Mm | 30.6.2023

Dobrý den,
Mám prosbu, nedala jsem zpětnou vazbu k řešenému případů sexuálního obtěžování, když rektor rozhodl o trest agresorovi. Dodnes mne to mrzí a chci, aby byl afresor ještě více potrestán, výtku považuji za nedostatečnou. Chci aby byl afresor vyhozen. Mohu toho docílit?

Odpověď:

Dobrý den,

pokud by dané chování naplňovalo znaky výpovědního důvodu, je možné výpověď dát pouze do 2 měsíců od okamžiku, kdy se o tom zaměstnavatel dozví.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect