovskou dovolenou žádáte svého zaměstnavatele a jeho prostřednictvím zárove? žádáte o dávku. (Formulář i další informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.)

Dále můžete využít také ošetřovné (pokud matka dítěte potřebuje po porodu péči), rodičovskou dovolenou nebo neplacené volno.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

Kristýna | 26.11.2018 

Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat,
pokud budu muset nastoupit na nemocenskou nebo na rizikové těhotenství, ale nebudu mít tím pádem odpracovaných 270 dní, bude se nemocenská počítat do odpracovaných dní, jelikož je za mě pořád placeno pojištění,do nároku na peněžitou pomoc v mateřství?
Děkuji za odpověď
Kristýna

Odpověď:

Dobrý den. Děkuji za otázku!

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok matka nebo otec dítěte, který byl účastníkem nemocenského pojištění alespo? po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Pro nárok je podstatné je pojištění, ne skutečně odpracované dny.

Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu (příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní). O peněžitou pomoc v

mateřství může místo Vás žádat také otec dítěte, jestliže s Vámi uzavře smlouvu, že bude o dítě pečovat.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

Veronika | 24.11.2018 

Dobry den, Pracuji jako obchodní zástupce a nyní jsem obdržela výtku od zaměstnavatele za nesplnění pracovních povinností. Celá záležitost se týká nové firmy, která projevila zájem o prodej výrobků firmy. Na sjednané schůzce jsem se s nimi dohodla na podmínkách spolupráce, které jsem následně zaslala na nás sekretariát, aby připravili obchodní podmínky. Osoba, která toto zpracovává a dokumenty připravuje mi podklady poslala až po měsíci a několika urgencich. Danou firmu jsem informovala, že bohužel dokumenty stále nemám a bez nich neni možné začít zboží objednávat. Během této doby jsme vše řešili s danou firmou telefonicky. Předběžně jsem je informovala že pokud dokumenty budou, dám jim vedet a dohodneme se na termíny podpisu OP. Nikde jsme se však nedohodli na dané hodině. Vše jen předběžně. Z jedné schůzky jsem se telefonicky omluvila, že jsem onemocněla a že stejně dokumenty pro ně stále nemám. Od té doby jsem byla v PN. Požadované dokumenty mi byly zaslány na mail v době PN, tudíž jsem je nemohla jet s nimi podepsat. Má nadřízena o tom věděla. Nyní mi zaměstnavatel zaslal výtku, že stále nejsou podepsaný OP, ktere mi byly zaslány na mail. více

Odpověď:

Dobrý den, zákoník práce nestanoví žádný formální postup, jak obrany nebo odvolání proti výtce. Nicméně je vhodné na výtku reagovat. Zašlete zaměstnavatel doporučený dopis, kde uveďte, že s výtkou nesouhlasíte z důvodu nedostatku součinnosti na straně zaměstnavatele při plnění pracovních úkolů. Součinnost zaměstnavatele byla poskytnuta teprve v době Vaší pracovní neschopnosti, nicméně dávno poté, co měly být dokumenty Vašim zaměstnavatelem poskytnuty. V dopise popište celý proces komunikace se zaměstnavatele včetně dat, kdy komunikace probíhala. Zaměstnavatel může výtku vzít zpět. I pokud se tak nestane, můžete namítnout svůj nesouhlas s výtkou, kdyby Vás zaměstnavatel na základě této výtky nějakým způsobem znevýhodnil, např. odebral prémie, snížil mzdy, apod. Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350. Eva Fialová více

Petronela | 22.11.2018 

Dobrý den chtěla bych se zeptat musela jsem 1listopadu na neschopenku že mi špatně funguje placenta. Pracují jako zástupce vedoucího v Coop jednotě. Mám nárok od zaměstnavatele na dorovnání výplaty když jsem šla na neschopenku ze zdravotnch důvodu. Mám nárok na vánoční prémie. Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Po skončení této doby máte nárok na nemocenskou ve stejné výši. Na dorovnání mzdy, tzv. vyrovnávací příspěvek, byste měla v případě, že byste byla z důvodu těhotenství převedena na jinou práci, protože dosavadní práci byste nemohla vykonávat. To zda máte nárok na vánoční premie záleží na podmínkách jejich přiznání zaměstnavatelem, které byste měla mít uvedeny v pracovní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Danny | 21.11.2018 

Dobrý den. V Čechách mám odpracováno cca 2,5 roku, poté jsem šla pracovat do Německa, v lednu to bude 1,5 roku. Od září jsem na neschopence na rizikovém těhotenství, nyní jsem v šestém měsíci. Smlouvu mám na dobu určitou, která v lednu vyprší a budu tedy bez práce. Na mateřskou bych měla mít nárok z Německa, ale na rodičovskou už ne. Mohu si tedy zažádat o rodičovskou v Čechách? Nebo na ní nemám nárok. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
na rodičovský příspěvek budete mít nárok, pokud budete mít v České republice trvalý pobyt a zárove? faktické bydliště. O rodičovský příspěvek si zažádejte na Úřadu práce v České republice.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Zuzana  | 21.11.2018 

Dobrý den, jsem těhotná termín porodu mám 1.1.2019 od 14.6 2018 jsem musela nastoupit na nemocenskou. Pracuji nepřetržitě od roku 2014. 31.7.2018 mi skončila prac. smlouva. Jsem v ochranné lhůtě tudíž na PPM mam nárok ale na rodičovskou prý ne a má si žádat v Rrakousku můj přítel který tam pracuje. Proč když jsem řádně pracovala nemám nárok na rodičovsky příspěvek sama na sebe. Dle zákona mám nárok se rozhodnout sama.

Odpověď:

Dobrý den,
nárok na rodičovský příspěvek budete mít, pokud budete mít v době jeho čerpání trvalý pobyt i skutečné bydliště v České republice. Pokud budete mít bydliště v Rakousku, nárok na tuto dávku podle českých předpisů Vám nevznikne.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Milena | 20.11.2018 

Dobrý den mám dotaz mám nárok na mateřskou když se starám o osobu blízkou a můj příjem je péče o osobu blízkou a důchod částečný invalidní..

Odpověď:

Dobrý den,
pravděpodobně máte na mysli peněžitou pomoc v mateřství. Na tuto dávku byste měla nárok, pokud byste byla v posledních dvou letech účastna minimálně 270 dnů na nemocenském pojištění, např. ze zaměstnání a současně byla nemocensky pojištěná. Pokud toto nespl?ujete, budete od porodu čerpat rodičovský příspěvek.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Petr | 19.11.2018 

Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda se s partnerkou můžeme vystřídat na rodičovské dovolené, včetně změny příjemce rodičovského příspěvku. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
na rodičovskou dovolenou máte právo. Zaměstnavatel Vám musí její čerpání umožnit. Změnu příjemce dávky rodičovského příspěvku vyřídíte na úřadu práce.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Tá?a | 18.11.2018 

Dnes jsem mela nastoupit prvni den do praci,ale ujel mi autobus.Mohu tam volat jen o pracovni dny.Takze se nemůzu ani omluvit.Co mam delat a co mi hrozi?Dekuji za odpoved

Odpověď:

Dobrý den,

podle § 34 odst. 4 zákoníku práce nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Překážkou v práci je mimo jiné i zpoždění hromadných dopravních prostředků nebo přerušení dopravního provozu. Informujte svého zaměstnavatele nejpozději do týdne o tom, že se u Vás vyskytla překážka v práci Pokud se nejedná o překážku v práci, jde o zameškanou směnu.
I o zameškané směně informujete zaměstnavatele, abyste předešla odstoupení od smlouvy ze strany zaměstnavatele.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 232 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect