Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Katerina | 16.1.2018 

Dobry den
,jsem vojakyne, samozivitelka, syn 9 let,
nadrizeny me nuti na cviceni,ruzne kurzy i presto, ze nemám syna kam dát. Rodice pracuji, pritel pracuje mimo bydliste 3-4dny v tydnu. Pry se na me zákoník prace nevztahuje. Syna mam ve sve výhradní peci. Dekuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 41 odst. 3 zákona o vojácích z povolání stanoví, že těhotná vojákyně a vojákyně pečující o dítě mladší 8 let může být odvelena do jiného místa služebního zařazení, přeložena a vyslána na služební cestu nad základní dobu služby jen s jejím souhlasem. Toto ustanovení se vztahuje i na osamělé vojáky, kteří pečují o dítě. V tomto případě není věk dítěte stanoven. Pokud Vás bude chtít nadřízený vyslat na cvičení nebo kurz a toto cvičení nebo kurz bude služební cestou, upozorněte ho, že tak může učinit pouze s Vaším souhlasem.

Eva Fialová

Barila | 11.1.2018 

Od 1.12. 2017 jsem zaměstnaná na hl.prac. poměr na 1/2 uvazek (3 děti do 15 let), na pozici recepční. Jsem ještě ve (2měs.)zkušební době. V průběhu prosince došlo ke změně majitele firmy. Dnes mi oznámil, že mi dává výpověď, protože potřebuje na recepci někoho na plný úvazek (střídaly jsme se tam dvě a kolegyně odešla s původním vedením). Nechce prý brát další osobu na poloviční úvazek. Cítím se dost znevýhodněně, protože opravdu s péčí o děti víc nezvládnu. Je to ze zákona v pořádku a čistě vůli nového zaměstnavatele, že mě kvůli 1/2úvazku požádá o odchod? Díky

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel Vám musí přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy, tzn. práci recepční na polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Výpověď Vám může dát mimo jiné z toho důvodu, že se stanete nadbytečnou kvůli organizačním změnám. Nedomnívám se, že by k organizační změně u zaměstnavatele došlo, protože pozice recepční u zaměstnavatele stále zůstává. Skutečnost, že zaměstnavatel by rád zaměstnával recepční na plný úvazek neznamená, že jste se stala nadbytečnou. Pokud by Vám zaměstnavatel z tohoto důvodu dal výpověď, doporučuji se proti ní bránit žalobou u soudu.

Eva Fialová

Antonín Zelený | 5.1.2018 

Dobrý den, je diskriminací vzhledem k věku situace, kdy dítě narozené v Hl. m. Praze 1. ledna obdrží od Prahy 15.000 Kč a dítě narozené v Praze jiný den, např. 2. ledna či 31. prosince nedostane nic? Je rozdíl několika hodin důvodem k tomu, zvýhodňovat některé děti na úkor jiných? Z veřejných zdrojů vyplývá, že Praha daruje všem dětem narozeným 1. ledna 15.000,- Kč...

Odpověď:

Dobrý den,
podle mého názoru se o diskriminaci nejedná.

Kateřina Lovitt

Jolana | 26.12.2017 

A ještě se chci zeptat, někde jsem slyšela, že ze zákoníku práce zaměstnavatel nemůže určovat druh oblečení, pokud se na nákladech na toto oblečení nepodílí... je to pravda?

Díky

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel může v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisem stanovit požadavky pro výkon práce. Jedním z požadavků je i požadavek určitého dress codu, tedy vyžadovaného vzhledu zaměstnance. Tento požadavek není vázán na poskytnutí benefitu ve formě příspěvku na ošacení.

Eva Fialová

Jolana | 26.12.2017 

Dobrý den,
chci se zeptat, máme v práci stanovený dress code - muži oblek, ženy kostýmek či šaty. Nicméně muži dostávají na čistírnu obleku příspěvek 2x ročně, zatímco pro ženy nic podobného není. Není to trochu divné? Není to diskriminace?
A jak se bránit?
Díky předem

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatelé jsou podle § 16 zákoníku práce povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde mimo jiní i o jejich poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty. Pokud zaměstnavatel poskytuje benefity pouze zaměstnancům a nikoliv zaměstnankyním, jedná se o diskriminaci v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví. Pokud zaměstnavatel neukončí diskriminační jednání, můžete se obrátit na inspekci práce nebo/a podat žalobu u soudu na odstranění diskriminace, popř. i na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.

Eva Fialová

K. | 19.12.2017 

Dobrý den, je možné si mateřskou rozdělit? Kdybych šla na mateřskou 8 týdnů před porodem, pak se ještě na týden nebo dva vrátila do práce (řekněme měsíc před porodem) a pak se zas vrátila do práce, šlo by to? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
obecně platí, že na čerpání mateřské dovolené se nastupuje 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Je to Vaše právo, nikoliv povinnost. Pokud tohoto práva využijete, nemůže Vám zaměstnavatel v této době přidělovat práci. Práva ovšem využít nemusíte, můžete pracovat až do porodu. Poté Vám zaměstnavatel nesmí přidělovat práci po dobu 6 týdnů. S Vámi popsanou situací ohledně rozdělení mateřské dovolené, jak popisujete, jsem se nesetkala, doporučuji Vám kontaktovat příslušnou OSSZ.

Kateřina Lovitt

Marie | 15.12.2017 

Dobrý den, jsem těhotná (7. měsíc) a jsem na nemocenské. O Vánocích bych ráda navštívila s manželem rodinu, ale vycházky mám denně, ale jen od 1 do 7 hod. a to mi asi nebude stačit. Doktorka mi nechce prodloužené vycházky dát. Jaké postihy mi hrozí, pokud přijde kontrola a já nebudu doma? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Za porušení této povinnosti může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. Tuto výpověď Vám nicméně nemůže dát v době těhotenství.
Při porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance Vám Česká správa sociálního zabezpečení může dávku nemocenské zkrátit nebo i odejmout, a to po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Eva Fialová

El | 14.12.2017 

Dobrý den, mám nárok na mateřskou, když jsem ještě na účelišti a před porodem mi nebude 18? Kdo vyřizuje papíry, abych peníze dostala? Děkuji, Eliška

Odpověď:

Dobrý den,
pokud nejste zaměstnaná ani nemocensky pojištěná (např. ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti), nebudete mít nárok na mateřskou dovolenou, jelikož ta náleží pouze zaměstnancům, ani na na peněžitou pomoc v mateřství. Ode dne porodu budete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Eva Fialová

Hana | 14.12.2017 

Dobrý den,

sekretářka našeho ředitele bude mít 14 dní dovolenou a on po mě chce, abych ji v tu dobu zastoupila, protože nemá náhradu. V týmu jsem jediná žena, proto zřejmě oslovil mě. Já ji však zaskakovat nechci, vykonávám odbornou práci na projektu, a toto nemám v popisu práce. Jsem ještě ve zkušební době, tak mám obavy, aby z toho nebyl problém. Mohu se nějak bránit?

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel Vás může přidělovat práci, kterou lze zahrnout pod druh práce uvedený v pracovní smlouvě. Převést na jinou práci Vás může zaměstnavatel pouze v případech uvedených v zákoníku práce. Pokud nelze práci sekretářky zahrnout pod druh práce, kterou máte uvedenu v pracovní smlouvě, zaměstnavatel Vám tuto práci nemůže přidělovat.

Eva Fialová

Lenka | 14.12.2017 

Dobrý den,

nemám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Nevím, jakým způsobem to ovlivní čerpání rodičovské příspěvku a délku rodičovské dovolené. Je pravda, že v mém případě, si to nemůžu rozhodnout sama? Jak dlouho tedy budu rodičovský příspěvek čerpat? 4 roky? Chtěla bych doma s dítětem být tak dva roky. Myslím, že je nespravedlivé, pokud bych si pak našla práci a o peníze z příspěvku přišla, protože jsem měla malé dávky rozvržené na dobu 4 let. Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud nejste zaměstnaná, nečerpáte rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená náleží pouze zaměstnancům a zaměstnankyním do 3 let věku dítěte. Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete od porodu pobírat rodičovský příspěvek. Výši rodičovského příspěvku a dobu jeho čerpání si budete moci od příštího roku zvolit, přestože byste ani vy ani otec dítěte neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství. I v současné době si lze výši rodičovského příspěvku a délku jeho čerpání zvolit, pokud by měl otec dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tj. pokud je otec dítěte nemocensky pojištěn ať již ze zaměstnání, nebo jako OSVČ.

Eva Fialová

Lenka | 11.12.2017 

Dobrý den, chci se zeptat, jaké mám možnosti v situaci, kdy mám v pracovní smlouvě konkrétní adresu. Můj zaměstnavatel se ale bude stěhovat na novou adresu. A já z rodinných důvodů nebudu schopna dojíždět o hodinu déle. Mám v takovém případě právo na odstupné? Nebo je břemeno na mé straně, když prostě nepodepíši změnu smlouvy? Předem moc děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
pokud dochází ke stěhování zaměstnavatele a Vy máte v pracovní smlouvě uvedenu přesnou adresu, tj. místo výkonu práce se shoduje s Vaším pracovištěm, lze změnu provést pouze změnou pracovní smlouvy. Jestliže se změnou pracovní smlouvy nebudete souhlasit, je stěhování zaměstnavatele důvodem k výpovědi z jeho strany a Vám v tomto případě náleží odstupné.

Eva Fialová

Snay | 10.12.2017 

Dobrý den, v dubnu se mam vracet do práce po rodičovské dovolené. Problém je, že zaměstnavatel pro mne nemá jinou pozici a není ochoten upravit ani pracovní dobu odpovídající péči o skoro 3letého syna. Prý mám dát výpověď dohodou a obrátit se na jinou instituci co se týká zaměstnání. Pokud bych nedala výpověď, protože tím pádem jsem kracena i na prispevcich UP, mám nárok na odstupné?

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel Vám po návratu z rodičovské dovolené musí přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Pokud takovou práci zaměstnavatel nemá, je to překážka v práci na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku, a to do doby, než Vám buďto zaměstnavatel začne práci dle Vaší pracovní smlouvy přidělovat, nebo se dohodnete na změně pracovní smlouvy.
Pokud však u zaměstnavatele proběhly organizační změny a Vy jste se v jejich důsledku stala nadbytečnou, může Vám zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost. V takovém případě máte nárok na odstupné.

Kateřina Lovitt

Petr | 4.12.2017 

Dobrý den,
nedávno jsem se s manželkou vystřídal na mateřský, ale mám vedle toho se svým zaměstnavatelem ještě uzavřenou dohodu, takže pro něj můžu i trochu pracovat (sestavuju doma hotové výrobky z částí, které si ve firmě vyzvedávám). Stalo se mi ale, že jsem se při této práci doma zranil a zaměstnavatel mi to nechce uznat jako pracovní úraz - jsem prý doma na rodičovský a ne v práci, takže za mě nenese v tomto směru odpovědnost. Je tomu tak? Zranil jsem se opravdu při práci pro firmu, ne když jsem se staral o dítě. Co můžu v tomto směru dělat? Můžu od firmy požadovat nějaké odškodné?

Petr

Odpověď:

Dobrý den,
bude záležet na konkrétních okolnostech. Obecně platí, že zaměstnavatel musí odškodnit i pracovní úraz utrpěný při práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bude ale záležet, zda Vaše dohoda zakládá nárok na dávky nemocenského. Pokud ne, neřeší zákoník práce odškodnění pracovního úrazu při dohodě formou náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel musí u pracovního úrazu utrpěného při výkonu činnosti na základě napr. dohody o provedení práce odškodnit mimo věcné škody náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.

Kateřina Lovitt

Sandra  | 4.12.2017 

Dobré odpoledne,
jsem teď 2. rok na mateřský, ale chtěla bych nějakou korunu navíc. Kamarádka švadlena mi říkala, že by mi občas něco zadala, ale potřebuje, abych měla živnostenský list. Chtěla jsem se zeptat, jestli si můžu při mateřský živnosťák založit. A nesahnou mi kvůli tomu na dávky?

S.

Odpověď:

Dobrý den, je třeba rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená trvá maximálně 28 týdnů. Po skončení mateřské dovolené, má matka dítěte nárok na rodičovskou dovolenou. (Vy jste tedy teď zřejmě na rodičovské dovolené.) Rodičovská dovolená není automaticky vázaná na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je možné čerpat do 4 let věku dítěte. Celková výše rodičovského příspěvku tvoří 220.000 Kč. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho jej budou pobírat. Jak bylo uvedeno v minulé odpovědi, pokud zajistíte celodenně osobní péči o dítě, není výdělečná činnost a výše výdělku rozhodující. více

Jana | 4.12.2017 

Dobrý den,

jsem v současné době na rodičovské (synovi je 1 rok) a dostala jsem nabídku na práci na zkrácený úvazek. Existuje v tomto směru nějaké omezení, jaký typ smlouvy mohu uzavřít (DPP, DPČ, pracovní smlouva) a kolik si mohu vydělat, aby to nemělo vliv na dávky, které na rodičovské dostávám?

Děkuji,

Jana

Odpověď:

Dobrý den,
pokud zajistíte celodenně osobní péči o dítě, není výdělečná činnost a výše výdělku rozhodující. U dítěte mladšího 2 let se pro nárok na rodičovský příspěvek za osobní celodenní péči považuje navštěvování jeslí nebo jiného obdobného zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Kateřina Lovitt

Jana | 4.12.2017 

Dobrý den,
jakým způsobem se vypočítává mateřská ve chvíli, kdy na ní nastupuji z původní rodičovské u které jsem ale pracovala? Bude vypočítána z původního vyměřovacího základu před prvním dítětem, nebo nyní z vyměřovacího základu denního?
A změní se to nějak, pokud nyní nastoupím na nemocenskou? Ta se bude vypočítávat logicky z nynějšího vyměřovacího základu, ne?
Díky za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste během rodičovské dovolené vykonávala další výdělečnou činnost na základě dohody o pracovní činnosti s jiným zaměstnavatelem, ze které jste byla účastna nemocenského pojištění, bude záležet, zda budete z této dohody o pracovní činnosti splňovat potřebnou dobu účasti na pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství splníte jak u hlavního zaměstnání, tak i u dohody o pracovní činnosti, bude Vám náležet dávka z obou zaměstnání. Budete-li přitom na tuto další PPM nastupovat do 4 let věku předchozího dítěte, je zaručeno, že tato další PPM nebude nižší než Vaše předchozí PPM.
Co se týká nemocenských dávek, platí, že v době čerpání rodičovské dovolené nevzniká nárok na jejich výplatu.

Kateřina Lovitt

Jarka | 4.12.2017 

Dobrý den,
co se dá považovat za sexuální obtěžování? I vtipy, kterýn se chlapi smějou? Jsem v mužském kolektivu a tyhle narážky a vtípky jsou na každodenním pořádku.
Díky Jarka

Odpověď:

Dobrý den,
obtěžováním je i vytváření pokořujícího nebo urážlivého prostředí. V případě sexuálního obtěžování pak se sexuálním podtextem. Za dodržování zásady rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace při výkonu práce či v přímé souvislosti s ní je odpovědný zaměstnavatel. Doporučuji se proto obrátit na něj a sdělit mu Vaše výhrady.

Kateřina Lovitt

Lenka K. | 4.12.2017 

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli výši rodičovského příspěvku a dobu po kterou budu na rodičovské ovlivňuje to, zda jsem OSVČ, zaměstnankyně nebo na úřadu práce? Není mi to jasné. V současnosi jsem vedena na ÚP a chceme s manželem založit rodinu. Nevím,v jaké budu situaci pokud budu stále na ÚP ve chvíli kdy budu odcházet na mateřskou a pak na rodičovskou a jaký by byl rozdíl, kdybych byla zaměstnaná a nebo OSVČ. Přemýšlím totiž také o podnikání.
Děkuju za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, je třeba rozlišovat mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená trvá maximálně 28 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně mezi počátkem 8. a 6. týdne před očekávaným datem porodu. Po dobu mateřské dovolené má zaměstnankyně nárok na finanční podporu - peněžitou pomoc v mateřství. Tato dávka je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na PPM vzniká, pokud je zaměstnankyně v posledních dvou letech před nástupem na PPM účastna na nemocenském pojištění alespoň 270 dní. Nástup na PPM musí nastat v době trvání zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni na Úřadu práce, PPM nenáleží, neboť nejsou nemocensky pojištěni. více

René | 30.11.2017 

Dobrý den,

budu se za půl roku vracet z rodičovské a chtěla jsem se zeptat, jestli mi musí zaměstnavatel nějak vyjít vstříc, když moje práce je na třísměnný provoz. Mám nárok požadovat třeba jen ranní nebo odpolední směnu?

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Nadto, pokud zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let požádají o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Požádejte svého zaměstnavatele písemně o vhodnou úpravu týdenní pracovní doby spočívající v zařazování do ranních a odpoledních směn. Dále ho upozorněte na povinnost spočívající k přihlédnutí k péči o dítě při zařazování do směn.

Eva Fialová

Lenka | 27.11.2017 

Dobrý den,

potřebujeme s manželem poradit ohledně rodičovského příspěvku.
Já pracuji pouze na částečný úvazek a mám tedy malý plat. Manžel je 4 měsíce živnostník. Předtím měl malý zisk a byl osvobozen od daně z příjmu a neplatil si sociální pojištění. Nyní má větší plat než já. Kamarádka, která měla také malý plat, to vyřešila tak, že rodičovský příspěvek je vypočítán z platu jejího manžela, což je pro ně výhodnější. Nevím, jestli to můžeme udělat stejně, když manžel vydělává více jen 4 měsíce? Za jaké období se příspěvěk vypočítává? Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste zaměstnaná, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství z důvodu nemocenského pojištění. Nárok na PPM Vás opravňuje k výběru délky čerpání rodičovského příspěvku a tím i jeho výše. Předpokládám, že otec dítěte si nemocenské pojištění neplatil. I přesto, že nyní jeho příjem stoupl, rozhodující pro nastavení délky čerpání je právě nárok na PPM z titulu nemocenského pojištění.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 228 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect