Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Šíša | 18.9.2018 

Dobrý den, je nějaká možnost, aby se peněžitá pomoc v mateřství vypočítávala i z příjmu otce dítěte? Pokud ano, jaká? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz!

Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) má nárok matka nebo otec dítěte, který byl účastníkem zdravotního alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Otec dítěte (respektive manžel matky), o tuto dávku může žádat, jestliže s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. (§ 32 odst. 1 a 2).

Tuto dávku obvykle rodič pobírá 28 týdnů, nejdříve od 8 týdne před očekávaným dnem porodu (§§ 33, 34). Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu (příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní) (§ 37).

Hezký den!

Eva Fialová

Hanka | 17.9.2018 

Dobrý den, do konce roku bych měla nastoupit na mateřskou, mám kromě hlavního zaměstnání ještě uzavřenou DPP u jiného zaměstnavatele. Mohu činnost na tuto DPP vykonávat i po nástupu na mateřskou?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Vaši otázku!
V práci vykonávané na základě DPP můžete pokračovat – nebude to mít vliv na mateřskou dovolenou ani peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud však na DPP vykonáváte výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jste zaměstnána v základním pracovněprávním vztahu, měla byste mít předem jeho písemný souhlas (§ 304 odst. 1 zákoníku práce).

Budete-li mít další otázky nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Mějte se hezky!

Eva Fialová

Daniel | 16.9.2018 

Dobrý den,
Nedávno jsem se snažil ucházet o práci ve firmě: Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

Firmou mi bylo zděleno že práce je jen pro ženy,posílal jsem jim jen životopis přes email.Odpověď je přímo diskriminační. Podívejte se prosím na jejich webové stránky,youtube kanál, kde vyloženě podkopávají rovnost pohlaví. Má otázka je, zda se můžu jako muž bránit a jak.

Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den, podle § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i diskriminace na základě pohlaví. To platí pro nabídky práce i pro vybírání vhodných kandidátů. Pokud s Vámi bylo společností zacházeno v souvislosti s ucházením se o zaměstnání méně příznivě z tohoto důvodu, že jste muž, můžete dát podnět ke kontrole inspekci práci místně příslušné podle sídla společnosti. Inspekce práce může společnosti udělit pokutu. Můžete se rovněž obrátit s žalobou k soudu. Místně příslušným soudem bude také soud podle sídla společnosti. V žalobě můžete požadovat, aby společnost přestala diskriminovat (aby se zdržela diskriminačního jednání). V žalobě můžete požadovat i přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích. Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350. více

Jana | 10.9.2018 

Dobrý den, když dostanu rizikové těhotenství bude mi pak platit sociálka nebo zaměstnavatel jako nemocenskou?

Odpověď:

Dobrý den,
při rizikovém těhotenství žena - zaměstnankyně čerpá dávky nemocenké, které jsou šest týdnů před plánovaným termínem porodu nehrazeny peněžitou pomocí v mateřství, pokud ženě nárok na tuto dávky vznikl, tj. splnila podmínku 270 dnů nemocenského pojištění v posledních dvou letech. Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. První dva týdny dočasné pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy. Nemocenská se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti.

Eva Fialová

Honza | 7.9.2018 

Dobrý den,
chceme se s partnerkou vzít, ale kamarádka nám říkala, že je ekonomicky výhodnější z pohledu sociálních dávek zůstat svobodní, i když spolu máme dítě. Můžu se zeptat, jestli je to pravda, a kterých dávek se to konkrétně týká, abychom se mohli rozhodnout.

Předěm děkuji.

Honza S.

Odpověď:

Dobrý den! Díky za dotaz.

Z pohledu sociálních dávek v současnosti již nezáleží na tom, zda jste manželé. Mezi společně posuzované osoby patří i druh/družka.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím,t na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

Petr | 4.9.2018 

Dobrý den,
doslechl jsem se, že teď nově existuje něco jako otcovská dovolená. Chtěl jsem se zeptat, jak to funguje a jak o to mám požádat. Partnerka je v 6. měsíci těhotenství, tak bych to chtěl využít, ale nic moc o tom nevím. A nevadí, že nejsem s matkou dítěte ženatý?

Díky.

Petr

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za otázku. Na otcovskou dovolenou můžete nastoupit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte a podpůrčí doba (tzn. doba placené dovolené) je jeden týden. Výše otcovské dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu denně (§ 38a - § 38d zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění). O otcovskou dovolenou žádáte svého zaměstnavatele a jeho prostřednictvím zároveň žádáte o dávku. (Formulář i další informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.) OSVČ, kteří platí dobrovolně nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou, podávají žádost sami. Není důležité, zda jste manželé – podmínkou je, abyste byl zapsán jako otec v rodném listě. Dále je také možné využít ošetřovné (pokud matka dítěte potřebuje po porodu péči), rodičovskou dovolenou nebo neplacené volno. více

Michal  | 30.8.2018 

Dobry den, chtěl bych se zeptat, dělám ve směnném provozu a budeme se
s partnerkou brát v patek, když mi zrovna vychází noční směna. Mám nárok na placené volno nebo na volno i v tomto případě? Dekuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pracovní volno na vlastní svatbu má zaměstnavatel povinnost Vám poskytnout v délce 2 dnů, z nichž za jeden den přísluší náhrada mzdy nebo platu. Pracovní volno se poskytne v délce Vaší směny, pokud začátek směny připadá na den, kdy Vám přísluší pracovní volno.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Sisi | 28.8.2018 

Dobrý den, má právo zaměstnavatel "Dětský domov, potažmo Krajský úřad..", trpící akutním nedostatkem zaměstnanců a zaměstnankyň, vyžadovat od uchazečů zaplacení psychologických testů z vlastní kapsy - ty to vyjde na 2,5 tis. Kč? Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
zákon nebrání zaměstnavateli, aby od uchazečů o zaměstnání požadoval prokázání určité způsobilosti. Z tohoto důvodu po Vám může potenciální zaměstnavatel požadovat předložení psychologických testů, které si sama uhradíte.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Rene | 28.8.2018 

Dobrý den,

chystám se za pár měsíců odejít na mateřskou a našla jsem informaci, že se odchází 6-8 týdnů před plánovaným datem porodu. V rámci těch tří týdnu si tedy mohu vybrat, kdy chci na mateřskou odejít a záleží to pouze na mě? Je nějak výhodnější odejít dříve nebo naopak později, například finančně?

Odpověď:

Dobrý den,
to, kdy nastoupíte na mateřskou dovolenou je čistě na Vás. Celková doba mateřské dovolené je 28 týdnů při vícečetném porodu 37 týdnů. Pokud jste nemocensky pojištěná, budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Podpůrčí doba je stejná jako u mateřské dovolené. Pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou 6 týdnů před porodem, budete déle pobírat mzdu za vykonávanou práci.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Makina | 28.8.2018 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mohu po nástupu na mateřskou dovolenou, ale ještě před porodem, uzavřít DPP u jiného zaměstnavatele. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
dohodu o provedení práce můžete uzavřít. Pokud však bude Vaše výdělečná činnost u nového zaměstnavatele shodná s činností Vašeho stávajícího zaměstnavatele, bude od něj potřebovat písemný souhlas s uzavřením nového pracovněprávního vztahu.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Lenka Š. | 20.8.2018 

Dobrá den, v březnu 2014 jsem nastoupila na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou s prvním dítětem. Pracovní poměr u zaměstnavatele byl uzavřen na dobu neurčitou, RD byla plánovaná do května 2017. V červenci 2016 jsem však navázala další mateřskou dovolenou (druhé dítě se narodilo 13.8.2016). Před skončením mateřské dovolené mi přišel od zaměstnavatele dopis, že k 1.1.2017 dojde k přechodu práv a povinností z pracovně-právního vztahu pod jiného zaměstnavatele. V lednu 2017 jsem tedy požádala o čerpání RD již nového zaměstnavatele (doporučeným dopisem s dodejkou), a to do 31.8.2018. Zaměstnavatel na mou žádost nijak nereagoval. Rodinná situace se u nás změnila a rozhodla jsem se zaměstnavatele požádat o prodloužení rodičovské dovolené do 31.7.2019 (dle § 196 zák. práce). Zaměstnavatel mi odpověděl, že mé žádosti nemůže vyhovět, protože moje původní pracovní místo s účinností od 1.7.2017 z organizačních důvodů zaniklo. Můj nástup do zaměstnání očekávají až po dovršení 3 let věku dítěte, tedy 14.8.2019. Dále mi pak v dopise oznamuje, že další pracovně-právní vztahy budou projednány a řešeny až při mém nástupu do zaměstnání po RD. více

Odpověď:

Dobrý den, na čerpání rodičovské dovolené máte právo do tří let věku dítěte. Toto právo můžete využít, ale nemusíte. Rodičovská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnance. To, že budete rodičovskou dovolenou čerpat, musíte zaměstnavateli oznámit. Pokud mu oznámíte i délku překážky v práci, čerpáte rodičovskou dovolenou v oznámené délce. Délku rodičovské dovolené můžete prodlužovat. Naopak dřívější návrat z rodičovské dovolené nemusí zaměstnavatel akceptovat. Protože došlo z Vaší strany k prodloužení rodičovské dovolené do 31.7.2019, Vaše rodičovská dovolená skončí tímto dnem. Od 1.8.2019 Vám je zaměstnavatel povinen přidělovat práci. O návrat do práce zaměstnavatele nežádáte, nýbrž ho informujete. Jiná situace by nastala v případě dřívějšího návratu. Pokud zaměstnavatel pro Vás práci mít od 1.8.2019 nebude, je to překážka na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku. více

Kate | 20.8.2018 

Dobrý den, mám 6 letou dceru neuvedla jsem do RD listu otce lze po šesti letech zapsat?Jaké má práva otec když oní nikdy nejevil zájem.Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
tento dotaz bohužel nespadá do rozsahu této právní poradny.

Eva Fialová

Magda | 10.8.2018 

Dobrý den,
ráda bych se poradila ohledně výpočtu PPM: mám 14. měsíčního syna a jsem na rodičovské dovolené. Na podzim jsem chtěla nastoupit do práce na zkrácený úvazek, nicméně jsem zjistila, že jsem těhotná. Nová práce je samozřejmě hůř placena (jiný zaměstnavatel), takže pokud do ní nastoupím, tak si snížím svou druhou mateřskou? Existuje typ úvazku, který by se nepočítal do vyměřovacího základu? Třeba DPP? A v tom případě musím dát výpověď u předchozího zaměstnavatele? Moc děkuji

Odpověď:

Dotaz byl zodpovězen v rámci telefonické právní poradny.

Eva Fialová

Romana | 5.8.2018 

Dobry den,

jsem češka, muj pritel slovak. Momentalne oba dva pracujeme v zahranici. Ihned po skole jsem odjela pracovat do zahranici, takze v cesku jsem nemela temer zadny pracovni pomer. V brzke dobe mame v planu pracovat i bydlet na slovensku. Chtela jsem se zeptat, jak je to s materskou/rodičovskou, kdyz trvaly pobyt mam v cesku a pracovat budu na slovensku? Mam narok na materskou/rodicovskou na slovensku? Zalezi na tom, jestli budu rodit na slovensku ci v cesku? Existuje podminka, ze musim odpracovat x mesicu na slovensku, abych vubec mela narok na materskou/rodicovskou? Musim zadat o prechodny pobyt na slovensku?

Predem dekuji za odpoved

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za otázku.

Pokud budete žít i pracovat na Slovensku, měla byste mít nárok na mateřské dávky a rodičovský příspěvek tam za podmínek stanovených slovenskými zákony. O tom se budete muset poradit na Slovensku (www.socpoist.sk). Pokud byste na Slovensku nezískala potřebnou dobu pojištění nutnou pro nárok na dávku, lze započítat i dobu pojištění získanou v jiném členském státě EU.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

Klára | 5.8.2018 

Mám nerozvženou prac.dobu s 30h.úvazek,hodinová mzda.Odpracuji měsíčně 160h.Kolegyně, nerozvź.prac.dobu jako já,má plný úvazek,fixní plat.Vykonáváme úplně stejnou práci,vykazujeme stejné výsledky.Zjistila jsem,že st.svátek u kolegyně je proplacené na 8h.u mě jen 6h.A její čerpání dovolené je na 25 dní,ale já mám na rok nárok jen 18,5 dne.Někde jsem četla,že pokud odpracuji tři měsíce do plného úvazku,mám nárok na zvýšení hodin na 35h úvazek.Celé se mi to zdá nespravedlivé.Za stejných podmínek tak odlišné podmínky.Prosím o radu ,jak to můžu řešit ,jak postupovat.Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz! Pokud jste zaměstnaná na částečný úvazek, bohužel nemáte nárok na zvýšení na plný úvazek – to je plně na zvážení zaměstnavatele. Změna rozsahu pracovní doby je možná pouze po změně pracovní smlouvy, se kterou musí zaměstnavatel souhlasit. Výše Vaší mzdy, náhrady za dovolenou, náhrady práce ve svátek a pravděpodobně též benefity závisí na výši Vašeho úvazku. Podle § 110 přísluší zaměstnancům za stejnou práci (nebo práci stejné hodnoty) také stejná odměna. Pokud tedy máte pocit, že odvádíte stejně práce jako kolegyně na plný úvazek, můžete upozornit zaměstnavatele (nejlépe písemně), aby vám zvedl úvazek nebo mzdu. Případně se pak můžete obrátit na inspektorát práce nebo na soud. (Pro Vaše tvrzení, že odvádíte stejně práce, by však bylo dobré mít nějaké podklady.) více

J. | 2.8.2018 

Dobrý den,

po rodičovské dovolené čerpám neplacené volno do 4let věku dítěte u svého původního zaměstnavatele. Toto neplacené volno je podepsáno do ledna 2019, jelikož již mám možnost hlídání, mohla bych se do práce vrátit dříve. Můj dotaz tedy zní - mohu sjednané neplacené volno ukončit dříve? Předpokládám, že ano, ale bude záležet na možnostech a vůli zaměstnavatele. Druhý dotaz - má zaměstnavatel právo dát mi výpověď dříve než mi skončí toto neplacené volno? I poté co projevím zájem vrátit se zpět do práce dříve?
Děkuji předem za odpovědi.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste se se zaměstnavatelem dohodla na neplaceném volnu po určitou dobu, je ukončení neplaceného volna také na dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem. Po dobu neplaceného volna nejste již v ochranné době, která Vás chrání před výpovědí ze strany zaměstnavatele. V době neplaceného volna Vám zaměstnavatel může dát výpověď, pokud pro to bude mít důvody podle § 52 zákoníku práce jako jinému nechráněnému zaměstnanci.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

Alena | 31.7.2018 

Mám úvazek na 30h.týdně,ale moje kolegyně má 40h týdně úvazek.
Vykazujeme stejnou práci každá bez vyjímky.Kolegyně má ve svátek proplacenycg 8h.já 6h.Dovolenou 25 dní v roce,já pouze 18dní.Neschopnost práce je taky lépe placená než moje a příspěvek od zamestnavetele na penz.pojištění má o 5 tisíc více než já.Pracuji za měsíc při tom 140-160h.Zaměstnavatel mi nechce umožnit plný úvazek,prý může.Ale mě to připadá diskriminační.Jak se bránit?mám nějakou možnost?Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz! Pokud jste zaměstnaná na částečný úvazek, bohužel nemáte nárok na zvýšení na plný úvazek – to je plně na zvážení zaměstnavatele. Změna rozsahu pracovní doby je možná pouze po změně pracovní smlouvy, se kterou musí zaměstnavatel souhlasit. Výše Vaší mzdy, náhrady za dovolenou, náhrady práce ve svátek a pravděpodobně též benefity závisí na výši Vašeho úvazku. Nárok na dovolenou máte podle zákoníku práce čtyři týdny, tzn. 20 pracovních dnů. Podle § 110 přísluší zaměstnancům za stejnou práci (nebo práci stejné hodnoty) také stejná odměna. Pokud tedy máte pocit, že odvádíte stejně práce jako kolegyně na plný úvazek, můžete upozornit zaměstnavatele (nejlépe písemně), aby vám zvedl úvazek nebo mzdu. Případně se pak můžete obrátit na inspektorát práce nebo na soud. (Pro Vaše tvrzení, že odvádíte stejně práce, by však bylo dobré mít nějaké podklady.) více

Eliška Němcová | 31.7.2018 

Dobrý den,
jsem ve služebním poměru u policie na dobu určitou na 3 roky. Prodlouží se mi pracovní poměr v případě, že odejdu na mateřskou před uplynutím doby určité? Nebo mi s datem skončení smlouvy prostě služební poměr skončí a nebudu se mít kam vrátit? Služební zkoušku již před nástupem na mateřskou nestihnu vykonat. Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz!

V případě smlouvy na dobu určitou končí pracovní poměr uplynutím sjednané doby i v případě mateřské dovolené.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

pavkraj | 29.7.2018 

Od 11.9.2017 pobírám řádny starobní důchod. U svého zaměstnavatele u kterého pracuji již 39 let jsem nerozvázal (neukončil) pracovní poměr a jsem stále dále zaměstnán ( na prosbu zaměstnavatele – nejsou lidi)
Z výplaty mi jsou pravidelně měsíčně prováděny srážky na zdravotní a sociálni pojištěni stejně jak před starobním důchodem. Dne 9.5.2018 jsem měl však mimopracovní úraz.
Doba léčby dle ošetřujícího lékaře by měla být 4 až 6 měsíců. Dne 25.7. 2018 mi bylo zaměstnavatelem sděleno, žena na výplatu nemocenské mám nárok jen do 31. 7. 2018.
JE TO SPRÁVNE? Vždyť si platím zdravotní pojištěni jako každý jiný zaměstnanec i když toto zdravotní pojištěni za důchodce už hradí stát. Takže zdravotní pojištění mám hrazeno dvakrát a na výplatu nemocenské mám nárok jen údajně 70 dní? Můžete mi to rozumně vysvětlit?
Dekuji Krajíček

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku.

Pro zaměstnance ve starobním důchodu skutečně platí zvláštní úprava. Podle § 28 zákona o nemocenském pojištění se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů. Nemocenské a zdravotní pojištění jsou dva rozdílné druhy pojištění. Na dávky plynoucí z nemocenského pojištění máte nárok v případě pracovní neschopnosti. Zdravotní pojištění slouží k proplacení zdravotní péče poskytovali zdravotních služeb.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

Eva | 27.7.2018 

Dobry den, po RD jsem se vratila do zamestani na polovicni uvazek. Dva a pul roku problem nebyl. V prubehu cervence byly napsany smeny na srpen, kde jsem mela 7 dvanactek (7x11=77) + 5 dni dovolene. Ty se najednou musely prepsat a ted mam psano 10 dvanactek + tyden dov. V dodatku prac.smlouvy mam psano 19 hod/tydne. Tim se ale pry ohanet nemam. Je nejaky paragraf, kde je presne zneni poctu hodin. Navic mi byl tvrzen nesmysl, ze je v srpnu 23 prac.dni, takze se to puli dvema. Na smennost je snad v srpnu 172,5h pri celem uvazku. Jak se branit? Dekuji za pomoc.

Odpověď:

Dobrý den. Děkuji za Vaši otázku!

Zaměstnavatel je povinen přidělovat Vám práci v souladu se zněním smlouvy (včetně dodatků). Pokud toto porušuje, můžete požádat o nápravu (ideálně písemně), eventuálně se pak obrátit na inspektorát práce.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 232 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect