Luděk marencak | 5.10.2022

Zaměstnavatel krátí mzdu bez udání důvodu,,
Jak se branit,,

Odpověď:

Dobrý den,

mzda se musí odvíjet od hodnoty vykonané práce a její výše musí být zaměstnanci známá před započetím této práce. Zaměstnavatel nesmí bez souhlasu zaměstnance ze mzdy provádět jiné než zákonné srážky, nesmí zaměstnance "pokutovat", ani na něj bez dalšího přenášet případnou ztrátu. Pokud zaměstnavatel jedná v rozporu s těmito povinnostmi, je možné se obrátit na inspekci práce. Zároveň by vám za určitých podmínek vznikalo právo na nevyplacenou část mzdy i možnost okamžitého zrušení pracovního poměru.

S pozdravem

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect